RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2011
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2011
01.03.2012
Versiune tipar

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 20111

Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul IV 2011 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1216,4 mii persoane, fiind în creştere cu 5,5% (63,1 mii) faţă de tr.IV 2010. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 92,5% la 93,8%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 7,5% la 6,2%.

Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au înregistrat:

FM_2011_IV_1.png

ponderea bărbaţilor (50,5%) a depăşit puţin ponderea femeilor (49,5%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare faţă de cea a populaţiei active din mediul urban (50,7% şi respectiv 49,3%).

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 40,9%, fiind în creştere faţă de valoarea trimestrului respectiv al anului precedent (38,9%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populaţiei masculine – 43,5%, în comparaţie cu rata pentru femei – 38,5%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 47,8% în mediul urban şi 35,8% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 30,1%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 45,5%, crescând cu 2,0 p.p. faţă de nivelul trimestrului IV 2010. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (16-56 ani pentru femei şi 16-61ani pentru bărbaţi) a fost de 48,4%.

Populaţia ocupată a constituit 1141,1 mii persoane, crescând cu 6,9% faţă de trimestrul IV 2010. Ca şi în cazul populaţiei economic active, în structura populaţiei ocupate nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe (49,9% femei şi 50,1% bărbaţi). În structura pe medii s-a înregistrat o diferenţă de circa 3p.p. (48,4% mediul urban şi 51,6% mediul rural).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 38,4%, înregistrând o creştere de 2,4 p.p. în comparaţie cu tr. IV 2010.  La bărbaţi ea a fost mai înaltă (40,5%) în comparaţie cu femeile – 36,4%. În distribuţia pe medii de reşedinţă rata de ocupare a avut valoarea 44,0% în mediul urban şi 34,3% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 45,2%, a populaţiei în de vârstă de 15-64 ani – 42,7% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 26,6%.

În distribuţia după activităţile din economia naţională se constată că în sectorul agricol au activat 287,5 mii persoane (25,2% din totalul persoanelor ocupate). Faţă de trimestrul IV 2010 numărul populaţiei ocupate în agricultură a crescut cu 49,2 mii, sau cu 20,7%.

În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de 853,6 mii, în creştere cu 24,5 mii sau cu 3,0% faţă de tr.IV 2010. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 13,1% (13,3% în tr. IV 2010) şi în construcţii, respectiv, 5,8% (5,3% în tr. IV 2010). Numărul persoanelor ocupate în aceste activităţi (industrie şi construcţi)i a crescut faţă de nivelul anului precedent, respectiv, cu 5,6% şi cu 18,0%. În sectorul servicii au activat 55,8% din totalul persoanelor ocupate, această pondere micşorându-se cu 3,3 p.p. faţă de tr.IV 2010, în timp ce numărul absolut al persoanelor ocupate în sectorul serviciilor a crescut cu 6,5 mii.

Conform repartizării după forme de proprietate 65,5% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate privată, 28,4% - cu cea publică, şi, 6,1% - în unităţi cu forme de proprietate mixtă (publică şi privată) şi cu participarea capitalului străin.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că numărul salariaţilor a constituit 72,2% din total.

În sectorul informal au lucrat 11,9% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 30,6% au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit 27,3%, totodată 11,6% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal.

Numărul persoanelor subocupate (adică acelor persoane care au avut un loc de muncă, însă orele efectiv lucrate în total în timpul perioadei de referinţă au fost sub 40 ore pe săptămână, totodată doreau şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 82,7 mii, ceea ce reprezintă 7,3% din totalul persoanelor ocupate. Numărul persoanelor din această categorie a scăzut cu 2,7% în comparaţie cu trimestrul IV 2010.

Numărul şomerilor, estimat conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de 75,3 mii, fiind cu 10,7 mii mai mic faţă de tr. IV 2010. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 55,4% din total numărul de şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 64,1%.

FM_IV_2011_2.png

Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 6,2%, fiind mai mică faţă de trimestrul IV a. 2010 (7,5%). Rata şomajului la bărbaţi şi la femei a înregistrat următoarele valori: 6,8% şi 5,6%. Disparităţi semnificative s-au înregistrat între rata şomajului în mediul urban – 8,0%, faţă de mediul rural – 4,4%. În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 14,0%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 11,4%.

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 59,1% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, fiind mai mică decât nivelul trimestrului respectiv al anului 2010 cu 2,0 p.p, sau cu 56,6 mii persoane. Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoanele descurajate în a-şi găsi un loc de lucru dorit au constituit circa 22,4 mii – fata de 33,3 mii în tr. IV 2010. Numărul persoanelor declarate de către gospodării ca fiind plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a fost, conform estimărilor, de circa 326,5 mii persoane – fata de 316,8 mii în tr. IV 2010. Din numărul celor declaraţi plecaţi, bărbaţii au alcătuit 66,3%. Ponderea persoanelor plecate din localităţile rurale a fost de circa 69,8%.

Raportul de dependenţă economică, exprimat prin numărul persoanelor neocupate (inactive sau în şomaj) ce revin la 1000 persoane ocupate a fost de 2120, faţă de 2339 în tr.IV 2010.

Indicatori lunari

Spre deosebire de evoluţiile din anul precedent, în tr. IV 2011, rata ocupării pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie a înregistrat valori mai mari. În octombrie s-a înregistrat cea mai mare valoare în trimestru: 41,4%, cu 2,7 p.p. mai mult decât în octombrie 2010.

Rata şomajului nu s-a modificat pe parcursul celor trei luni ale tr. IV şi a fost de 6,2%.

Evoluţia ratei lunare de ocupare şi a ponderii ocupării în agricultură, 2010-2011, %

FM_2011_IV_3.png

Evoluţia ratelor lunare ale şomajului şi sub-ocupării, 2010-2011, %

FM_2011_IV_4.png

Notă:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:

Cristina Verdeş
şefa secţiei statistica ocupării forţei de muncă
Tel. 73-18-77

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
41566 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran