RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2011
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2011
27.04.2012
Versiune tipar

Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2011*

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2011.

Studii de doctorat. În anul 2011, studiile de doctorat s-au desfăşurat în 46 instituţii, inclusiv 31 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 15 instituţii de învăţămînt superior. Numărul total de doctoranzi (exclusiv cei străini) a constituit 1556 persoane, fiind practic la nivelul anului precedent. Pe forme de învăţămînt situaţia diferă: în cazul doctoranzilor cu frecvenţă redusă se atestă o creştere de 7,9%, iar în cazul celor cu frecvenţă la zi o reducere de 12,9%. Ponderea doctoranzilor cu frecvenţă redusă a fost de 68,6% sau cu 4,7 puncte procentuale mai mult comparativ cu anul 2010. Trei pătrimi din numărul total de doctoranzi au urmat studiile în instituţiile de învăţămînt superior.

 Tabelul 1. Indicatorii principali ai doctoratului, în anii 2010-2011

2010

2011

Total

inclusiv studii:

Total

inclusiv studii:

de zi

cu frecvenţă redusă

de zi

cu frecvenţă redusă

Numărul doctoranzilor, total

1550

560

990

1556

488

1068

- instituţii de cercetări ştiinţifice

359

161

198

389

147

242

- instituţii de învăţămînt superior

1191

399

792

1167

341

826

Înmatriculaţi, total

461

172

289

437

152

285

- instituţii de cercetări ştiinţifice

121

59

62

146

54

92

- instituţii de învăţămînt superior

340

113

227

291

98

193

Absolvenţi, total

422

113

309

318

157

161

- instituţii de cercetări ştiinţifice

104

51

53

72

47

25

- instituţii de învăţămînt superior

318

62

256

246

110

136

Din total absolvenţi ai anului de referinţă, persoane care au susţinut teza

14

5

9

10

6

4

- instituţii de cercetări ştiinţifice

3

2

1

2

1

1

- instituţii de învăţămînt superior

11

3

8

8

5

3

Pe domenii ştiinţifice, se menţine tendinţa de concentrare a unui număr mai mare de doctoranzi în economie, 17,9% din numărul total al doctoranzilor (+0,3 puncte procentuale faţă de anul 2010), după care urmează medicina - 14,7% (+0,4 p.p.), dreptul - 13,0% (+1,1 p.p.), pedagogia - 11,8% (+0,3 p.p.), etc.

Figura 1.Structura doctoranzilor conform domeniilor ştiinţifice, în anul 2011

Structura pe grupe de vîrstă reflectă o preponderenţă a doctoranzilor din grupa de vîrstă 26–30 ani – 44,3%. Totodată, pe parcursul ultimilor 5 ani este în creştere ponderea doctoranzilor din grupa de vîrstă 40 şi peste ani.  

Figura 2. Evoluţia doctoranzilor pe grupe de vîrstă, în anii 2005-2011

Majoritatea doctoranzilor studiază în instituţiile publice (1474 persoane sau 94,7%), în cele private1 fiind înscrişi doar doctoranzi la cursurile cu frecvenţă redusă. Cu finanţare de la buget au urmat studiile 948 doctoranzi, dintre care 574 persoane (60,5%) – la forma de învăţămît cu frecvenţă redusă. Ponderea doctoranzilor în bază de contract a constituit 39,1% în anul 2011 faţă de 15,4% în anul 2005 (vezi figura 3).

Figura 3. Ponderea doctoranzilor în bază de contract, în anii 2005-2011

Înmatriculaţi. În anul 2011, numărul persoanelor înmatriculate la doctorat a constituit 437 persoane, inclusiv 152 persoane (34,8%) - la zi şi 285 persoane (65,2%) - cu frecvenţă redusă. În condiţiile în care numărul persoanelor înmatriculate a scăzut cu 5,2% comparativ cu anul 2010, numărul celor înmatriculaţi cu finanţare de la buget a fost în creştere cu 7,2% şi a constituit 268 persoane. Din total doctoranzi înmatriculaţi la zi, o pondere semnificativă revine celor cu finanţare de la buget (79,6%), iar în cazul studiilor cu frecvenţă redusă nu se înregistrează diferenţe majore după forma de finanţare (48,4% în bază de contract şi 51,6% cu finanţare de la buget).

În perioada 2005-2011 ponderea doctoranzilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt superior din contul bugetului variază de la an la an, cea mai mică valoare fiind înregistrată în 2010 (47,6%). În instituţiile de cercetări ştiinţifice se înregistrează o creştere a ponderii doctoranzilor înmatriculaţi în bază de contract, de la 17,2% în anul 2009 pînă la 31,5% în anul 2011 (vezi figura 4).

Figura 4. Structura persoanelor înmatriculate după forma de finanţare a studiilor, în anii 2005-2011

Instituţii de cercetări ştiinţifice                                     Instituţii de învăţămînt superior

Absolvenţi. În anul 2011 numărul total de absolvenţi ai doctoratului a constituit 318 persoane, prezentînd o micşorare cu 24,6% faţă de anul 2010. Totodată, comparativ cu anul 2010 se atestă o scădere a numărului de absolvenţi la forma de învăţămînt cu frecvenţă redusă (cu 47,9%) şi paralel o creştere a numărului de absolvenţi la zi (cu 38,9%). La fel, se înregistrează o reducere de 49,7% a numărului de absolvenţi, care au urmat studiile în bază de contract.

Doctoranzi străini. În anul 2011, numărul doctoranzilor străini a constituit 279 persoane2, din care 246 persoane (88,2%) sunt din România. Majoritatea absolută a doctoranzilor străini erau înscrişi în instituţiile de învăţămînt superior (245 persoane sau 87,8%), la cursuri cu frecvenţă redusă (269 persoane sau 96,4%) şi în bază de contract (100%). Numărul doctoranzilor străini care au absolvit doctoratul în Republica Moldova, în anul 2011, a constituit 57 persoane, din care 56 persoane sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior. Doctoranzii străini care au absolvit doctoratul în anul 2011 au susţinut 5 teze de doctor.

Studii de postdoctorat. În anul 2011, studiile de postdoctorat au fost organizate în 21 instituţii, inclusiv 15 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 6 instituţii de învăţămînt superior. Numărul total al postdoctoranzilor a constituit 40 persoane faţă de 51 persoane în anul 2010. Numărul persoanelor înmatriculate la postdoctorat a constituit 22 persoane, fiind practic la nivelul anului 2010, iar numărul absolvenţilor este de 30 persoane, sau cu 5 persoane mai mult faţă de anul 2010.

Tabelul 2. Indicatorii principali ai postdoctoratului, în anii 2010-2011

2010

2011

Numărul postdoctoranzilor, total

51

40

- instituţii de cercetări ştiinţifice

23

13

- instituţii de învăţămînt superior

28

27

Înmatriculaţi, total

21

22

- instituţii de cercetări ştiinţifice

8

10

- instituţii de învăţămînt superior

13

12

Absolvenţi, total

25

30

- instituţii de cercetări ştiinţifice

12

17

- instituţii de învăţămînt superior

13

13

Din total absolvenţi ai anului de referinţă, cu susţinerea tezei

3

1

- instituţii de cercetări ştiinţifice

- instituţii de învăţămînt superior

3

1

Note:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender;
1 2 instituţii de învăţămînt superior;
2 Doctoranzii străini nu sunt incluşi în numărul total de doctoranzi.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şefa direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38135 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran