RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 15.01.2021
Prima / Comunicate de presă / Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2011
Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2011
15.12.2011
Versiune tipar

Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2011*

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2011 produsul intern brut a însumat 60497 mil. lei, preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali - cu 6,7% faţă de ianuarie-septembrie 2010 şi cu 63,0% şi 21,8% faţă de ianuarie-septembrie 2000 şi ianuarie-septembrie 2005 respectiv.

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de bunuri a crescut cu 7,2% în raport cu perioada similară a anului trecut, influenţînd pozitiv (cu 1,6%) majorarea produsului intern brut. Creşterea a fost determinată, în mod semnificativ, de majorarea valorii adăugate brute din industrie (+10,3%). Majorare relativ mai redusă s-a înregistrat pentru valoarea adăugată brută din agricultură, economia vînatului, silvicultură, pescuit, piscicultură - cu 2,9% mai mult în raport cu perioada respectivă a anului precedent; în ianuarie-septembrie 2010 faţă de ianuarie-septembrie 2009 sporul a constituit  6,6%. Sectorul de bunuri a contribuit la formarea produsului intern brut în proporţie de 24,6% faţă de 22,5% în ianuarie-septembrie 2010.

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de servicii s-a majorat comparativ cu  perioada analogică a anului precedent cu 6,0%, contribuind la sporirea produsului intern brut cu 3,9%. Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor a fost activitatea care a înregistrat cea mai mare creştere a valorii adăugate brute (+14,4%), urmată de construcţii (+7,1%), transporturi şi comunicaţii (+4,2%) şi alte activităţi de servicii (+3,0%).  În ianuarie-septembrie 2011 sectorul de servicii a contribuit la formarea produsului intern brut în proporţie de 61,5% faţă de 63,3% în ianuarie-septembrie 2010.

În perioada de referinţă rata valorii adăugate brute (valoarea adăugată brută raportată la volumul de producţie) total pe economie şi cea înregistrată în sectorul de bunuri a depăşit nivelul perioadei similare a anului anterior cu 0,6 puncte procentuale şi 2,0 puncte procentuale respectiv, pe cînd cea din sectorul de servicii s-a menţinut la nivelul perioadei similare a anului trecut (51%).

Rata valorii adăugate brute
                                                                                                                                                                                                                                      procente

Ianuarie-septembrie

2010

2011

Total pe economie

40,9

41,5

din care: bunuri

28,0

30,0

  servicii

51,0

51,0

Volumul impozitelor pe produse colectat la bugetul public naţional a depăşit nivelul perioadei respective a anului precedent cu 8,9%, influenţînd creşterea produsului intern brut cu 1,5%. Contribuţia volumului impozitelor pe produse la formarea produsului intern brut a constituit 16,6% în ianuarie-septembrie 2011 faţă de 16,8% în ianuarie–septembrie 2010.

În ianuarie-septembrie 2011 indicele–deflator pentru produsul intern brut, valoarea adăugată brută produsă în sectoarele de bunuri şi servicii a constituit 108,4%, 117,9% şi 105,7%  respectiv; cel pentru impozitele nete pe produse  - 104,9%.

Din punct de vedere al utilizării produsului intern brut, în ianuarie-septembrie 2011 cererea internă (consumul final şi formarea brută de capital) a crescut cu 7,6%, comparativ cu ianuarie-septembrie 2010. Consumul final total s-a majorat cu 8,7% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, în special, pe seama creşterii cu 10,5% a consumului final al gospodăriilor populaţiei. Formarea brută de capital fix a crescut cu 13,2% faţă de ianuarie-septembrie 2010, contribuind în perioada de referinţă la formarea produsului intern brut cu 17,5% faţă de 16,9% în ianuarie-septembrie 2010. Exporturile şi importurile de bunuri şi servicii s-au majorat respectiv cu 36,1% şi 22,6% faţă de perioada analogică a anului anterior.

Eficacitatea operaţiunilor de comerţ exterior este reflectată şi de indicatorii caracteristici comerţului exterior. În ianuarie-septembrie 2011, integrarea de piaţă a înregistrat cea mai mare creştere (+7,1 puncte procentuale), urmată de rata de acoperire (+3,9 puncte procentuale), efortul la exporturile de bunuri şi servicii (+ 3,6 puncte procentuale) şi rata de penetrare (+3,3 puncte procentuale).

Indicatorii caracteristici comerţului exterior
                                                                                                                                                                                                                                               milioane lei

Ianuarie-septembrie

2010

2011

Producţia

107 067

122 427

Import

39 459

50 138

Export

18 891

25 974

Taxe asupra comerţului internaţional

729

803

Piaţa internă 1

128 364

147 394

Efort la export 2 (%)

17,6

21,2

Rata de acoperire 3 (%)

47,9

51,8

Rata de penetrare 4 (%)

30,7

34,0

Integrarea de piaţă 5 (%)

55,8

62,9

Conform estimărilor, în perioada de referinţă, elementele economiei neobservate au contribuit la formarea produsului intern brut în proporţie de 27,7% faţă de 23,6% în perioada similară a anului precedent. Aportul sectoarelor formal, informal şi a producţiei gospodăriilor casnice pentru consum propriu la formarea produsului intern brut a constituit 11,0%, 10,0% şi 6,7% respectiv, faţă de 8,4%, 9,0% şi 6,2% în perioada analogică a anului precedent.

Contribuţia elementelor economiei neobservate la formarea produsului intern brut
 pe activităţi economice
                                                                                                                                                                                                    procente

Activităţi economice

Ianuarie-septembrie

Contribuţia economiei neobservate la formarea VAB a activităţilor economice respective

inclusiv contribuţia:

sectorului formal

sectorului informal

producţiei gospodăriilor casnice pentru consum propriu

 

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Agricultura, economia vînatului, silvicultura, pescuitul şi piscicultura

63,0

65,0

1,3

1,5

31,2

33,2

30,5

30,3

Industria

28,6

28,3

15,6

18,3

6,0

5,0

7,0

5,0

Construcţii

57,9

58,9

10,0

8,3

45,2

47,4

2,7

3,2

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor

34,3

43,8

17,2

23,9

17,1

19,9

-

-

Hoteluri şi restaurante

56,8

48,5

47,3

43,1

9,5

5,4

-

-

Transporturi şi comunicaţii

13,3

15,3

8,8

12,1

4,5

3,2

-

-

Alte activităţi de servicii6

14,0

18,3

5,0

8,3

1,5

1,4

7,5

8,6

PIB

23,6

27,7

8,4

11,0

9,0

10,0

6,2

6,7

În perioada de referinţă proprietatea non-publică (privată, mixtă, străină, întreprinderilor mixte) a contribuit la formarea produsului intern brut în proporţie de 74,5% faţă de 72,8% în perioada respectivă a anului precedent. Cota proprietăţii publice în produsul intern brut fiind corespunzător în descreştere de la 27,2% în ianuarie-septembrie 2010 la 25,5% în ianuarie-septembrie 2011.

Note:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
1 Piaţa internă  = Producţie + Import + Taxe asupra comerţului internaţional – Export
2 Efort la export  = Export / Producţie
3 Rata de acoperire  = Export / Import 
4 Rata de penetrare   = Import / Piaţa internă
5 Integrarea de piaţă   = Media aritmetică a valorii importurilor şi exporturilor de bunuri şi servicii / PIB
6 cuprind activităţile financiare, tranzacţii imobiliare, administraţia publică, învăţămînt, sănătate şi asistenţă socială, alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale şi servicii acordate gospodăriilor particulare

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şefa direcţiei statistica macroeconomică
Tel. 73 75 57 / 40 30 90

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
35525 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran