RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 01.06.2020
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2010
22.09.2010
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 20101

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-august 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 16186,52 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-august 2009 a constituit 105,2% în preţuri comparabile3. În luna august curent în raport cu august 2009 acest indice a marcat 102,3%.

Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-august 2009, a fost determinată de majorarea producţiei în industria prelucrătoare – cu 6,3%, ceea ce a motivat majorarea volumului total de producţie, cu 5,3%. Totodată, s-a redus volumul producţiei întreprinderilor din industria extractivă cu 5,7% cauzînd diminuarea indicelui general cu 0,1%.

Creşteri substanţiale s-au înregistrat la întreprinderile cu următoarele activităţi: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 11,0% (deţinînd ponderea de 10,7% a motivat creşterea pe total industrie cu 1,1%); fabricarea vinului – cu 16,9% (deţinînd ponderea de 6,8% a motivat creşterea cu 1,0%); fabricarea produselor de tutun – cu 43,1% (deţinînd ponderea de 2,6% a motivat creşterea cu 0,8%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 19,6% (deţinînd ponderea de 2,7% a motivat creşterea cu 0,5%); fabricarea produselor lactate – cu 8,0% (deţinînd ponderea de 5,7% a motivat creşterea cu 0,4%); fabricarea încălţămintei – cu 21,0% (deţinînd ponderea de 2,2% a motivat creşterea cu 0,4%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 11,6% (deţinînd ponderea de 3,0% a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea de maşini şi echipamente – cu 22,7% (deţinînd ponderea de 1,4% a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea lacurilor şi vopselelor – cu 16,3% (deţinînd ponderea de 1,3% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie – cu 30,0% (deţinînd ponderea de 0,9% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice – cu 31,9% (deţinînd ponderea de 0,7% a motivat creşterea cu 0,2%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 2,4% (deţinînd ponderea de 5,2% a motivat creşterea cu 0,1%); fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie – cu 4,1% (deţinînd ponderea de 1,7% a motivat creşterea cu 0,1%)  etc.

Creşteri ale volumului de producţie s-au înregistrat şi la întreprinderile cu genul de activitate: fabricarea nutreţurilor gata pentru animale (cu 10,2%); industria metalurgică (cu 5,8%); fabricarea hîrtiei şi cartonului (cu 5,6%); edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative (cu 4,1%) etc.

În acelaşi timp, a avut loc reducerea volumului de producţie la întreprinderile cu următoarele activităţi: producţia altor produse din minerale nemetalifere (fabricarea sticlei, cimentului, varului şi ipsosului, elementelor din beton, ipsos şi ciment etc.) – cu 8,4% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,8%); fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 17,0% (cauzînd reducerea cu 0,6%); fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 25,4% (cauzînd reducerea cu 0,4%); fabricarea de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 9,6% (cauzînd reducerea cu 0,3%); producţia de maşini şi aparate electrice – cu 3,3% (cauzînd reducerea cu 0,2%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 23,1% (cauzînd reducerea cu 0,1%); producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 16,8% (cauzînd reducerea cu 0,1%) etc.

Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi a întreprinderilor industriale cuprinse în cercetare statistică lunară în ianuarie-august 2010

Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente, mil. lei

Indicii volumului producţiei în ian.-aug. 2010 faţă de ian.-aug. 2009 în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei, în preţuri comparabile3, %

Gradul de influenţă a variaţiei  (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ: ian.-aug. 2009 faţă de ian.-aug. 2008, în preţuri comparabile3,%

Industria – total

16186,52

105,2

100,0

+5,2

75,4

Industria extractivă

204,7

94,3

1,5

-0,1

61,8

Industria prelucrătoare

10356,6

106,3

84,7

+5,3

73,2

Industria alimentară şi a băuturilor

5378,6

105,6

37,5

+2,1

80,8

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

744,0

102,4

5,2

+0,1

78,2

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

426,1

111,6

3,0

+0,3

63,5

fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale

485,2

83,0

3,0

-0,6

90,7

fabricarea produselor lactate

877,8

108,0

5,7

+0,4

92,4

fabricarea produselor de morărit

52,8

88,2

0,4

-0,0

76,4

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

19,3

110,2

0,2

+0,0

181,6

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

520,2

100,6

3,7

+0,0

93,6

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

258,0

104,1

1,7

+0,1

89,6

fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage

8,9

94,2

0,1

-0,0

101,4

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

286,1

119,6

2,7

+0,5

65,3

fabricarea vinului

958,2

116,9

6,8

+1,0

68,6

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

157,9

101,9

1,1

+0,0

88,5

Fabricarea produselor de tutun

341,3

143,1

2,6

+0,8

102,4

Fabricarea produselor textile

308,1

99,6

2,2

-0,0

64,1

Fabricarea de articole de îmbrăcămin-te; prepararea şi vopsirea blănurilor

490,0

111,0

10,7

+1,1

83,5

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

184,9

121,6

3,2

+0,6

49,2

fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

47,1

130,0

0,9

+0,2

64,5

fabricarea încălţămintei

137,8

121,0

2,2

+0,4

47,1

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

27,8

76,9

0,3

-0,1

61,5

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

176,7

105,6

1,5

+0,1

57,4

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

177,2

104,1

1,4

+0,1

78,8

Industria chimică

335,5

122,8

2,3

+0,5

87,6

fabricarea lacurilor şi vopselelor

177,7

116,3

1,3

+0,2

93,5

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

107,4

131,9

0,7

+0,2

67,8

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

379,2

90,4

2,5

-0,3

72,5

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

1126,0

91,6

7,9

-0,8

57,6

fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

353,1

89,2

2,5

-0,3

77,0

fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

72,6

85,6

0,5

-0,1

77,5

fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment

205,5

95,2

1,5

-0,1

52,5

Industria metalurgică

98,4

105,8

0,7

+0,0

83,6

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

177,2

74,6

1,2

-0,4

71,1

Fabricarea de maşini şi echipamente

215,7

122,7

1,4

+0,3

52,7

fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice

59,5

168,5

0,4

+0,2

43,6

fabricarea de maşini agricole

54,3

98,6

0,4

-0,0

60,4

fabricarea aparatelor de uz casnic

15,8

128,5

0,1

+0,0

44,5

Producţia de maşini şi aparate electrice

122,8

96,7

4,4

-0,2

115,3

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

82,5

83,2

0,6

-0,1

43,9

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

240,1

102,4

1,9

+0,0

74,4

producţia de mobilier

221,1

100,8

1,7

+0,0

74,5

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

2094,7

100,0

13,8

+0,0

95,5

Producţia şi distribuţia energiei electrice

1614,0

100,2

11,4

+0,0

95,2

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

480,7

99,3

2,5

-0,0

96,5

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual
În preţurile medii ale anului precedent

Persoana de contact:

Valentina Comarniţchi
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
tel. 40 30 55
 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
76393 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran