RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.09.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2011
11.07.2011
Versiune tipar

Activitatea de comerţ  exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 20111)2)

Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2011 s-au cifrat la 173,6 mil. dolari SUA, cu 1,3% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 63,2% mai mult, comparativ cu luna mai 2010.

În ianuarie-mai 2011 exporturile au totalizat 828,0 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2010 cu 63,1%.

Ianuarie-mai 2011

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2010

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2010

2011

2010

2011

Export – total     

828,0

163,1

100,0

100,0

7,4

63,1

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

415,8

167,1

49,0

50,2

-1,7

32,9

  ţările CSI

316,5

161,2

38,7

38,2

6,4

23,7

  alte ţări

95,7

152,9

12,3

11,6

2,7

6,5

Import – total  

1957,9

144,7

100,0

100,0

9,3

44,7

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

855,6

144,9

43,6

43,7

7,8

19,6

  ţările CSI

659,2

143,7

33,9

33,7

-2,0

14,8

  alte ţări

443,1

145,7

22,5

22,6

3,5

10,3

balanţA comercialĂ – total     

-1129,9

133,6

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

-439,8

128,8

40,4

38,9

x

x

  ţările CSI

-342,7

130,6

31,0

30,3

x

x

  alte ţări

-347,4

143,9

28,6

30,8

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 415,8 mil. dolari SUA (cu 67,1% mai mult faţă de ianuarie-mai 2010), deţinînd o cotă de 50,2% în total exporturi (49,0% în  ianuarie-mai 2010).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 38,2% (în  ianuarie-mai 2010 – 38,7%), ce corespunde unei valori de 316,5 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 61,2%, comparativ cu ianuarie-mai 2010.

Primele 29 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 97,5% din volumul total, au fost:

Ianuarie-mai 2011

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil.

dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai  2010

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2010

2011

2010

2011

Export - total

828,0

163,1

100,0

100,0

7,4

63,1

       din care:

Federaţia Rusă

211,9

171,8

24,3

25,6

6,8

17,4

România

141,5

165,9

16,8

17,1

-2,1

11,1

Italia

80,3

151,7

10,4

9,7

0,5

5,4

Ucraina

55,2

171,9

6,3

6,7

1,4

4,5

Germania

45,7

181,8

5,0

5,5

-0,8

4,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

37,4

134,1

5,5

4,5

1,9

1,9

Turcia

36,7

127,7

5,7

4,4

3,6

1,6

Belarus

31,4

111,4

5,5

3,8

-1,2

0,6

Polonia

31,1

de 2,3 ori

2,7

3,8

-0,1

3,4

Belize

15,6

-

-

1,9

-

3,1

Grecia

13,8

170,4

1,6

1,7

0,2

1,1

Statele Unite ale Americii

12,1

187,1

1,3

1,5

0,7

1,1

Bulgaria

12,1

de 2,6 ori

0,9

1,5

-0,3

1,5

Franţa

10,8

126,3

1,7

1,3

-0,4

0,4

Kazahstan

10,3

150,8

1,3

1,2

-0,4

0,7

Lituania

8,9

de 2,5 ori

0,7

1,1

0,2

1,1

Ungaria

7,6

de 5,2 ori

0,3

0,9

-0,8

1,2

Olanda

5,9

de 2,4 ori

0,5

0,7

0,0

0,7

Panama

5,2

de 9,8 ori

0,1

0,6

-0,3

0,9

Austria

4,9

183,8

0,5

0,6

-0,1

0,4

Republica Cehă

4,7

118,2

0,8

0,6

0,5

0,1

Georgia

4,4

80,4

1,1

0,5

0,7

-0,2

Belgia

3,4

122,2

0,5

0,4

0,1

0,1

Slovacia

3,0

111,7

0,5

0,4

0,0

0,1

Irak

2,8

76,8

0,7

0,3

0,3

-0,2

Elveţia

2,6

80,3

0,6

0,3

-1,9

-0,1

India

2,4

de 5,0 ori

0,1

0,3

0,1

0,4

Uzbekistan

2,2

120,0

0,4

0,3

-0,4

0,1

insuleleVirgine Britanice

2,2

-

-

0,3

0,0

0,4

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+71,8%), România (+65,9%), Italia (+51,7%), Ucraina (+71,9%), Germania (+81,8%), Polonia (de 2,3 ori), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+34,1%), Turcia (+27,7%), Bulgaria (de 2,6 ori), Ungaria (de 5,2 ori), Grecia (+70,4%), Statele Unite ale Americii (de 87,1 ori), Lituania (de 2,5 ori), Panama (de 9,8 ori), Kazahstan (+50,8%), Olanda (de 2,4 ori), Belarus (+11,4%), Franţa (+26,3%), Austria (+83,8%), India (de 5,0 ori), Republica Cehă (+18,2%), Belgia (+22,2%), Slovacia (+11,7%), Uzbekistan (+20,0%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 63,4%. Totodată, s-au diminuat exporturile către Elveţia (-19,7%), Irak (-23,2%) şi Georgia (-19,6%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 0,5%.

Exporturile de mărfuri structurate, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-mai 2011

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2010

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2010

2011

2010

2011

Export - total

828,0

163,1

100,0

100,0

7,4

63,1

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

143,6

152,7

18,5

17,4

-4,6

9,8

Animale vii

1,7

78,1

0,5

0,2

0,4

-0,1

Carne şi preparate din carne

3,0

179,0

0,3

0,4

0,2

0,3

Produse lactate şi ouă de păsări

3,0

111,1

0,5

0,4

0,3

0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

40,8

de 2,1 ori

3,8

4,9

-3,4

4,2

Legume şi fructe

78,9

131,7

11,8

9,5

1,6

3,7

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

3,9

193,2

0,4

0,5

-4,0

0,4

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

1,0

94,5

0,2

0,1

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

10,3

de 2,3 ori

0,9

1,3

0,3

1,1

Produse şi preparate alimentare diverse

1,0

de 2,4 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Băuturi şi tutun

76,4

91,3

16,5

9,2

3,4

-1,4

Băuturi

60,3

88,2

13,5

7,3

2,0

-1,6

Tutun brut şi prelucrat

16,1

105,4

3,0

1,9

1,4

0,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

133,0

de 2,9 ori

9,1

16,1

1,8

17,1

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

2,0

121,3

0,3

0,2

0,2

0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

80,1

de 2,5 ori

6,2

9,7

0,5

9,6

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

2,1

de 2,8 ori

0,2

0,3

0,0

0,2

Lemn şi plută

0,7

104,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,9

161,9

0,1

0,1

0,1

0,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

0,9

de 13,6 ori

0,0

0,1

0,0

0,2

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

3,7

141,2

0,5

0,4

-0,3

0,2

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

41,2

de 6,3 ori

1,3

5,0

1,1

6,8

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

1,4

76,7

0,4

0,2

0,2

-0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

7,2

de 3,6 ori

0,4

0,9

0,1

1,0

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

6,7

de 4,0 ori

0,3

0,8

0,0

1,0

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,5

127,2

0,1

0,1

0,1

0,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

32,5

de 2,2 ori

2,9

3,9

-0,7

3,5

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

32,5

de 2,2 ori

2,9

3,9

-0,7

3,5

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

35,8

120,2

5,9

4,3

3,0

1,2

Produse chimice organice

1,6

de 2,8 ori

0,1

0,2

0,1

0,2

Produse tanante sau colorante

0,6

de 2,6 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

23,1

98,2

4,6

2,8

2,7

-0,1

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

6,1

de 2,0 ori

0,6

0,7

0,1

0,6

Materiale plastice sub forme primare

1,3

de 2,9 ori

0,1

0,2

0,0

0,2

Materiale plastice prelucrate

2,5

192,5

0,3

0,3

0,1

0,2

Alte materiale şi produse chimice

0,5

78,8

0,1

0,0

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia prima

75,5

196,9

7,6

9,1

1,1

7,3

Piele, altă piele şi blană prelucrate

1,1

de 4,5 ori

0,1

0,1

-0,5

0,2

Cauciuc prelucrat

9,0

de 3,7 ori

0,5

1,1

0,1

1,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

3,7

de 2,7 ori

0,3

0,5

0,1

0,5

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

9,1

de 3,5 ori

0,5

1,1

0,3

1,3

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

22,8

168,6

2,7

2,8

0,6

1,8

Articole din minerale nemetalice

16,1

148,7

2,1

1,9

0,4

1,0

Fier şi oţel

3,6

de 5,8 ori

0,1

0,4

0,0

0,6

Metale neferoase

0,2

de 2,1 ori

0,0

0,0

-0,1

0,0

Articole prelucrate din metal

9,9

147,8

1,3

1,2

0,2

0,6

Maşini şi echipamente pentru transport

134,9

194,5

13,6

16,3

2,6

12,9

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

3,7

116,2

0,6

0,5

0,4

0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

13,6

de 3,0 ori

0,9

1,6

0,4

1,8

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

2,3

de 3,0 ori

0,2

0,3

-0,2

0,3

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

27,7

de 3,6 ori

1,5

3,3

0,2

3,9

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,4

121,7

0,1

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

4,8

de 8,1 ori

0,1

0,6

-0,1

0,9

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

62,8

146,4

8,4

7,6

0,9

3,9

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

14,9

de 2,2 ori

1,3

1,8

0,5

1,6

Alte echipamente de transport

4,7

177,4

0,5

0,6

0,5

0,4

Articole manufacturate diverse

188,9

145,8

25,5

22,8

0,7

11,7

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

2,8

de 3,1 ori

0,2

0,3

0,0

0,4

Mobilă şi părţile ei

30,1

de 2,8 ori

2,1

3,6

0,3

3,8

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

7,8

140,0

1,1

1,0

0,1

0,5

Îmbrăcăminte şi accesorii

109,6

125,1

17,3

13,2

0,9

4,3

Încălţăminte

19,9

184,4

2,1

2,4

-0,1

1,8

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

4,8

130,2

0,7

0,6

-0,3

0,2

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,3

148,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte articole diverse

13,6

135,6

2,0

1,7

-0,2

0,7

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 22,8% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (58,0% din total secţiune şi 13,2% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (15,9% din total secţiune şi 3,6% din total exporturi) şi încălţăminte (10,5% din total secţiune şi 2,4% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au clasat pe locul doi, reprezentînd 17,4% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (54,9% din total secţiune şi 9,5% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (28,4% din total secţiune şi 4,9% din total exporturi), hrană destinată animalelor (7,2% din total secţiune şi 1,3% din total exporturi),  zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (2,7% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi), carne şi preparate din carne (2,1% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), produse lactate şi ouă de păsări (2,1% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au situat pe locul trei, reprezentînd 16,3% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de maşini şi aparate electrice (46,6% din total secţiune şi 7,6% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (20,5% din total secţiune şi 3,3% din total exporturi), vehicule rutiere (11,1% din total secţiune şi 1,8% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (10,1% din total secţiune şi 1,6% din total exporturi), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (3,6% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi).

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili, s-au clasat pe locul patru cu o pondere de 16,1% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri seminţelor şi fructelor oleaginoase  le-au revenit 60,2% din total secţiune şi 9,7% din total exporturi, iar minereurilor metalifere şi deşeurilor din metale respectiv 31,0% şi 5,0%.

Exporturile de băuturi şi tutun s-au situat pe locul cinci, deţinînd o cotă de 9,2% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (78,9% din total secţiune şi 7,3% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (21,1% din total secţiune şi 1,9% din total exporturi).

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au clasat pe locul şase, cu o pondere de 9,1% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (30,3% din total secţiune şi 2,8% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (21,3% din total secţiune şi 1,9% din total exporturi), articole prelucrate din metal (13,1% din total secţiune şi 1,2% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton  (12,0% din total secţiune şi 1,1% din total exporturi), cauciuc prelucrat (12,0% din total secţiune şi 1,1% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au situat pe locul şapte reprezentînd 4,3% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri produselor medicinale şi farmaceutice le-au revenit 64,4% din total secţiune şi 2,8% din total exporturi. Cea mai mare parte din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile (81,4%).

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 3,9% în total exporturi.

Pe grupe de mărfuri creşteri substanţiale s-au marcat la exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (de 2,9 ori), maşini şi echipamente pentru transport (+94,5%), articole manufacturate diverse (+45,8%), produse alimentare şi animale vii (+52,7%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+96,9%), uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală (de 2,2 ori), produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte (+20,2%), combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate (de 3,6 ori), contribuind astfel la creşterea pe total exporturi cu 64,5%.

Totodată, s-au redus exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (-11,8%), animale vii (-21,9%), alte materii brute de origine animală sau vegetală (-23,3%), produse medicinale şi farmaceutice (-1,8%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 1,9%.

Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2011 au însumat 437,6 mil. dolari SUA, cu 3,9% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 47,3% -  comparativ cu luna mai 2010.

În ianuarie-mai 2011 importurile au totalizat 1957,9 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul precedent cu 44,7%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 855,6 mil. dolari SUA (cu 44,9% mai mult decît în ianuarie-mai 2010), deţinînd o pondere de 43,7% în total importuri (43,6% în  ianuarie-mai 2010).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 659,2 mil. dolari SUA (cu 43,7% mai mare decît în ianuarie-mai 2010), care echivalează cu o cotă de 33,7% în total importuri (33,9% în ianuarie-mai 2010).

Primele 35 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 96,3% din volumul total, au fost:

Ianuarie-mai 2011

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2010

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2010

2011

2010

2011

Import - total

1957,9

144,7

100,0

100,0

9,3

44,7

       din care:

Federaţia Rusă

339,2

139,5

18,0

17,3

9,9

7,1

Ucraina

231,8

133,1

12,9

11,8

1,6

4,3

România

205,9

157,4

9,7

10,5

2,3

5,5

Germania

147,2

145,9

7,5

7,5

1,0

3,4

China

139,5

129,1

8,0

7,1

1,8

2,3

Turcia

136,4

188,0

5,4

7,0

0,8

4,7

Italia

133,0

142,7

6,9

6,8

1,1

2,9

Belarus

68,0

188,8

2,7

3,5

-0,4

2,4

Polonia

44,2

124,9

2,6

2,3

0,6

0,6

Franţa

39,5

140,5

2,1

2,0

0,3

0,8

Ungaria

38,7

180,3

1,6

2,0

0,2

1,3

Austria

36,0

166,7

1,6

1,8

0,0

1,1

Grecia

34,4

109,6

2,3

1,8

1,4

0,2

Statele Unite ale Americii

30,6

118,2

1,9

1,6

0,8

0,3

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

24,8

115,5

1,6

1,3

0,3

0,2

Bulgaria

22,9

143,2

1,2

1,2

0,2

0,5

Olanda

20,3

111,9

1,3

1,0

0,4

0,2

Republica Cehă

18,7

131,1

1,1

1,0

0,0

0,3

Japonia

16,2

143,4

0,8

0,8

0,0

0,4

Belgia

15,8

136,6

0,9

0,8

0,3

0,3

Spania

15,5

168,5

0,7

0,8

-0,4

0,5

India

15,3

150,6

0,8

0,8

0,2

0,4

Elveţia

15,1

196,1

0,6

0,8

0,0

0,5

Suedia

13,9

de 2,1 ori

0,5

0,7

0,1

0,5

Kazahstan

11,5

de 3,6 ori

0,2

0,6

-13,1

0,6

Coreea de Sud

9,6

124,9

0,6

0,5

0,1

0,1

Slovenia

9,4

de 2,6 ori

0,3

0,5

-0,1

0,4

Slovacia

8,8

160,6

0,4

0,4

0,1

0,2

Taiwan,  provincie a Chinei

6,6

165,3

0,3

0,3

0,0

0,2

Vietnam

6,2

99,9

0,5

0,3

-0,1

0,0

Uzbekistan

6,2

de 4,7 ori

0,1

0,3

0,0

0,4

Finlanda

6,0

138,9

0,3

0,3

0,0

0,1

Israel

5,8

119,1

0,4

0,3

-0,1

0,1

Norvegia

5,3

136,0

0,3

0,3

0,1

0,1

Lituania

5,1

92,1

0,4

0,3

0,0

0,0

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor din Federaţia Rusă (+39,5%), România (+57,4%), Turcia (+88,0%), Ucraina (+33,1%), Germania (+45,9%), Italia (+42,7%), Belarus       (+88,8%), China (+29,1%), Ungaria (+80,3%), Austria (+66,7%), Franţa (+40,5%), Polonia (+24,9%), Kazahstan (de 3,6 ori), Bulgaria (+43,2%), Spania (+68,5%), Elveţia (+96,1%), Suedia (de 2,1 ori), Japonia (+43,4%), India (+50,6%), Slovenia (de 2,6 ori), Uzbekistan (de 4,7 ori), Statele Unite ale Americii (+18,2%), Republica Cehă (+31,1%), Belgia (+36,6%), Grecia (+9,6%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+15,5%), Olanda (+11,9%), Slovacia (+60,6%), Taiwan, provincie a Chinei (+65,3%), Coreea de Sud (+24,9%), Finlanda (+38,9%), Israel (+19,1%), Norvegia (+36,0%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 42,9%.

Importurile de mărfuri structurate, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-mai 2011

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-)importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2010

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2010

2011

2010

2011

Import - total      

1957,9

144,7

100,0

100,0

9,3

44,7

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

195,3

118,6

12,2

10,0

2,8

2,3

Animale vii

2,5

82,6

0,2

0,1

0,0

0,0

Carne şi preparate din carne

11,0

149,6

0,5

0,6

-0,1

0,3

Produse lactate şi ouă de păsări

12,1

118,2

0,8

0,6

0,3

0,1

Peşte, crustacee, moluşte

19,3

122,9

1,2

1,0

-0,1

0,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

29,8

138,0

1,6

1,5

0,0

0,6

Legume şi fructe

61,8

111,2

4,1

3,2

1,6

0,5

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

4,0

57,8

0,5

0,2

0,4

-0,2

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

19,5

128,7

1,1

1,0

0,2

0,3

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

7,6

111,1

0,5

0,4

0,2

0,0

Produse şi preparate alimentare diverse

27,7

124,1

1,7

1,4

0,3

0,4

Băuturi şi tutun

53,5

118,9

3,3

2,7

0,4

0,6

Băuturi

18,7

127,9

1,1

0,9

-0,2

0,3

Tutun brut şi prelucrat

34,8

114,6

2,2

1,8

0,6

0,3

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

49,0

119,9

3,0

2,5

1,1

0,6

Seminţe şi fructe oleaginoase

8,5

51,0

1,2

0,5

1,0

-0,6

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

2,5

de 2,7 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Lemn şi plută

10,3

152,2

0,5

0,5

-0,1

0,3

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

4,6

154,5

0,2

0,2

0,0

0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

3,1

120,8

0,2

0,2

0,1

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

6,1

de 17,0 ori

0,0

0,3

0,0

0,4

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

13,7

129,7

0,8

0,7

0,1

0,2

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

449,0

149,7

22,2

22,9

-1,8

11,0

Cărbune, cocs şi brichete

11,0

de 2,7 ori

0,3

0,6

0,1

0,5

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

219,6

165,8

9,8

11,2

1,0

6,4

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

209,4

128,4

12,1

10,7

-2,9

3,4

Energie electrică

9,0

de 50,0 ori

0,0

0,4

0,0

0,7

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

3,7

109,7

0,2

0,2

0,0

0,0

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,3

47,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

2,2

115,6

0,1

0,1

0,0

0,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

1,2

146,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

264,8

135,8

14,4

13,5

2,6

5,2

Produse chimice organice

4,8

147,5

0,2

0,2

0,0

0,1

Produse chimice anorganice

6,3

177,1

0,3

0,3

0,0

0,2

Produse tanante şi colorante

9,8

129,2

0,6

0,5

0,1

0,2

Produse medicinale şi farmaceutice

78,4

120,0

4,8

4,0

0,8

1,0

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

39,0

121,3

2,4

2,0

0,3

0,5

Îngrăşăminte minerale sau chimice

22,1

de 2,2 ori

0,7

1,1

0,3

0,9

Materiale plastice sub forme primare

19,3

125,0

1,1

1,0

0,3

0,3

Materiale plastice prelucrate

28,5

132,2

1,6

1,5

0,3

0,5

Alte materiale şi produse chimice

56,6

155,6

2,7

2,9

0,5

1,5

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

354,6

149,3

17,6

18,1

3,1

8,6

Piele, altă piele şi blană prelucrate

11,6

147,4

0,6

0,6

0,1

0,3

Cauciuc prelucrat

30,4

167,2

1,4

1,5

0,4

0,9

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

19,0

132,3

1,1

1,0

0,2

0,3

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

41,3

149,9

2,0

2,1

0,5

1,0

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

105,6

144,7

5,4

5,4

1,3

2,4

Articole din minerale nemetalice

43,1

137,3

2,3

2,2

0,1

0,9

Fier şi oţel

51,3

176,9

2,1

2,6

0,1

1,6

Metale neferoase

7,4

143,9

0,4

0,4

0,0

0,2

Articole prelucrate din metal

44,9

144,4

2,3

2,3

0,4

1,0

Maşini şi echipamente pentru transport

420,1

171,7

18,1

21,5

1,1

13,0

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

10,4

de 2,3 ori

0,3

0,5

0,2

0,5

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

61,4

de 2,1 ori

2,1

3,1

0,1

2,4

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

3,2

de 2,5 ori

0,1

0,2

-0,1

0,2

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

62,3

179,5

2,6

3,2

0,2

2,0

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

12,0

120,1

0,7

0,6

0,1

0,1

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

50,9

150,1

2,5

2,6

0,3

1,3

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

115,2

156,2

5,5

5,9

0,4

3,1

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

103,1

185,4

4,1

5,3

-0,1

3,5

Alte echipamente de transport

1,6

65,2

0,2

0,1

0,0

-0,1

Articole manufacturate diverse

167,8

137,4

9,0

8,6

0,0

3,4

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

12,1

132,2

0,6

0,6

0,1

0,2

Mobilă şi părţile ei

23,5

138,3

1,3

1,2

0,1

0,5

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

1,6

142,5

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

32,6

111,2

2,2

1,7

-0,1

0,2

Încălţăminte

14,1

171,0

0,6

0,7

-0,1

0,5

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

17,9

154,1

0,8

0,9

-0,4

0,5

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

3,2

107,8

0,2

0,2

0,0

0,0

Alte articole diverse

62,8

147,2

3,2

3,2

0,4

1,5

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 22,9% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri petrolul şi produsele petroliere reprezintă 48,9% din total secţiune şi 11,2% din total importuri, iar gazul şi produsele industriale obţinute din gaz, respectiv 46,6% şi 10,7%.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 21,5% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut importurile de maşini şi aparate electrice (27,4% din total secţiune şi 5,9% din total importuri), vehicule rutiere (24,5% din total secţiune şi 5,3% din total importuri), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (14,8% din total secţiune şi 3,2% din total importuri), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (14,6% din total secţiune şi 3,1% din total importuri), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (12,1% din total secţiune şi 2,6% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 18,1% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (29,8% din total secţiune şi 5,4% din total importuri), fierul şi oţelul (14,5% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), articolele prelucrate din metal (12,7% din total secţiune şi 2,3% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (12,2% din total secţiune şi 2,2% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (11,6% din total secţiune şi 2,1% din total importuri), cauciuc prelucrat (8,6% din total secţiune şi 1,5% din total importuri), articole din lemn, exclusiv mobilă (5,4% din total secţiune şi 1,0% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 13,5% din total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut produsele medicinale şi farmaceutice (29,6% din total secţiune şi 4,0% din total importuri), uleiurile esenţiale, rezinoidele şi substanţele parfumate, preparatele pentru toaletă, produsele pentru înfrumuseţare (14,7% din total secţiune şi 2,0% din total importuri), materialele plastice prelucrate (10,8% din total secţiune şi 1,5% din total importuri), îngrăşămintele minerale sau chimice (8,4% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), materiale plastice sub forme primare (7,3% din total secţiune şi 1,0% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 10,0% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi legumele şi fructele (31,7% din total secţiune şi 3,2% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (15,3% din total secţiune şi 1,5% din total importuri), produsele şi preparatele alimentare diverse (14,2% din total secţiune şi 1,4% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (10,0% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), peştele, crustaceele şi moluştele (9,9% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), produsele lactate şi ouăle de păsări (6,2% din total secţiune şi 0,6% din total importuri), carnea şi preparatele din carne (5,6% din total secţiune şi 0,6% din total importuri).

Pe grupe de mărfuri au sporit importurile de maşini şi echipamente pentru transport (+71,7%), combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate (+49,7%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+49,3%), produse chimice şi produse derivate (+35,8%), articole manufacturate diverse (+37,4%), produse alimentare şi animale vii (+18,6%), băuturi şi tutun (+18,9%), materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (+19,9%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 44,7%.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-mai 2011 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 1129,9 mil. dolari SUA, cu 284,4 mil. dolari SUA (+33,6%) mai mare faţă de cel înregistrat în  ianuarie-mai 2010. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 439,8 mil. dolari SUA (în  ianuarie-mai 2010 – 341,6 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 342,7 mil. dolari SUA (în  ianuarie-mai 2010 – 262,5 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-mai

Ianuarie-mai 2011  în % faţă de ianuarie-mai 2010

2010

2011

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-845,5

-1129,9

133,6

  din care:

Ucraina

-142,0

-176,6

124,3

China

-107,6

-138,4

128,7

Federaţia Rusă

-119,9

-127,3

106,2

Germania

-75,7

-101,5

134,0

Turcia

-43,8

-99,7

de 2,3 ori

România

-45,5

-64,4

141,4

Italia

-40,3

-52,7

131,0

Belarus

-7,8

-36,6

de 4,7 ori

Ungaria

-20,0

-31,1

155,4

Austria

-18,9

-31,1

164,3

Franţa

-19,6

-28,7

146,6

Grecia

-23,3

-20,6

88,5

Statele Unite ale Americii

-19,4

-18,5

95,3

Japonia

-11,3

-16,1

142,8

Spania

-8,8

-15,3

173,9

Olanda

-15,8

-14,4

92,0

Republica Cehă

-10,2

-14,0

136,2

Suedia

-6,1

-13,8

de 2,2 ori

Polonia

-21,8

-13,1

59,9

India

-9,7

-12,9

133,2

Elveţia

-4,5

-12,5

de 2,8 ori

Belgia

-8,8

-12,4

141,2

Bulgaria

-11,3

-10,8

95,8

Coreea de Sud

-7,7

-9,5

124,2

Slovenia

-3,5

-8,7

de 2,5 ori

Taiwan,  provincie a Chinei

-3,9

-6,5

166,1

Vietnam

-5,8

-6,1

104,8

Slovacia

-2,8

-5,8

de 2,1 ori

Finlanda

-4,1

-5,8

139,5

Norvegia

-3,8

-5,3

136,8

Israel

-3,8

-5,3

141,3

Uzbekistan

0,6

-4,0

x

Kazahstan

3,7

-1,2

x

insulele Virgine Britanice

-

2,2

-

Irak

3,6

2,8

76,8

Lituania

-2,0

3,8

x

Georgia

5,4

4,1

77,4

Panama

0,4

5,2

de 11,9 ori

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

6,4

12,6

196,4

Belize

-

15,6

-

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-mai

Ianuarie-mai 2011  în % faţă de ianuarie-mai 2010

2010

2011

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-845,5

-1129,9

133,6

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-70,7

-51,7

73,1

Animale vii

-0,8

-0,8

95,1

Carne şi preparate din carne

-5,7

-8,0

141,1

Produse lactate şi ouă de păsări

-7,5

-9,1

120,8

Peşte, crustacee, moluşte

-15,7

-19,3

122,9

Cereale şi preparate pe bază de cereale

-2,1

11,0

x

Legume şi fructe

4,3

17,1

de 4,0 ori

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

-4,9

-0,1

1,8

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-14,1

-18,5

131,2

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-2,3

2,7

x

Produse şi preparate alimentare diverse

-21,9

-26,7

121,7

Băuturi şi tutun

38,7

22,9

59,3

Băuturi

53,8

41,6

77,4

Tutun brut şi prelucrat

-15,1

-18,7

123,9

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

5,2

84,0

de 16,0 ori

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

1,6

1,9

119,3

Seminţe şi fructe oleaginoase

14,8

71,6

de 4,8 ori

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,2

-0,4

de 2,6 ori

Lemn şi plută

-6,2

-9,6

157,1

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,5

0,8

164,2

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-2,9

-3,7

126,4

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

0,1

0,6

de 11,2 ori

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

6,2

35,1

de 5,7 ori

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-8,7

-12,3

140,9

Combustibili minerali, lubrifianti şi materiale derivate

-297,9

-441,8

148,3

Cărbune, cocs şi brichete

-4,1

-11,0

de 2,7 ori

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-130,8

-212,9

162,8

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-162,8

-208,9

128,4

Energie electrică

-0,2

-9,0

de 51,0 ori

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

11,5

28,8

de 2,5 ori

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,7

-0,3

47,3

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

12,9

30,3

de 2,3 ori

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-0,7

-1,2

150,8

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-165,2

-229,0

138,6

Produse chimice organice

-2,7

-3,2

119,8

Produse chimice anorganice

-3,5

-6,2

177,9

Produse tanante şi colorante

-7,3

-9,2

124,9

Produse medicinale şi farmaceutice

-41,8

-55,3

132,3

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-29,1

-32,9

112,8

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-9,9

-22,1

de 2,2 ori

Materiale plastice sub forme primare

-15,0

-18,0

120,0

Materiale plastice prelucrate

-20,2

-26,0

128,4

Alte materiale şi produse chimice

-35,7

-56,1

157,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-199,2

-279,1

140,1

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-7,7

-10,5

138,0

Cauciuc prelucrat

-15,7

-21,4

135,4

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-13,0

-15,3

117,6

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-24,9

-32,2

129,0

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-59,4

-82,8

139,3

Articole din minerale nemetalice

-20,6

-27,0

131,2

Fier şi oţel

-28,4

-47,7

168,1

Metale neferoase

-5,1

-7,2

142,4

Articole prelucrate din metal

-24,4

-35,0

143,5

Maşini şi echipamente pentru transport

-175,4

-285,2

162,6

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-1,3

-6,7

de 5,4 ori

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-24,1

-47,8

198,4

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-0,5

-0,9

183,5

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-27,0

-34,6

128,4

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-9,6

-11,6

120,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-33,3

-46,1

138,3

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-30,9

-52,4

169,7

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-48,9

-88,2

180,3

Alte echipamente de transport

0,2

3,1

de 18,4 ori

Articole manufacturate diverse

7,5

21,1

de 2,8 ori

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-8,3

-9,3

113,0

Mobilă şi părţile ei

-6,3

6,6

x

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

4,4

6,2

139,3

Îmbrăcăminte şi accesorii

58,3

77,0

132,1

Încălţăminte

2,6

5,8

de 2,3 ori

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-7,9

-13,1

165,2

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-2,7

-2,9

104,6

Alte articole diverse

-32,6

-49,2

150,7

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-mai 2011 a fost de 42,3% faţă de 37,5% în  ianuarie-mai 2010.

Note: 

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
2 Datele pentru luna mai 2011 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2010 – date rectificate
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).     

Persoană de contact:
Mariana Eni
şefa direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor
tel. 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46241 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran