RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.09.2022
Prima / Comunicate de presă / Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2010
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2010
04.03.2011
Versiune tipar

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 20101

Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul IV 2010 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1153,3 mii persoane, în descreştere cu 42,2 mii faţă de perioada respectivă a anului 2009.

Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaţilor (50,1%) a fost practic egală cu cea a femeilor (49,9%). Aceeaşi situaţie se înregistrează în distribuţia pe medii: 50,6% pentru mediul urban şi 49,4% - pentru cel rural.

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 38,9%, păstrând practic valoarea trimestrului respectiv al anului precedent (40,4%).

Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populaţiei masculine – 41,1%, în comparaţie cu valoarea înregistrată la persoanele de sex feminin – 36,8%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 46,7% în mediul urban şi 33,2% în mediul rural.

În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 28,4%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă aplicată în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 43,6%.

Populaţia ocupată a constituit circa 1067,3 mii persoane, cu 54,3 mii persoane mai puţine faţă de trimestrul IV 2009. Ca şi  în cazul populaţiei active, nu au fost înregistrate disparităţi notabile nici pe sexe (49,2% bărbaţi şi 50,8% femei) şi nici pe medii (49,7% în mediul urban şi 50,3% în mediul rural).

Forta_munca_1.png

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 36,0%, fiind în descreştere (37,9%) faţă de perioada similară a anului 2009.  La bărbaţi ea a fost mai înaltă (37,4%) în comparaţie cu femeile (34,7%). În distribuţia pe medii de reşedinţă rata de ocupare a avut valoarea 42,5% în mediul urban şi 31,2% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 48,6%, a populaţiei în de vârstă de 15-64 ani - 40,3% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 24,5%.

În distribuţia după activităţile din economia naţională se constată că în sectorul agricol au activat 238,2 mii persoane (22,3% din totalul persoanelor ocupate). Totodată doua treimi din persoanele ocupate în agricultură continuă să lucreze în gospodăria auxiliară proprie, ceea ce înseamnă 14,7% din total ocupare.

În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost 829,0 mii. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 13,3% şi în construcţii, respectiv, 5,3%. În sectorul servicii au activat 59,1% din populaţia ocupată.

Conform repartizării după forme de proprietate 62,1% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate privată, 31,3% - cu cea publică, şi, 6,6% - în unităţi cu forme de proprietate mixtă (publică şi privată) şi cu participarea capitalului străin.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că numărul salariaţilor constituie 74,6% din total.

În distribuţia după ocupaţii ponderea cea mai mare le-a revenit muncitorilor necalificaţi (24,7%), urmaţi de lucrătorii în servicii (17,4%), specialiştii cu nivel superior de calificare (14,9%), muncitorii calificaţi (11,0%). Lucrătorii calificaţi în agricultură au constituit 5,7%.

Durata efectivă a săptămânii de lucru a fost de 38 ore. Cea mai mare durată au avut-o patronii – 45 ore. Salariaţii au lucrat câte 40 ore săptămânal.

În sectorul informal au lucrat 11,7% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar aproximativ fiecare a patra persoană (27,9%) a avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit 27,8%, totodată, circa 10,4% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal.

Ponderea persoanelor care au avut activităţi secundare alcătuieşte 1,8% din total persoane ocupate.

Numărul persoanelor subocupate (adică acelor persoane care au avut un loc de muncă, însă total orele efectiv lucrate în timpul perioadei de referinţă au fost sub 40 ore pe săptămână, totodată doreau şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 85 mii, ceea ce reprezintă circa 8,0% din totalul persoanelor ocupate.

Numărul şomerilor, estimat  conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de peste 86 mii, practic neschimbat faţă de trimestrul III anul 2010 şi în creştere cu 12,1 mii faţă de trimestrul IV anul 2009. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 61,2% din total şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 61,1%.

Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 7,5%, fiind mai mare faţă de valoarea 6,2%, înregistrată în 2009, trimestrul IV. Rata şomajului la bărbaţi şi la femei a înregistrat următoarele valori: 9,1% şi 5,8%. Disparităţi semnificative s-au înregistrat între rata şomajului în mediul urban – 9,0%, faţă de mediul rural – 5,9%. În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 17,2%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 13,6%.

Forta_munca_2.png

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 61,1% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă. Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoane descurajate în a-şi găsi un loc de lucru dorit constituie circa 33,3 mii. Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a fost conform estimărilor de circa 316,8 mii persoane. Două treimi din numărul celor declaraţi plecaţi au fost bărbaţi. Ponderea persoanelor plecate din localităţile rurale a fost de circa 69,1%.

Raportul de dependenţă economică, exprimat prin numărul persoanelor neocupate (inactive şi în şomaj) ce revin la 1000 persoane ocupate a fost de 2339‰.

Indicatori lunari

Spre deosebire de evoluţiile din anul trecut, în acest an, rata ocupării pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie a înregistrat valori mai mici. În 2010, tr. IV, rata lunară maximă s-a înregistrat în octombrie şi a fost de 38,7%, faţă de 40,4% în luna respectivă a anului 2009. În noiembrie şi decembrie s-au înregistrat valorile 35,4% şi respectiv 33,6%.

Rata şomajului înregistrată în luna decembrie a fost mai înaltă (8,2%) faţă de lunile octombrie şi noiembrie (6,5%, respectiv 7,8%). În comparaţie cu lunile respective ale anului 2009 acest indicator a avut valori mai mari (+0,9 p.p., +1,9 p.p., 1,0 p.p.).

Evoluţia ratei lunare de ocupare şi a ocupării în agricultură, 2009-2010, %

Forta_munca_3.png

Evoluţia ratelor lunare ale şomajului şi sub-ocupării, 2009-2010, %

Forta_munca_4.png

Notă:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:
Elena Basarab
şefa secţiei statistica ocupării forţei de muncă
Tel. 21 08 47

 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45109 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran