RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 22.10.2020
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2011
11.08.2011
Versiune tipar

 Activitatea de comerţ  exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2011 1)2)

Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna iunie 2011 s-au cifrat la 172,5 mil. dolari SUA, cu 0,6% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 74,1% mai mult, comparativ cu luna iunie 2010.

Comert_exterior_iun_2011.png

În ianuarie-iunie 2011 exporturile au totalizat 1000,5 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2010 cu 64,9%.

Ianuarie-iunie 2011

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iunie 2010

ianuarie-iunie

ianuarie-iunie

2010

2011

2010

2011

Export – total     

1000,5

164,9

100,0

100,0

4,5

64,9

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

498,2

167,5

49,0

49,8

-2,8

33,1

  ţările CSI

388,7

163,3

39,2

38,8

5,3

24,8

  alte ţări

113,6

159,3

11,8

11,4

2,0

7,0

Import – total  

2375,4

141,7

100,0

100,0

11,9

41,7

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

1056,2

142,8

44,1

44,5

7,7

18,9

  ţările CSI

777,8

144,5

32,1

32,7

-1,5

14,3

  alte ţări

541,4

136,0

23,8

22,8

5,7

8,5

balanţA comercialĂ – total     

-1374,9

128,6

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

-558,0

126,2

41,3

40,6

x

x

  ţările CSI

-389,1

129,6

28,1

28,3

x

x

  alte ţări

-427,8

130,9

30,6

31,1

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 498,2 mil. dolari SUA (cu 67,5% mai mult faţă de ianuarie-iunie 2010), deţinînd o cotă de 49,8% în total exporturi (49,0% în  ianuarie-iunie 2010).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 38,8% (în ianuarie-iunie   2010 – 39,2%), ce corespunde unei valori de 388,7 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 63,3%, comparativ cu ianuarie-iunie 2010.

Primele 30 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 97,5% din volumul total, au fost:

Ianuarie-iunie 2011

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iunie  2010

ianuarie-iunie

ianuarie-iunie

2010

2011

2010

2011

Export - total

1000,5

164,9

100,0

100,0

4,5

64,9

       din care:

Federaţia Rusă

262,3

173,9

24,9

26,2

6,2

18,4

România

172,5

167,2

17,0

17,2

-2,4

11,4

Italia

98,3

154,3

10,5

9,8

0,0

5,7

Ucraina

64,5

171,9

6,2

6,4

0,6

4,4

Germania

55,6

184,4

5,0

5,6

-0,8

4,2

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

44,7

133,1

5,5

4,5

1,6

1,8

Turcia

43,2

132,5

5,4

4,3

3,2

1,7

Belarus

36,7

111,3

5,4

3,7

-1,0

0,6

Polonia

36,4

de 2,1 ori

2,8

3,6

0,1

3,2

Belize

20,3

-

-

2,0

-

3,3

Kazahstan

15,8

162,9

1,6

1,6

-0,1

1,0

Bulgaria

14,5

de 2,4 ori

1,0

1,4

-0,3

1,4

Grecia

14,3

161,6

1,5

1,4

0,3

0,9

Statele Unite ale Americii

13,5

161,5

1,4

1,4

0,8

0,8

Franţa

11,4

125,2

1,5

1,1

-0,5

0,4

Lituania

10,6

de 2,6 ori

0,7

1,1

-0,1

1,1

Ungaria

9,0

de 5,9 ori

0,3

0,9

-0,8

1,2

Olanda

6,4

de 2,2 ori

0,5

0,6

0,0

0,6

Republica Cehă

5,7

132,9

0,7

0,6

0,4

0,2

Austria

5,6

165,6

0,6

0,6

0,0

0,4

Panama

5,3

de 5,8 ori

0,2

0,5

-0,2

0,7

Georgia

5,1

81,7

1,0

0,5

0,5

-0,2

Belgia

4,5

138,3

0,5

0,4

0,1

0,2

Slovacia

3,4

112,0

0,5

0,3

0,0

0,1

Irak

3,3

83,3

0,7

0,3

0,3

-0,1

Elveţia

3,0

92,8

0,5

0,3

-1,9

0,0

Uzbekistan

2,8

132,6

0,3

0,3

-0,4

0,1

India

2,7

de 5,8 ori

0,1

0,3

0,1

0,4

Azerbaidjan

2,6

120,3

0,4

0,3

0,1

0,1

Serbia

2,5

de 6,1 ori

0,1

0,3

-0,3

0,3

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+73,9%), România (+67,2%), Italia (+54,3%), Ucraina (+71,9%), Germania (+84,4%), Polonia (de 2,1 ori), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+33,1%), Turcia (+32,5%), Bulgaria (de 2,4 ori), Ungaria (de 5,9 ori), Lituania (de 2,6 ori), Kazahstan (+62,9%), Grecia (+61,6%), Statele Unite ale Americii (+61,5%), Panama (de 5,8 ori), Belarus (+11,3%), Olanda (de 2,2 ori), Franţa (+25,2%), Austria (+65,6%), India (de 5,8 ori), Serbia (de 6,1 ori), Republica Cehă (+32,9%), Belgia (+38,3%), Slovacia (+12,0%), Uzbekistan (+32,6%), Azerbajan (+20,3%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 64,6%. Totodată, s-au diminuat exporturile către Georgia (-18,3%), Irak (-16,7%) şi Elveţia (-7,2%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 0,3%.

Exporturile de mărfuri structurate, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-iunie 2011

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iunie 2010

ianuarie-iunie

ianuarie-iunie

2010

2011

2010

2011

Export - total

1000,5

164,9

100,0

100,0

4,5

64,9

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

165,9

149,9

18,2

16,6

-5,1

9,1

Animale vii

2,0

91,5

0,3

0,2

0,3

0,0

Carne şi preparate din carne

4,4

178,8

0,4

0,5

0,3

0,3

Produse lactate şi ouă de păsări

4,5

111,1

0,7

0,5

0,3

0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

42,1

197,5

3,5

4,2

-3,5

3,4

Legume şi fructe

94,1

132,7

11,7

9,4

1,5

3,8

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

4,9

192,8

0,4

0,5

-4,2

0,4

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

1,3

106,5

0,2

0,1

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

11,3

de 2,1 ori

0,9

1,1

0,2

1,0

Produse şi preparate alimentare diverse

1,3

196,9

0,1

0,1

0,0

0,1

Băuturi şi tutun

90,8

91,3

16,4

9,1

3,4

-1,4

Băuturi

72,5

89,3

13,4

7,3

2,1

-1,4

Tutun brut şi prelucrat

18,3

99,8

3,0

1,8

1,3

0,0

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

154,4

de 3,0 ori

8,4

15,4

1,7

17,1

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

2,6

126,7

0,4

0,3

0,2

0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

87,4

de 2,7 ori

5,4

8,7

0,4

9,0

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

2,5

de 2,3 ori

0,2

0,3

0,1

0,2

Lemn şi plută

0,7

93,5

0,1

0,1

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,1

155,9

0,1

0,1

0,0

0,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

1,3

de 11,7 ori

0,0

0,1

0,0

0,2

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

4,8

147,8

0,5

0,5

-0,3

0,3

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

52,5

de 6,2 ori

1,4

5,2

1,1

7,3

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

1,5

79,7

0,3

0,1

0,2

-0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

11,0

de 4,6 ori

0,4

1,1

0,1

1,4

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

10,4

de 5,4 ori

0,3

1,0

0,0

1,4

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,6

146,4

0,1

0,1

0,1

0,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

37,8

de 2,3 ori

2,7

3,8

-1,2

3,5

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

37,7

de 2,3 ori

2,7

3,8

-1,2

3,5

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

46,4

130,9

5,9

4,6

2,0

1,8

Produse chimice organice

1,7

de 2,7 ori

0,1

0,2

0,1

0,2

Produse tanante sau colorante

0,7

de 2,6 ori

0,0

0,1

0,0

0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

31,6

111,9

4,7

3,1

1,9

0,5

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

7,2

de 2,1 ori

0,6

0,7

0,0

0,6

Materiale plastice sub forme primare

1,5

de 2,9 ori

0,1

0,1

-0,1

0,2

Materiale plastice prelucrate

3,0

181,9

0,3

0,3

0,1

0,2

Alte materiale şi produse chimice

0,6

89,9

0,1

0,1

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia prima

94,8

197,1

7,9

9,5

0,9

7,7

Piele, altă piele şi blană prelucrate

1,5

de 5,3 ori

0,1

0,2

-0,6

0,2

Cauciuc prelucrat

11,1

de 3,7 ori

0,5

1,1

0,1

1,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

4,6

de 2,5 ori

0,3

0,5

0,1

0,5

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

10,8

de 3,2 ori

0,6

1,1

0,4

1,2

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

28,6

180,5

2,6

2,9

0,4

2,1

Articole din minerale nemetalice

20,9

147,5

2,3

2,1

0,5

1,1

Fier şi oţel

4,3

de 4,9 ori

0,1

0,4

0,0

0,6

Metale neferoase

0,5

de 3,5 ori

0,0

0,0

-0,1

0,1

Articole prelucrate din metal

12,5

144,9

1,4

1,2

0,1

0,6

Maşini şi echipamente pentru transport

165,4

197,5

13,8

16,5

2,3

13,5

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

5,0

129,4

0,6

0,5

0,4

0,2

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

16,6

de 3,0 ori

0,9

1,7

0,4

1,8

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

2,7

de 3,2 ori

0,1

0,3

-0,2

0,3

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

33,5

de 3,7 ori

1,5

3,3

0,1

4,1

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,5

123,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

6,3

de 8,9 ori

0,1

0,6

-0,1

0,9

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

76,3

146,8

8,6

7,6

0,7

4,0

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

19,3

de 2,4 ori

1,3

1,9

0,5

1,9

Alte echipamente de transport

5,2

156,1

0,6

0,5

0,5

0,3

Articole manufacturate diverse

233,7

146,4

26,3

23,4

0,4

12,2

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

3,2

de 3,3 ori

0,2

0,3

0,0

0,4

Mobilă şi părţile ei

37,0

de 2,7 ori

2,2

3,7

0,4

3,8

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

9,4

134,8

1,1

1,0

0,1

0,4

Îmbrăcăminte şi accesorii

136,0

126,4

17,7

13,6

0,5

4,7

Încălţăminte

23,4

176,8

2,2

2,4

0,0

1,7

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

7,3

163,5

0,7

0,7

-0,3

0,4

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,3

120,7

0,1

0,0

0,0

0,0

Alte articole diverse

17,1

137,5

2,1

1,7

-0,3

0,8

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 23,4% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (58,2% din total secţiune şi 13,6% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (15,8% din total secţiune şi 3,7% din total exporturi), încălţăminte (10,0% din total secţiune şi 2,4% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au clasat pe locul doi, reprezentînd 16,6% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (56,7% din total secţiune şi 9,4% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (25,4% din total secţiune şi 4,2% din total exporturi), hrană destinată animalelor (6,8% din total secţiune şi 1,1% din total exporturi),  zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (2,9% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi), produse lactate şi ouă de păsări (2,7% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi), carne şi preparate din carne (2,7% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au situat pe locul trei, reprezentînd 16,5% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de maşini şi aparate electrice (46,1% din total secţiune şi 7,6% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (20,2% din total secţiune şi 3,3% din total exporturi), vehicule rutiere (11,7% din total secţiune şi 1,9% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (10,1% din total secţiune şi 1,7% din total exporturi), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (3,8% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi).

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili, s-au clasat pe locul patru cu o pondere de 15,4% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri seminţelor şi fructelor oleaginoase  le-au revenit 56,6% din total secţiune şi 8,7% din total exporturi, iar minereurilor metalifere şi deşeurilor din metale respectiv 34,0% şi 5,2%.

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au clasat pe locul cinci, cu o pondere de 9,5% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (30,2% din total secţiune şi 2,9% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (22,1% din total secţiune şi 2,1% din total exporturi), articole prelucrate din metal (13,2% din total secţiune şi 1,2% din total exporturi), cauciuc prelucrat (11,7% din total secţiune şi 1,1% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton  (11,4% din total secţiune şi 1,1% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au situat pe locul şase, deţinînd o cotă de 9,1% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (79,8% din total secţiune şi 7,3% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (20,2% din total secţiune şi 1,8% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au situat pe locul şapte reprezentînd 4,6% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri produselor medicinale şi farmaceutice le-au revenit 68,1% din total secţiune şi 3,1% din total exporturi. Cea mai mare parte din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile (83,1%).

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 3,8% în total exporturi.

Pe grupe de mărfuri creşteri substanţiale s-au marcat la exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (de 3,0 ori), maşini şi echipamente pentru transport (+97,5%), articole manufacturate diverse (+46,4%), produse alimentare şi animale vii (+49,9%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+97,1%), uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală (de 2,3 ori), produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte (+30,9%), combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate (de 4,6 ori), contribuind astfel la creşterea pe total exporturi cu 66,3%.

Totodată, s-au redus exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (-10,7%), alte materii brute de origine animală sau vegetală (-20,3%), alte materiale şi produse chimice(-10,1%), animale vii (-8,5%).

Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2011 au însumat 417,5 mil. dolari SUA, cu 4,6% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 29,4% mai mult  comparativ cu luna iunie 2010.

În ianuarie-iunie 2011 importurile au totalizat 2375,4 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul precedent cu 41,7%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 1056,2 mil. dolari SUA (cu 42,8% mai mult decît în ianuarie-iunie 2010), deţinînd o pondere de 44,5% în total importuri (44,1% în  ianuarie-iunie 2010).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 777,8 mil. dolari SUA (cu 44,5% mai mare decît în ianuarie-iunie 2010), care echivalează cu o cotă de 32,7% în total importuri (32,1% în ianuarie-iunie 2010).

Comert_exterior_iun_2011_2.png

 Primele 36 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 96,6% din volumul total, au fost:

Ianuarie-iunie 2011

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iunie 2010

ianuarie-iunie

ianuarie-iunie

2010

2011

2010

2011

Import - total

2375,4

141,7

100,0

100,0

11,9

41,7

       din care:

Federaţia Rusă

385,1

141,4

16,3

16,2

8,4

6,7

Ucraina

287,0

133,0

12,9

12,1

1,4

4,2

România

264,7

160,6

9,8

11,1

2,2

6,0

Germania

179,1

143,5

7,4

7,5

0,6

3,2

China

172,9

132,4

7,8

7,3

1,9

2,5

Italia

168,6

142,6

7,1

7,1

0,9

3,0

Turcia

167,6

191,6

5,2

7,1

0,6

4,8

Belarus

78,5

180,0

2,6

3,3

-0,5

2,1

Polonia

54,7

124,8

2,6

2,3

0,5

0,6

Ungaria

46,6

176,5

1,6

2,0

0,2

1,2

Franţa

45,8

138,4

2,0

1,9

0,2

0,8

Austria

43,4

159,2

1,6

1,8

0,0

1,0

Grecia

39,7

91,8

2,6

1,7

1,7

-0,2

Statele Unite ale Americii

38,3

127,6

1,8

1,6

0,7

0,5

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

30,6

118,3

1,5

1,3

0,3

0,3

Bulgaria

28,6

143,9

1,2

1,2

0,2

0,5

Republica Cehă

24,1

136,3

1,1

1,0

0,0

0,4

Olanda

23,5

113,5

1,2

1,0

0,4

0,2

Japonia

18,8

134,1

0,8

0,8

0,1

0,3

Elveţia

18,7

193,0

0,6

0,8

0,0

0,5

Spania

18,7

160,8

0,7

0,8

-0,3

0,4

Belgia

18,6

129,4

0,9

0,8

0,3

0,3

India

17,6

145,2

0,7

0,7

0,2

0,3

Suedia

15,7

de 2,0 ori

0,5

0,7

0,1

0,5

Kazahstan

14,1

de 3,7 ori

0,2

0,6

-10,8

0,6

Coreea de Sud

12,4

139,8

0,5

0,5

0,1

0,2

Slovenia

11,2

186,2

0,4

0,5

-0,1

0,3

Slovacia

10,2

150,0

0,4

0,4

0,1

0,2

Vietnam

8,4

112,6

0,4

0,4

0,0

0,1

Taiwan,  provincie a Chinei

8,0

162,7

0,3

0,3

0,0

0,2

Finlanda

7,2

129,1

0,3

0,3

0,0

0,1

Israel

7,1

127,6

0,3

0,3

-0,1

0,1

Lituania

6,9

95,6

0,4

0,3

0,0

0,0

Turkmenistan

6,5

de 102,9 ori

0,0

0,3

0,0

0,4

Uzbekistan

6,3

de 4,3 ori

0,1

0,3

0,0

0,3

Norvegia

6,0

132,2

0,3

0,3

0,1

0,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor din Federaţia Rusă (+41,4%), România (+60,6%), Turcia (+91,6%), Ucraina (+33,0%), Germania (+43,5%), Italia (+42,6%), China (+32,4%), Belarus (+80,0%), Ungaria (+76,5%), Austria (+59,2%), Franţa (+38,4%), Polonia (+24,8%), Kazahstan (de 3,7 ori), Statele Unite ale Americii (+27,6%), Bulgaria (+43,9%), Elveţia (+93,0%), Suedia (de 2,0 ori), Republica Cehă (+36,3%), Spania (+60,8%), Turkmenistan (de 102,9 ori), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+18,3%), Japonia (+34,1%), Belgia (+29,4%), India (+45,2%), Slovenia (+86,2%), Uzbekistan (de 4,3 ori), Coreea de Sud (+39,8%), Olanda (+13,5%), Slovacia (+50,0%), Taiwan, provincie a Chinei (+62,7%), Vietnam (+12,6%), Finlanda (+29,1%), Israel (+27,6%), Norvegia (+32,2%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 42,9%.

Importurile de mărfuri structurate, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-iunie 2011

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)

importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iunie 2010

ianuarie-iunie

ianuarie-iunie

2010

2011

2010

2011

Import - total      

2375,4

141,7

100,0

100,0

11,9

41,7

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

235,1

121,1

11,6

9,9

2,5

2,5

Animale vii

2,7

80,7

0,2

0,1

0,0

0,0

Carne şi preparate din carne

13,5

144,4

0,6

0,6

0,0

0,3

Produse lactate şi ouă de păsări

14,4

120,1

0,7

0,6

0,2

0,1

Peşte, crustacee, moluşte

22,0

120,5

1,1

0,9

0,1

0,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

36,8

143,5

1,5

1,5

0,0

0,7

Legume şi fructe

75,9

115,6

3,9

3,2

1,4

0,6

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

5,0

64,6

0,5

0,2

0,3

-0,2

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

22,8

127,8

1,1

1,0

0,1

0,3

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

9,2

112,1

0,5

0,4

0,2

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

32,8

125,7

1,5

1,4

0,2

0,4

Băuturi şi tutun

62,7

109,3

3,4

2,6

0,3

0,3

Băuturi

23,4

118,8

1,2

1,0

-0,2

0,2

Tutun brut şi prelucrat

39,3

104,4

2,2

1,6

0,5

0,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

57,3

124,9

2,7

2,4

1,0

0,7

Seminţe şi fructe oleaginoase

8,5

50,9

1,0

0,4

0,9

-0,5

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

3,1

de 2,5 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Lemn şi plută

12,6

146,9

0,5

0,5

-0,1

0,2

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

6,3

171,6

0,2

0,3

0,0

0,2

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

4,4

124,5

0,2

0,2

0,1

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

7,8

de 11,1 ori

0,0

0,3

0,0

0,4

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

14,4

127,4

0,7

0,6

0,1

0,2

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

529,2

152,3

20,7

22,3

-0,7

10,8

Cărbune, cocs şi brichete

12,9

de 2,1 ori

0,4

0,5

0,2

0,4

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

275,9

167,3

9,8

11,6

1,2

6,6

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

227,0

128,7

10,5

9,6

-2,1

3,0

Energie electrică

13,4

de 67,7 ori

0,0

0,6

0,0

0,8

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

4,3

113,3

0,2

0,2

0,0

0,0

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,4

58,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

2,7

127,0

0,1

0,1

0,0

0,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

1,2

121,0

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

317,2

134,4

14,1

13,4

2,3

4,8

Produse chimice organice

6,1

154,0

0,3

0,3

0,0

0,1

Produse chimice anorganice

7,7

162,8

0,3

0,3

0,0

0,2

Produse tanante şi colorante

13,3

134,7

0,6

0,6

0,1

0,2

Produse medicinale şi farmaceutice

97,0

122,6

4,7

4,1

0,7

1,1

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

47,7

121,1

2,4

2,0

0,2

0,5

Îngrăşăminte minerale sau chimice

22,8

de 2,2 ori

0,6

0,9

0,3

0,7

Materiale plastice sub forme primare

24,0

127,7

1,1

1,0

0,2

0,3

Materiale plastice prelucrate

37,4

129,9

1,7

1,6

0,3

0,5

Alte materiale şi produse chimice

61,2

149,8

2,4

2,6

0,5

1,2

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

445,4

146,8

18,1

18,7

3,1

8,5

Piele, altă piele şi blană prelucrate

14,4

143,5

0,6

0,6

0,0

0,3

Cauciuc prelucrat

36,1

170,1

1,3

1,5

0,3

0,9

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

24,1

130,3

1,1

1,0

0,2

0,3

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

50,9

146,9

2,1

2,1

0,5

1,0

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

131,3

145,3

5,4

5,5

1,2

2,4

Articole din minerale nemetalice

53,6

132,1

2,4

2,3

0,1

0,8

Fier şi oţel

65,5

176,2

2,2

2,8

0,2

1,7

Metale neferoase

9,9

140,3

0,4

0,4

0,0

0,2

Articole prelucrate din metal

59,6

135,8

2,6

2,5

0,6

0,9

Maşini şi echipamente pentru transport

519,3

153,8

20,2

21,9

3,5

10,8

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

12,8

de 2,4 ori

0,3

0,5

0,2

0,4

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

79,9

de 2,2 ori

2,1

3,4

0,0

2,6

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

4,5

de 2,7 ori

0,1

0,2

-0,1

0,2

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

79,9

172,9

2,8

3,4

0,5

2,0

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

13,9

109,2

0,8

0,6

0,1

0,1

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

60,1

145,5

2,5

2,5

0,4

1,1

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

141,0

157,2

5,3

5,9

0,0

3,1

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

125,3

183,0

4,1

5,3

0,1

3,4

Alte echipamente de transport

1,9

5,1

2,2

0,1

2,3

-2,1

Articole manufacturate diverse

204,8

136,4

9,0

8,6

-0,1

3,3

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

14,8

125,3

0,7

0,6

0,1

0,2

Mobilă şi părţile ei

28,8

141,4

1,2

1,2

0,1

0,5

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,0

143,9

0,1

0,1

-0,1

0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

39,2

112,7

2,1

1,7

-0,1

0,3

Încălţăminte

16,9

172,8

0,6

0,7

-0,1

0,4

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

22,1

144,8

0,9

0,9

-0,3

0,4

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

3,9

111,0

0,2

0,2

0,0

0,0

Alte articole diverse

77,1

144,8

3,2

3,2

0,3

1,4

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 22,3% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri petrolul şi produsele petroliere reprezintă 52,1% din total secţiune şi 11,6% din total importuri, iar gazul şi produsele industriale obţinute din gaz, respectiv 42,9% şi 9,6%.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 21,9% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut importurile de maşini şi aparate electrice (27,2% din total secţiune şi 5,9% din total importuri), vehicule rutiere (24,1% din total secţiune şi 5,3% din total importuri), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (15,4% din total secţiune şi 3,4% din total importuri), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (15,4% din total secţiune şi 3,4% din total importuri), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (11,6% din total secţiune şi 2,5% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 18,7% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (29,5% din total secţiune şi 5,5% din total importuri), fierul şi oţelul (14,7% din total secţiune şi 2,8% din total importuri), articolele prelucrate din metal (13,4% din total secţiune şi 2,5% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (12,0% din total secţiune şi 2,3% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (11,4% din total secţiune şi 2,1% din total importuri), cauciucul prelucrat (8,1% din total secţiune şi 1,5% din total importuri), articolele din lemn, exclusiv mobilă (5,4% din total secţiune şi 1,0% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 13,4% din total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut produsele medicinale şi farmaceutice (30,6% din total secţiune şi 4,1% din total importuri), uleiurile esenţiale, rezinoidele şi substanţele parfumate, preparatele pentru toaletă, produsele pentru înfrumuseţare (15,0% din total secţiune şi 2,0% din total importuri), materialele plastice prelucrate (11,8% din total secţiune şi 1,6% din total importuri), materiale plastice sub forme primare (7,6% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), îngrăşămintele minerale sau chimice (7,2% din total secţiune şi 0,9% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 9,9% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi legumele şi fructele (32,3% din total secţiune şi 3,2% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (15,6% din total secţiune şi 1,5% din total importuri), produsele şi preparatele alimentare diverse (13,9% din total secţiune şi 1,4% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (9,7% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), peştele, crustaceele şi moluştele (9,4% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), produsele lactate şi ouăle de păsări (6,1% din total secţiune şi 0,6% din total importuri), carnea şi preparatele din carne (5,7% din total secţiune şi 0,6% din total importuri).

Pe grupe de mărfuri au sporit importurile de maşini şi echipamente pentru transport (+53,8%), combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate (+52,3%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+46,8%), produse chimice şi produse derivate (+34,4%), articole manufacturate diverse (+36,4%), produse alimentare şi animale vii (+21,1%), materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (+24,9%), băuturi şi tutun (+9,3%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 41,7%.

Comert_exterior_iun_2011_3.png

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-iunie 2011 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 1374,9 mil. dolari SUA, cu 305,8 mil. dolari SUA (+28,6%) mai mare faţă de cel înregistrat în  ianuarie-iunie 2010. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 558,0 mil. dolari SUA (în  ianuarie-iunie 2010 – 442,2 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 389,1 mil. dolari SUA (în  ianuarie-iunie 2010 – 300,2 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-iunie

Ianuarie-iunie 2011  în % faţă de ianuarie-iunie 2010

2010

2011

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-1069,1

-1374,9

128,6

  din care:

Ucraina

-178,4

-222,5

124,8

China

-129,8

-171,7

132,2

Turcia

-54,9

-124,4

de 2,3 ori

Germania

-94,6

-123,5

130,5

Federaţia Rusă

-121,5

-122,8

101,0

România

-61,6

-92,2

149,5

Italia

-54,5

-70,3

129,0

Belarus

-10,6

-41,8

de 3,9 ori

Austria

-23,9

-37,8

158,3

Ungaria

-24,9

-37,6

151,0

Franţa

-24,0

-34,4

143,4

Grecia

-34,4

-25,4

73,9

Statele Unite ale Americii

-21,6

-24,8

114,5

Japonia

-13,9

-18,7

134,2

Republica Cehă

-13,4

-18,4

137,5

Spania

-11,1

-18,4

165,2

Polonia

-26,9

-18,3

67,9

Olanda

-17,7

-17,1

96,5

Elveţia

-6,4

-15,7

de 2,4 ori

Suedia

-7,2

-15,6

de 2,2 ori

India

-11,6

-14,9

127,6

Belgia

-11,2

-14,1

126,9

Bulgaria

-14,0

-14,1

101,1

Coreea de Sud

-8,9

-12,3

139,3

Slovenia

-5,9

-10,5

177,6

Vietnam

-7,1

-8,3

117,3

Taiwan,  provincie a Chinei

-4,8

-7,9

163,9

Slovacia

-3,8

-6,8

180,6

Finlanda

-5,4

-6,8

126,5

Israel

-4,4

-6,4

147,0

Norvegia

-4,4

-5,9

132,4

Turkmenistan

0,5

-5,7

x

Uzbekistan

0,6

-3,5

x

Serbia

-2,5

-1,0

40,8

Kazahstan

5,9

1,7

28,8

Azerbaijan

2,2

2,6

120,6

Irak

4,0

3,3

83,3

Lituania

-3,2

3,7

x

Georgia

6,2

4,8

78,3

Panama

0,8

5,3

de 6,4 ori

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

7,7

14,1

182,7

Belize

-

20,3

-

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-iunie

Ianuarie-iunie 2011  în % faţă de ianuarie-iunie 2010

2010

2011

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-1069,1

-1374,9

128,6

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-83,4

-69,2

82,9

Animale vii

-1,1

-0,7

59,1

Carne şi preparate din carne

-6,9

-9,1

132,1

Produse lactate şi ouă de păsări

-7,9

-9,9

124,7

Peşte, crustacee, moluşte

-18,3

-22,0

120,5

Cereale şi preparate pe bază de cereale

-4,3

5,3

x

Legume şi fructe

5,2

18,2

de 3,5 ori

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

-5,2

-0,1

3,1

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-16,6

-21,5

129,4

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-2,9

2,1

x

Produse şi preparate alimentare diverse

-25,4

-31,5

123,9

Băuturi şi tutun

42,1

28,1

66,7

Băuturi

61,4

49,1

79,9

Tutun brut şi prelucrat

-19,3

-21,0

108,7

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

5,0

97,1

de 19,4 ori

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

2,0

2,5

123,6

Seminţe şi fructe oleaginoase

15,7

78,9

de 5,0 ori

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,1

-0,6

de 4,2 ori

Lemn şi plută

-7,8

-11,9

152,1

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,6

1,0

161,8

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-3,5

-5,0

139,9

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

-0,3

0,4

x

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

7,8

44,7

de 5,7 ori

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-9,4

-12,9

137,1

Combustibili minerali, lubrifianti şi materiale derivate

-345,2

-518,2

150,1

Cărbune, cocs şi brichete

-6,0

-12,9

de 2,2 ori

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-163,0

-265,5

162,8

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-176,0

-226,4

128,7

Energie electrică

-0,2

-13,4

de 69,3 ori

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

12,6

33,5

de 2,6 ori

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,7

-0,4

58,8

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

14,2

35,0

de 2,5 ori

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-0,9

-1,1

123,7

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-200,5

-270,8

135,0

Produse chimice organice

-3,4

-4,4

131,7

Produse chimice anorganice

-4,7

-7,6

164,0

Produse tanante şi colorante

-9,6

-12,6

131,4

Produse medicinale şi farmaceutice

-50,8

-65,4

128,6

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-36,0

-40,5

112,5

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-10,5

-22,8

de 2,2 ori

Materiale plastice sub forme primare

-18,3

-22,5

123,0

Materiale plastice prelucrate

-27,1

-34,4

126,7

Alte materiale şi produse chimice

-40,1

-60,6

150,8

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-255,4

-350,6

137,3

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-9,7

-12,9

132,6

Cauciuc prelucrat

-18,3

-25,0

137,1

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-16,7

-19,5

116,8

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-31,3

-40,1

128,0

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-74,5

-102,7

137,8

Articole din minerale nemetalice

-26,4

-32,7

123,8

Fier şi oţel

-36,3

-61,2

168,6

Metale neferoase

-6,9

-9,4

136,5

Articole prelucrate din metal

-35,3

-47,1

133,6

Maşini şi echipamente pentru transport

-253,8

-353,9

139,4

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-1,5

-7,8

de 5,1 ori

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-30,3

-63,3

de 2,1 ori

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-0,8

-1,8

de 2,1 ori

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-37,2

-46,4

124,7

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-12,3

-13,4

108,8

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-40,6

-53,8

132,5

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-37,8

-64,7

171,4

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-60,4

-106,0

175,6

Alte echipamente de transport

-32,9

3,3

x

Articole manufacturate diverse

9,4

28,9

de 3,1 ori

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-10,9

-11,6

107,0

Mobilă şi părţile ei

-6,7

8,2

x

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

5,5

7,4

132,4

Îmbrăcăminte şi accesorii

72,9

96,8

132,9

Încălţăminte

3,4

6,5

188,4

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-10,8

-14,8

137,0

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-3,2

-3,6

110,1

Alte articole diverse

-40,8

-60,0

147,1

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iunie 2011 a fost de 42,1% faţă de 36,2% în  ianuarie-iunie 2010.

Note:

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
2 Datele pentru luna iunie 2011 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2010 – date rectificate.

Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).     

Persoană de contact:
Mariana Eni
şefa direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor
tel. 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
48725 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran