RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2010
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2010
16.09.2010
Versiune tipar

Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2010

Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II anul 2010 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1259,8 lei, fiind în creştere cu 10,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009.

Plăţile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit, 42,2% din veniturile totale disponibile, contribuţia acestora fiind în descreştere faţă de trimestrul II anul 2009 cu 2,4 puncte procentuale (vezi anexa, tabelul 1).

Veniturile din prestaţii sociale au contribuit la formarea veniturilor gospodăriilor în proporţie de 18,7% (cu 0,4 puncte procentuale mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009). Începînd cu anul 2009 unele gospodării beneficiază de ajutor social, care respectiv au constituit în total venituri 0,4%. Veniturile din activitatea individuală agricolă au contribuit cu 11,3% (+2,7 p.p.), iar cele din activitatea individuală non-agricolă - cu 6,4% (-0,5 p.p.). O sursă importantă în formarea veniturilor gospodăriilor rămîn a fi transferurile băneşti din afara ţării (remitenţele), contribuţia acestora fiind de 15,8% sau cu 1,4 puncte procentuale mai puţin faţă de trimestrul II al anului 2009.

În funcţie de mediul de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 466,8 lei sau cu 43,9% mai mari decît ale populaţiei din mediul rural. În mediul urban, principala sursă de formare a veniturilor este activititatea salariată, care a asigurat veniturile populaţiei în proporţie de 56,3% (56,1% în trimestrul II anul 2009), şi prestaţiile sociale - 17,5% (15,5% în trimestrul II anul 2009) (vezi anexa, tabelul 2).

În mediul rural, cea mai importantă sursă de venit la fel este activitatea salariată (27,5%), dar contribuţia acesteia este de 2 ori mai mică decît în mediul urban. Veniturile obţinute din activitatea individuală agricolă au asigurat 21,4% din totalul veniturilor disponibile. Cea mai mare parte a veniturilor din activitatea agricolă este reprezentată de contravaloarea produselor din resurse proprii (90,0%).

Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 21,2% sau cu 0,3 p.p. mai mult faţă aceeaşi perioadă a anului 2009. Totodată, pentru populaţia din mediul rural este caracteristică o pondere mai mare a prestaţiilor sociale, acestea au contribuit la formarea veniturilor cu 20,1%, faţă de 21,6% în trimestrul II anul 2009 (vezi anexa, tabelul 3).

În structura veniturilor disponibile ale populaţiei predominante sînt veniturile băneşti - 87,1%, iar celor în natură le revine 12,9%. În termeni absoluţi, veniturile băneşti au însumat 1096,7 lei lunar în medie pe o persoană, iar cele în natură – 163,0 lei (vezi anexa tabelul 1). Veniturile băneşti constituie 95,0% din veniturile populaţiei din mediul urban, iar în cazul mediului rural contribuţia acestora este de 78,7% (vezi anexa, tabelul 2-3).

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul II anul 2010 au constituit în medie pe o persoană lunar 1325,3 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 10,6% (vezi anexa, tabelul 4).

Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost destinată acoperirii necesarului de consum alimentar – 40,6% (cu 0,6 puncte procentuale mai puţin faţă de trimestrul II al anului 2009). Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 18,7% din cheltuielile totale de consum (+1,4 p.p), iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 10,0% (-2,0 p.p). Celelalte cheltuieli au revenit pentru sănătate (6,5% faţă de 5,6% în aceeaşi perioadă a anului 2009), transport (5,9% faţă de 4,3%), comunicaţii (4,5% faţă de 5,0%), dotarea locuinţei (4,0% faţă de 3,8%), învăţămînt (1,2% faţă de 0,3%), etc.

În mediul urban, pentru asigurarea consumului de produse alimentare, populaţia a alocat în medie 36,6% din cheltuielile lunare de consum (38,8% în trimestrul II anul 2009), iar în rural – 44,8% (43,8%). Populaţia urbană cheltuie mai mult pentru servicii de comunicaţii (5,0% faţă de 4,0% în mediul rural), servicii de agrement (1,5% faţă de 0,4%) şi pentru hoteluri, cafenele şi restaurante (3,6% faţă de 0,7%).

În medie, cheltuielile de consum ale populaţiei din mediul urban în total au constituit 1633,5 lei pe o persoană lunar, respectiv cu 532,0 lei sau de 1,5 ori mai mult faţă de mediul rural.

În structura cheltuielilor totale de consum ale populaţiei predomină cheltuielile băneşti – 87,8%, celor în natură le revine respectiv 12,2% (vezi anexa, tabelul 4-6).

În gospodăriile urbane cheltuielile în natură constituie 4,5% din total cheltuieli de consum, de regulă acestea fiind cazurile consumului de produse alimentare primite gratis din afara gospodăriei (rude, ajutor social, etc.). În cazul gospodăriilor rurale cheltuielile în natură constituie în medie 20,5% din total cheltuieli de consum, dat fiind practicării activităţilor agricole pe cont propriu şi ca rezultat obţinerea produselor agroalimentare pentru consumul gospodăriei .

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
tel. 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47543 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran