RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.09.2022
Prima / Comunicate de presă / Producţia globală agricolă în anul 2010
Producţia globală agricolă în anul 2010
25.01.2011
Versiune tipar

Producţia globală agricolă în anul 2010*

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2010, conform estimărilor preliminare, a constituit în preţuri curente 19715 mil. lei, marcînd o creştere cu 7,9% (în preţuri comparabile ale a.2005)  faţă de anul 2009. Majorarea producţiei globale agricole în a.2010 a fost determinată de creşterea faţă de anul precedent atît a producţiei animaliere cu 13,6%, cît şi a producţiei vegetale cu 5,2%.

Indicii volumului producţiei agricole  în a. 2001 - 2010, %

Producţia principalelor produse agricole în gospodăriile de toate categoriile se prezintă astfel:

 

Producţia, mii tone

Producţia agricolă în a. 20101,2 în % faţă de 2009

Gradul de influenţă a producţiei asupra creşterii (+), descreşterii (-) producţiei agricole globale în 2010 faţă de 20091, %

2008

2009

20101

Total producţia agricolă

x

x

x

107,9

7,9

Producţia vegetală

x

x

x

105,2

3,5

din care pe  principalele tipuri:

cereale şi leguminoase boabe – total3

3169

2176

2428

110,8

2,0

din care: grîu3

1286

737

748

101,5

0,1

                 porumb pentru boabe

1479

1141

1422

124,6

2,1

floarea soarelui3

372

284

383

134,1

2,0

sfeclă de zahăr3

961

337

824

2,4 ori

1,4

tutun

3,9

4,4

6,9

155,2

0,2

soia

58

49

111

2,3 ori

1,2

cartofi

271

261

279

107,1

0,3

legume – total

376

308

343

111,3

0,7

plante de nutreţ

11

8

12

144,4

0,3

fructe, nuci şi pomuşoare – total

370

308

321

105,0

0,2

struguri

635

685

481

70,0

-5,6

Producţia animală

x

x

x

113,6

4,4

din care pe  principalele tipuri:

vite şi păsări (în masă vie)

110

128

154

121,4

3,6

lapte

543

575

585

102,0

0,2

ouă (mil. buc.)

562

640

725

113,1

0,5

Analiza impactului diferitor tipuri de producţie asupra ritmului de creştere a volumului fizic al producţiei agricole în anul 2010 faţă de anul 2009 indică, că influenţă pozitivă mai semnificativă a avut-o creşterea producţiei de vite şi păsări (în masă vie) (cu 21,4%), de cereale şi leguminoase boabe (cu 10,8%), floarea soarelui (cu 34,1%), sfeclă de zahăr (de 2,4ori), legume (cu 11,3%), care a generat majorarea producţiei globale agricole, corespunzător, cu 3,6%, cu 2,0%, cu 2,0%, cu 1,4% şi cu 0,7%.

În anul 2010 ponderea producţiei vegetale în total producţia agricolă a constituit 66% (în anul 2009 – 68%), din care de cereale şi leguminoase boabe – 18,9% (18,4%), culturi tehnice – 12,8% (9,6%), cartofi, legume şi bostănoase – 13,0% (12,9%), fructe şi pomuşoare – 3,9% (4,0%), struguri – 12,1% (18,7%). Producţiei animale i-a revenit 34% (în anul 2009 – 32%), din care de vite şi păsări – 18,8% (16,7%), lapte – 10,1% (10,7%), ouă – 3,9% (3,8%).

Creşterea  producţiei vegetale în anul 2010 faţă de anul precedent a fost generată atît de majorarea suprafeţelor însămînţate,  cît şi de creşterea  roadei medii a principalelor culturi  agricole. Astfel, producţia  medie la  un hectar  a sfeclei  de zahăr s-a majorat cu 84%, a soiei - cu 70%, porumbului – cu 22%, floarei soarelui – cu 20%, grîului – cu 9%, legumelor – cu 4%.

Majorarea  şeptelului mediu anual de vite (bovinelor – cu 1,2%,  porcinelor – cu 31,8%, ovinelor şi caprinelor – cu 2,0%), şi a productivităţii porcinelor în gospodăriile de toate categoriile, de asemenea creşterea  efectivului de păsări cu 10,4% şi a productivităţii găinilor  ouătoare cu 8% în întreprinderile agricole au generat sporirea producţiei principalelor produse animaliere şi producţiei animale în total.

Situaţia în profil pe categorii de gospodării indică, că 32% din volumul producţiei globale agricole  revin întreprinderilor agricole, 19% – gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), 49% – gospodăriilor populaţiei. Ponderea înaltă a gospodăriilor populaţiei în producţia agricolă este determinată în special de cota importantă a producţiei animale în aceste gospodării ( circa 80% din total producţia zootehnică pe ţară).

În anul 2010, ca şi în anii precedenţi, întreprinderilor agricole le revine partea principală la producţia de rapiţă – 93%, sfeclă de zahăr – 86%, tutun – 82%, soia – 77%, floarea soarelui – 69%, cereale şi leguminoase pentru boabe (exclusiv porumb) – 68%. Totodată, în gospodăriile populaţiei sunt concentrate 73% din producţia de legume, 66% - de cartofi, 48% - de struguri şi 44% - de porumb, iar în gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – 68% - de culturi bostănoase, circa 50% -  de culturi furajere şi 40% - de porumb.

Note:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
1 Conform estimărilor preliminare
2 Reieşind  din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile ale anului 2005
3 În masă după finisare

Persoană de contact:
Elena Orlov
şefa direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 40 30 22

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46241 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran