RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2010
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2010
28.06.2011
Versiune tipar

Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 20101

Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2010 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare ÎMM) a constituit 45,6 mii întreprinderi, sau cu 1,9 mii întreprinderi (cu 4,3%) mai mult faţă de anul 2009. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,7% din numărul total de întreprinderi.

Evoluţia numărului ÎMM în anii 2006 – 2010

activitatea_IMM_2010_1.png

Numărul persoanelor care activează în întreprinderile mici şi mijlocii în perioada de referinţă a constituit 309,4 mii persoane, deţinînd 58,8% din numărul total de angajaţi ai întreprinderilor. Veniturile din vînzări ale întreprinderilor mici şi mijlocii în această perioadă au însumat 65263,2 mil. lei sau 36,8% din venituri din vînzări în total pe economie.

Ponderea întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor în anul 2010 pe principalii indicatori se prezintă astfel:

activitatea_IMM_2010_2.png

Evoluţia ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor în anii 2006 – 2010 se caracterizează prin următorii indicatori:

Nr. de întreprinderi, mii

Nr. de salariaţi, mii persoane

Venituri din vînzări, mil. lei

Anii

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

2006

36,1

35,4

98,1

574,9

323,3

56,2

117372,4

49011,6

41,8

2007

40,0

39,1

97,8

574,1

327,4

57,0

148512,7

56738,3

38,2

2008

42,1

41,1

97,6

572,1

328,1

57,3

175058,4

64984,1

37,1

2009

44,6

43,7

97,8

539,2

316,2

58,7

146447,0

57480,0

39,2

 2010

46,7

45,6

97,7

526,2

309,4

58,8

177503,2

65263,2

36,8

Analiza ÎMM ne indică asupra creşterii dimensiunii întreprinderilor din sectorul dat. Astfel veniturile din vînzări în medie pe o întreprindere a constituit 1430,2 mii lei sau cu 114,9 mii lei (cu 8,7%) mai mult faţă de anul 2009. Veniturile din vînzări ale ÎMM în mediu la un salariat constituie 210,9 mii lei sau cu 29,1 mii lei (cu 16%) mai mult faţă de anul 2009. Numărul de salariaţi în mediu pe o întreprindere în anul 2010 a constituit 7 persoane, la nivelul anului 2009.

Partea preponderentă a ÎMM îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului, constituind în anul 2010 circa 18,7 mii unităţi, sau 41% din totalul întreprinderilor mici şi mijlocii. În industria prelucrătoare au activat 5 mii de ÎMM sau 10,9% din totalul ÎMM.

Evoluţia în dinamică a numărului ÎMM pe principale genuri de activitate se prezintă astfel:

Denumirea

2009

2010

2010 în % faţă de 2009

IMM (mii unităţi)

Ponderea ÎMM în:

IMM (mii unităţi)

Ponderea ÎMM în:

total întreprinderi, %

total ÎMM, %

total întreprinderi, %

total ÎMM,  %

Total

43,7

97,8

100

45,6

97,7

100

104,4

inclusiv pe genuri principale de activitate a întreprinderilor:

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

2,3

97,1

5,3

2,3

97,4

5,1

100,9

Industria prelucrătoare

5,1

96,7

11,7

5,0

96,4

10,9

97,1

Energie electrică, gaze şi apa

0,2

80,5

0,5

0,2

83,7

0,4

92,5

Construcţii

2,5

98,0

5,7

2,5

97,4

5,6

101,8

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

18

98,3

41,2

18,7

98,0

41,0

104,0

Hoteluri şi restaurante

1,3

99,2

3,0

1,4

99,2

3,1

108,6

Transporturi şi comunicaţii

3,0

98,3

6,9

3,1

98,1

6,8

103,8

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor

6,6

98,4

15,1

7,3

98,4

16,0

110,6

Alte activităţi

4,7

96,7

10,8

5,1

97,1

11,1

108,1

Veniturile din vînzări ale ÎMM aferente genurilor principale de activitate se prezintă astfel:

Denumirea

anul 2009

anul 2010

Total, mil. lei

ÎMM, mil. lei

Ponderea ÎMM în:

Total, mil. lei

ÎMM, mil. lei

Ponderea ÎMM în:

total întreprinderi, %

total ÎMM, %

total întreprinderi, %

total ÎMM,%

Total

146447

57480

39,2

100

177503,2

65263,2

36,8

100

inclusiv pe genuri principale de activitate a întreprinderilor:

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

4806,9

3161,6

65,8

5,5

7020,4

4588,9

65,4

7,0

Industria prelucrătoare

22207,4

8098,7

36,5

14,1

26436,2

8975,4

34,0

13,8

Energie electrică, gaze şi apa

15074,2

199,8

1,3

0,3

17071,2

246,4

1,4

0,4

Construcţii

6451,8

3992,4

61,9

6,9

8242,2

5038,3

61,1

7,7

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;

65622,8

30109

45,9

52,4

82101,3

32723,7

39,9

50,1

Hoteluri şi restaurante

1182,5

817,2

69,1

1,4

1368,0

874,8

63,9

1,3

Transporturi şi comunicaţii

15301,2

4915,2

32,1

8,6

17805,7

5946,5

33,4

9,1

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor

5773,7

3866,2

67,0

6,7

6639,3

4197,4

63,2

6,4

Alte activităţi

10026,5

2319,9

23,1

4,0

10819,0

2671,7

24,7

4,1

Ponderea veniturilor din vînzări a ÎMM în profilul principalelor genuri de activitate ale unităţilor acestui sector în anul 2010 se prezintă astfel:

activitatea_IMM_2010_3.png

Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare obţinut de întreprinderile mici şi mijlocii în anul 2010 a constituit 5456,9 mil. lei, sau cu 3213,7 mil. lei (de 2,4 ori) mai mult faţă de anul 2009.

Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare obţinute de către întreprinderile mici şi mijlocii se prezintă astfel:

milioane lei

Profit (+), pierdere (-) pînă la impozitare

anul 2009

anul 2010

ÎMM - total

inclusiv

ÎMM - total

inclusiv

mijlocii

mici

micro

mijlocii

mici

micro

Total

2243,2

725,6

1357,5

160,1

5456,9

1931,5

2842,4

683,0

inclusiv pe genuri principale de activitate a întreprinderilor:

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

-39,8

-74,8

32,3

2,7

863,4

389,8

396,6

77,0

Industria prelucrătoare

264,5

171,4

98,4

-5,2

720,9

368,5

257,3

95,1

Energie electrică, gaze şi apa

-24,1

-11,7

-11,4

-1

-19,0

-14,4

-2,0

-2,6

Construcţii

286,5

105,2

142,6

38,7

569,6

244,8

273,3

51,5

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;

939,5

340,3

656,6

-57,4

1954,4

671,8

1193,3

89,3

Hoteluri şi restaurante

-45,6

-12,3

-27,1

-6,2

-58,9

-13,0

-24,2

-21,8

Transporturi şi comunicaţii

267,8

98,2

153,3

16,3

287,2

57,6

208,9

20,7

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor

543,3

64,1

343,8

135,4

1063,2

255,7

472,4

335,1

Alte activităţi

51,1

45,2

-31,0

36,8

76,1

-29,3

66,8

38,7

Note:

1 Sursa de date au constituit-o rapoartele financiare (contabile) prezentate de către agenţii economici care ţin evidenţa contabilă conform sistemului complet şi simplificat al partidei duble. Criteriile de raportare la sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii sînt determinate conform Legii Republicii Moldova nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 "Privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii”: numărul mediu anual de salariaţi constituie pînă la 250 de persoane, suma anuală a veniturilor din vînzări este de pînă la 50 milioane lei şi valoarea totală anuală de bilanţ a activelor este de pînă la 50 milioane lei se atribuie la sectorul ÎMM.

Persoană de contact:
Iurie Mocanu
Direcţia infrastructură statistică
Tel. 40 30 88

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
35998 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran