RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.10.2022
Prima / Comunicate de presă / Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III anul 2011
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III anul 2011
21.12.2011
Versiune tipar

Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III anul 20111

Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III 2011 veniturile disponibile lunare ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană 1475,6 lei, fiind în creştere cu 12,0% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010. În termeni reali (cu ajustarea la Indicele Preţurilor de Consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 2,9%2.

Plăţile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit, dar cu o contribuţie mai mică în formarea veniturilor totale disponibile, 42,3% faţă de 45,6% în trimestrul III anul 2010 (vezi anexa, tabelul 1).

Prestaţiile sociale sunt a doua sursă de venit după importanţă, care respectiv au contribuit la formarea veniturilor gospodăriilor în proporţie de 17,9% sau cu 0,9 puncte procentuale mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010.

Veniturile obţinute din activitatea individuală agricolă în această perioadă au fost în creştere şi în medie au constituit 10 la sută din veniturile totale ale populaţiei. Activitatea individuală non-agricolă mai puţin este practicată de către populaţie, contribuţia acesteia în formarea veniturilor fiind de 8,8% (+ 2,2 p.p.).

Transferurile băneşti din afara ţării (remitenţele) rămîn a fi o sursă importantă de venit pentru populaţie. În trimestrul III 2011 ponderea acestora în total venituri este de 16,0%.

Figura 1. Structura veniturilor disponibile, pe surse de formare, trimestrul III anul 2011

venit_chelt_III_2011_1.png

Mediul de reşedinţă este un factor care determină mărimea veniturilor populaţiei. Se constată, că în medie unei persoane din mediul urban îi revine lunar mai mult cu 424,6 lei (32,8%) decît unei persoane din mediul rural. Totodată, populaţia din mediul urban beneficiază de venituri preponderent din salarii (55,4%) şi prestaţii sociale (15,8%) (vezi anexa, tabelul 2). În cazul populaţiei din mediul rural, cîştigurile salariale constituie doar 29,5%, restul veniturilor au la bază activitatea individuală agricolă (18,3%) şi la fel prestaţiile sociale (20,0%).

Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 20,4% faţă de 11,4% în cazul populaţiei din mediul urban.

În structura veniturilor disponibile ale populaţiei predominante sînt veniturile băneşti – 88,5%, iar celor în natură le revine 11,5%. În termeni absoluţi, veniturile băneşti au însumat 1305,7 lei lunar în medie pe o persoană, iar cele în natură – 169,9 lei. Veniturile băneşti constituie 95,7% din veniturile populaţiei din mediul urban, iar în cazul mediului rural contribuţia acestora este de 81,5% (vezi anexa, tabelele 1-3).

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul III anul 2011 au constituit în medie pe o persoană 1612,8 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 10,2% (vezi anexa, tabelul 4). În termeni reali (cu ajustarea la Indicele Preţurilor de Consum) populaţia a cheltuit în medie cu 1,3% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost destinată acoperirii necesarului de consum alimentar – 41,3% (cu 3,8 puncte procentuale mai mult faţă de trimestrul III al anului 2010). Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 19,8% din cheltuielile totale de consum (nivelul anului precedent), iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte - 10,2% din total cheltuieli sau cu 1,1 p.p. mai puţin. Celelalte cheltuieli au fost destinate pentru achitarea serviciilor de sănătate (5,2% faţă de 6,5% în aceeaşi perioadă a anului 2010), transport (5,2% faţă de 5,0%), comunicaţii (4,2% faţă de 4,5%), dotarea locuinţei (4,4% faţă de 4,2%), învăţămînt (1,0% faţă de 1,5%), etc.           

Figura 2. Structura cheltuielilor de consum ale gospodăriilor în trimestrul III anul 2011

venit_chelt_III_2011_2.png

În mediul urban, pentru asigurarea consumului de produse alimentare, populaţia a alocat în medie 39,8% din cheltuielile lunare de consum (35,0% în trimestrul III anul 2010), iar în rural – 42,8% (40,2% în trimestrul III anul 2010). De regulă, populaţia din urbe cheltuie mai mult pentru întreţinerea locuinţei (20,1% faţă de 19,6% în mediul rural), comunicaţii (4,4% faţă de 3,9%), servicii de agrement (2,7% faţă de 1,1%), dar şi pentru hoteluri, cafenele şi restaurante (2,5% faţă de 0,5%), (vezi anexa, tabelele 5-6).

În medie, cheltuielile de consum ale populaţiei din mediul urban au constituit 1886,3 lei pe o persoană lunar, respectiv cu 474,4 lei sau cu 30% mai mult faţă de mediul rural.

În general, în structura cheltuielilor totale de consum ale populaţiei predomină cheltuielile băneşti – 89,5%, iar celor în natură le revine respectiv 10,5%. Comparativ cu trimestrul III 2010, ponderea cheltuielilor băneşti s-a redus cu 1,5 p.p în favoarea cheltuielilor în natură.

Figura 3. Structura cheltuielilor de consum pe medii de reşedinţă în trimestrul III anul 2011

venit_chelt_III_2011_3.png

În gospodăriile urbane cheltuielile în natură constituie 4,0% din total cheltuieli de consum acestea fiind, de regulă, cazurile consumului de produse alimentare primite gratis din afara gospodăriei (rude, ajutor material, etc.). În cazul gospodăriilor rurale, produsele obţinute din activitatea agricolă sînt o sursă importantă în asigurarea necesarului de consum alimentar. Astfel, cheltuielile în natură în mediul rural au constituit 17,0% din total cheltuieli de consum, fiind în creştere faţă de trimestrul III 2010 cu 1,4 p.p. (vezi anexa, tab. 6).

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Indicele preţurilor de consum în trimestrul III 2011 faţă de trimestrul III 2010 a constituit 108,8%

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şefa direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
tel. 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
50263 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran