RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2010
06.08.2010
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2010 1) 2)

Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna iunie 2010 s-au cifrat la 99,1 mil. dolari SUA, cu 8,0% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 7,9% - comparativ cu luna iunie 2009.

_COM_EXT_ianiun2010_01.png

În ianuarie-iunie 2010 exporturile au totalizat 621,0 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2009 cu 6,9%.

Ianuarie-iunie 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iunie 2009

ianuarie-iunie

ianuarie-iunie

2009

2010

2009

2010

Export – totaldin care:

621,0

106,9

100,0

100,0

-20,7

6,9

 ţările Uniunii Europene (UE-27)

303,2

96,6

54,1

48,8

-9,2

-1,9

 ţările CSI

238,1

114,8

35,7

38,3

-10,7

5,3

 alte ţări

79,7

134,3

10,2

12,9

-0,8

3,5

Import – totaldin care:

1676,1

111,9

100,0

100,0

-35,8

11,9

 ţările Uniunii Europene (UE-27)

739,6

118,3

41,7

44,1

-17,3

7,7

 ţările CSI

538,2

96,1

37,4

32,1

-11,5

-1,5

 alte ţări

398,3

127,5

20,9

23,8

-7,0

5,7

balanţA comercialĂ – totaldin care:

-1055,1

115,0

100,0

100,0

x

x

 ţările Uniunii Europene (UE-27)

-436,4

140,3

33,9

41,4

x

x

 ţările CSI

-300,1

85,0

38,5

28,4

x

x

 alte ţări

-318,6

125,9

27,6

30,2

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 303,2 mil. dolari SUA (cu 3,4% mai puţin faţă de ianuarie-iunie 2009), deţinînd o cotă de 48,8% în total exporturi (54,1% în ianuarie-iunie 2009).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 38,3% (în ianuarie-iunie 2009 – 35,7%), ce corespunde unei valori de 238,1 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 14,8%, comparativ cu ianuarie-iunie 2009.

Primele 25 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 96,3% din volumul total, au fost:

Ianuarie-iunie 2010

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iunie 2009

ianuarie-iunie

ianuarie-iunie

2009

2010

2009

2010

Export - total

621,0

106,9

100,0

100,0

-20,7

6,9

 din care:

Federaţia Rusă

150,9

131,4

19,8

24,3

-4,1

6,2

România

103,2

88,1

20,2

16,6

-5,1

-2,4

Italia

63,7

100,2

11,0

10,3

-2,6

0,0

Turcia

40,6

de 2,9 ori

2,4

6,5

-0,2

4,6

Ucraina

37,6

109,5

5,9

6,1

-3,9

0,6

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

33,9

140,2

4,2

5,5

0,8

1,7

Belarus

33,0

84,5

6,7

5,3

-1,0

-1,0

Germania

30,2

86,0

6,0

4,9

-0,3

-0,8

Polonia

17,0

103,4

2,8

2,7

-1,0

0,1

Grecia

14,1

194,2

1,3

2,3

0,5

1,2

Kazahstan

9,7

93,2

1,8

1,6

-1,4

-0,1

Franţa

9,1

77,1

2,0

1,5

-0,2

-0,5

Statele Unite ale Americii

8,4

de 2,1 ori

0,7

1,4

-0,6

0,8

Georgia

6,3

185,2

0,6

1,0

0,1

0,5

Bulgaria

5,9

77,3

1,3

1,0

-0,6

-0,3

Republica Cehă

4,3

de 2,1 ori

0,4

0,7

0,0

0,4

Lituania

4,0

90,8

0,8

0,7

0,1

-0,1

Irak

4,0

172,5

0,4

0,6

0,1

0,3

Austria

3,4

92,7

0,6

0,5

-0,3

0,0

Elveţia

3,3

23,1

2,4

0,5

1,5

-1,9

Belgia

3,2

119,0

0,5

0,5

-0,3

0,1

Slovacia

3,0

93,3

0,6

0,5

-0,1

0,0

Olanda

3,0

99,8

0,5

0,5

-0,2

0,0

Libia

2,4

-

-

0,4

-

-

Azerbaijan

2,2

140,5

0,3

0,4

-0,3

0,1

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+31,4%), Turcia (de 2,9 ori), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+40,2%), Grecia (+94,2%), Statele Unite ale Americii (de 2,1 ori), Ucraina (+9,5%), Georgia (+85,2%) şi Republica Cehă (de 2,1 ori) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 16,0%.

Exporturile de mărfuri structurate, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-iunie 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iunie 2009

ianuarie-iunie

ianuarie-iunie

2009

2010

2009

2010

Export - total

621,0

106,9

100,0

100,0

-20,7

6,9

 din care:

Produse alimentare şi animale vii

118,2

84,2

24,2

19,0

6,7

-3,8

Animale vii

2,2

de 5,9 ori

0,1

0,4

0,0

0,3

Carne şi preparate din carne

2,5

de 4,5 ori

0,1

0,4

-0,1

0,3

Produse lactate şi ouă de păsări

4,1

160,2

0,4

0,7

-0,5

0,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

28,8

68,7

7,2

4,6

4,5

-2,2

Legume şi fructe

70,9

113,7

10,7

11,4

1,6

1,5

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

2,5

9,4

4,6

0,4

2,5

-4,2

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

1,2

115,1

0,2

0,2

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

5,3

134,2

0,7

0,9

-1,3

0,2

Băuturi şi tutun

99,5

124,5

13,8

16,0

-4,2

3,4

Băuturi

81,1

117,4

11,9

13,1

-4,0

2,1

Tutun brut şi prelucrat

18,4

169,5

1,9

2,9

-0,2

1,3

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

57,1

139,9

7,0

9,2

-2,4

2,8

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

2,1

de 2,6 ori

0,1

0,3

-0,2

0,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

38,7

127,4

5,2

6,2

3,4

1,5

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,1

153,3

0,1

0,2

0,0

0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

3,2

66,4

0,8

0,5

-4,0

-0,3

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

8,5

de 3,8 ori

0,4

1,4

-1,5

1,1

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

1,9

de 2,3 ori

0,1

0,3

-0,1

0,2

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

2,4

126,9

0,3

0,4

0,1

0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

1,9

104,5

0,3

0,3

0,1

0,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

16,4

70,1

4,0

2,6

-0,8

-1,2

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

16,4

70,1

4,0

2,6

-0,8

-1,2

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

35,5

147,1

4,2

5,7

0,9

2,0

Produse medicinale şi farmaceutice

28,2

166,2

2,9

4,5

1,2

1,9

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

3,3

94,7

0,6

0,5

-0,1

0,0

Materiale plastice prelucrate

1,7

139,3

0,2

0,3

-0,2

0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia prima

48,1

112,8

7,3

7,7

-11,0

0,9

Cauciuc prelucrat

3,0

134,9

0,4

0,5

-0,6

0,1

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

1,8

145,3

0,2

0,3

-0,1

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

3,3

de 2,7 ori

0,2

0,5

-1,1

0,4

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

15,9

119,2

2,3

2,6

-1,5

0,4

Articole din minerale nemetalice

14,2

126,6

1,9

2,3

-2,4

0,5

Fier şi oţel

0,9

77,8

0,2

0,1

-4,1

0,0

Articole prelucrate din metal

8,6

109,7

1,4

1,4

-1,1

0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

83,7

119,5

12,1

13,5

-1,0

2,3

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

3,9

de 2,5 ori

0,3

0,6

0,0

0,4

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

5,6

161,8

0,6

0,9

-0,4

0,4

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

0,9

47,0

0,3

0,1

0,1

-0,2

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

9,0

105,4

1,5

1,4

-0,3

0,1

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

52,0

108,7

8,2

8,4

0,1

0,7

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

8,1

165,8

0,8

1,3

-0,4

0,5

Alte echipamente de transport

3,3

de 7,3 ori

0,1

0,5

-0,1

0,5

Articole manufacturate diverse

160,0

101,7

27,1

25,8

-8,9

0,5

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

1,0

80,9

0,2

0,2

-0,2

0,0

Mobilă şi părţile ei

13,6

120,9

1,9

2,2

-1,3

0,4

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

7,0

105,8

1,1

1,1

-0,6

0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

107,9

103,4

18,0

17,4

-3,8

0,6

Încălţăminte

13,2

99,9

2,3

2,1

-1,6

0,0

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

4,5

72,8

1,1

0,7

-1,1

-0,3

Alte articole diverse

12,5

88,0

2,4

2,0

-0,2

-0,3

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale economiei ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, reprezentînd 25,8% din total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (67,5% din total secţiune şi 17,4% din total exporturi), mobilă (8,5% din total secţiune şi 2,2% din total exporturi) şi încălţăminte (8,3% din total secţiune şi 2,1% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animalele vii s-au clasat pe locul doi, cu o pondere de 19,0% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (60,0% din total secţiune şi 11,4% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (24,4% din total secţiune şi 4,6% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au situat pe locul trei, deţinînd o cotă de 16,0% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (81,6% din total secţiune şi 13,1% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au clasat pe locul patru, reprezentînd 13,5% din total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri maşinile şi aparatele electrice au deţinut o pondere de 62,1% din total secţiune şi 8,4% din total exporturi.

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili s-au situat pe locul cinci, cu o pondere de 9,2% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri seminţelor şi fructelor oleaginoase le-au revenit 67,8% din total secţiune şi 6,2% din total exporturi.

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au clasat pe locul şase, cu o pondere de 7,7% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe (33,0% din total secţiune şi 2,6% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (29,5% din total secţiune şi 2,3% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au clasat pe locul şapte, deţinînd o cotă de 5,7% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri produsele medicinale şi farmaceutice reprezintă 79,6% din total secţiune şi 4,5% din total exporturi. Cea mai mare parte din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile (81,3%).

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 2,6% în total exporturi.

Pe grupe de mărfuri creşteri substanţiale s-au marcat la exporturile de produse chimice şi produse derivate (+47,1%), îndeosebi produse medicinale şi farmaceutice (+66,2%), materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (+39,9%), băuturi şi tutun (+24,5%), maşini şi echipamente pentru transport (+19,5%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+12,8%), contribuind astfel la creşterea pe total exporturi cu 11,4%.

Totodată s-au redus exporturile de zahăr şi preparate pe bază de zahăr (-90,6%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-53,0%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-33,6%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-31,3%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-29,9%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-27,2%), fier şi oţel (-22,2%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-19,1%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-5,3%).

Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2010 au însumat 322,7 mil. dolari SUA, cu 8,6% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 24,3% - comparativ cu luna iunie 2009.

În ianuarie-iunie 2010 importurile au totalizat 1676,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2009 cu 11,9%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 739,6 mil. dolari SUA (cu 18,3% mai mult decît în ianuarie-iunie 2009), deţinînd o pondere de 44,1% în total importuri (41,7% în ianuarie-iunie 2009).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 538,2 mil. dolari SUA (cu 3,9% mai mică faţă de ianuarie-iunie 2009), care echivalează cu o cotă de 32,1% în total importuri (37,4% în ianuarie-iunie 2009).

_COM_EXT_ianiun2010_02.png

Primele 28 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 93,9% din volumul total, au fost:

Ianuarie-iunie 2010

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iunie 2009

ianuarie-iunie

ianuarie-iunie

2009

2010

2009

2010

Import - total

1676,1

111,9

100,0

100,0

-35,8

11,9

 din care:

Federaţia Rusă

272,4

186,2

9,8

16,3

-6,9

8,4

Ucraina

215,9

110,5

13,0

12,9

-8,3

1,4

România

164,8

125,7

8,8

9,8

-7,2

2,2

China

130,6

128,2

6,8

7,8

-1,5

1,9

Germania

124,8

108,1

7,7

7,4

-2,6

0,6

Italia

118,1

113,2

7,0

7,0

-2,1

0,9

Turcia

87,6

111,3

5,3

5,2

-1,5

0,6

Polonia

43,8

122,1

2,4

2,6

-0,9

0,5

Belarus

43,6

85,4

3,4

2,6

-2,5

-0,5

Grecia

43,2

de 2,5 ori

1,2

2,6

0,3

1,7

Brazilia

39,6

de 5,0 ori

0,5

2,4

-0,1

2,1

Franţa

33,1

109,1

2,0

2,0

-1,1

0,2

Statele Unite ale Americii

30,0

152,1

1,3

1,8

-0,6

0,7

Austria

27,3

102,4

1,8

1,6

-0,3

0,0

Ungaria

26,4

112,0

1,6

1,6

-0,4

0,2

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

25,9

119,7

1,4

1,5

-0,3

0,3

Olanda

20,7

136,6

1,0

1,2

-0,5

0,4

Bulgaria

19,9

116,0

1,1

1,2

-0,2

0,2

Republica Cehă

17,7

102,7

1,2

1,1

-0,5

0,0

Belgia

14,4

150,7

0,6

0,9

-0,3

0,3

Japonia

14,0

106,8

0,9

0,8

-1,1

0,1

India

12,1

131,9

0,6

0,7

-0,1

0,2

Spania

11,6

71,7

1,1

0,7

0,0

-0,3

Elveţia

9,7

104,0

0,6

0,6

-0,2

0,0

Coreea de Sud

8,9

110,9

0,5

0,5

-0,5

0,1

Suedia

7,7

116,7

0,4

0,5

-0,5

0,1

Vietnam

7,5

100,0

0,5

0,4

0,1

0,0

Kazahstan

3,8

2,3

11,1

0,2

6,4

-10,8

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor din România (+25,7%), Brazilia (de 5,0 ori), China (+28,2%), Grecia (de 2,5 ori), Ucraina (+10,5%), Italia (+13,2%), Statele Unite ale Americii (+52,1%), Germania (+8,1%), Turcia (+11,3%) şi Polonia (+22,1%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 12,6%. Sporirea importurilor din Federaţia Rusă (+86,2%) a fost condiţionată, în principal, de reluarea livrărilor de gaze naturale de origine rusească (în ianuarie-martie 2009 ţara de origine a gazelor naturale importate a fost declarat Kazahstanul).

Importurile de mărfuri structurate, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-iunie 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-)

 importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iunie 2009

ianuarie-iunie

ianuarie-iunie

2009

2010

2009

2010

Import - total

1676,1

111,9

100,0

100,0

-35,8

11,9

 din care:

Produse alimentare şi animale vii

194,2

124,1

10,4

11,6

-2,5

2,5

Animale vii

3,3

83,3

0,3

0,2

0,1

0,1

Carne şi preparate din carne

9,4

100,8

0,6

0,5

-0,2

0,0

Produse lactate şi ouă de păsări

12,0

139,5

0,6

0,7

-0,1

0,2

Peşte, crustacee, moluşte

18,3

111,7

1,1

1,1

-0,1

0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

25,6

100,7

1,7

1,5

-1,1

0,0

Legume şi fructe

65,7

147,1

3,0

3,9

-0,3

1,4

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

7,8

de 2,5 ori

0,2

0,5

-0,3

0,3

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

17,8

112,9

1,1

1,1

-0,1

0,1

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

8,2

133,2

0,4

0,5

-0,3

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

26,1

113,2

1,5

1,6

-0,1

0,2

Băuturi şi tutun

57,3

109,4

3,5

3,4

-0,9

0,3

Băuturi

19,7

89,9

1,5

1,2

-0,8

-0,2

Tutun brut şi prelucrat

37,6

123,4

2,0

2,2

-0,1

0,5

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

45,9

144,3

2,1

2,7

-1,0

0,9

Seminţe şi fructe oleaginoase

16,8

de 4,4 ori

0,2

1,0

-0,2

0,9

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,3

123,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Lemn şi plută

8,6

86,4

0,7

0,5

-0,2

-0,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

3,6

103,2

0,2

0,2

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

3,5

119,2

0,2

0,2

-0,2

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

11,3

110,9

0,7

0,7

-0,3

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

347,6

96,9

23,9

20,7

-7,2

-0,7

Cărbune, cocs şi brichete

6,1

155,7

0,2

0,4

-0,2

0,2

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

164,9

112,6

9,8

9,8

-6,7

1,2

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

176,4

84,8

13,9

10,5

2,1

-2,1

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

236,0

117,2

13,4

14,1

-3,4

2,3

Produse chimice organice

4,0

112,3

0,2

0,2

-0,1

0,0

Produse chimice anorganice

4,8

95,9

0,3

0,3

-0,1

0,0

Produse tanante şi colorante

9,9

118,0

0,6

0,6

-0,2

0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

79,1

116,4

4,5

4,7

-0,1

0,7

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

39,3

110,2

2,4

2,4

-0,4

0,2

Îngrăşăminte minerale sau chimice

10,5

154,3

0,4

0,6

-0,4

0,3

Materiale plastice sub forme primare

18,8

118,6

1,1

1,1

-0,6

0,2

Materiale plastice prelucrate

28,8

118,9

1,6

1,7

-0,7

0,3

Alte materiale şi produse chimice

40,8

120,4

2,3

2,5

-0,8

0,5

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

303,5

117,8

17,2

18,1

-8,4

3,1

Piele, altă piele şi blană prelucrate

10,0

95,1

0,7

0,6

-0,1

0,0

Cauciuc prelucrat

21,3

130,5

1,1

1,3

-0,5

0,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

18,5

122,9

1,0

1,1

-0,5

0,2

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

34,6

126,4

1,8

2,1

-0,7

0,5

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

90,4

123,6

4,9

5,4

-1,1

1,2

Articole din minerale nemetalice

40,6

103,9

2,6

2,4

-1,1

0,1

Fier şi oţel

37,2

107,9

2,3

2,2

-2,5

0,2

Metale neferoase

7,0

106,6

0,4

0,4

-0,2

0,0

Articole prelucrate din metal

43,9

124,8

2,4

2,6

-1,7

0,6

Maşini şi echipamente pentru transport

337,6

118,5

19,0

20,1

-10,3

3,5

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

5,4

173,4

0,2

0,3

-0,3

0,2

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

35,9

100,8

2,4

2,1

-1,6

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

46,2

119,4

2,6

2,7

-2,0

0,5

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

12,7

115,3

0,7

0,8

-0,2

0,1

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

41,3

118,7

2,3

2,5

-0,4

0,4

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

89,7

100,6

6,0

5,4

-0,8

0,0

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

68,5

102,0

4,5

4,1

-4,8

0,1

Alte echipamente de transport

36,2

de 16,0 ori

0,2

2,2

-0,2

2,3

Articole manufacturate diverse

150,1

99,3

10,1

9,0

-1,9

-0,1

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

11,9

114,4

0,7

0,7

-0,5

0,1

Mobilă şi părţile ei

20,3

107,0

1,3

1,2

-0,5

0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

34,8

95,8

2,4

2,1

-0,1

-0,1

Încălţăminte

9,8

85,6

0,8

0,6

-0,1

-0,1

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

15,3

76,4

1,3

0,9

0,1

-0,3

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

3,5

117,3

0,2

0,2

-0,1

0,0

Alte articole diverse

53,2

107,8

3,3

3,2

-0,7

0,2

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 20,7% din total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri gazul şi produsele industriale obţinute din gaz reprezintă 50,7% din total secţiune şi 10,5% din total importuri, iar petrolul şi produsele petroliere respectiv 47,4% şi 9,8%.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 20,1% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut importurile de maşini şi aparate electrice (26,6% din total secţiune şi 5,4% din total importuri), vehicule rutiere (20,3% din total secţiune şi 4,1% din total importuri), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (13,7% din total secţiune şi 2,7% din total importuri), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (12,2% din total secţiune şi 2,5% din total importuri), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (10,6% din total secţiune şi 2,1% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 18,1% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (29,8% din total secţiune şi 5,4% din total importuri), articolele prelucrate din metal (14,5% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (13,4% din total secţiune şi 2,4% din total importuri), fierul şi oţelul (12,2% din total secţiune şi 2,2% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (11,4% din total secţiune şi 2,1% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 14,1% din total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut produsele medicinale şi farmaceutice (33,5% din total secţiune şi 4,7% din total importuri), uleiurile esenţiale, rezinoidele şi substanţele parfumate, preparatele pentru toaletă, produsele pentru înfrumuseţare (16,7% din total secţiune şi 2,3% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 11,6% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri legumele şi fructele reprezintă 33,8% din total secţiune şi 3,9% din total importuri, cerealele şi preparatele pe bază de cereale, respectiv 13,0% şi 1,5%.

Pe grupe de mărfuri au sporit importurile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (+44,3%), produse alimentare şi animale vii (+24,1%), maşini şi echipamente pentru transport (+18,5%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+17,8%), produse chimice şi produse derivate (+17,2%), băuturi şi tutun (+9,4%), favorizînd, astfel creşterea pe total importuri cu 12,6%.

Totodată s-au redus importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate (-3,1%), articole manufacturate diverse (-0,7%).

_COM_EXT_ianiun2010_03.png

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-iunie 2010 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 1055,1 mil. dolari SUA, cu 138,0 mil. dolari SUA (+15,0%) mai mare faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2009. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 436,4 mil. dolari SUA (în ianuarie-iunie 2009 – 311,1 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 300,1 mil. dolari SUA (în ianuarie-iunie 2009 – 353,0 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-iunie

Ianuarie-iunie 2010 în % faţă de ianuarie-iunie 2009

2009

2010

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-917,1

-1055,1

115,0

 din care:

Ucraina

-161,0

-178,3

110,8

China

-101,3

-129,8

128,2

Federaţia Rusă

-31,5

-121,5

de 3,9 ori

Germania

-80,4

-94,6

117,7

România

-13,9

-61,6

de 4,4 ori

Italia

-40,8

-54,4

133,5

Turcia

-64,6

-47,0

72,7

Brazilia

-7,6

-39,6

de 5,2 ori

Grecia

-10,3

-29,1

de 2,8 ori

Polonia

-19,4

-26,8

137,9

Ungaria

-17,6

-24,9

141,7

Franţa

-18,6

-24,0

129,5

Austria

-22,9

-23,9

104,0

Statele Unite ale Americii

-15,8

-21,6

137,4

Olanda

-12,2

-17,7

145,6

Bulgaria

-9,4

-14,0

147,2

Japonia

-12,7

-13,9

109,0

Republica Cehă

-15,2

-13,4

88,3

India

-9,0

-11,6

129,2

Belgia

-6,8

-11,2

163,3

Spania

-15,3

-11,1

72,8

Belarus

-12,0

-10,6

88,3

Coreea de Sud

-8,0

-8,9

111,0

Suedia

-4,7

-7,2

154,0

Vietnam

-7,5

-7,1

95,3

Elveţia

4,8

-6,4

x

Slovacia

-2,2

-3,8

174,2

Lituania

-3,2

-3,2

98,1

Azerbaidjan

1,5

2,2

154,3

Libia

-

2,4

x

Irak

2,3

4,0

172,5

Kazahstan

-155,6

5,9

x

Georgia

3,3

6,2

186,8

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

2,6

8,0

de 3,1 ori

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-iunie

Ianuarie-iunie 2010 în % faţă de ianuarie-iunie 2009

2009

2010

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-917,1

-1055,1

115,0

 din care:

Produse alimentare şi animale vii

-16,0

-76,0

de 4,7 ori

Animale vii

-3,6

-1,1

30,6

Carne şi preparate din carne

-8,7

-6,9

79,0

Produse lactate şi ouă de păsări

-6,1

-7,9

130,8

Peşte, crustacee, moluşte

-16,2

-18,3

112,9

Cereale şi preparate pe bază de cereale

16,5

3,2

19,4

Legume şi fructe

17,7

5,2

29,6

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

23,7

-5,3

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-14,7

-16,6

112,8

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-2,2

-2,9

131,5

Produse şi preparate alimentare diverse

-22,4

-25,4

113,3

Băuturi şi tutun

27,5

42,1

153,2

Băuturi

47,2

61,4

130,2

Tutun brut şi prelucrat

-19,7

-19,3

98,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

9,0

11,2

124,5

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

0,8

2,1

de 2,7 ori

Seminţe şi fructe oleaginoase

26,6

21,9

82,5

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,3

-0,1

48,0

Lemn şi plută

-9,3

-7,8

83,7

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-3,5

-3,5

101,5

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

1,9

-0,3

x

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

1,9

7,8

de 4,0 ori

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-9,3

-9,4

100,4

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-356,7

-345,2

96,8

Cărbune, cocs şi brichete

-3,9

-6,0

153,0

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-144,7

-163,0

112,7

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-207,9

-176,0

84,7

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

20,2

12,6

62,7

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

21,1

14,3

67,5

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-177,2

-200,5

113,2

Produse chimice organice

-3,2

-3,4

105,0

Produse chimice anorganice

-4,9

-4,7

94,8

Produse tanante şi colorante

-8,1

-9,6

118,9

Produse medicinale şi farmaceutice

-50,9

-50,8

99,8

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-32,2

-36,0

111,9

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-6,8

-10,5

154,4

Materiale plastice sub forme primare

-14,7

-18,3

124,5

Materiale plastice prelucrate

-23,0

-27,1

117,8

Alte materiale şi produse chimice

-33,4

-40,1

120,3

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-215,1

-255,4

118,8

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-6,5

-9,7

150,1

Cauciuc prelucrat

-14,1

-18,3

129,8

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-13,8

-16,7

120,9

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-26,2

-31,3

119,5

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-59,9

-74,5

124,6

Articole din minerale nemetalice

-27,8

-26,4

94,7

Fier şi oţel

-33,3

-36,3

108,9

Metale neferoase

-6,2

-6,9

111,9

Articole prelucrate din metal

-27,3

-35,3

129,1

Maşini şi echipamente pentru transport

-214,8

-253,9

118,2

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

-1,6

-1,5

96,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-32,2

-30,3

94,3

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-1,1

-0,8

72,5

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-30,2

-37,2

123,3

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-10,6

-12,4

117,3

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-33,6

-40,6

120,6

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-41,4

-37,8

91,2

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-62,3

-60,4

97,0

Alte echipamente de transport

-1,8

-32,9

de 18,2 ori

Articole manufacturate diverse

6,1

9,8

162,5

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-9,2

-10,9

118,9

Mobilă şi părţile ei

-7,8

-6,8

86,8

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

4,8

5,6

115,7

Îmbrăcăminte şi accesorii

68,1

73,2

107,5

Încălţăminte

1,8

3,4

193,4

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-13,8

-10,8

78,0

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-2,7

-3,2

118,0

Alte articole diverse

-35,1

-40,7

115,8

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iunie 2010 a fost de 37,1% faţă de 38,8% în perioada similară din anul 2009.

Notă:
1) Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Datele pentru luna iunie 2010 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente – date rectificate.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

Persoana de contact:

Mariana Eni
Direcţia statistica comerţului exterior şi serviciilor
Tel: 40 30 66
_____________________________________

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
48000 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran