RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 27.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2009
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2009
02.07.2010
Versiune tipar

Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2009 1)

Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2009 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare ÎMM) a constituit 43,7 mii întreprinderii, sau cu 2,6 mii întreprinderi (cu 6,3%) mai mult faţă de anul 2008. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,8 % din numărul total de întreprinderi.

IMM_2009_01.png

Numărul persoanelor care activează în întreprinderile mici şi mijlocii în perioada de referinţă a constituit 316,2 mii persoane, deţinînd 58,7% din numărul total de angajaţi ai întreprinderilor. Veniturile din vînzări ale întreprinderilor mici şi mijlocii în această perioadă au însumat 57480,0 mil. lei sau 39,2% din venituri din vînzări în total pe economie.

Ponderea întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor în anul 2009 pe principalii indicatori se prezintă astfel:

IMM_2009_02.png

Evoluţia ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor în anii 2006 – 2009 se caracterizează prin următorii indicatori:

Anii

Nr. de întreprinderi, mii

Nr. de salariaţi, mii persoane

Venituri din vînzări, mil. lei

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

anul 2006

36,1

35,4

98,1

574,9

323,3

56,2

117372,4

49011,6

41,8

anul 2007

40,0

39,1

97,8

574,1

327,4

57,0

148512,7

56738,3

38,2

anul 2008

42,1

41,1

97,6

572,1

328,1

57,3

175058,4

64984,1

37,1

anul 2009

44,6

43,7

97,8

539,2

316,2

58,7

146447,0

57480,0

39,2

Analiza ÎMM ne indică asupra diminuării dimensiunii întreprinderilor din sectorul dat. Astfel veniturile din vînzări în medie pe o întreprindere a constituit 1315,3 mii lei sau cu 265,8 mii lei (cu 16,8%) mai puţin faţă de anul 2008. Veniturile din vînzări ale ÎMM în mediu la un salariat constituie 181,8 mii lei sau cu 16,3 mii lei (cu 8,2%) mai puţin faţă de anul 2008. Numărul de salariaţi în mediu pe o întreprindere în anul 2009 a constituit 7 persoane, cu o persoană mai puţin faţă de anul 2008. Analiza demografiei ÎMM ne arată că în anul 2007 pragul ÎMM a fost depăşit de către 211 întreprinderi considerate ÎMM în anul 2006, în anul 2008 – de 196 întreprinderi, în anul 2009 – de 106 întreprinderi. Datorită acestui fapt întreprinderile nominalizate care au trecut pragul ÎMM au contribuit la majorarea venitului din vînzări a întreprinderilor mari în anul 2007 cu 10003,3 mil. lei, în anul 2008 cu 8947,8 mil. lei, în anul 2009 cu 4058.9 mil.lei.

Partea preponderentă a ÎMM îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului, constituind în anul 2009 circa 18 mii unităţi, sau 41,2% din total întreprinderilor mici şi mijlocii. În industria prelucrătoare au activat 5,1 mii de ÎMM sau 11,7% din totalul ÎMM.

Evoluţia în dinamică a numărului ÎMM pe principale genuri de activitate se prezintă astfel:

Denumirea

2008

2009

2009 în % faţă de 2008

IMM (mii unităţi)

Ponderea ÎMM în:

IMM (mii unităţi)

Ponderea ÎMM în:

Total
întreprinderi, %

Total
ÎMM, %

Total
întreprinderi, %

Total
ÎMM, %

Total

41,1

97,6

100

43,7

97,8

100

106,2

inclusiv: pe genuri principale de activitate a întreprinderilor

 

 

 

 

 

 

 

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

2,1

96,7

5,1

2,3

97,1

5,3

105,1

Industria prelucrătoare

5,0

96,4

12,2

5,1

96,7

11,7

101,8

Energie electrică, gaze şi apa

0,1

79,9

0,2

0,2

80,5

0,5

110,1

Construcţii

2,5

97,6

6,1

2,5

98,0

5,7

101,8

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;

16,9

98,2

41,1

18,0

98,3

41,2

106,5

Transporturi şi comunicaţii

2,9

98,1

7,1

3,0

98,3

6,9

103,1

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor

6,0

98,4

14,6

6,6

98,4

15,1

110,9

Alte activităţi

5,6

98,2

13,6

6,0

97,4

13,7

108,0

Veniturile din vînzări ale ÎMM aferente genurilor principale de activitate se prezintă astfel:

Denumirea

anul 2008

anul 2009

Total,
mil. lei

ÎMM,
mil. lei

Ponderea ÎMM în:

Total,
 mil. lei

ÎMM,
mil. lei

Ponderea ÎMM în:

Total
întreprinderi, %

Total
ÎMM, %

Total
întreprinderi, %

Total
ÎMM, %

Total

175058,4

64984,1

37,1

100

146447,0

57480,0

39,2

100

inclusiv: pe genuri principale de activitate a întreprinderilor

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

5639,3

3680,2

65,3

5,7

4806,9

3161,6

65,8

5,5

Industria prelucrătoare

27616,5

9377,4

34,0

14,4

22207,4

8098,7

36,5

14,1

Energie electrică, gaze şi apa

19016,0

243,5

1,3

0,4

15074,2

199,8

1,3

0,3

Construcţii

9883,9

5655,8

57,2

8,7

6451,8

3992,4

61,9

6,9

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;

79045,8

33400,0

42,3

51,4

65622,8

30109,0

45,9

52,4

Transporturi şi comunicaţii

17574,9

5578,5

31,7

8,6

15301,2

4915,2

32,1

8,6

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor

5759,1

3948,5

68,6

6,1

5773,7

3866,2

67,0

6,7

Alte activităţi

10522,8

3100,1

29,5

4,8

11209,1

3137,1

28,0

4,5

Ponderile veniturilor din vînzări a ÎMM în profilul principalelor genuri de activitate ale unităţilor acestui sector în anul 2009 se prezintă astfel:

IMM_2009_03.png

Suma profitului obţinut de întreprinderile mici şi mijlocii în anul 2009 a constituit 2243,2 mil. lei, sau cu 3240 mil. lei (de 2,4 ori) mai puţin faţă de anul 2008.

Situaţia financiară a întreprinderilor mici şi mijlocii se prezintă astfel:

<><><><>

mii lei

Profit (+), pierdere (-) pînă la impozitare

anul 2008

anul 2009

ÎMM - total

inclusiv

ÎMM - total

inclusiv

mijlocii

mici

micro

mijlocii

mici

micro

Total

5483,2

1847,0

3124,4

511,8

2243,2

725,6

1357,5

160,1

inclusiv pe genuri de activitate

 

 

 

 

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

636,5

388,9

215,4

32,2

-39,8

-74,8

32,3

2,7

Industria prelucrătoare

840,3

366,6

434,3

39,5

264,5

171,4

98,4

-5,2

Energie electrică, gaze şi apa

-44,1

-58,1

12,6

1,3

-24,1

-11,7

-11,4

-1,0

Construcţii

608,6

219,4

321,4

67,8

286,5

105,2

142,6

38,7

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;

2132,2

619,3

1394,0

118,8

939,5

340,3

656,6

-57,4

Transporturi şi comunicaţii

435,9

109,0

272,0

54,8

267,8

98,2

153,3

16,3

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor

685,0

124,1

401,4

159,5

543,3

64,1

343,8

135,4

Alte activităţi

188,9

77,9

73,2

37,8

5,5

33,1

-58,1

30,5

Notă:
1) Sursa de date au constitut-o rapoartele financiare (contabile) prezentate de către agenţii economici care ţin evidenţa contabilă conform sistemului simplificat şi complet al partidei duble. Criteriile de raportare la sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii sînt determinate conform Legii Republicii Moldova nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 "Privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii”: numărul mediu anual de salariaţi constituie pînă la 250 de persoane, suma anuală a veniturilor din vînzări este de pînă la 50 milioane lei şi valoarea totală anuală de bilanţ a activelor este de pînă la 50 milioane lei se atribuie la sectorul ÎMM.

Anexe:

Persoană de contact:

Iurie Mocanu
Direcţia infrastructură statistică şi rapoarte financiare
Tel. 40 30 88

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46180 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran