RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2010
24.08.2010
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2010 1)

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-iulie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 14122,8 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-iulie 2009 a constituit 105,5% în preţuri comparabile2. În luna iulie curent în raport cu iulie 2009 acest indice a marcat 99,8%.

Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-iulie 2009, a fost determinată de majorarea producţiei în industria prelucrătoare – cu 6,7% şi în sectorul energetic – cu 0,8%, ceea ce a motivat majorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 5,5% şi 0,1%. Totodată, s-a redus volumul producţiei întreprinderilor din industria extractivă cu 7,7% cauzînd diminuarea indicelui general cu 0,1%.

Creşteri substanţiale s-au înregistrat la întreprinderile cu următoarele activităţi: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 14,7% (deţinînd ponderea de 10,7% a motivat creşterea pe total industrie cu 1,4%); fabricarea vinului – cu 19,4% (deţinînd ponderea de 6,7% a motivat creşterea cu 1,2%); fabricarea produselor de tutun – cu 41,2% (deţinînd ponderea de 2,7% a motivat creşterea cu 0,8%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 22,7% (deţinînd ponderea de 2,8% a motivat creşterea cu 0,5%); fabricarea produselor lactate – cu 5,8% (deţinînd ponderea de 5,6% a motivat creşterea cu 0,3%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 12,5% (deţinînd ponderea de 2,5% a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea încălţămintei – cu 15,8% (deţinînd ponderea de 2,2% a motivat creşterea cu 0,3%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 3,4% (deţinînd ponderea de 5,2% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie – cu 27,1% (deţinînd ponderea de 0,9% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice – cu 29,1% (deţinînd ponderea de 0,7% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie – cu 6,3% (deţinînd ponderea de 1,7% a motivat creşterea cu 0,1%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 7,1% (deţinînd ponderea de 1,5% a motivat creşterea cu 0,1%); producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 1,0% (deţinînd ponderea de 12,1% a motivat creşterea cu 0,1%), etc.

Creşteri ale volumului de producţie s-au mai înregistrat la întreprinderile cu genul de activitate: fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice (cu 60,3%); fabricarea aparatelor de uz casnic (cu 25,4%); fabricarea nutreţurilor gata pentru animale (cu 10,2%); producţia de mobilier (cu 3,6%), etc.

În acelaşi timp, a avut loc reducerea volumului de producţie la întreprinderile cu următoarele activităţi: producţia altor produse din minerale nemetalifere (fabricarea sticlei, cimentului, varului şi ipsosului, elementelor din beton, ipsos şi ciment etc.) – cu 8,2% (cauzînd reducerea cu 0,7%); fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 27,9% (cauzînd reducerea cu 0,5%); fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 6,9% (cauzînd reducerea cu 0,3%); fabricarea de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 10,1% (cauzînd reducerea cu 0,3%); producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 23,7% (cauzînd reducerea cu 0,2%); producţia de maşini şi aparate electrice – cu 4,7% (cauzînd reducerea cu 0,2%); fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare – cu 4,7% (cauzînd reducerea cu 0,1%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 28,5% (cauzînd reducerea cu 0,1%); etc.

Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi a întreprinderilor industriale cuprinse în cercetare statistică lunară în ianuarie-iulie 2010

Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente, mil. lei

Indicii volumului producţiei în ian.-iulie 2010 faţă de ian.-iulie 2009 în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei, în preţuri comparabile3, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ:
ian.-iulie 2009 faţă de ian.-iulie 2008, în preţuri comparabile3,%

Industria – total

14122,82

105,5

100,0

+5,5

75,3

Industria extractivă

167,5

92,3

1,4

-0,1

63,5

Industria prelucrătoare

8909,6

106,7

83,7

+5,5

72,9

Industria alimentară şi a băuturilor

4621,7

106,6

36,9

+2,4

80,9

  producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

641,4

103,4

5,2

+0,2

77,6

  prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

303,4

112,5

2,5

+0,3

67,4

  fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale

479,8

93,1

3,4

-0,3

88,0

  fabricarea produselor lactate

750,2

105,8

5,6

+0,3

94,5

  fabricarea produselor de morărit

47,4

94,1

0,4

-0,0

78,8

  fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

17,2

110,2

0,2

+0,0

177,9

  fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

451,2

99,5

3,7

-0,0

94,3

  fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

219,1

106,3

1,7

+0,1

87,8

  fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage

7,7

97,8

0,1

-0,0

96,6

  fabricarea băuturilor alcoolice distilate

253,9

122,7

2,8

+0,5

63,4

  fabricarea vinului

836,2

119,4

6,7

+1,2

67,0

  fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

129,2

95,3

1,0

-0,1

91,6

Fabricarea produselor de tutun

298,1

141,2

2,7

+0,8

108,1

Fabricarea produselor textile

271,5

101,2

2,2

+0,0

63,0

Fabricarea de articole de îmbrăcămin-te; prepararea şi vopsirea blănurilor

432,1

114,7

10,7

+1,4

81,4

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

165,3

116,9

3,2

+0,5

49,9

   fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

42,3

127,1

0,9

+0,2

64,0

fabricarea încălţămintei

122,9

115,8

2,2

+0,3

48,4

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

23,8

71,5

0,2

-0,1

65,1

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

154,1

107,1

1,5

+0,1

54,7

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

143,4

93,7

1,3

-0,1

81,6

Industria chimică

257,6

114,1

2,1

+0,3

85,9

  fabricarea lacurilor şi vopselelor

127,0

100,2

1,0

+0,0

91,9

  fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

94,6

129,1

0,7

+0,2

67,2

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

331,8

89,9

2,5

-0,3

74,8

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

950,3

91,8

7,7

-0,7

56,3

fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

313,3

90,4

2,5

-0,3

78,3

     fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

54,9

86,2

0,4

-0,1

70,2

     fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment

173,1

94,8

1,4

-0,1

51,5

Industria metalurgică

79,4

101,1

0,6

+0,0

84,4

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

149,4

72,1

1,1

-0,5

71,0

Fabricarea de maşini şi echipamente

178,3

115,2

1,3

+0,2

51,7

  fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice

48,1

160,3

0,3

+0,1

42,0

  fabricarea de maşini agricole

48,5

96,7

0,4

-0,0

60,7

  fabricarea aparatelor de uz casnic

12,6

125,4

0,1

+0,0

39,6

Producţia de maşini şi aparate electrice

110,5

95,3

4,5

-0,2

119,5

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

71,8

76,3

0,6

-0,2

45,5

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

208,8

105,2

1,8

+0,1

71,9

producţia de mobilier

192,2

103,6

1,7

+0,1

71,9

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

1962,6

100,8

14,9

+0,1

94,9

Producţia şi distribuţia energiei electrice

1483,7

101,0

12,1

+0,1

94,6

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

478,9

99,6

2,8

-0,0

96,1

Notă:
1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
   La nivel mai detaliat indicii lunari ai volumului de producţie sînt disponibili în Banca de date statistice.
2) În preţurile medii ale anului precedent.

Persoana de contact:

Valentina Comarniţchi
Direcţia statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
tel. 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47846 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran