RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 25.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Producţia globală agricolă în anul 2011
Producţia globală agricolă în anul 2011
26.01.2012
Versiune tipar

Producţia globală agricolă în anul 2011

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier)* şi gospodăriile populaţiei) în anul 2011, conform datelor prealabile, a marcat o creştere cu 4,6%  faţă de anul 2010. Majorarea producţiei globale agricole în anul 2011 a fost determinată în general de creşterea  producţiei vegetale cu 6,7%, producţia animală fiind în creştere moderată de 0,4%.

Indicii volumului producţiei agricole în a. 2001 - 2011, %

Producţia principalelor produse agricole în gospodăriile de toate categoriile se prezintă astfel:

Producţia, mii tone

Producţia agricolă în a. 20111,2  în % faţă de 2010

Gradul de influenţă a producţiei asupra creşterii (+), descreşterii (-) producţiei agricole globale în 2011 faţă de 20101, %

2009

2010

20111

Total producţia agricolă

x

x

x

104,6

4,6

 

Producţia vegetală

x

x

x

106,7

4,4

 

din care pe  principalele tipuri:

 

cereale şi leguminoase boabe –      total3

2176

2421

2495

102,6

0,5

 

din care: grîu3

737

744

793

106,6

0,4

 

porumb pentru boabe

1141

1420

1468

101,9

0,2

 

floarea soarelui3

284

382

425

110,8

0,8

 

sfeclă de zahăr3

337

838

590

70,4

-0,7

 

tutun

4,4

7,6

5,4

70,9

-0,2

 

soia

49

111

78

70,9

-0,6

 

cartofi

261

280

351

125,4

1,2

 

legume – total

308

341

361

108,0

0,5

 

fructe, nuci şi pomuşoare – total

308

322

377

115,4

0,6

 

struguri

685

482

594

124,6

3,0

 

Producţia animală

x

X

100,4

0,2

 

    din care pe  principalele tipuri:

 

vite şi păsări (în masă vie)

128

155

161

104,3

0,8

 

lapte

575

591

560

94,5

-0,6

 

ouă (mil. buc.)

640

718

703

97,2

-0,1

 

Analiza impactului diferitor tipuri de producţie asupra ritmului de creştere a volumului fizic al producţiei agricole în anul 2011 faţă de anul 2010 indică, că influenţă pozitivă mai semnificativă a avut-o creşterea producţiei de struguri (cu 24,6%), cartofi (cu 25,4%), floarea soarelui (cu 10,8%), fructe, nuci şi pomuşoare (cu 15,4%), legume (cu 8,0%), cereale şi leguminoase boabe (cu 2,6%), care a generat majorarea producţiei globale agricole, corespunzător, cu 3,0%, cu 1,2%, cu 0,8%, cu 0,6%, cu 0,5% şi cu 0,5%.

În anul 2011 ponderea producţiei vegetale în total producţia agricolă a constituit 68% (în anul 2010 – 66%), din care de cereale şi leguminoase boabe – 18,5% (18,8%), culturi tehnice – 12,0% (12,9%), cartofi, legume şi bostănoase – 13,7% (12,9%), fructe, nuci şi pomuşoare – 4,3% (3,9%), struguri – 14,5% (12,1%). Producţiei animale i-a revenit 32% (în anul 2010 – 34%), din care de vite şi păsări – 18,9% (18,9%), lapte – 9,2% (10,2%), ouă – 3,7% (4,0%).

Creşterea producţiei vegetale în anul 2011 faţă de anul precedent a fost generată în temei de creşterea roadei medii la o serie de culturi agricole. Astfel, producţia medie la un hectar a fructelor sămînţioase s-a majorat cu 32%, strugurilor – cu 30%, cartofilor - cu 18%, cerealelor pentru boabe (fără porumb) şi legumelor de cîmp – cu cîte 16%.

Creşterea moderată a producţiei animale (cu 0,4%) a avut loc în exlusivitate datorită majorării producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor în gospodăriile de toate categoriile (cu 4,3%). Totodată, producţia de lapte s-a diminuat cu 5,5% în rezultatul micşorării volumului producţiei laptelui în gospodăriile populaţiei cu 5,7%, iar de ouă (cu 2,8%)– urmare a reducerii producţiei în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu 13,1%.

Situaţia în profil pe categorii de gospodării indică, că 32% din volumul producţiei globale agricole revin întreprinderilor agricole, 19% – gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), 49% – gospodăriilor populaţiei. Ponderea înaltă a gospodăriilor populaţiei în producţia agricolă este determinată în special de cota importantă a producţiei animale în aceste gospodării (circa 80% din total producţia zootehnică pe ţară).

În anul 2011, ca şi în anii precedenţi, întreprinderilor agricole le revine partea principală la producţia de rapiţă – 93%, sfeclă de zahăr – 91%, tutun – 79%, soia – 78%, cereale şi leguminoase pentru boabe (exclusiv porumb) – 69%, floarea soarelui – 68%. Totodată, în gospodăriile populaţiei sunt concentrate 73% din producţia de legume, 66% - de cartofi, cîte 44% - de struguri şi de porumb, iar în gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – 62% de culturi bostănoase.

Note:

* aici şi mai departe -  gospodăriile ţărăneşti (de fermier), precum şi persoanele care au primit sectoare de teren atribuite în contul cotelor de teren echivalent, dar n-au înregistrat gospodăria lor agricolă în modul stabilit.
1 Conform datelor prealabile.
2 Reieşind  din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile ale anului 2005.
3 În masă după finisare. 
 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoană de contact:
Elena Orlov
şefa direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 40 30 22

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
44377 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran