RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 18.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în anul 2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în anul 2010
16.03.2011
Versiune tipar

Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în anul 20101

Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitive privind remunerarea salariaţilor în anul 2010.

În anul 2010 salariul mediu lunar din economia naţională a constituit 2971,7 lei şi s-a mărit faţă de anul 2009 în valoare nominală cu 8,2% iar în termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) cu 0,7%.

Niveluri mai înalte au fost înregistrate în aşa activităţi ca: financiar bancare - 6368,2 lei, energie electrică şi termică, gaze şi apă – 4856,8 lei, transport şi comunicaţii - 3913,9 lei, tranzacţii imobiliare – 3755,5 lei, construcţii – 3248,0 lei, etc.

Sub media pe republică au fost salariile angajaţilor din activităţile: învăţământ - 2361,0 lei, hoteluri şi restaurante – 2315,0 lei, agricultură, economia vânatului şi silvicultură – 1638,6 lei, piscicultură – 1620,1 lei,.

În sectorul bugetar salariul mediu lunar a înregistrat valoarea absolută de 2552,5 lei, în sectorul real 3210,9 lei.

Tabelul 1. Salariul mediu lunar al unui angajat în anul 2010

Genurile de activitate (diviziuni CAEM)

Lei

În % faţă de 2009

Total

2971,7

108,2

Agricultura, economia vânatului şi silvicultura

1638,6

111,6

Agricultura, economia vânatului şi servicii auxiliare

1612,5

110,8

Silvicultura, exploatări forestiere şi servicii anexe

1905,0

117,6

Piscicultura

1620,1

100,0

Industrie:

3430,9

109,4

Industria extractivă

3389,5

102,3

Industria prelucrătoare

3079,8

110,0

industria alimentară şi a băuturilor

2908,4

105,6

fabricarea produselor de tutun

5520,3

103,3

fabricarea produselor textile

2795,8

109,0

fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

2405,5

114,7

producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

2668,1

108,7

prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

2181,7

98,5

fabricarea hârtiei şi cartonului

2582,5

92,0

edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

4481,7

105,6

industria chimică

3518,5

118,0

producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

2510,3

98,3

producţia altor produse din minerale nemetalifere

5167,0

120,6

industria metalurgică şi prelucrarea metalelor

3816,9

116,5

fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

3071,5

106,2

fabricarea de maşini şi echipamente

3564,8

127,2

fabricarea de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou

4816,2

127,8

producţia de maşini şi aparate electrice

4214,0

111,1

producţia de echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii

2955,1

82,4

producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi producţia de ceasuri

3174,6

109,6

producţia altor mijloace de transport

3801,3

89,0

producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

2504,7

107,5

recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile

10454,4

288,1

Energie electrică şi termică, gaze şi apă

4856,8

107,4

producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă

5226,7

108,0

captarea, epurarea şi distribuţia apei

3828,7

106,8

Construcţii

3248,0

106,2

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice şi personale

2792,7

106,8

vânzarea, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi motocicletelor; comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru mijloacele de transport cu motoare cu ardere internă

3412,6

107,4

comerţ cu ridicata şi intermedieri, exclusiv comerţ cu autovehicule şi motociclete

3045,6

108,3

comerţ cu amănuntul; repararea obiectelor de uz casnic şi personale

2412,5

103,7

Hoteluri şi restaurante

2315,0

107,5

Transporturi şi comunicaţii

3913,9

107,1

transporturi terestre

2566,4

108,5

transporturi pe apă

3162,9

121,3

transporturi aeriene

8501,5

107,0

activităţi anexe şi auxiliare de transport; activităţi ale agenţiilor de turism

4982,4

123,0

poşta şi telecomunicaţii

5787,5

105,9

Activităţi financiare

6368,2

113,0

activităţi financiare

6561,0

113,6

activităţi de asigurări

5185,5

107,6

activităţi auxiliare ale instituţiilor financiare şi de asigurări

6392,8

114,9

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor

3755,5

109,9

tranzacţii imobiliare

2748,2

106,8

închirierea maşinilor şi a echipamentelor fără operator, a bunurilor personale şi de uz casnic

1897,6

142,0

tehnică de calcul şi activităţi conexe

5960,8

115,7

cercetare şi dezvoltare

3940,3

108,8

alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor

3520,4

108,4

Administraţie publică

3204,8

99,9

Învăţământ - total

2361,0

110,6

învăţământ primar

1705,7

107,4

învăţământ extraşcolar

2623,4

111,2

învăţământ secundar

2414,3

111,9

învăţământ secundar general

2350,3

111,8

învăţământ gimnazial

2097,6

111,6

învăţământ liceal, învăţământ mediu de cultură generală

2479,5

111,9

învăţământ secundar tehnic şi profesional

2910,1

111,7

învăţământ secundar profesional

2602,7

110,3

învăţământ mediu de specialitate (colegii)

3201,4

112,6

învăţământ superior

3738,2

112,7

învăţământ superior universitar

3736,5

112,8

învăţământ postuniversitar

3811,0

109,1

învăţământ pentru adulţi şi alte forme de învăţământ

3775,3

109,9

Sănătate şi asistenţă socială

2886,3

106,2

activităţi referitoare la sănătatea umană

3049,9

106,9

activităţi veterinare

2722,8

99,9

activităţi de asistenţă socială

1754,3

100,3

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

2394,3

104,6

eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare

2629,3

105,8

activităţi asociative

4381,6

105,4

activităţi recreative, culturale şi sportive

2118,8

104,3

activităţi de servicii particulare

2514,0

103,5

Tabelul 2. Evoluţia salariului mediu lunar al unui angajat pe activităţi economice (lei)

Genurile de activitate

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total

1103,1

1318,7

1697,1

2065,0

2529,7

2747,6

2971,7

Agricultura, economia vânatului şi silvicultura

642,6

744,0

914,5

1098,6

1484,4

1468,9

1638,6

Piscicultura

860,2

1043,1

1191,0

1281,0

1367,7

1620,3

1620,1

Industrie:

1501,9

1764,5

2084,5

2540,7

3041,7

3135,6

3430,9

industria extractivă

1598,9

2037,3

2623,8

3098,3

3739,7

3314,0

3389,5

industria prelucrătoare

1417,8

1651,6

1914,5

2314,1

2762,8

2800,8

3079,8

energie electrică şi termică, gaze şi apă

1946,6

2323,6

2872,3

3595,8

4316,4

4520,3

4856,8

Construcţii

1639,1

1972,8

2429,1

2967,6

3468,9

3057,3

3248,0

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

1051,0

1228,1

1555,2

2088,7

2530,7

2614,1

2792,7

Hoteluri şi restaurante

975,0

1150,5

1384,6

1759,5

2111,9

2153,6

2315,0

Transporturi şi comunicaţii

1786,3

2142,9

2549,1

3039,5

3533,1

3653,5

3913,9

Activităţi financiare

3254,8

3450,6

3863,3

4648,3

5446,3

5637,7

6368,2

Tranzacţii imobiliare

1382,0

1671,4

2051,7

2583,6

3215,6

3417,2

3755,5

Administraţie publică

1204,6

1363,6

2164,3

2389,0

2802,4

3209,0

3204,8

Învăţământ

710,7

881,8

1209,3

1351,2

1670,5

2135,6

2361,0

Sănătate şi asistenţă socială

844,7

1016,7

1333,5

1703,2

2265,5

2718,2

2886,3

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

801,9

1010,9

1302,2

1600,3

2013,9

2289,1

2394,3

activităţi recreative, culturale şi sportive

653,2

795,7

1058,9

1337,8

1734,5

2032,0

2118,8

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender.
  Informaţia cuprinde toate instituţiile bugetare indiferent de numărul de lucrători şi întreprinderile sectorului real cu 20 şi mai mulţi salariaţi

Persoană de contact
Elena Vâtcărău
şeful Direcţiei Statistica pieţei muncii şi demografiei
tel. 40 30 99

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38984 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran