RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 27.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2011
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2011
03.05.2012
Versiune tipar

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2011*

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea de cercetare-dezvoltare (CD) în anul 2011.

Activitatea de CD1 în anul 2011 s-a desfăşurat în 64 unităţi, din care 42 institute şi/sau centre de cercetare, 13 instituţii de învăţămînt superior şi 9 – alte tipuri de unităţi. Din total unităţi cu activitate de CD, 52 unităţi sau 81,3% sunt în proprietatea statului.

Salariaţi din activitatea de CD2.  La 31 decembrie 2011, îşi desfăşurau activitatea de CD 5216 salariaţi (din care 52,6% femei) sau cu 2,0% mai mult faţă de numărul salariaţilor înregistrat la 31 decembrie 2010. După nivelul de pregătire profesională, 4021 persoane sunt cu studii superioare (77,1%), 435 – cu studii medii de specialitate (8,3%), iar 760 persoane –  alte forme de pregătire (14,6%).

Pe categorii de ocupaţii, majoritatea salariaţilor din activitatea de CD este formată din cercetători, respectiv 3372 persoane sau 64,6% din total salariaţi. Totodată, 282 persoane sînt tehnicieni (5,4%), 809 reprezintă personalul auxiliar (15,5%) şi 753 – lucrători care execută funcţii legate de activitatea organizaţiei în general (14,4%). 

Tabelul 1. Salariaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare pe categorii de ocupaţii, în 2010 2011

2010

2011

total persoane

din care femei

total persoane

din care femei

Total

5114

2670

5216

2744

     inclusiv:

cercetători

3267

1530

3372

1618

tehnicieni

369

251

282

206

personal auxiliar

862

520

809

506

alte categorii

616

369

753

414

În anul 2011, comparativ cu anul 2010, s-a modificat structura cercetătorilor pe grupe de vîrstă, în creştere fiind ponderea persoanelor cu vîrsta cuprinsă între 35–44 ani (16,5% faţă de 15,1%) şi a persoanelor care au depăşit vîrsta de 64 ani (17,4% faţă de 16,6%). Respectiv, s-a redus ponderea persoanelor cu vîrsta între 45–54 ani (17,5% faţă de 19,0%) şi a celor cu vîrsta între 55–64 ani (22,2% faţă de 23,3%). Ponderea cercetătorilor tineri (pînă la 35 ani) este în creştere cu 0,4 puncte procentuale, în special fiind în creştere ponderea cercetătorilor în vîrstă de pînă la 25 ani.

Figura 1. Structura cercetătorilor pe grupe de vîrstă, în anul 2011

Repartizarea cercetătorilor după domeniile de cercetare relevă o preponderenţă pentru ştiinţele naturale (34,0% faţă de 34,7% în anul 2010), după care urmează ştiinţele tehnice (14,6% faţă de 14,8%), ştiinţele agricole (14,6% faţă de 15,2%) şi ştiinţele medicale (14,1% faţă de 14,6%). În domeniile ştiinţelor umanistice se regăsesc 11,8% din total cercetători, iar în ştiinţele sociale - 10,8% din total cercetători. În funcţie de gen, se constată că în medie la 100 cercetători bărbaţi revin 92 de femei cercetători.

Tabelul 2. Cercetători pe domenii ştiinţifice, în 2010 2011

2010

2011

cercetători

din care femei

cercetători

din care femei

Total

3267

1530

3372

1618

     inclusiv:

ştiinţe naturale

1134

498

1147

519

ştiinţe tehnice

482

159

493

157

ştiinţe medicale

478

252

477

252

ştiinţe agricole

496

230

491

229

ştiinţe sociale

314

203

365

254

ştiinţe umanistice

363

188

399

207

Fiecare al doilea cercetător este cu grad ştiinţific (52,0%). Domeniul ştiinţelor umanistice faţă de celelalte domenii ştiinţifice este caracterizat prin cea mai mare pondere a cercetătorilor cu grad ştiinţific (65,9% faţă de 67,5% în anul 2010). Cea mai mică pondere a cercetătorilor cu grad ştiinţific s-a înregistrat în cadrul domeniul ştiinţelor tehnice, deşi, totuşi se constată o ameliorare faţă de anul 2010 (27,2% faţă de 22,0% în anul 2010).

Tabelul 3. Cercetători cu grad ştiinţific pe domenii ştiinţifice, în 2010 2011

2010

2011

doctor habilitat

doctor în ştiinţe

doctor habilitat

doctor în ştiinţe

cercetători

din care femei

cercetători

din care femei

cercetători

din care femei

cercetători

din care femei

Total

378

59

1288

590

393

67

1359

654

     inclusiv:

ştiinţe naturale

148

21

479

219

150

24

483

226

ştiinţe tehnice

23

0

83

9

25

0 

109

15

ştiinţe medicale

75

14

211

108

82

16

212

110

ştiinţe agricole

39

1

179

62

39

2

163

59

ştiinţe sociale

35

12

149

91

37

12

189

132

ştiinţe umanistice

58

11

187

101

60

13

203

112

Cheltuielile pentru activitatea de CD3. În anul 2011, cheltuielile pentru activitatea de CD4 îndeplinită cu forţele proprii au constituit 333,5 milioane lei. Unităţilor de stat cu activitate în domeniul CD, le revine 297,0 milioane lei sau 89,1% din total cheltuieli pentru CD. Cheltuielile curente au reprezentat 93,8% din cheltuielile totale sau cu 1,5 puncte procentuale mai mult comparativ cu anul 2010.

Tabelul 4. Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare, în 2010 2011

                                                                                                                                                                                                                                                 milioane lei     

2010

2011

Total cheltuieli

din care în unităţile de stat

Total cheltuieli

din care în unităţile de stat

Total cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare

316,2

289,2

333,5

297,0

inclusiv:

Cheltuieli curente

291,9

265,2

312,9

277,4

Cheltuieli capitale

24,3

24,0

20,6

19,6

Structura cheltuielilor curente pe componente denotă că, cea mai mare pondere revine cheltuielilor de personal, respectiv 70,1%, ce constituie 219,2 milioane lei, sau cu 5,5 milioane lei mai mult comparativ cu anul 2010.

Figura 3. Structura cheltuielilor curente pe componente, în 2010 2011

2010                                                                                             2011

Cheltuielile capitale au constituit 20,6 milioane lei, fiind astfel în descreştere faţă de anul 2010 cu 3,7 milioane lei. Preponderent cheltuielile capitale au fost direcţionate pentru dotarea unităţilor/instituţiilor (78,6% din total cheltuieli capitale) care au desfăşurat activitate de CD. În termeni absoluţi, pentru procurarea de echipamente s-a cheltuit 16,2 milioane lei sau cu 1,0 milion lei mai puţin comparativ cu anul 2010, pentru construcţia şi modernizarea edificiilor  2,9 milioane lei sau cu 3,5 milioane lei mai puţin, în schimb componenta alte cheltuieli capitale s-a majorat cu 0,8 milioane lei.

Figura 4. Structura cheltuielilor capitale pe componente, în 2010 2011

2010                                                                                          2011

Din total cheltuieli curente, 56,3% au fost realizate în domeniul cercetării aplicative (+0,6 puncte procentuale faţă de anul 2010), 25,0% în cercetarea fundamentală (-3,4 p.p.) şi 18,7% au avut drept destinaţie dezvoltarea tehnologică (respectiv +2,8 p.p.).

Tabelul 5. Cheltuielile curente pe domenii ştiinţifice, în anul 2011

                                                                                                                                                                                                                                                                              milioane lei

Total

inclusiv:

Ştiinţe naturale

Ştiinţe tehnice

Ştiinţe medicale

Ştiinţe agricole

Ştiinţe sociale

ştiinţe umanis-tice

Cheltuieli curente pentru cercetări şi elaborări

312,9

100,6

76,4

33,4

56,7

22,9

22,9

inclusiv:

cercetare fundamentală

78,1

40,1

2,4

5,0

2,6

9,3

18,7

cercetare aplicativă

176,3

53,9

22,1

28,4

54,1

13,6

4,2

dezvoltare tehnologică  (elaborări)

58,5

6,6

51,9

Distribuţia cheltuielilor curente pe domenii ştiinţifice se prezintă astfel: ştiinţe naturale – 32,2%, tehnice – 24,4%, agricole – 18,1%, medicale – 10,7%, umanistice şi sociale – cîte 7,3%.

Note:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
1 Conform recomandărilor internaţionale (Manualul Frascati, OECD, ediţia 2002) în activitatea de cercetare-dezvoltare nu se include: pregătirea cadrelor, activitatea de producţie, activitatea organelor de gestionare, servicii ştiinţifice şi tehnologice (inclusiv biblioteca).
2 În numărul total al salariaţilor nu se includ persoanele cu contract de muncă suspendat şi cumularzii externi. Totodată, sunt incluse persoanele care paralel cu activitatea didactică şi practica medicală au executat cercetări ştiinţifice în instituţiile de bază în care activează.
3 Cheltuieli efective.
4 Exclusiv Proiecte de transfer tehnologic.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şefa direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46180 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran