RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 22.01.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2010
22.10.2010
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2010 1)

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-septembrie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 18666,62) mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-septembrie 2009 a constituit 106,3% în preţuri comparabile3). În luna septembrie curent în raport cu septembrie 2009 acest indice a marcat 113,9%.

Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-septembrie 2009, a fost determinată de majorarea producţiei în industria prelucrătoare – cu 7,5%, ceea ce a motivat majorarea volumului total de producţie cu 6,3%.

Creşteri substanţiale s-au înregistrat la întreprinderile cu următoarele activităţi: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 9,8% (deţinînd ponderea de 10,4% a motivat creşterea pe total industrie cu 1,0%); fabricarea vinului – cu 15,0% (deţinînd ponderea de 6,9% a motivat creşterea cu 1,0%); fabricarea produselor de tutun – cu 41,4% (deţinînd ponderea de 2,6% a motivat creşterea cu 0,8%); fabricarea produselor lactate – cu 8,8% (deţinînd ponderea de 5,5% a motivat creşterea cu 0,5%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 15,3% (deţinînd ponderea de 2,7% a motivat creşterea cu 0,4%); fabricarea încălţămintei – cu 21,8% (deţinînd ponderea de 2,2% a motivat creşterea cu 0,4%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 4,8% (deţinînd ponderea de 5,3% a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea de maşini şi echipamente – cu 25,5% (deţinînd ponderea de 1,4% a motivat creşterea cu 0,3%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 5,1% (deţinînd ponderea de 3,1% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea lacurilor şi vopselelor – cu 16,8% (deţinînd ponderea de 1,3% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie – cu 25,1% (deţinînd ponderea de 0,9% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice – cu 28,0% (deţinînd ponderea de 0,7% a motivat creşterea cu 0,2%) etc.

Creşteri ale volumului de producţie s-au înregistrat şi la întreprinderile cu genul de activitate: industria metalurgică (cu 11,5%); fabricarea nutreţurilor gata pentru animale (cu 9,9%); edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative (cu 7,0%); fabricarea hîrtiei şi cartonului (cu 2,3%) etc.

În acelaşi timp, a avut loc reducerea volumului de producţie la întreprinderile cu următoarele activităţi: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 13,8% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,5%); producţia altor produse din minerale nemetalifere (fabricarea sticlei, cimentului, varului şi ipsosului, elementelor din beton, ipsos şi ciment etc.) – cu 4,6% (cauzînd reducerea cu 0,4%); fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 22,7% (cauzînd reducerea cu 0,4%); fabricarea de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 8,7% (cauzînd reducerea cu 0,3%); producţia de maşini şi aparate electrice – cu 4,2% (cauzînd reducerea cu 0,2%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 19,9% (cauzînd reducerea cu 0,1%); producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 13,9% (cauzînd reducerea cu 0,1%) etc.

Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi a întreprinderilor industriale cuprinse în cercetare statistică lunară în ianuarie-septembrie 2010

Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente,
mil. lei

Indicii volumului producţiei în ian.-sept. 2010 faţă de ian.-sept. 2009 în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei, în preţuri comparabile3, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ:
ian.-sept. 2009 faţă de ian.-sept. 2008, în preţuri comparabile3,%

Industria – total

18666,62

106,3

100,0

+6,3

75,7

Industria extractivă

248,5

97,7

1,5

-0,0

67,6

Industria prelucrătoare

12190,1

107,5

85,7

+6,3

73,7

Industria alimentară şi a băuturilor

6413,4

107,7

38,6

+2,9

81,0

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

850,8

104,8

5,3

+0,3

78,3

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

519,0

105,1

3,1

+0,2

59,8

fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale

614,8

86,2

3,2

-0,5

97,1

fabricarea produselor lactate

986,0

108,8

5,5

+0,5

91,0

fabricarea produselor de morărit

65,4

86,4

0,4

-0,1

82,8

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

22,0

109,9

0,2

+0,0

168,1

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

595,8

101,5

3,7

+0,1

93,1

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

301,3

101,0

1,7

+0,0

91,4

fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage

10,7

93,1

0,1

-0,0

104,4

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

335,4

115,3

2,7

+0,4

69,5

fabricarea vinului

1001,2

115,0

6,9

+1,0

71,0

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

172,9

100,3

1,1

+0,0

91,0

Fabricarea produselor de tutun

401,5

141,4

2,6

+0,8

102,6

Fabricarea produselor textile

350,1

99,7

2,2

-0,0

66,2

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

547,7

109,8

10,4

+1,0

85,4

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

210,8

120,2

3,1

+0,5

50,0

fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

51,2

125,1

0,9

+0,2

64,9

fabricarea încălţămintei

159,5

121,8

2,2

+0,4

47,5

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

31,7

80,1

0,3

-0,1

60,2

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

203,1

102,3

1,5

+0,0

61,5

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

203,7

107,0

1,4

+0,1

78,3

Industria chimică

402,5

124,8

2,4

+0,5

90,3

fabricarea lacurilor şi vopselelor

210,9

116,8

1,3

+0,2

94,9

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

121,1

128,0

0,7

+0,2

71,8

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

429,6

91,3

2,5

-0,3

64,8

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

1342,8

95,4

8,2

-0,4

58,0

fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

404,6

90,0

2,4

-0,3

77,3

fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

84,6

86,4

0,5

-0,1

76,6

fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment

248,7

98,7

1,6

-0,0

54,3

Industria metalurgică

121,4

111,5

0,7

+0,1

81,7

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

207,3

77,3

1,2

-0,4

67,5

Fabricarea de maşini şi echipamente

251,0

125,5

1,4

+0,3

54,1

fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice

73,2

184,6

0,4

+0,2

44,0

fabricarea de maşini agricole

60,2

97,8

0,4

-0,0

60,2

fabricarea aparatelor de uz casnic

18,9

133,4

0,1

+0,0

46,5

Producţia de maşini şi aparate electrice

141,5

95,8

4,3

-0,2

112,5

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

95,8

86,1

0,6

-0,1

43,1

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

286,3

102,1

1,9

+0,0

75,7

producţia de mobilier

264,2

100,9

1,8

+0,0

75,7

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

2232,2

100,0

12,8

+0,0

95,5

Producţia şi distribuţia energiei electrice

1744,3

100,2

10,6

+0,0

95,2

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

488,0

99,1

2,2

-0,0

96,7

    Notă:

    1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender;
    2) Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual;
    3) În preţurile medii ale anului precedent.

Persoana de contact:

Valentina Comarniţchi
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
tel. 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47340 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran