RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.08.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2010
23.06.2010
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2010 1)

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-mai 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 9997,4 2) mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-mai 2009 a constituit 106,1% în preţuri comparabile 3). În luna mai curent în raport cu mai 2009 acest indice a marcat 111,0%.

Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-mai 2009, a fost determinată de majorarea producţiei în industria prelucrătoare – cu 7,8% şi în sectorul energetic – cu 0,7%, ceea ce a motivat majorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 6,2% şi 0,1%.

Creşteri substanţiale s-au înregistrat la întreprinderile cu următoarele activităţi: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 15,9% (deţinînd ponderea de 10,3% a motivat creşterea cu 1,5%); fabricarea vinului – cu 20,8% (deţinînd ponderea de 6,8% a motivat creşterea cu 1,2%); fabricarea produselor de tutun – cu 64,7% (deţinînd ponderea de 2,6% a motivat creşterea cu 1,1%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 39,7% (deţinînd ponderea de 2,9% a motivat creşterea cu 0,9%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 18,0% (deţinînd ponderea de 1,6% a motivat creşterea cu 0,3%); producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 1,1% (deţinînd ponderea de 14,7% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea încălţămintei – cu 7,2% (deţinînd ponderea de 2,2% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie – cu 10,3% (deţinînd ponderea de 1,9% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea de covoare şi articole de covor – cu 13,4% (deţinînd ponderea de 1,4% a motivat creşterea cu 0,2%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 1,8% (deţinînd ponderea de 5,0% a motivat creşterea cu 0,1%); producţia de mobilier – cu 5,1% (deţinînd ponderea de 1,6% a motivat creşterea cu 0,1%), etc.

Creşteri ale volumului de producţie s-au mai înregistrat la întreprinderile cu genul de activitate: fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice (cu 54,5%); fabricarea aparatelor de uz casnic (cu 52,8%); fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice (cu 35,5%); fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie (cu 29,4%); fabricarea de lacuri şi vopsele (cu 18,1%); fabricarea nutreţurilor gata pentru animale (cu 9,0%), etc.

În acelaşi timp, a avut loc reducerea volumului de producţie la întreprinderile cu următoarele activităţi: producţia altor produse din minerale nemetalifere (fabricarea sticlei, cimentului, varului şi ipsosului, elementelor din beton, ipsos şi ciment etc.) – cu 11,5% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,9%); fabricarea de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 13,1% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,4%); producţia de maşini şi aparate electrice – cu 5,7% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%); industria extractivă – cu 19,6% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 21,9% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%); producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 26,0% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 5,1 (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete – cu 2,1% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 34,7% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%); etc.

Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi a întreprinderilor industriale cuprinse în cercetare statistică lunară în ianuarie-mai 2010

Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente, mil. lei

Indicii volumului producţiei în ian.-mai 2010 faţă de ian.-mai 2009 în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei, în preţuri comparabile3, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ:
ian.-mai 2009 faţă de ian.-mai 2008, în preţuri comparabile3,%

Industria – total

9997,42

106,1

100,0

+6,1

74,7

Industria extractivă

86,6

80,4

1,0

-0,3

59,6

Industria prelucrătoare

6009,2

107,8

80,3

+6,2

71,4

Industria alimentară şi a băuturilor

3097,9

106,4

35,2

+2,3

80,3

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

438,9

101,8

5,0

+0,1

77,8

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

100,3

94,9

1,3

-0,1

75,3

fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale

373,3

94,9

3,8

-0,2

88,9

fabricarea produselor lactate

473,5

101,7

5,0

+0,1

96,5

fabricarea produselor de morărit

36,2

101,7

0,4

+0,0

80,6

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

12,2

109,0

0,2

+0,0

168,2

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

321,7

97,9

3,7

-0,1

94,5

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

169,5

110,3

1,9

+0,2

84,5

fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage

5,5

104,6

0,1

+0,0

98,3

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

188,7

139,7

2,9

+0,9

53,0

fabricarea vinului

604,6

120,8

6,8

+1,2

68,3

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

72,6

91,8

0,8

-0,1

80,2

Fabricarea produselor de tutun

202,7

164,7

2,6

+1,1

90,6

Fabricarea produselor textile

190,5

102,4

2,3

+0,1

64,4

Fabricarea de articole de îmbrăcămin-te; prepararea şi vopsirea blănurilor

286,2

115,9

10,3

+1,5

77,6

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

117,8

112,3

3,1

+0,4

49,8

fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

28,5

129,4

0,9

+0,2

64,1

fabricarea încălţămintei

89,3

107,2

2,2

+0,2

48,7

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

14,0

65,3

0,2

-0,1

59,9

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

112,3

118,0

1,6

+0,3

49,7

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

94,1

84,2

1,2

-0,2

84,9

Industria chimică

172,5

132,0

2,0

+0,5

83,6

fabricarea lacurilor şi vopselelor

76,1

118,1

0,9

+0,2

85,1

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

69,3

135,5

0,7

+0,2

70,3

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

223,6

86,9

2,4

-0,4

73,0

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

595,8

88,5

6,8

-0,9

56,5

fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

235,6

95,3

2,6

-0,1

72,8

fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

29,3

90,2

0,3

-0,0

58,3

fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment

98,2

90,8

1,1

-0,1

50,3

Industria metalurgică

38,4

92,3

0,4

-0,0

76,8

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

101,4

78,1

1,1

-0,3

66,8

Fabricarea de maşini şi echipamente

119,5

124,1

1,2

+0,3

44,9

fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice

31,7

154,5

0,3

+0,1

40,3

fabricarea de maşini agricole

35,0

105,7

0,4

+0,0

50,0

fabricarea aparatelor de uz casnic

7,1

152,8

0,1

+0,0

26,2

Producţia de maşini şi aparate electrice

75,9

94,3

4,4

-0,3

132,8

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

50,4

74,0

0,6

-0,2

49,7

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

144,5

107,2

1,8

+0,1

68,4

producţia de mobilier

132,1

105,1

1,6

+0,1

68,4

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

1698,7

100,7

18,6

+0,1

95,5

Producţia şi distribuţia energiei electrice

1230,8

101,1

14,7

+0,2

95,1

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

467,9

99,5

4,0

-0,0

96,6

Notă:
1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual.
3) În preţurile medii ale anului precedent.

Persoana de contact:

Valentina Comarniţchi
Direcţia statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37961 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran