RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 04.06.2020
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2010
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2010
03.11.2010
Versiune tipar

Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2010

Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd investiţiile în capital fix în ianuarie-septembrie 2010.

În ianuarie-septembrie 2010 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 6392,3 mil. lei, constituind 115,8 % (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-septembrie 2009.

Lucrările de construcţii-montaj în volumul total al investiţiilor în ianuarie-septembrie 2010 au constituit 3230,8 mil. lei, sau 50,5 %. Comparativ cu ianuarie-septembrie 2009 acest volum s-a majorat cu 1,8 % (în preţuri comparabile).

Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale în ianuarie-septembrie 2010 se prezintă astfel:

Realizări, mil. lei

în % faţă de ianuarie-septembrie 2009

Informativ:
ianuarie-septembrie 2009 în % faţă de ianuarie-septembrie 2008

Investiţii în capital fix - total

6392,3

115,8

57,5

 din care:

lucrări de construcţii-montaj

3230,8

101,8

62,2

Volumul investiţiilor în capital fix pe forme de proprietate în ianuarie-septembrie 2010 se prezintă după cum urmează:

ianuarie-septembrie 2010

Informativ:
ianuarie-septembrie 2009 în % faţă de:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2009

total

ianuarie-septembrie 2008

total

Investiţii în capital fix - total

6392,3

115,8

100,0

57,5

100,0

 din care:

publică

2173,1

152,2

34,0

60,4

26,7

privată

2259,2

96,1

35,4

61,5

41,7

mixtă (publică şi privată)

70,5

59,5

1,1

79,5

2,2

străină

591,1

103,7

9,2

35,1

9,3

a întreprinderilor mixte

1298,4

122,7

20,3

61,7

20,1

În structura investiţiilor în capital fix pe forme de proprietate 34 % revin agenţilor economici cu forma de proprietate publică, cota preponderentă (66 %) revenind agenţilor economici din sectorul nestatal al economiei naţionale, care au realizat 66,7 % din volumul total al lucrărilor de construcţii-montaj şi 100 % din totalul caselor de locuit date în folosinţă.

Structura investiţiilor în capital fix pe surse de finanţare în ianuarie-septembrie 2010 se caracterizează prin următoarele date:

ianuarie-septembrie 2010

Informativ:
ianuarie-septembrie 2009 în % faţă de:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2009

total

ianuarie-septembrie 2008

total

Investiţii în capital fix – total

6392,3

115,8

100,0

57,5

100,0

din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

283,2

80,6

4,4

30,7

6,4

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

222,5

118,5

3,5

80,5

3,4

mijloacelor proprii ale agenţilor economici şi populaţiei

3906,5

122,0

61,1

62,9

58,0

mijloacelor investitorilor străini

829,7

78,9

13,0

57,5

19,0

altor surse

1150,4

158,0

18,0

55,7

13,2

În perioada de raport, sursele principale de finanţare ale activităţii investiţionale rămîn a fi mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei (61,1 %, fiind în creştere faţă de perioada similară a anului precedent cu 3,1 p.p.). Mijloacele investitorilor străini s-au micşorat cu 6 p.p. faţă de perioada respectivă a anului precedent şi au constituit 13 % din volumul total al investiţiilor utilizate. Din contul mijloacelor bugetare au fost realizate circa 8 % din volumul total al investiţiilor în capital fix sau cu 1,9 puncte procentuale mai puţin decît în perioada respectivă a anului precedent.

Structura investiţiilor în capital fix pe tipuri de mijloace fixe în ianuarie-septembrie 2010 se prezintă astfel:

ianuarie-septembrie 2010

Informativ:
ianuarie-septembrie 2009 în % faţă de:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2009

total

ianuarie-septembrie 2008

total

Investiţii în capital fix – total

6392,3

115,8

100,0

57,5

100,0

 din care:

clădiri de locuit

1311,0

106,7

20,5

59,3

22,2

clădiri(exclusiv de locuit) şi edificii

1348,5

93,7

21,1

49,0

26,1

utilaje şi maşini

1945,7

114,0

30,4

53,6

31,5

mijloace de transport

828,7

de 3,0 ori

13,0

46,5

5,1

altele

958,4

114,7

15,0

73,1

15,1

În structura investiţiilor în capital fix pe tipuri de mijloace fixe o parte importantă a fost orientată la procurarea utilajului, maşinilor şi mijloacelor de transport, care a constituit 43,4 % din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în creştere cu 6,8 puncte procentuale în comparaţie cu perioada respectivă a anului precedent.

Cota-parte a investiţiilor realizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 41,6 % din volumul total al investiţiilor însuşite (din care 20,5 % – clădirilor de locuit şi 21,1% – altor clădiri şi edificii) sau cu 6,7 puncte procentuale mai puţin decît în perioada respectivă a anului precedent. Cota-parte a investiţiilor la construcţia clădirilor de locuit s-a micşorat cu 1,7 p. p., la construcţia clădirilor cu altă destinaţie decît cea de locuit şi edificiilor - cu 5,0 p. p.

Notă: Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
Secţia statistica construcţiilor şi investiţiilor
Tel. 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
75602 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran