RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 08.12.2021
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2011
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2011
24.02.2012
Versiune tipar

Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 20111

Biroul Naţional de Statistică comunică datele preliminare vizînd investiţiile în active materiale pe termen lung în anul 2011.

În ianuarie-decembrie 2011 întreprinderile şi organizaţiile au  realizat investiţii în valoare de 15198,5  mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu anul 2010, acest volum s-a majorat cu 9,3% (în preţuri comparabile).

Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale în anul 2011 pe elemente de structură  tehnologică se prezintă astfel:

ianuarie-decembrie  a.2011

Informativ: ianuarie-decembrie 2010 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2010

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

15198,5

109,3

100,0

100,0

           din care:

lucrări de construcţii-montaj

7322,5

99,4

48,2

51,6

utilaje şi maşini, mijloace de transport

6905,0

125,7

45,4

41,0

alte lucrări şi cheltuieli capitale

971,0

94,9

6,4

7,4

Analiza structurii tehnologie a investiţiilor arată, că volumul principal al investiţiilor a revenit lucrărilor de construcţii-montaj, cota-parte a cărora, în totalul investiţiilor a constituit 48,2% şi comparativ cu anul 2010  s-a micşorat cu 3,4 puncte procentuale.

Ponderea valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport a constituit 45,4% sau cu 4,4 puncte procentuale mai mult faţă de anul precedent.  

Structura  investiţiilor în active materiale pe termen lung pe forme de proprietate în anul 2011 se prezintă după cum urmează:

ianuarie-decembrie 2011

Informativ: ianuarie-decembrie 2010 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2010

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

15198,5

109,3

100,0

100,0

     din care pe forme de proprietate:

publică

4706,0

112,7

31,0

30,0

privată

6953,0

121,8

45,7

41,0

mixtă (publică şi privată)

329,8

148,9

2,2

1,6

străină

1330,1

91,5

8,8

10,4

a întreprinderilor mixte

1879,6

79,9

12,4

16,9

În structura investiţiilor în active materiale 31% deţin entităţile cu forma de proprietate publică, cota preponderentă (69%) revenind agenţilor economici din sectorul nestatal al economiei   naţionale, care au realizat 64,5% din volumul total al lucrărilor de construcţii-montaj. 

Structura investiţiilor în active materiale pe termen lung pe surse de finanţare în anul 2011 se caracterizează prin următoarele date:

ianuarie-decembrie 2011

Informativ: ianuarie-decembrie 2010 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2010

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

15198,5

109,3

100,0

100,0

din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

812,7

114,7

5,4

5,1

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

709,6

135,8

4,7

3,8

mijloacelor proprii ale agenţilor economici şi populaţiei 

9733,5

119,6

64,0

55,3

surselor din străinătate

728,5

35,0

4,8

18,2

altor surse

3214,2

130,8

21,1

17,7

În perioada de raport, sursele principale de finanţare ale activităţii investiţionale rămîn a fi mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei (64%), fiind în creştere faţă de perioada similară a anului precedent cu 8,7 puncte procentuale. Din contul mijloacelor bugetare au fost realizate 10,1% din volumul total al investiţiilor sau cu 1,2 puncte procentuale mai mult decît în perioada respectivă a anului precedent. Cota mijloacelor investitorilor străini a constituit 4,8% din volumul total al investiţiilor utilizate.

Structura investiţiilor în active materiale pe termen lung pe tipuri de mijloace fixe în anul 2011 se prezintă astfel:

ianuarie-decembrie 2011

Informativ: ianuarie-decembrie 2010 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2010

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

15198,6

109,3

100,0

100,0

      din care:

clădiri de locuit

2008,9

84,2

13,2

17,1

clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii

3052,4

91,9

20,1

23,9

utilaje, maşini şi mijloace de transport

6905,0

125,7

45,4

41,0

altele

3232,3

129,3

21,3

18,0

În structura investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe o parte importantă a fost orientată la procurarea utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, care a constituit 45,4% din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în creştere cu 4,4 puncte procentuale în comparaţie cu perioada respectivă a anului precedent.

Cota-parte a investiţiilor realizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 33,3% din volumul total al investiţiilor însuşite (din care  13,2% – clădirilor de locuit şi 20,1% – altor clădiri şi edificii) fiind în descreştere cu 7,7 puncte procentuale faţă de perioada respectivă a anului precedent. Această reducere a fost generată de micşorarea investiţilor în clădirile de locuit cu 15,8% şi în alte clădiri şi edificii cu 8,1%.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şefa secţiei statistica construcţiilor şi investiţiilor
Tel. 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
56416 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran