RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 22.01.2021
Prima / Comunicate de presă / Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2010
Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2010
18.10.2010
Versiune tipar

Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2010*

Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-septembrie 2010, conform estimărilor, a crescut cu 8,7% faţă de perioada respectivă a anului 2009. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea atît a producţiei animale (cu 15,5%), cît şi a producţiei vegetale (cu 4,4%).

Ritmurile producţiei globale agricole în ianuarie-septembrie, faţă de aceiaşi perioadă a anului precedent, se prezintă astfel (în %):

2006

2007

2008

2009

2010

Total producţia globală agricolă

96,0

79,1

127,3

89,8

108,7

din care:

producţia vegetală

91,1

67,6

176,9

83,0

104,4

producţia animalieră

105,2

99,5

79,6

108,6

115,5

O influenţă pozitivă semnificativă asupra ritmului volumului fizic al producţiei agricole a avut creşterea producţiei animaliere. Aşadar, de la începutul anului curent s-a observat tendinţa de majorare a indicilor volumului producţiei animaliere faţă de perioada respectivă a anului trecut – de la 111,0% în ianuarie – martie, 112,7% în ianuarie-iunie, pînă la 115,5% în ianuarie-septembrie.

Producţia animalieră în ianuarie-septembrie se caracterizează prin următoarele date:

Total

În % faţă de ianuarie-septembrie 2009

Ponderea (în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor – total, mii tone

117,0

124,7

100,0

din care:

întreprinderile agricole 1)

28,9

132,4

24,7

gospodăriile populaţiei

88,1

122,4

75,3

Lapte – total, mii tone

442,8

102,6

100,0

din care:

întreprinderile agricole1

11,6

92,8

2,6

gospodăriile populaţiei

431,2

102,9

97,4

Ouă – total, mil. buc

519,0

112,4

100.0

din care:

întreprinderile agricole1

206,3

109,6

39,8

gospodăriile populaţiei

312,7

114,3

60,2


Creşterea producţiei de carne a fost generată în special de ritmuri mai înalte de creştere a producţiei în întreprinderile agricole – cu 32% faţă de ianuarie-septembrie 2009. Majorarea esenţială a producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor (în special a porcinelor – cu 58%, păsărilor – cu 25%) a fost generată atît de creşterea efectivului mediu, cît şi a productivităţii porcinelor şi păsărilor. Majorarea producţiei de lapte a avut loc în exclusivitate datorită creşterii producţiei în gospodăriile populaţiei cu 2,9%, producţia de lapte în întreprinderile agricole fiind în descreştere cu 7,2%. Gospodăriile populaţiei se caracterizează de asemenea prin ritmuri mai înalte, în comparaţie cu întreprinderile agricole, a sporirii producţiei de ouă – cu circa 14% faţă de ianuarie– septembrie 2009.

Note:
* Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender;
1) Inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la balanţă animale.

Persoana de contact:

Elena Orlov
Direcţia statistica agriculturii şi mediului
Tel. 40 30 22

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47282 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran