RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.09.2022
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010
04.08.2010
Versiune tipar

Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010

Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd investiţiile în capital fix în ianuarie-iunie 2010.

În ianuarie-iunie 2010 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 3305,1 mil. lei, constituind 96,4% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-iunie 2009.

Lucrările de construcţii-montaj în volumul total al investiţiilor în ianuarie-iunie 2010 au constituit 1726,8 mil. lei, sau 52,2%. Comparativ cu ianuarie-iunie 2009 acest volum s-a micşorat cu 8,0% (în preţuri comparabile).

Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale în ianuarie-iunie 2010 se prezintă astfel:

Realizări,
mil. lei

în % faţă de
ianuarie-iunie 2009

Informativ:
ianuarie-iunie 2009
în % faţă de
ianuarie-iunie 2008

Investiţii în capital fix - total

3305,1

96,4

61,6

    din care:

  lucrări de construcţii-montaj

1726,8

92,0

66,3

Volumul investiţiilor în capital fix pe forme de proprietate în ianuarie-iunie 2010 se prezintă după cum urmează:

ianuarie-iunie 2010

Informativ:
ianuarie-iunie 2009
în % faţă de:

Realizări,
 mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2009

total

ianuarie-iunie 2008

total

Investiţii în capital fix - total

3305,1

96,4

100,0

61,6

100,0

    din care:

  publică

860,8

102,9

26,0

65,9

24,4

  privată

1307,1

87,0

39,5

68,0

43,8

    mixtă (publică şi privată)

32,2

44,8

 1,0

71,9

2,1

străină

335,8

110,0

10,2

38,3

8,9

  a întreprinderilor mixte

769,2

107,9

23,3

59,9

20,8

În structura investiţiilor în capital fix pe forme de proprietate 26,0% revin agenţilor economici cu forma de proprietate publică, cota preponderentă (74%) revenind agenţilor economici din sectorul nestatal al economiei naţionale, care au realizat 75,4% din volumul total al lucrărilor de construcţii-montaj şi 100% din totalul caselor de locuit date în folosinţă.

Structura investiţiilor în capital fix pe surse de finanţare în ianuarie-iunie 2010 se caracterizează prin următoarele date:

ianuarie-iunie 2010

Informativ:
ianuarie-iunie 2009
în % faţă de:

Realizări,
mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2009

total

ianuarie-iunie 2008

total

Investiţii în capital fix – total

3305,1

96,4

100,0

61,6

100,0

  din care, finanţate din contul:

 bugetului de stat

104,6

59,7

3,2

28,6

5,1

 bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

105,6

102,0

3,2

103,3

3,0

 mijloacelor proprii ale agenţilor economici şi populaţiei

2262,5

106,7

68,5

71,3

61,9

 mijloacelor investitorilor străini

533,5

86,9

16,1

51,8

17,9

 altor surse

298,9

71,9

9,0

59,8

12,1

În perioada de raport, sursele principale de finanţare ale activităţii investiţionale rămîn a fi mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei (68,5%) şi mijloacele investitorilor străini (16,1%). Din contul mijloacelor bugetare au fost realizate 6,4% din volumul total al investiţiilor în capital fix, sau cu 1,7 puncte procentuale mai puţin decît în perioada respectivă a anului precedent.

Structura investiţiilor în capital fix pe tipuri de mijloace fixe în ianuarie-iunie 2010 se prezintă astfel:

ianuarie-iunie 2010

Informativ:
ianuarie-iunie 2009
în % faţă de:

Realizări,
mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2009

total

ianuarie-iunie 2008

total

Investiţii în capital fix - total

3305,1

96,4

100,0

61,6

100,0

    din care:

  clădiri de locuit

794,3

98,0

24,0

71,1

23,6

  clădiri(exclusiv de locuit) şi edificii

767,5

92,3

23,2

50,1

24,2

  utilaje şi maşini

1168,7

103,2

35,4

56,6

33,7

  mijloace de transport

171,7

95,7

5,2

49,0

5,3

  altele

402,9

89,5

12,2

66,7

13,2

În structura investiţiilor în capital fix pe tipuri de mijloace fixe o parte importantă a fost orientată la construcţia clădirilor şi edificiilor, care a constituit 47,2% din volumul total al investiţiilor însuşite (din care 24,0% – clădirilor de locuit şi 23,2% – alte clădiri şi edificii) sau cu 0,6 puncte procentuale mai puţin decît în perioada respectivă a anului precedent. Cota-parte a investiţiilor la construcţia clădirilor de locuit s-a majorat cu 0,4 p. p., la construcţia clădirilor cu altă destinaţie decît cea de locuit şi edificiilor s-a micşorat cu un p. p.

Cota-parte a investiţiilor utilizate la procurarea utilajului, maşinilor şi mijloacelor de transport a constituit 40,6% din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în creştere cu 1,6 puncte procentuale în comparaţie cu perioada respectivă a anului precedent.

Notă: Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:
Elena Cemîrtan
Secţia statistica construcţiilor şi investiţiilor
Tel. 40 30 57
_________________________________

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45109 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran