RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2010
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2010
04.02.2011
Versiune tipar

Investiţiile în capital fix în Republica Moldova
în ianuarie-decembrie 20101

Biroul Naţional de Statistică relatează că în ianuarie-decembrie 2010 întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au  realizat investiţii în capital fix în valoare de 12927,4 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu ianuarie-decembrie 2009, acest volum s-a majorat cu 16,7 % (în preţuri comparabile).

Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale în ianuarie-decembrie a.2010 pe elemente de structură  tehnologică şi în raport cu ianuarie-decembrie 2009 se prezintă astfel:

ianuarie-decembrie 2010

Realizări,  mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2009

total

Investiţii în capital fix-total

12927,4

116,7

100,0

           din care:

lucrări de construcţii-montaj

6479,8

107,4

50,1

utilaje şi maşini, mijloace de transport

5571,4

129,1

43,1

alte lucrări şi cheltuieli capitale

876,2

120,7

6,8

Structura  investiţiilor în capital fix pe forme de proprietate în ianuarie-decembrie 2010 se prezintă după cum urmează:

Ianuarie-decembrie 2010

Informativ:
ianuarie-decembrie 2009  în % faţă de:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2009

total

ianuarie-decembrie 2008

total

Investiţii în capital fix - total

12927,4

116,7

100,0

65,0

100,0

     din care:

publică

4327,9

134,9

33,5

79,7

29,0

privată

4822,3

105,3

37,3

62,0

41,3

mixtă (publică şi privată)

196,6

86,6

1,5

91,7

2,0

străină

1212,3

114,3

9,4

47,2

9,6

a întreprinderilor mixte

2368,3

118,4

18,3

63,9

18,1

 În structura investiţiilor în capital fix pe forme de proprietate 33,5 % deţin entităţile cu forma de proprietate publică, cota preponderentă (66,5 %) revenind agenţilor economici din sectorul nestatal al economiei naţionale, care au realizat 62,6 % din volumul total al lucrărilor de construcţii-montaj  şi  100,0 % din totalul caselor de locuit date în folosinţă.

Structura investiţiilor în capital fix pe surse de finanţare în ianuarie-decembrie 2010 se caracterizează prin următoarele date:

ianuarie-decembrie 2010

Informativ:
ianuarie-decembrie 2009 în % faţă de:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2009

total

ianuarie-decembrie 2008

total

Investiţii în capital fix – total

12927,4

116,7

100,0

65,0

100,0

     din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

646,5

87,8

5,0

44,3

6,6

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

453,3

126,1

3,5

72,0

3,2

mijloacelor proprii ale agenţilor economici şi populaţiei 

7682,9

120,0

59,5

68,8

54,5

mijloacelor investitorilor străini

2242,1

93,8

17,3

68,6

21,6

altor surse

1902,6

122,0

14,7

59,3

14,1

 În perioada de raport, sursele principale de finanţare ale activităţii investiţionale rămîn a fi mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei (59,5 %, fiind în creştere faţă de perioada similară a anului precedent cu 5 p. p.). Mijloacele investitorilor străini s-au micşorat cu  4,3 p. p. faţă de perioada respectivă a anului precedent şi au constituit 17,3 % din volumul total al investiţiilor utilizate. Din contul mijloacelor bugetare au fost realizate circa 8,5 % din volumul total al investiţiilor în capital fix sau  cu 1,3 puncte procentuale mai puţin decît în perioada respectivă a anului precedent.

Structura investiţiilor în capital fix pe tipuri de mijloace fixe în ianuarie-decembrie 2010 se prezintă astfel:

ianuarie-decembrie 2010

Informativ: ianuarie-decembrie 2009 în % faţă de:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2009

total

ianuarie-decembrie 2008

total

Investiţii în capital fix - total

12927,4

116,7

100,0

65,0

100,0

din care:

clădiri de locuit

2269,1

119,4

17,6

61,3

17,2

clădiri(exclusiv de locuit) şi edificii

2892,3

95,2

22,4

57,4

27,4

utilaje şi maşini

4077,4

114,3

31,5

69,7

32,3

mijloace  de transport

1494,0

de 2,0 ori

11,6

47,9

6,8

altele

2194,7

121,8

17,0

83,3

16,3

În structura investiţiilor în capital fix pe tipuri de mijloace fixe o parte importantă a fost orientată la procurarea utilajului, maşinilor şi mijloacelor de transport, care a constituit 43,1 % din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în creştere cu 4 puncte procentuale în comparaţie cu perioada respectivă a anului precedent.
Cota-parte a investiţiilor realizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 40 % din volumul total al investiţiilor însuşite (din care  17,6  % – clădirilor de locuit şi 22,4 % ­­– altor clădiri şi edificii) sau cu 4,6 puncte procentuale mai puţin decît în perioada respectivă a anului precedent. Cota-parte a investiţiilor la construcţia clădirilor de locuit s-a majorat cu 0,4 p. p., la construcţia clădirilor cu altă destinaţie decît  cea de locuit şi edificiilor s-a micşorat cu 5 p. p.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender

Persoana de contact:Elena Cemîrtan
şefa secţiei statistica construcţiilor şi investiţiilor
Tel. 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
41686 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran