RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2011
06.05.2011
Versiune tipar

Activitatea de comerţ  exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 20111)2)

Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2011 s-au cifrat la 182,9 mil. dolari SUA, cu 13,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 61,5% - comparativ cu luna martie 2010.

În ianuarie-martie 2011 exporturile au totalizat 478,6 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2010 cu 58,2%.

Ianuarie-martie 2011

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+), scăderea (-)  exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2010

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2010

2011

2010

2011

Export – total     

478,6

158,2

100,0

100,0

8,1

58,2

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

243,1

158,1

50,9

50,8

-0,2

29,5

  ţările CSI

175,9

152,2

38,2

36,8

7,4

19,9

  alte ţări

59,6

180,2

10,9

12,4

0,9

8,8

Import – total  

1099,2

144,0

100,0

100,0

1,3

44,0

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

445,4

145,6

40,1

40,5

4,3

18,3

  ţările CSI

411,2

143,1

37,6

37,4

-4,7

16,2

  alte ţări

242,6

142,6

22,3

22,1

1,7

9,5

balanţA comercialĂ – total     

-620,6

134,7

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

-202,3

133,1

33,0

32,6

x

x

  ţările CSI

-235,3

137,0

37,2

37,9

x

x

  alte ţări

-183,0

133,5

29,8

29,5

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 243,1 mil. dolari SUA (cu 58,1% mai mult faţă de ianuarie-martie 2010), deţinînd o cotă de 50,8% în total exporturi (50,9% în  ianuarie-martie 2010).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 36,8% (în  ianuarie-martie 2010 – 38,2%), ce corespunde unei valori de 175,9 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări    s-au majorat cu 52,2%, comparativ cu ianuarie-martie 2010.

Primele 26 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 95,0% din volumul total, au fost:

Ianuarie-martie 2011

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie  2010

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2010

2011

2010

2011

Export - total

478,6

158,2

100,0

100,0

8,1

58,2

       din care:

Federaţia Rusă

116,7

155,4

24,8

24,4

7,9

13,7

România

75,0

152,5

16,2

15,7

-2,9

8,5

Italia

45,8

136,1

11,1

9,6

1,5

4,0

Ucraina

32,5

170,6

6,3

6,8

1,7

4,4

Germania

28,8

180,3

5,3

6,0

-0,1

4,2

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

23,4

140,4

5,5

4,9

1,7

2,2

Turcia

22,0

171,5

4,2

4,6

2,3

3,0

Belarus

19,9

125,8

5,2

4,2

-1,7

1,3

Polonia

19,5

de 2,4 ori

2,6

4,1

-0,3

3,8

Grecia

11,9

161,9

2,4

2,5

1,1

1,5

Statele Unite ale Americii

9,7

de 2,8 ori

1,1

2,0

0,6

2,1

Franţa

8,2

134,2

2,0

1,7

-0,6

0,7

Bulgaria

6,5

de 2,6 ori

0,8

1,4

-0,4

1,3

Lituania

5,7

de 3,0 ori

0,6

1,2

0,3

1,3

Ungaria

4,2

de 3,4 ori

0,4

0,9

-1,0

1,0

Olanda

3,5

de 2,7 ori

0,4

0,7

0,0

0,7

Panama

3,2

de 8,0 ori

0,1

0,7

-0,4

0,9

Kazahstan

3,0

113,3

0,9

0,6

-0,4

0,1

Austria

2,4

128,1

0,6

0,5

-0,1

0,2

Belgia

2,2

123,2

0,6

0,5

0,2

0,1

Elveţia

2,1

88,3

0,8

0,4

-1,8

-0,1

Republica Cehă

1,8

57,5

1,0

0,4

0,8

-0,4

Georgia

1,5

43,8

1,1

0,3

0,7

-0,6

Uzbekistan

1,5

de 3,0 ori

0,2

0,3

-0,4

0,3

Irak

1,5

65,9

0,8

0,3

0,3

-0,3

India

1,3

de 3,8 ori

0,1

0,3

0,1

0,3

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+55,4%), România (+52,5%), Ucraina (+70,6%), Germania (+80,3%), Italia (+36,1%), Polonia (de 2,4 ori), Turcia (+71,5%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+40,4%), Statele Unite ale Americii (de 2,8 ori), Grecia (+61,9%), Belarus (+25,8%), Bulgaria (de 2,6 ori), Lituania (de 3,0 ori), Ungaria (de 3,4 ori), Panama (de 8,0 ori), Franţa (+34,2%), Olanda (de 2,7 ori), Uzbekistan (de 3,0 ori), India (de 3,8 ori), Austria (+28,1%), Kazahstan (+13,3%) şi Belgia (+23,2%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 55,6%. Totodată, s-au diminuat exporturile către Georgia (-56,2%), Republica Cehă (-42,5%), Irak (-34,1%) şi Elveţia (-11,7%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 1,4%.

Exporturile de mărfuri structurate, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-martie 2011

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2010

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2010

2011

2010

2011

Export - total

478,6

158,2

100,0

100,0

8,1

58,2

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

99,4

154,7

21,2

20,8

-2,1

11,7

Animale vii

1,2

111,3

0,4

0,3

0,3

0,0

Carne şi preparate din carne

1,2

de 3,0 ori

0,1

0,3

0,1

0,3

Produse lactate şi ouă de păsări

1,3

102,1

0,4

0,3

0,3

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

30,7

de 2,1 ori

4,8

6,4

-1,7

5,4

Legume şi fructe

54,5

130,1

13,8

11,4

2,6

4,2

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

2,9

de 3,2 ori

0,3

0,6

-4,1

0,7

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

0,7

99,8

0,2

0,1

0,1

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

6,3

192,0

1,1

1,3

0,4

1,0

Produse şi preparate alimentare diverse

0,6

de 2,9 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Băuturi şi tutun

42,9

97,9

14,5

9,0

2,4

-0,3

Băuturi

35,0

89,0

13,0

7,3

2,5

-1,4

Tutun brut şi prelucrat

7,9

176,8

1,5

1,7

-0,1

1,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

78,3

de 3,4 ori

7,7

16,4

-1,1

18,3

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

1,4

158,7

0,3

0,3

0,2

0,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

54,7

de 3,2 ori

5,6

11,4

-1,7

12,4

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,0

de 5,6 ori

0,1

0,2

-0,1

0,3

Lemn şi plută

0,4

101,8

0,2

0,1

0,1

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,5

155,7

0,1

0,1

0,0

0,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

0,5

de 13,4 ori

0,0

0,1

0,0

0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

1,5

de 2,3 ori

0,2

0,3

-0,6

0,3

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

17,8

de 6,3 ori

0,9

3,8

0,8

5,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

0,5

58,8

0,3

0,1

0,2

-0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

3,8

de 2,8 ori

0,4

0,8

0,3

0,8

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

3,4

de 3,2 ori

0,3

0,7

0,2

0,8

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,4

149,5

0,1

0,1

0,1

0,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

18,7

194,6

3,2

3,9

0,0

3,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

18,7

195,0

3,2

3,9

0,0

3,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

20,7

92,3

7,4

4,3

5,6

-0,6

Produse chimice organice

0,4

98,0

0,1

0,1

0,1

0,0

Produse tanante sau colorante

0,3

de 2,6 ori

0,0

0,1

0,0

0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

15,5

82,7

6,2

3,2

5,2

-1,1

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

2,1

108,4

0,6

0,4

0,2

0,1

Materiale plastice sub forme primare

0,7

de 5,9 ori

0,1

0,1

-0,1

0,2

Materiale plastice prelucrate

1,4

de 2,6 ori

0,2

0,3

0,0

0,3

Alte materiale şi produse chimice

0,3

51,4

0,2

0,1

0,2

-0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia prima

39,4

181,4

7,2

8,2

1,2

5,8

Piele, altă piele şi blană prelucrate

0,6

de 6,3 ori

0,0

0,1

-0,4

0,1

Cauciuc prelucrat

5,5

de 5,3 ori

0,4

1,2

0,1

1,5

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

2,1

de 3,4 ori

0,2

0,4

0,1

0,5

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

5,2

de 2,9 ori

0,6

1,1

0,5

1,1

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

12,3

140,5

2,9

2,6

0,8

1,2

Articole din minerale nemetalice

7,8

134,9

1,9

1,6

0,2

0,7

Fier şi oţel

1,2

de 5,5 ori

0,1

0,2

-0,1

0,3

Articole prelucrate din metal

4,6

138,4

1,1

1,0

0,1

0,4

Maşini şi echipamente pentru transport

67,1

166,2

13,4

14,0

2,7

8,8

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

0,8

48,5

0,5

0,2

0,2

-0,3

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

8,9

de 3,6 ori

0,8

1,9

0,3

2,1

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

1,5

de 3,1 ori

0,2

0,3

-0,4

0,3

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

11,1

de 2,9 ori

1,3

2,3

0,1

2,4

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

2,7

de 8,1 ori

0,1

0,6

-0,1

0,8

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

32,2

129,0

8,3

6,7

1,1

2,4

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

5,8

131,2

1,5

1,2

0,8

0,5

Alte echipamente de transport

3,9

180,2

0,7

0,8

0,7

0,6

Articole manufacturate diverse

108,2

142,9

25,0

22,6

-0,9

10,7

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

1,0

195,7

0,2

0,2

-0,1

0,2

Mobilă şi părţile ei

15,4

de 2,7 ori

1,9

3,2

0,0

3,2

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

4,5

142,7

1,0

1,0

0,0

0,4

Îmbrăcăminte şi accesorii

64,0

122,6

17,3

13,4

0,4

3,9

Încălţăminte

13,4

190,2

2,3

2,8

-0,3

2,1

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

2,5

de 2,1 ori

0,4

0,5

-1,0

0,4

Alte articole diverse

7,3

127,2

1,9

1,5

0,1

0,5

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 22,6% din total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (59,2% din total secţiune şi 13,4% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (14,3% din total secţiune şi 3,2% din total exporturi) şi încălţăminte (12,3% din total secţiune şi 2,8% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au clasat pe locul doi, reprezentînd 20,8% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (54,8% din total secţiune şi 11,4% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (30,9% din total secţiune şi 6,4% din total exporturi), hrană destinată animalelor (6,3% din total secţiune şi 1,3% din total exporturi),  zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (2,9% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi).

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili s-au situat pe locul trei, cu o pondere de 16,4% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri seminţelor şi fructelor oleaginoase  le-au revenit 69,8% din total secţiune şi 11,4% din total exporturi, iar minereurilor metalifere şi deşeurilor din metale respectiv 22,8% şi 3,8%.

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au clasat pe locul patru, reprezentînd 14,0% din total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de maşini şi aparate electrice (48,0% din total secţiune şi 6,7% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (16,5% din total secţiune şi 2,3% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (13,3% din total secţiune şi 1,9% din total exporturi), vehicule rutiere (8,6% din total secţiune şi 1,2% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au clasat pe locul cinci, deţinînd o cotă de 9,0% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (81,7% din total secţiune şi 7,3% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (18,3% din total secţiune şi 1,7% din total exporturi).

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au situat pe locul şase, cu o pondere de 8,2% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (31,2% din total secţiune şi 2,6% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (19,7% din total secţiune şi 1,6% din total exporturi), cauciuc prelucrat (14,0% din total secţiune şi 1,2% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton  (13,3% din total secţiune şi 1,1% din total exporturi), articole prelucrate din metal (11,7% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate au deţinut 4,3% din total exporturi, iar uleiurile, grăsimile şi cerurile de origine animală sau vegetală respectiv 3,9%.

Pe grupe de mărfuri creşteri substanţiale s-au marcat la exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (de 3,4 ori), produse alimentare şi animale vii (+54,7%), articole manufacturate diverse (+42,9%), maşini şi echipamente pentru transport (+66,2%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+81,4%), uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală (+94,6%), combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate (de 2,8 ori), contribuind astfel la creşterea pe total exporturi cu 59,1%.

Totodată, s-au redus exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (-11,0%), produse medicinale şi farmaceutice (-17,3%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-51,5%), alte materii brute de origine animală sau vegetală (-41,2%), alte materiale şi produse chimice (-48,6%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (-0,2%), produse chimice organice  (-2,0%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 3,0%.

Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2011 au însumat 457,5 mil. dolari SUA, cu 28,2% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 46,4% - comparativ cu luna martie 2010.

În ianuarie-martie 2011 importurile au totalizat 1099,2 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul precedent cu 44,0%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 445,4 mil. dolari SUA (cu 45,6% mai mult decît în ianuarie-martie 2010), deţinînd o pondere de 40,5% în total importuri (40,1% în  ianuarie-martie 2010).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 411,2 mil. dolari SUA (cu 43,1% mai mare decît în ianuarie-martie 2010), care echivalează cu o cotă de 37,4% în total importuri (37,6% în ianuarie-martie 2010).

Primele 36 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 97,0% din volumul total, au fost:

Ianuarie-martie 2011

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2010

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2010

2011

2010

2011

Import - total

1099,2

144,0

100,0

100,0

1,3

44,0

       din care:

Federaţia Rusă

235,1

133,3

23,1

21,4

17,1

7,7

Ucraina

128,6

139,2

12,1

11,7

0,8

4,7

România

107,2

157,9

8,9

9,8

1,8

5,1

Germania

78,2

148,2

6,9

7,1

0,4

3,3

China

77,7

121,1

8,4

7,1

1,8

1,8

Turcia

71,1

179,5

5,2

6,5

0,2

4,1

Italia

64,6

135,8

6,2

5,9

1,0

2,2

Belarus

36,8

de 2,3 ori

2,1

3,3

-0,8

2,8

Grecia

25,3

159,6

2,1

2,3

1,3

1,2

Polonia

22,9

133,1

2,3

2,1

0,2

0,7

Franţa

21,0

150,7

1,8

1,9

-0,1

0,9

Ungaria

20,5

179,1

1,5

1,9

0,0

1,2

Statele Unite ale Americii

18,2

149,7

1,6

1,7

0,3

0,8

Austria

15,3

125,3

1,6

1,4

-0,3

0,4

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

13,2

100,6

1,7

1,2

0,4

0,0

Bulgaria

12,4

148,0

1,1

1,1

0,2

0,5

Olanda

11,1

136,0

1,1

1,0

0,1

0,4

Republica Cehă

9,9

134,3

1,0

0,9

-0,1

0,3

India

9,9

176,0

0,7

0,9

0,1

0,6

Elveţia

8,8

de 2,1 ori

0,5

0,8

-0,1

0,6

Belgia

8,4

118,1

0,9

0,8

0,3

0,2

Japonia

8,3

126,1

0,9

0,8

-0,1

0,2

Kazahstan

6,0

de 3,7 ori

0,2

0,5

-21,8

0,6

Spania

6,0

107,9

0,7

0,5

-0,6

0,1

Suedia

6,0

de 2,9 ori

0,3

0,5

-0,3

0,5

Slovacia

5,4

176,1

0,4

0,5

0,0

0,3

Coreea de Sud

5,0

116,4

0,6

0,5

-0,1

0,1

Uzbekistan

4,6

de 6,9 ori

0,1

0,4

0,0

0,5

Vietnam

3,9

108,8

0,5

0,4

0,0

0,0

Lituania

3,7

135,2

0,4

0,3

0,0

0,1

Slovenia

3,3

de 2,3 ori

0,2

0,3

-0,1

0,2

Norvegia

3,2

129,7

0,3

0,3

0,1

0,1

Taiwan,  provincie a Chinei

3,1

136,6

0,3

0,3

0,0

0,1

Brazilia

3,0

97,1

0,4

0,3

-0,3

0,0

Israel

2,8

134,7

0,3

0,3

-0,3

0,1

Finlanda

2,8

140,3

0,3

0,3

-0,1

0,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor din Federaţia Rusă (+33,3%), România (+57,9%), Ucraina (+39,2%), Turcia (+79,5%), Germania (+48,2%), Belarus (de 2,3 ori), Italia (+35,8%), China (+21,1%), Grecia (+59,6%), Ungaria (+79,1%), Franţa (+50,7%), Statele Unite ale Americii (+ 49,7%), Polonia (+33,1%), India (+76,0%), Elveţia (de 2,1 ori), Kazahstan (de 3,7 ori), Bulgaria (+48,0%), Suedia (de 2,9 ori), Uzbekistan (de 6,9 ori), Austria (+25,3%), Olanda (+36,0%), Republica Cehă (+34,3%), Slovacia (+76,1%), Belgia (+18,1%), Japonia (+26,1%), Slovenia (de 2,3 ori), Spania (+7,9%), Coreea de Sud (+16,4%), Lituania (+35,2%), Norvegia (+29,7%), Taiwan, provincie a Chinei (+36,6%), Israel (+34,7%), Finlanda (+40,3%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 42,5%.

Importurile de mărfuri structurate, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-martie 2011

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)    importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2010

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2010

2011

2010

2011

Import - total      

1099,2

144,0

100,0

100,0

1,3

44,0

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

107,7

114,4

12,3

9,8

2,2

1,8

Animale vii

1,5

75,4

0,3

0,1

0,1

-0,1

Carne şi preparate din carne

5,4

177,5

0,4

0,5

-0,5

0,3

Produse lactate şi ouă de păsări

7,2

108,4

0,9

0,6

0,2

0,1

Peşte, crustacee, moluşte

11,6

126,3

1,2

1,1

0,1

0,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

15,8

119,0

1,7

1,4

0,1

0,3

Legume şi fructe

34,2

106,2

4,2

3,1

1,6

0,3

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

1,9

114,9

0,2

0,2

0,1

0,0

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

10,6

117,8

1,2

1,0

0,1

0,2

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

4,1

109,9

0,5

0,4

0,2

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

15,4

114,7

1,7

1,4

0,2

0,3

Băuturi şi tutun

38,8

166,5

3,1

3,5

0,5

2,0

Băuturi

8,5

124,1

0,9

0,8

-0,1

0,2

Tutun brut şi prelucrat

30,3

184,2

2,2

2,7

0,6

1,8

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

27,9

122,0

3,0

2,5

0,8

0,7

Seminţe şi fructe oleaginoase

6,2

70,1

1,2

0,6

0,8

-0,3

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,1

de 4,2 ori

0,0

0,1

0,0

0,1

Lemn şi plută

5,6

156,9

0,5

0,5

-0,1

0,3

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

2,7

161,7

0,2

0,2

0,0

0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

1,1

125,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

2,2

de 16,0 ori

0,0

0,2

0,0

0,3

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

8,9

119,1

1,0

0,8

0,1

0,2

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

293,0

150,1

25,6

26,7

-4,4

12,8

Cărbune, cocs şi brichete

6,7

de 3,1 ori

0,3

0,6

0,0

0,6

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

118,6

de 2,0 ori

7,7

10,8

0,2

7,9

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

167,3

124,7

17,6

15,2

-4,6

4,3

Energie electrică

0,4

de 3,3 ori

0,0

0,1

0,0

0,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

2,1

109,7

0,3

0,2

0,0

0,0

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,2

34,1

0,1

0,0

0,0

-0,1

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

1,5

162,0

0,1

0,1

0,0

0,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

0,4

87,4

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

141,5

137,4

13,5

12,9

2,2

5,0

Produse chimice organice

2,8

151,2

0,3

0,3

0,1

0,1

Produse chimice anorganice

2,9

149,7

0,3

0,3

0,0

0,1

Produse tanante şi colorante

4,6

156,4

0,4

0,4

0,0

0,2

Produse medicinale şi farmaceutice

40,9

104,2

5,1

3,7

0,9

0,2

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

21,2

115,0

2,4

1,9

0,3

0,4

Îngrăşăminte minerale sau chimice

16,0

de 2,4 ori

0,9

1,5

0,4

1,2

Materiale plastice sub forme primare

10,2

132,9

1,0

0,9

0,2

0,4

Materiale plastice prelucrate

13,5

143,0

1,2

1,2

-0,1

0,5

Alte materiale şi produse chimice

29,4

de 2,0 ori

1,9

2,7

0,4

1,9

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

185,9

148,9

16,3

16,9

2,0

8,0

Piele, altă piele şi blană prelucrate

6,3

155,1

0,5

0,6

0,1

0,3

Cauciuc prelucrat

17,5

172,4

1,3

1,6

0,3

0,9

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

9,8

143,9

0,9

0,9

0,1

0,4

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

23,7

154,5

2,0

2,1

0,4

1,1

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

53,7

139,2

5,1

4,9

1,1

2,0

Articole din minerale nemetalice

21,4

135,5

2,1

1,9

0,0

0,7

Fier şi oţel

28,1

175,0

2,1

2,6

-0,1

1,6

Metale neferoase

3,9

158,9

0,3

0,4

0,0

0,2

Articole prelucrate din metal

21,5

138,0

2,0

1,9

0,1

0,8

Maşini şi echipamente pentru transport

211,9

161,1

17,2

19,3

-1,2

10,6

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

2,9

115,6

0,3

0,3

0,2

0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

33,8

de 2,7 ori

1,7

3,1

-0,6

2,8

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

2,1

de 3,1 ori

0,1

0,2

-0,1

0,2

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

28,4

172,9

2,1

2,6

-0,6

1,6

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

7,4

131,7

0,7

0,7

0,0

0,2

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

26,6

128,2

2,7

2,4

0,5

0,8

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

56,6

131,0

5,7

5,1

0,5

1,7

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

53,2

188,9

3,7

4,8

-1,1

3,3

Alte echipamente de transport

0,9

59,2

0,2

0,1

0,0

-0,1

Articole manufacturate diverse

90,4

136,0

8,7

8,2

-0,8

3,1

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

6,6

139,0

0,6

0,6

0,1

0,2

Mobilă şi părţile ei

12,3

130,2

1,2

1,1

0,0

0,4

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

1,0

152,4

0,1

0,1

0,0

0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

17,8

105,9

2,2

1,6

-0,1

0,1

Încălţăminte

8,3

187,7

0,6

0,7

-0,2

0,5

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

11,2

192,1

0,8

1,0

-0,8

0,7

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

1,7

96,7

0,2

0,2

0,0

0,0

Alte articole diverse

31,5

138,2

3,0

2,9

0,2

1,1

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 26,7% din total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri gazul şi produsele industriale obţinute din gaz reprezintă 57,1% din total secţiune şi 15,2% din total importuri, iar petrolul şi produsele petroliere, respectiv 40,5% şi 10,8%.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 19,3% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut importurile de maşini şi aparate electrice (26,7% din total secţiune şi 5,1% din total importuri), vehicule rutiere (25,1% din total secţiune şi 4,8% din total importuri), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (16,0% din total secţiune şi 3,1 din total importuri), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (13,4% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (12,5% din total secţiune şi 2,4% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 16,9% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (28,9% din total secţiune şi 4,9% din total importuri), fierul şi oţelul (15,1% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (12,7% din total secţiune şi 2,1% din total importuri), articolele prelucrate din metal (11,6% din total secţiune şi 1,9% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (11,5% din total secţiune şi 1,9% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 12,9% din total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut produsele medicinale şi farmaceutice (28,9% din total secţiune şi 3,7% din total importuri), uleiurile esenţiale, rezinoidele şi substanţele parfumate, preparatele pentru toaletă, produsele pentru înfrumuseţare (14,9% din total secţiune şi 1,9% din total importuri), îngrăşămintele minerale sau chimice (11,3% din total secţiune şi 1,5% din total importuri), materialele plastice prelucrate (9,5% din total secţiune şi 1,2% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 9,8% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi legumele şi fructele (31,7% din total secţiune şi 3,1% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (14,7% din total secţiune şi 1,4% din total importuri), produsele şi preparatele alimentare diverse (14,3% din total secţiune şi 1,4% din total importuri), peştele, crustaceele şi moluştele (10,8% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (9,8% din total secţiune şi 1,0% din total importuri).

Pe grupe de mărfuri au sporit importurile de băuturi şi tutun (+66,5%), maşini şi echipamente pentru transport (+61,1%), combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate (+50,1%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+48,9%), produse chimice şi produse derivate (+37,4%), articole manufacturate diverse (+36,0%), materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (+22,0%), produse alimentare şi animale vii (+14,4%), uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală (+9,7%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 44,0%.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-martie 2011 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 620,6 mil. dolari SUA, cu 159,8 mil. dolari SUA (+34,7%) mai mare faţă de cel înregistrat în  ianuarie-martie 2010. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 202,3 mil. dolari SUA (în  ianuarie-martie 2010 – 152,0 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 235,3 mil. dolari SUA (în  ianuarie-martie 2010 – 171,7 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-martie

Ianuarie-martie 2011  în % faţă de ianuarie-martie 2010

2010

2011

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-460,8

-620,6

134,7

  din care:

Federaţia Rusă

-101,3

-118,4

117,0

Ucraina

-73,3

-96,1

131,1

China

-63,8

-77,2

120,9

Germania

-36,8

-49,4

134,2

Turcia

-26,8

-49,1

183,3

România

-18,8

-32,2

172,0

Italia

-13,9

-18,8

134,9

Belarus

0,1

-16,9

x

Ungaria

-10,1

-16,3

159,7

Grecia

-8,4

-13,4

157,7

Austria

-10,3

-12,9

124,7

Franta

-7,9

-12,8

163,7

India

-5,3

-8,6

163,1

Statele Unite ale Americii

-8,8

-8,5

97,3

Japonia

-6,6

-8,2

125,1

Republica Cehă

-4,3

-8,1

191,3

Olanda

-6,8

-7,6

110,6

Elveţia

-1,8

-6,7

de 3,7 ori

Belgia

-5,3

-6,2

116,4

Bulgaria

-5,9

-5,9

99,9

Suedia

-1,9

-5,9

de 3,1 ori

Spania

-5,4

-5,8

107,6

Coreea de Sud

-4,3

-4,9

115,2

Slovacia

-1,6

-4,5

de 2,9 ori

Vietnam

-3,6

-3,9

110,0

Polonia

-9,2

-3,4

37,3

Norvegia

-2,5

-3,2

129,8

Uzbekistan

-0,2

-3,1

de 17,3 ori

Taiwan,  provincie a Chinei

-2,3

-3,1

135,5

Kazahstan

1,0

-3,0

x

Brazilia

-3,1

-3,0

97,4

Slovenia

-1,5

-2,7

190,0

Finlanda

-1,9

-2,7

140,9

Israel

-1,4

-2,5

186,5

Georgia

3,3

1,4

40,4

Irak

2,3

1,5

65,9

Lituania

-0,8

2,0

x

Panama

0,3

3,2

de 10,4 ori

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

3,6

10,2

de 2,9 ori

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-martie

Ianuarie-martie 2011   în % faţă de ianuarie-martie 2010

2010

2011

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-460,8

-620,6

134,7

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-29,9

-8,3

27,6

Animale vii

-0,9

-0,3

29,0

Carne şi preparate din carne

-2,6

-4,1

158,0

Produse lactate şi ouă de păsări

-5,3

-5,9

109,9

Peşte, crustacee, moluşte

-9,2

-11,7

126,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

1,2

14,9

de 12,4 ori

Legume şi fructe

9,7

20,3

de 2,1 ori

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

-0,8

1,0

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-8,3

-9,9

119,3

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-0,5

2,2

x

Produse şi preparate alimentare diverse

-13,2

-14,8

112,0

Băuturi şi tutun

20,5

4,1

19,8

Băuturi

32,5

26,5

81,6

Tutun brut şi prelucrat

-12,0

-22,4

186,9

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

0,3

50,4

de 162,1 ori

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

0,9

1,3

152,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

8,1

48,4

de 6,0 ori

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,1

0,0

110,8

Lemn şi plută

-3,2

-5,2

164,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,3

0,5

151,9

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-1,6

-2,2

132,7

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

-0,2

0,3

x

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

2,7

15,7

de 5,8 ori

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-6,6

-8,4

127,4

Combustibili minerali, lubrifianti şi materiale derivate

-193,9

-289,2

149,1

Cărbune, cocs şi brichete

-2,2

-6,7

de 3,1 ori

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-57,7

-115,2

199,7

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-133,9

-166,9

124,6

Energie electrică

-0,1

-0,3

de 3,4 ori

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

7,7

16,6

de 2,2 ori

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,5

-0,2

34,1

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

8,6

17,2

198,5

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-0,4

-0,4

86,6

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-80,6

-120,8

149,9

Produse chimice organice

-1,5

-2,4

166,1

Produse chimice anorganice

-1,9

-2,9

152,9

Produse tanante şi colorante

-2,8

-4,3

151,5

Produse medicinale şi farmaceutice

-20,5

-25,4

123,8

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-16,4

-19,1

115,8

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-6,8

-16,0

de 2,4 ori

Materiale plastice sub forme primare

-7,6

-9,5

125,8

Materiale plastice prelucrate

-8,9

-12,1

135,9

Alte materiale şi produse chimice

-14,2

-29,1

de 2,1 ori

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-103,1

-146,5

142,1

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-4,0

-5,7

144,9

Cauciuc prelucrat

-9,1

-12,0

131,4

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-6,1

-7,7

124,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-13,5

-18,5

136,6

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-29,8

-41,4

138,8

Articole din minerale nemetalice

-10,1

-13,6

135,9

Fier şi oţel

-15,9

-26,9

169,9

Metale neferoase

-2,3

-3,8

160,2

Articole prelucrate din metal

-12,3

-16,9

137,9

Maşini şi echipamente pentru transport

-91,1

-144,8

158,9

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-0,9

-2,1

de 2,3 ori

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-10,1

-24,9

de 2,5 ori

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-0,2

-0,6

de 3,1 ori

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-12,6

-17,3

136,7

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-5,5

-7,2

132,3

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-20,4

-23,9

117,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-18,2

-24,4

133,9

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-23,8

-47,4

199,6

Alte echipamente de transport

0,6

3,0

de 5,2 ori

Articole manufacturate diverse

9,3

17,8

192,2

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-4,2

-5,6

132,4

Mobilă şi părţile ei

-3,7

3,1

x

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,5

3,5

140,2

Îmbrăcăminte şi accesorii

35,4

46,2

130,5

Încălţăminte

2,6

5,1

194,3

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-4,6

-8,7

187,1

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-1,6

-1,6

99,2

Alte articole diverse

-17,1

-24,2

141,8

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2011 a fost de 43,5% faţă de 39,6% în  ianuarie-martie 2010.

Notă:

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Datele pentru luna martie 2011 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2010 – date rectificate.

Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

Persoană de contact:
Mariana Eni
şefa direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor
tel. 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
36314 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran