RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 06.12.2019
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2010
08.11.2010
Versiune tipar

Activitatea de comerţ  exterior a Republicii Moldova
în ianuarie-septembrie 20101),2)           

Biroul Naţional de Statistică relatează că exporturile de mărfuri realizate în luna septembrie 2010 s-au cifrat la 149,7 mil. dolari SUA, cu 22,1% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 41,0% - comparativ cu luna septembrie 2009.           

În ianuarie-septembrie 2010 exporturile au totalizat 1011,4 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2009 cu 12,9%.           

Ianuarie-septembrie 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2009

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2009

2010

2009

2010

Export – total

      din care:

1011,4

112,9

100,0

100,0

-25,2

12,9

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

487,7

102,1

53,3

48,2

-12,2

1,1

  ţările CSI

390,7

119,4

36,6

38,6

-10,8

7,1

  alte ţări

133,0

146,6

10,1

13,2

-2,2

4,7

Import – total  

      din care:

2636,6

115,5

100,0

100,0

-37,8

15,5

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

1189,0

119,2

43,7

45,1

-17,0

8,4

  ţările CSI

833,9

102,7

35,6

31,6

-12,6

1,0

  alte ţări

613,7

129,7

20,7

23,3

-8,2

6,1

balanţA comercialĂ – total

      din care:

-1625,2

117,2

100,0

100,0

x

x

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

-701,3

134,9

37,5

43,1

x

x

  ţările CSI

-443,2

91,5

34,9

27,3

x

x

  alte ţări

-480,7

125,6

27,6

29,6

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 487,7 mil. dolari SUA (cu 2,1% mai mult faţă de ianuarie-septembrie 2009), deţinînd o cotă de 48,2% în total exporturi (53,3% în ianuarie-septembrie 2009).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 38,6% (în ianuarie-septembrie 2009 – 36,6%), ce corespunde unei valori de 390,7 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări  s-au majorat cu 19,4%, comparativ cu ianuarie-septembrie 2009.

Primele 29 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 96,6% din volumul total, au fost:

Ianuarie-septembrie 2010

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2009

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2009

2010

2009

2010

Export - total

1011,4

112,9

100,0

100,0

-25,2

12,9

       din care:

Federaţia Rusă

247,8

131,4

21,0

24,5

-3,8

6,6

România

168,2

94,1

19,9

16,6

-6,7

-1,2

Italia

103,8

105,8

11,0

10,3

-2,6

0,6

Ucraina

58,9

106,5

6,2

5,8

-4,2

0,4

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

57,8

137,9

4,7

5,7

0,4

1,8

Turcia

55,0

de 2,6 ori

2,4

5,4

-0,3

3,7

Belarus

54,0

98,8

6,1

5,3

-1,2

-0,1

Germania

48,5

89,0

6,1

4,8

0,1

-0,7

Polonia

29,9

120,2

2,8

3,0

-1,6

0,6

Kazahstan

18,9

107,4

2,0

1,9

-1,3

0,1

Statele Unite ale Americii

15,6

188,0

0,9

1,5

-0,3

0,8

Grecia

15,5

177,3

1,0

1,5

0,4

0,8

Elveţia

13,5

75,4

2,0

1,3

-0,5

-0,5

Bulgaria

11,0

104,0

1,2

1,1

-0,7

0,0

Franţa

10,0

76,6

1,5

1,0

-0,2

-0,3

Georgia

9,3

147,0

0,7

0,9

0,2

0,3

Olanda

7,3

111,9

0,7

0,7

-0,2

0,1

Lituania

6,5

91,1

0,8

0,6

0,2

-0,1

Republica Cehă

5,6

163,7

0,4

0,6

0,0

0,2

Belgia

5,3

130,2

0,5

0,5

-0,3

0,1

Irak

5,2

175,2

0,3

0,5

0,0

0,2

Siria

5,2

151,6

0,4

0,5

0,0

0,2

Austria

4,4

105,7

0,5

0,4

-0,3

0,0

Ungaria

4,2

45,6

1,0

0,4

-0,2

-0,6

Slovacia

4,0

84,5

0,5

0,4

-0,1

-0,1

Azerbaidjan

4,0

150,9

0,3

0,4

-0,2

0,2

Uzbekistan

3,6

72,7

0,6

0,4

0,0

-0,2

Libia

3,4

de 10,1 ori

0,0

0,3

-

0,3

Egipt

3,3

de 3,5 ori

0,1

0,3

0,1

0,3

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+31,4%), Turcia (de 2,6 ori), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+37,9%), Statele Unite ale Americii (+88,0%), Grecia (+77,3%), Italia (+5,8%), Polonia (+20,2%), Ucraina (+6,5%), Georgia (+47,0%), Libia (de 10,1 ori), Egipt (de 3,5 ori), Republica Cehă (+63,7%), Irak (+75,2%), Siria (+51,6%) şi Azerbaidjan (+50,9%),  a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 17,0%. Totodată, s-au diminuat exporturile către România (-5,9%), Germania (-11,0%), Ungaria (-54,4%), Elveţia (-24,6%), Franţa (-23,4%), Uzbekistan       (-27,3%), Belarus (-1,2%) Lituania (-8,9%), şi Slovacia (-15,5%)  atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 3,8%.

Exporturile de mărfuri structurate, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2009

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2009

2010

2009

2010

Export - total

1011,4

112,9

100,0

100,0

-25,2

12,9

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

227,7

110,5

23,0

22,5

3,4

2,4

Animale vii

6,1

de 4,0 ori

0,2

0,6

0,1

0,5

Carne şi preparate din carne

5,1

de 5,4 ori

0,1

0,5

-0,1

0,5

Produse lactate şi ouă de păsări

6,0

115,2

0,6

0,6

-0,3

0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

67,5

120,6

6,2

6,7

1,6

1,3

Legume şi fructe

122,7

122,6

11,2

12,1

1,2

2,5

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

9,7

28,8

3,8

1,0

1,7

-2,7

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

1,8

112,8

0,2

0,2

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

7,6

128,7

0,6

0,7

-0,8

0,2

Băuturi şi tutun

140,9

117,5

13,4

13,9

-3,7

2,3

Băuturi

117,7

110,3

11,9

11,6

-3,5

1,2

Tutun brut şi prelucrat

23,2

175,5

1,5

2,3

-0,2

1,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

94,6

141,6

7,5

9,3

-4,3

3,1

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

3,1

de 2,5 ori

0,1

0,3

-0,1

0,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

59,3

117,6

5,6

5,9

1,0

1,0

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,5

160,6

0,1

0,1

0,0

0,1

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,1

172,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

7,9

104,7

0,8

0,8

-4,0

0,0

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

18,5

de 4,4 ori

0,5

1,8

-1,0

1,6

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

2,1

de 2,4 ori

0,1

0,2

-0,1

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

4,5

140,2

0,4

0,4

0,0

0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

3,5

117,4

0,3

0,3

0,0

0,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

24,7

73,0

3,8

2,4

-0,7

-1,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

24,5

73,0

3,8

2,4

-0,7

-1,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

55,1

137,3

4,5

5,4

0,8

1,7

Produse chimice organice

1,0

72,8

0,2

0,1

0,1

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

41,1

149,5

3,1

4,1

1,3

1,5

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

7,6

124,4

0,7

0,8

-0,3

0,2

Materiale plastice sub forme primare

1,0

64,1

0,2

0,1

-0,1

-0,1

Materiale plastice prelucrate

2,6

125,6

0,2

0,3

-0,1

0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia prima

81,5

115,9

7,9

8,1

-10,2

1,2

Piele, altă piele şi blană prelucrate

0,7

15,9

0,5

0,1

-0,1

-0,4

Cauciuc prelucrat

4,6

123,7

0,4

0,5

-0,5

0,1

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

3,2

137,8

0,3

0,3

0,0

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

5,4

de 2,5 ori

0,2

0,5

-0,7

0,3

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

25,6

116,5

2,5

2,5

-1,3

0,4

Articole din minerale nemetalice

24,7

128,8

2,1

2,4

-2,0

0,6

Fier şi oţel

2,2

114,7

0,2

0,2

-4,0

0,0

Articole prelucrate din metal

14,9

107,2

1,6

1,5

-1,5

0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

129,7

118,3

12,2

12,8

-2,5

2,3

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

4,8

de 2,3 ori

0,2

0,5

-0,1

0,3

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

10,5

196,0

0,6

1,0

-0,6

0,6

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

1,9

97,8

0,2

0,2

-0,1

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

18,5

141,4

1,5

1,8

-0,4

0,6

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

2,8

159,3

0,2

0,3

0,0

0,1

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

75,7

100,9

8,4

7,5

-1,1

0,1

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

11,3

149,8

0,8

1,1

-0,2

0,4

Alte echipamente de transport

3,7

185,0

0,2

0,4

0,0

0,2

Articole manufacturate diverse

252,6

102,7

27,5

25,0

-8,0

0,7

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

1,5

77,9

0,2

0,1

-0,2

0,0

Mobilă şi părţile ei

22,7

132,1

1,9

2,2

-1,2

0,6

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

10,4

104,9

1,1

1,0

-0,6

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

168,7

100,9

18,7

16,7

-3,1

0,2

Încălţăminte

22,5

111,2

2,3

2,2

-1,6

0,2

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

7,5

95,3

0,9

0,7

-1,1

0,0

Alte articole diverse

19,0

88,8

2,4

1,9

-0,2

-0,3

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, reprezentînd 25,0% din total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (66,8% din total secţiune şi 16,7% din total exporturi), mobilă (9,0% din total secţiune şi 2,2% din total exporturi) şi încălţăminte (8,9% din total secţiune şi 2,2% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au clasat pe locul doi, cu o pondere de 22,5% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (53,9% din total secţiune şi 12,1% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (29,7% din total secţiune şi 6,7% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au situat pe locul trei, deţinînd o cotă de 13,9% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (83,6% din total secţiune şi 11,6% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au clasat pe locul patru, reprezentînd 12,8% din total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri maşinile şi aparatele electrice au deţinut o pondere de 58,4% din total secţiune şi 7,5% din total exporturi.

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili s-au situat pe locul cinci, cu o pondere de 9,3% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri seminţelor şi fructelor oleaginoase  le-au revenit 62,7% din total secţiune şi 5,9% din total exporturi.

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au clasat pe locul şase, cu o pondere de 8,1% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (31,4% din total secţiune şi 2,5% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (30,3% din total secţiune şi 2,4% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au clasat pe locul şapte, deţinînd o cotă de 5,4% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri produsele medicinale şi farmaceutice reprezintă 74,5% din total secţiune şi 4,1% din total exporturi. Cea mai mare parte din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile (80,8%).

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 2,4% în total exporturi.

Pe grupe de mărfuri creşteri substanţiale s-au marcat la exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (+41,6%), produse alimentare şi animale vii (+10,5%), băuturi şi tutun (+17,5%), maşini şi echipamente pentru transport (+18,3%), produse chimice şi produse derivate (+37,3%), îndeosebi produse medicinale şi farmaceutice (+49,5%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+15,9%), articole manufacturate diverse (+2,7%), contribuind astfel la creşterea pe total exporturi cu 13,6%.

Totodată s-au redus exporturile de zahăr şi preparate pe bază de zahăr (-71,2%), materiale plastice sub forme primare (-35,9%), produse chimice organice (-27,2%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate  (-27,0%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-22,1%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-4,7%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-2,2%).

Importurile de mărfuri realizate în luna septembrie 2010 au însumat 345,1 mil. dolari SUA, cu 14,5% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 20,6% - comparativ cu luna septembrie 2009.

În ianuarie-septembrie 2010 importurile au totalizat 2636,6 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2009 cu 15,5%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 1189,0 mil. dolari SUA (cu 19,2% mai mult decît în ianuarie-septembrie 2009), deţinînd o pondere de 45,1% în total importuri (43,7% în ianuarie-septembrie 2009).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 833,9 mil. dolari SUA (cu 2,7% mai mult decît în ianuarie-septembrie 2009), care echivalează cu o cotă de 31,6% în total importuri (35,6% în ianuarie-septembrie 2009).

Primele 36 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 96,8% din volumul total, au fost:

Ianuarie-septembrie 2010

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2009

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2009

2010

2009

2010

Import - total

2636,6

115,5

100,0

100,0

-37,8

15,5

       din care:

Ucraina

374,2

116,1

14,1

14,2

-8,7

2,3

Federaţia Rusă

372,5

162,4

10,1

14,1

-5,9

6,3

România

268,7

123,0

9,6

10,2

-7,0

2,2

China

211,8

133,5

6,9

8,0

-1,9

2,3

Germania

203,7

115,6

7,7

7,7

-2,8

1,2

Italia

186,4

118,2

6,9

7,1

-2,0

1,3

Turcia

138,0

114,2

5,3

5,2

-1,5

0,7

Polonia

73,9

122,4

2,6

2,8

-0,8

0,6

Belarus

73,2

80,0

4,0

2,8

-1,8

-0,8

Grecia

68,7

186,1

1,6

2,6

0,4

1,4

Franţa

49,2

111,3

1,9

1,9

-1,1

0,2

Statele Unite ale Americii

47,2

157,1

1,3

1,8

-1,2

0,8

Ungaria

45,8

119,0

1,7

1,7

-0,4

0,3

Austria

44,1

109,2

1,8

1,7

-0,4

0,2

Brazilia

43,4

de 3,7 ori

0,5

1,6

-0,2

1,4

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

38,4

107,8

1,6

1,5

-0,3

0,1

Bulgaria

34,1

118,6

1,3

1,3

-0,1

0,2

Olanda

29,6

129,5

1,0

1,1

-0,4

0,3

Republica Cehă

28,7

103,7

1,2

1,1

-0,4

0,0

Japonia

22,7

117,9

0,8

0,9

-1,2

0,2

Belgia

21,8

141,2

0,7

0,8

-0,3

0,3

India

18,5

143,6

0,6

0,7

-0,1

0,2

Spania

17,1

80,9

0,9

0,6

-0,1

-0,2

Elveţia

15,6

108,0

0,6

0,6

-0,1

0,1

Coreea de Sud

14,8

120,3

0,5

0,6

-0,5

0,1

Suedia

13,3

112,3

0,5

0,5

-0,5

0,1

Lituania

12,5

104,0

0,5

0,5

-0,1

0,0

Slovacia

10,8

115,2

0,4

0,4

-0,3

0,1

Kazahstan

10,6

6,4

7,3

0,4

4,0

-6,8

Slovenia

10,2

102,8

0,4

0,4

0,0

0,0

Vietnam

10,1

100,9

0,4

0,4

0,0

0,0

Finlanda

9,3

91,5

0,4

0,4

-0,1

0,0

Israel

8,8

81,6

0,5

0,3

-0,6

-0,1

Danemarca

8,4

104,0

0,4

0,3

-0,1

0,0

Taiwan, provincie a Chinei

7,7

114,7

0,3

0,3

-0,1

0,0

Egipt

6,7

143,7

0,2

0,3

-0,1

0,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor din Ucraina (+16,1%), China (+33,5%), România (+23,0%), Grecia (86,1%), Brazilia (de 3,7 ori), Italia (+18,2%), Germania (+15,6%), Statele Unite ale Americii (+57,1%), Turcia (+14,2%) şi Polonia (+22,4%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 14,2%. Sporirea importurilor din Federaţia Rusă (+62,4%) a fost condiţionată, în principal, de reluarea din luna aprilie 2009 a livrărilor de gaze naturale de origine rusească (în ianuarie-martie 2009 ţara de origine a gazelor naturale importate a fost declarat Kazahstanul).

Importurile de mărfuri structurate, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2009

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2009

2010

2009

2010

Import - total      

2636,6

115,5

100,0

100,0

-37,8

15,5

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

280,1

119,1

10,3

10,6

-2,1

2,0

Animale vii

4,8

64,1

0,3

0,2

0,1

-0,1

Carne şi preparate din carne

18,3

150,7

0,5

0,7

-0,3

0,3

Produse lactate şi ouă de păsări

18,4

122,9

0,7

0,7

0,0

0,2

Peşte, crustacee, moluşte

26,2

118,2

1,0

1,0

-0,3

0,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

38,5

96,5

1,8

1,4

-0,8

-0,1

Legume şi fructe

83,1

137,9

2,6

3,1

-0,1

1,0

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

9,9

150,7

0,3

0,4

-0,2

0,1

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

28,3

120,2

1,0

1,1

-0,1

0,2

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

12,2

108,3

0,5

0,5

-0,2

0,0

Produse şi preparate alimentare diverse

40,4

109,4

1,6

1,5

-0,2

0,2

Băuturi şi tutun

95,3

105,8

3,9

3,6

-0,8

0,2

Băuturi

32,5

88,6

1,6

1,2

-0,7

-0,2

Tutun brut şi prelucrat

62,8

117,6

2,3

2,4

-0,1

0,4

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

64,3

136,2

2,1

2,4

-0,8

0,7

Seminţe şi fructe oleaginoase

18,7

de 3,5 ori

0,2

0,7

-0,1

0,6

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,7

115,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Lemn şi plută

15,2

89,3

0,7

0,6

-0,1

-0,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

6,0

109,8

0,2

0,2

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

6,6

120,3

0,2

0,2

-0,2

0,0

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

2,7

de 5,2 ori

0,0

0,1

0,0

0,1

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

13,3

113,7

0,5

0,5

-0,2

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

526,4

106,5

21,7

20,0

-8,5

1,4

Cărbune, cocs şi brichete

12,8

148,7

0,4

0,5

-0,2

0,2

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

294,4

119,2

10,8

11,2

-6,5

2,1

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

218,1

91,5

10,4

8,3

0,8

-0,9

Energie electrică

1,1

de 4,4 ori

0,0

0,0

-2,6

0,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

5,8

114,6

0,2

0,2

-0,1

0,0

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,9

de 2,7 ori

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

3,4

93,9

0,2

0,1

0,0

0,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

1,5

134,0

0,0

0,1

0,1

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

368,5

116,3

13,9

14,0

-3,1

2,3

Produse chimice organice

6,6

102,0

0,3

0,2

-0,1

0,0

Produse chimice anorganice

8,3

95,7

0,4

0,3

-0,1

0,0

Produse tanante şi colorante

18,6

111,6

0,7

0,7

-0,2

0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

123,9

119,7

4,5

4,7

0,0

0,9

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

62,2

108,0

2,5

2,4

-0,4

0,2

Îngrăşăminte minerale sau chimice

12,1

118,5

0,5

0,5

-0,4

0,1

Materiale plastice sub forme primare

32,8

118,8

1,2

1,2

-0,6

0,2

Materiale plastice prelucrate

52,5

117,2

2,0

2,0

-0,6

0,3

Alte materiale şi produse chimice

51,5

124,6

1,8

2,0

-0,7

0,5

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

508,5

119,5

18,7

19,3

-8,0

3,6

Piele, altă piele şi blană prelucrate

14,7

104,8

0,6

0,6

-0,1

0,0

Cauciuc prelucrat

34,4

128,9

1,2

1,3

-0,5

0,4

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

33,5

117,2

1,3

1,3

-0,5

0,2

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

57,4

126,7

2,0

2,2

-0,6

0,5

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

139,8

123,2

5,0

5,3

-1,0

1,2

Articole din minerale nemetalice

71,5

103,9

3,0

2,7

-1,1

0,1

Fier şi oţel

67,3

122,0

2,4

2,5

-2,4

0,5

Metale neferoase

12,2

99,2

0,5

0,5

-0,2

0,0

Articole prelucrate din metal

77,7

126,8

2,7

2,9

-1,6

0,7

Maşini şi echipamente pentru transport

544,4

126,3

18,9

20,6

-11,9

5,0

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

8,4

158,9

0,2

0,3

-0,3

0,2

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

70,2

136,1

2,3

2,7

-2,1

0,8

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

3,1

63,8

0,2

0,1

0,0

-0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

76,8

135,3

2,5

2,9

-2,3

0,9

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

21,3

147,2

0,6

0,8

-0,4

0,3

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

68,6

125,8

2,4

2,6

-0,5

0,6

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

143,3

104,2

6,0

5,4

-1,5

0,3

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

115,5

114,0

4,5

4,4

-4,7

0,6

Alte echipamente de transport

37,2

de 8,2 ori

0,2

1,4

-0,1

1,4

Articole manufacturate diverse

243,3

102,5

10,4

9,2

-2,5

0,3

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

22,4

123,4

0,8

0,8

-0,5

0,2

Mobilă şi părţile ei

33,3

107,0

1,4

1,3

-0,6

0,1

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,3

85,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

55,9

100,2

2,4

2,1

-0,1

0,0

Încălţăminte

15,1

95,5

0,7

0,6

-0,1

0,0

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

25,1

95,4

1,2

0,9

-0,4

-0,1

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

4,8

99,0

0,2

0,2

-0,1

0,0

Alte articole diverse

84,4

102,2

3,6

3,2

-0,7

0,1

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 20,6% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut importurile de maşini şi aparate electrice (26,3% din total secţiune şi 5,4% din total importuri), vehicule rutiere (21,2% din total secţiune şi 4,4% din total importuri),  maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (14,1% din total secţiune şi 2,9% din total importuri), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (12,9% din total secţiune şi 2,7% din total importuri), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (12,6% din total secţiune şi 2,6% din total importuri).

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 20,0% din total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri petrolul şi produsele petroliere reprezintă 55,9% din total secţiune şi 11,2%, din total importuri, iar gazul şi produsele industriale obţinute din gaz respectiv 41,4% şi 8,3%.

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 19,3% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (27,5% din total secţiune şi 5,3% din total importuri), articolele prelucrate din metal (15,3% din total secţiune şi 2,9% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (14,1% din total secţiune şi 2,7% din total importuri), fierul şi oţelul (13,2% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (11,3% din total secţiune şi 2,2% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 14,0% din total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut produsele medicinale şi farmaceutice (33,6% din total secţiune şi 4,7% din total importuri), uleiurile esenţiale, rezinoidele şi substanţele parfumate, preparatele pentru toaletă, produsele pentru înfrumuseţare (16,9% din total secţiune şi 2,4% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 10,6% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri legumele şi fructele reprezintă 29,7% din total secţiune şi 3,2% din total importuri, iar cerealele şi preparatele pe bază de cereale, respectiv 13,8% şi 1,5%.

Pe grupe de mărfuri au sporit importurile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (+36,2%), maşini şi echipamente pentru transport (+26,3%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+19,5%), produse alimentare şi animale vii (+19,1%), produse chimice şi produse derivate (+16,3%), combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate (+6,5%), băuturi şi tutun (+5,8%), articole manufacturate diverse (+2,5%) favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 15,5%.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-septembrie 2010 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 1625,2 mil. dolari SUA, cu 238,4 mil. dolari SUA (+17,2%) mai mare faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2009. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 701,3 mil. dolari SUA (în ianuarie-septembrie 2009 – 519,7 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 443,2 mil. dolari SUA (în ianuarie-septembrie 2009 – 484,4 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie

Ianuarie-septembrie 2010 în % faţă de ianuarie-septembrie 2009

2009

2010

BalanţA comercială – total,
mil. dolari SUA

-1386,8

-1625,2

117,2

  din care:

Ucraina

-266,9

-315,3

118,1

China

-157,9

-210,9

133,6

Germania

-121,5

-155,2

127,6

Federaţia Rusă

-40,9

-124,7

de 3,0 ori

România

-39,9

-100,5

de 2,5 ori

Turcia

-99,4

-83,0

83,5

Italia

-59,6

-82,6

138,7

Grecia

-28,1

-53,2

188,8

Polonia

-35,5

-44,0

123,8

Brazilia

-11,5

-43,3

de 3,8 ori

Ungaria

-29,3

-41,6

142,0

Austria

-36,2

-39,7

109,6

Franţa

-31,1

-39,2

125,9

Statele Unite ale Americii

-21,8

-31,6

145,3

Bulgaria

-18,2

-23,1

127,0

Republica Cehă

-24,3

-23,1

95,3

Olanda

-16,4

-22,3

136,6

Japonia

-18,7

-22,3

119,1

Belarus

-36,8

-19,2

52,0

India

-12,4

-16,8

134,9

Spania

-20,0

-16,6

82,6

Belgia

-11,4

-16,5

145,0

Coreea de Sud

-12,2

-14,8

120,8

Suedia

-9,2

-12,8

137,4

Slovenia

-9,4

-10,1

107,4

Vietnam

-10,1

-9,7

97,2

Finlanda

-9,6

-8,7

91,4

Danemarca

-8,0

-8,3

103,6

Taiwan, provincie a Chinei

-6,6

-7,6

114,5

Slovacia

-4,7

-6,8

146,5

Israel

-8,0

-6,5

81,7

Lituania

-4,8

-6,0

123,0

Egipt

-3,8

-3,4

91,6

Elveţia

3,5

-2,1

x

Uzbekistan

3,9

1,6

43,2

Libia

0,3

3,4

de 10,1 ori

Siria

1,1

3,8

de 3,2 ori

Azerbaidjan

2,4

3,9

158,0

Irak

2,9

5,2

175,2

Kazahstan

-148,9

8,3

x

Georgia

6,1

9,0

147,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

6,3

19,4

de 3,1 ori

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie

Ianuarie-septembrie 2010  în % faţă de ianuarie-septembrie 2009

2009

2010

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-1386,8

-1625,2

117,2

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-29,1

-52,4

180,1

Animale vii

-5,9

1,4

x

Carne şi preparate din carne

-11,2

-13,2

117,9

Produse lactate şi ouă de păsări

-9,8

-12,4

127,0

Peşte, crustacee, moluşte

-22,0

-26,2

119,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

16,0

29,0

180,5

Legume şi fructe

39,7

39,6

99,6

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

27,1

-0,2

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-21,9

-26,5

120,8

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-5,4

-4,6

86,0

Produse şi preparate alimentare diverse

-35,7

-39,3

109,3

Băuturi şi tutun

29,7

45,5

153,2

Băuturi

69,9

85,2

121,8

Tutun brut şi prelucrat

-40,2

-39,6

98,6

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

19,6

30,3

154,7

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

1,2

3,1

de 2,6 ori

Seminţe şi fructe oleaginoase

45,0

40,6

90,1

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,6

-0,2

41,0

Lemn şi plută

-16,2

-14,2

87,6

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-5,4

-5,8

108,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

2,1

1,3

63,2

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

3,7

15,8

de 4,3 ori

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-10,8

-11,2

103,7

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-491,1

-521,9

106,3

Cărbune, cocs şi brichete

-8,6

-12,7

147,3

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-244,0

-290,9

119,2

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-238,2

-217,2

91,2

Energie electrică

-0,3

-1,1

de 4,5 ori

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

28,7

18,9

65,7

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,3

-0,8

de 2,7 ori

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

30,0

21,1

70,4

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-1,0

-1,4

140,6

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-276,6

-313,4

113,3

Produse chimice organice

-5,1

-5,6

109,7

Produse chimice anorganice

-8,5

-8,2

95,8

Produse tanante şi colorante

-16,2

-17,9

110,9

Produse medicinale şi farmaceutice

-76,0

-82,8

109,0

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-51,5

-54,6

106,1

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-10,1

-12,1

119,4

Materiale plastice sub forme primare

-26,0

-31,8

122,2

Materiale plastice prelucrate

-42,7

-49,8

116,8

Alte materiale şi produse chimice

-40,5

-50,6

124,5

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-355,4

-427,0

120,2

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-9,5

-14,0

147,8

Cauciuc prelucrat

-22,9

-29,7

129,7

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-26,2

-30,3

115,4

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-43,1

-52,0

120,6

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-91,6

-114,2

124,8

Articole din minerale nemetalice

-49,6

-46,8

94,3

Fier şi oţel

-53,2

-65,1

122,2

Metale neferoase

-11,9

-12,0

102,5

Articole prelucrate din metal

-47,4

-62,9

132,5

Maşini şi echipamente pentru transport

-321,3

-414,7

129,1

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-3,2

-3,6

114,6

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-46,2

-59,7

129,1

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-2,9

-1,2

40,3

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-43,6

-58,2

133,5

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-13,7

-20,9

150,8

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-52,8

-65,8

124,7

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-62,5

-67,6

108,2

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-93,8

-104,2

111,1

Alte echipamente de transport

-2,6

-33,5

de 13,0 ori

Articole manufacturate diverse

8,8

9,3

106,5

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-16,2

-20,9

128,8

Mobilă şi părţile ei

-14,0

-10,6

76,1

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

7,2

8,1

112,2

Îmbrăcăminte şi accesorii

111,4

112,8

101,3

Încălţăminte

4,4

7,4

167,3

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-18,5

-17,6

95,5

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-4,4

-4,5

99,3

Alte articole diverse

-61,1

-65,4

106,9

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-septembrie 2010 a fost de 38,4%  faţă de 39,2% în perioada similară din anul 2009.

 Notă:  1)  Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor
                şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
            2)  Datele pentru luna septembrie 2010 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente – date rectificate

Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

 

            Persoană de contact:

Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor
tel. 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46893 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran