RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.05.2020
Prima / Comunicate de presă / Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole ale Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2011
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole ale Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2011
03.11.2011
Versiune tipar

Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole ale Republicii Moldova1 în ianuarie-septembrie 2011

Biroul Naţional de Statistică informează, că  în ianuarie-septembrie 2011 preţurile medii de vînzare  a  produselor  agricole  de  către  întreprinderile  agricole1  s-au  majorat cu 19,9%  faţă de ianuarie-septembrie 2010. Considerabil s-au  majorat preţurile la produsele vegetale (cu 28,7%), iar la produsele animaliere au marcat o descreştere moderată (de 0,8%).

O creştere considerabilă a preţurilor сomparativ cu perioada respectivă a anului precedent a fost înregistrată la culturile cerealiere şi leguminoase - cu 37,0% (în special la porumb (exclusiv seminţe de soi) - cu  42,4%, grîu (exclusiv seminţe de soi) - cu 32,8%),  cartofi - cu 35,9%, floarea soarelui (exclusiv seminţe de soi) - cu 19,3%, fructe şi pomuşoare - cu 18,9%, legume - cu 7,3%.

S-au majorat preţurile  de  vînzare  a vitelor şi păsărilor în masă vie: bovinelor - cu 35,3%, ovinelor şi caprinelor - cu 18,8%, păsărilor - cu 8,7%. Preţurile de vînzare a porcinelor s-au micşorat  cu 20,8%.

Preţurile de vînzare a laptelui şi ouălor alimentare au crescut, respectiv, cu 15,2%   şi  cu 14,2%. 

Evoluţia indicilor  preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricoleîn ianuarie-septembrie  faţă de  aceeaşi perioadă a anului precedent,  se prezintă astfel (în %):

2007

2008

2009

2010

2011

Total produse agricole

138,4

104,0

68,7

132,4

119,9

            din care:

   produse vegetale

149,7

94,3

62,0

154,6

128,7

   produse animaliere

110,9

140,3

88,0

100,6

99,2

Notă:

1 „preţurile producătorului producţiei agricole” – date prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender);  reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea.

Persoană de contact:
Elena Orlov
şefa direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 40 30 22

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
79081 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran