RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.05.2020
Prima / Comunicate de presă / Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2010/11
Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2010/11
30.11.2010
Versiune tipar

Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2010/11

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2010/111.

Reţeaua învăţămîntului superior este formată din 33 unităţi, inclusiv 19 instituţii de stat (din care 2 unităţi realizează numai studii de masterat)2 şi 14 – nestatale. La începutul anului de studii 2010/11 numărul total de studenţi a constituit 107,8 mii persoane (exclusiv cei străini), prezentînd o micşorare faţă de anul de studii precedent cu 1,9%. Din total studenţi înscrişi în învăţămîntul superior, 72,1% urmează studiile la zi şi 27,9% cele cu frecvenţă redusă.

Tabelul 1. Studenţi în învăţămîntul superior pe forme de învăţămînt şi forme de proprietate, anul de studii 2009/10 2010/11 (persoane)

 

2009/10

2010/11

Total studenţi

din care:

Total studenţi

din care:

femei

pe bază de contract

femei

pe bază de contract

Total 

109.892

62.015

79.328

107.813

61.202

76.906

la zi 

78.231

44.727

49.684

77.742

44.649

48.819

frecvenţă redusă

31.661

17.288

29.644

30.071

16.553

28.087

Instituţii de stat 

90.256

51.669

59.692

88.791

51.269

57.884

la zi 

65.518

37.744

36.971

64.696

37.471

35.773

frecvenţă redusă

24.738

13.925

22.721

24.095

13.798

22.111

Instituţii nestatale

19.636

10.346

19.636

19.022

9.933

19.022

la zi 

12.713

6.983

12.713

13.046

7.178

13.046

frecvenţă redusă

6.923

3.363

6.923

5.976

2.755

5.976

Ponderea femeilor înscrise în învăţămîntul superior constituie 56,8% şi este în creştere comparativ cu anul de studii 2009/10 cu 0,4 puncte procentuale.

Din total studenţi înscrişi în învăţămîntul superior, 71,3% urmează studii în bază de contract sau cu 0,9 p.p. mai puţin faţă de anul de studii precedent. La studiile de zi ponderea studenţilor care învaţă în bază de contract este de 62,8% faţă de 93,4% în cazul celor care urmează studiile cu frecvenţă redusă.

În instituţiile de stat sunt înscrişi 82,4% din numărul total al studenţilor, iar în instituţiile nestatale 17,6%. Comparativ cu anul de studii 2009/10 se înregistrează scăderea numărului de studenţi atît în instituţiile nestatale (cu 3,1%), cît şi în cele de stat (cu 1,6%).

Distribuţia studenţilor din învăţămîntul superior pe cicluri s-a prezentat astfel: 84,1% din total studenţi sînt înscrişi la studii superioare de licenţă, 11,9% – la studii de mastera3 şi 3,9% – la studii superioare medicale şi farmaceutice. Comparativ cu anul de studii 2009/10, această structură s-a modificat, în special s-a majorat ponderea masteranzilor (cu 1,9 puncte procentuale).

În ultimii ani se denotă o tendinţă de majorare a numărului total de studenţi care urmează studiile din contul bugetului. În anul de studii 2010/11 numărul acestor studenţi a fost în creştere cu 1,1% faţă de anul de studii 2009/10. Totuşi, în cazul studiilor superioare de licenţă se înregistrează o scădere a numărului de studenţi cu finanţare bugetară, cu 4,3% faţă de anul de studii 2009/10.  

Tabelul 2. Studenţi în învăţămîntul superior pe cicluri şi forme de proprietate, în anul de studii 2009/10 2010/11 (persoane)

 

2009/10

2010/11

Total studenţi

din care în instituţii:

Total studenţi

din care în instituţii:

nestatale, total

de stat

nestatale, total

de stat

total

buget

total

buget

Total

109.892

19.636

90.256

30.564

107.813

19.022

88.791

30.907

Studii superioare de licenţă (Ciclul I)

93.404

17.751

75.653

23.438

90.702

17.032

73.670

22.420

Studii superioare de masterat (Ciclul II)

10.973

1.341

9.632

3.987

12.855

1.932

10.923

5.295

Studii superioare medicale şi farmaceutice

4.106

4.106

3.101

4.186

4.186

3.192

Studii superioare preBologna

1.409

544

865

38

70

58

12

După limba de predare, situaţia studenţilor s-a prezentat astfel: 84,5 mii persoane (78,4% din total studenţi) urmează studiile în limba de stat, 21,0 mii persoane (19,5%) în limba rusă, 1,4 mii persoane (1,3%) în limba engleză şi 0,9 mii persoane (0,8%) în alte limbi de predare (franceza, germană, ucraineana, etc.).

Înmatricularea. Înanul de studii 2010/11, în instituţiile de învăţămînt superior au fost înmatriculaţi 21,2 mii studenţi la Ciclul I4 (practic la nivelul anului precedent) şi 6,7 mii persoane la Ciclul II (în creştere cu 15,7% faţă de anul precedent). Ponderea persoanelor înmatriculate la Ciclul II este în creştere de la 18,0% în anul de studii 2008/09 pînă la 24,2% în 2010/11.

Din numărul total al celor înmatriculaţi la Ciclul I, 75,2% au fost înmatriculaţi în baza studiilor liceale (cu 2,9 p. p. mai mult faţă de anul precedent), iar 15,3% în baza studiilor medii de cultură generală (practic la nivelul anului precedent).

În instituţiile de învăţămînt de stat au fost înmatriculaţi 17,5 mii studenţi la Ciclul I4 (în scădere cu 0,9% faţă de anul precedent) şi 5,7 mii persoane la Ciclul II (în creştere cu 11,1% faţă de anul precedent). Totodată, a scăzut numărul persoanelor cu finanţare bugetară la Ciclul I cu 5,9% faţă de anul precedent, iar numărul celor pe bază de contract a crescut cu 2,5%. În cazul studiilor la Ciclul II, diferenţa creşterii este de 12 puncte procentuale în favoarea persoanelor cu finanţare bugetară.

În sectorul nestatal, se menţine o creştere neesenţială a numărului de studenţi înmatriculaţi la Ciclul I, o majorare semnificativă fiind înregistrată în cazul numărului de masteranzi, cu 48,1% faţă de anul precedent.

Comparativ cu anul de studii 2009/10, se atestă o creştere a numărului de studenţi înmatriculaţi la ştiinţe sociale, economie şi drept, atît la Ciclul I (cu 27,9%), cît şi la Ciclul II (cu 22,3%). Paralel s-a micşorat numărul persoanelor înmatriculate la Ciclul I la inginerie, tehnologii, arhitectură, construcţii (cu 26,3%), ştiinţe ale naturii, ştiinţe exacte (cu 20,9%).

Absolvenţi. În anul 2010, în învăţămîntul superior numărul absolvenţilor constituie  28,4 mii persoane şi se află în creştere cu 6,8% faţă de anul precedent. Din numărul total al absolvenţilor, 22,0 mii persoane (77,4% din total absolvenţi) au finalizat Ciclul I, 4,6 mii Ciclul II (16,3%) şi 1,8 mii (6,3%) studiile superioare medicale/farmaceutice şi PreBologna.

Comparativ cu anul 2009 se înregistrează creşterea numărului de absolvenţi ai Ciclului I cu 21,1%, medicină şi farmacie - cu 8,2%. Se remarcă finalizarea studiilor superioare PreBologna, 1187 absolvenţi în 2010 faţă de 7885 persoane în 2009.

Din numărul total al absolvenţilor, 22,4 mii (78,7%) au urmat cursurile învăţămîntului superior din instituţiile de stat, din care 6,7 mii (30,1%) erau cu finanţare bugetară.

Personal didactic şi baza materială a instituţiilor. În instituţiile de învăţămînt superior şi-au desfăşurat activitatea didactică 6,5 mii persoane (personal de bază) sau cu 1,2% mai mult comparativ cu anul de studii 2009/10. Ponderea femeilor din total personal didactic este de 53,1%. În instituţiile de învăţămînt superior personalul cu grad ştiinţific a constituit 2,9 mii persoane (45,8% din totalul de personal), inclusiv 2,5 mii doctori în ştiinţe şi 448 doctori habilitaţi. În afară de aceasta, personalul didactic auxiliar, în componenţa cărora intră laboranţii, tehnicienii şi bibliotecarii, număra 2,2 mii persoane.

Informativ: La începutul anului de studii 2010/11, numărul studenţilor străini a constituit 1,4 mii, aceştea fiind din Israel (55,7% faţă de 40,4% în anul de studii precedent), Ucraina (14,7% faţă de 18,1%), Rusia (8,6% faţă de 10,8%), Turcia (5,5% faţă de 11,2%), Bulgaria (3,4% nivelul anului de studii 2009/10), România (2,6% faţă de 3,7%), Siria (1,7% faţă de 4,8%), etc.

Note:

1 la 1 octombrie 2010
2 Academia de Administrare Publică şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
3 în anul de studii 2008/09 a avut loc înscrierea studii de masterat pentru prima dată
4 inclusiv studii medicale şi farmaceutice

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
tel. 40 30 78

 

Anexă

Tabelul 1. Numărul de instituţii şi studenţi în învăţămîntul superior

 

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

Instituţii

35

31

31

31

33

33

instituţii de stat

18

17

17

17

19

19

instituţii nestatale

17

14

14

14

14

14

Studenţi, persoane

126.132

127.997

122.939

114.865

109.892

107.813

instituţii de stat

104.426

106.774

101.779

93.069

90.256

88.791

instituţii nestatale

21.706

21.223

21.160

21.796

19.636

19.022

Studenţi la 10 000 locuitori

351

357

344

322

308

303

Tabelul 2. Înmatricularea în învăţămîntul superior

 

Înmatriculaţi (persoane)

total

în instituţiile de stat

din care:

în instituţiile nestatale

contract

buget

2005/06

34.553

29.154

22.376

6.778

5.399

2006/07

25.854

22.414

14.908

7.506

3.440

2007/08

23.767

20.314

12.167

8.147

3.453

2008/09

29.122

24.730

13.173

11.557

4.392

inclusiv:

 

 

Ciclul I, medicina şi farmacia

23.889

20.321

10.303

10.018

3.568

Ciclul II

5.233

4.409

2.870

1.539

824

2009/10

27.075

22.718

13.198

9.520

4.357

inclusiv:

 

 

Ciclul I, medicina şi farmacia

21.243

17.607

10.549

7.058

3.636

Ciclul II

5.832

5.111

2.649

2.462

721

2010/11

27.895

23.128

13.601

9.527

4.767

inclusiv:

 

 

Ciclul I, medicina şi farmacia

21.150

17.451

10.811

6.640

3.699

Ciclul II

6.745

5.677

2.790

2.887

1.068

Tabelul 3. Absolvenţii învăţămîntului superior

 

Absolvenţi (persoane)

total

în instituţiile de stat

din care:

în instituţiile nestatale

contract

buget

2005

17.415

13.249

9.102

4.147

4.166

2006

16.984

13.176

9.123

4.053

3.808

2007

19.972

16.423

11.783

4.640

3.549

2008

29.614

25.105

19.000

6.105

4.509

inclusiv:

 

 

 

 

Ciclul I

8.598

7.572

5.938

1.634

1.026

PreBologna, medicina şi farmacia

21.016

17.533

13.062

4.471

3.483

2009

26.611

21.294

16.230

5.064

5.317

inclusiv:

 

 

 

 

Ciclul I

18.164

14.726

10.513

4.213

3.438

PreBologna, medicina şi farmacia

8.447

6.568

5.717

851

1.879

2010

28.408

22.370

15.629

6.741

6.038

inclusiv:

 

 

 

 

Ciclul I

21.989

17.047

12.173

4.874

4.942

PreBologna, medicina şi farmacia

1.795

1.302

944

358

493

Ciclul II

4.624

4.021

2.512

1.509

603

 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
75714 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran