RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.09.2022
Prima / Comunicate de presă / Minimul de existenţă în anul 2011
Minimul de existenţă în anul 2011
13.04.2012
Versiune tipar

Minimul de existenţă în anul 2011*

Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2011 mărimea minimului de existenţă1 a constituit în medie pe o persoană 1503,0 lei, fiind în creştere faţă de anul 2010 cu 9,4%. Majorarea minimului de existenţă este determinată preponderent de creşterea preţurilor, în special la produse alimentare2.

Figura 1. Evoluţia trimestrială a minimului de existenţă în 2008-2011

minim_existenta_2011.png

Evoluţia trimestrială a minimului de existenţă în anul 2011 a înregistrat tendinţe similare anului precedent, cea mai mare valoare a minimului de existenţă fiind înregistrată în trimestrul II, dat fiind, că în această perioadă a fost înregistrat un nivel mai înalt al preţurilor comparativ cu celelalte perioade ale anului.

Pentru populaţia din mediul urban minimul de existenţă a constituit în medie 1649,9 lei, sau cu 18% mai mult comparativ cu mediul rural – 1398,3 lei (vezi anexa 1). Acest decalaj este determinat de diferenţele existente în componenţa coşului alimentar, dar şi în structura cheltuielilor de consum a gospodăriilor din mediul urban şi rural.

Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 1582,8 lei, şi în special bărbaţilor – 1661,9 lei (vezi anexa 1). Pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 1305,6 lei şi reprezintă 86,9% din valoarea medie pentru total populaţie.

Minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1391,4 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului, de la 590,6 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 1550,1 lei pentru un copil în vârstă de 7-16 ani. În condiţiile în care indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copiilor până la 3 ani constituie în medie 768,6 lei pentru persoanele asigurate, aceste plăţi acoperă valoarea minimului de existenţă pentru copiii în vîrstă de 1- 6 ani în proporţie de 62,1%. În cazul persoanelor neasigurate mărimea indemnizaţiilor lunare pentru îngrijirea copiilor (300 lei) asigură doar 24,2% din necesarul minim pentru copiii din această categorie de vîrstă.

Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în anul 2011 au constituit în medie pe o persoană 1444,7 lei3, iar co-raportul dintre valoarea acestora şi mărimea medie a minimului de existenţă este de 96,1%, faţă de 92,7% în anul precedent.

Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat în anul 2011 a constituit 3193,9 lei, sau cu 7,5% mai mult comparativ cu anul precedent, fiind astfel, posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă de 2 ori.

Co-raportul dintre salariul mediu lunar şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale. Nivelul maxim de acoperire al minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul financiar – de 4,2 ori, iar cel minim fiind în cazul salariaţilor din piscicultură, al căror salarii acoperă minimul de existenţă în proporţie de 103,6% (vezi anexa 2).

Tabelul 1. Co-raportul dintre veniturile populaţiei şi minimul de existenţă în 2008 - 2011

2008

2009

2010

2011

Minimul de existenţă, medii lunare pe o persoană, lei

1368,1

1187,8

1373,4

1503,0

Veniturile disponibile ale populaţiei, medii lunare pe o persoană, lei

1188,6

1166,1

1273,7

1444,7

Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat4, lei 

2529,7

2747,6

2971,7

3193,9

Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la sfîrşit de an5, lei

646,4

775,5

810,9

873,9

Co-raportul dintre veniturile medii lunare disponibile pe o persoană şi valoarea medie a minimului de existenţă, în %

86,9

98,2

92,7

96,1

Co-raportul dintre salariul mediu lunar pe economie al unui angajat şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă, în %

174,9

219,6

204,5

201,8

Co-raportul dintre mărimea medie a pensiei lunare stabilite şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari, %

55,4

75,8

68,5

66,9

Valoarea medie a pensiei lunare stabilite la 1 ianuarie 2012 a constituit 873,9 lei, sau cu 7,8% mai mult comparativ cu anul precedent, ce respectiv face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 66,9%, faţă de 68,5% în anul 2010. În cazul pensiei pentru limită de vîrstă, co-raportul faţă de minimul de existenţă pentru pensionari este de 69,0%.

Note:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
1 Valoarea minimului de existenţă este calculată în baza Regulamentului „Cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 902, din 28 august 2000.
2 Indicele Preţurilor de Consum la produse alimentare în anul 2011 faţă de anul 2010 a constituit 108,4%.
3  Conform datelor Cercetării bugetelor gospodăriilor casnice.
4 În anii 2008-2010 datele cuprind toate unităţile din sectorul real cu un număr de 20 şi mai multe persoane şi toate instituţiile din sectorul bugetar, indiferent de numărul de salariaţi. Începînd cu anul 2011 datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi. 
5 Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 ianuarie 2012.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şefa direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
tel. 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46229 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran