RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.08.2021
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în ianuarie-martie 2012
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în ianuarie-martie 2012
25.05.2012
Versiune tipar

Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în ianuarie-martie 20121

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-martie 2012 întreprinderile şi organizaţiile au realizat investiţii în valoare de 1784,6  mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului 2011, acest volum s-a redus cu 4,6% (în preţuri comparabile).

Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale pe elemente de structură  tehnologică se prezintă astfel:

ianuarie-martie  a.2012

Informativ: ianuarie-martie 2011 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2011

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

1784,6

95,4

100,0

100,0

           din care:

 

 

lucrări de construcţii-montaj

633,5

104,9

35,5

31,6

utilaje şi maşini, mijloace de transport

1081,5

98,5

60,7

60,6

alte lucrări şi cheltuieli capitale

69,6

47,8

3,9

7,8

Analiza structurii tehnologice a investiţiilor arată, că volumul principal al investiţiilor a revenit valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, cota-parte a cărora în totalul investiţiilor a constituit 60,7% (comparativ cu 60,6% în  perioada respectivă a anului 2011). Ponderea lucrărilor de construcţii-montaj a constituit 35,5%, sau în creştere faţă de perioada respectivă a anului precedent cu 3,9 puncte procentuale. 

Structura investiţiilor pe forme de proprietate se prezintă după cum urmează:

ianuarie-martie 2012

Informativ: ianuarie-martie 2011 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2011

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

1784,6

95,4

100,0

100,0

     din care pe forme de proprietate:

publică

542,5

131,8

30,4

22,0

privată

774,5

80,2

43,4

51,6

mixtă (publică şi privată)

17,8

30,4

1,0

3,1

străină

191,0

146,2

10,7

7,0

a întreprinderilor mixte

258,8

85,2

14,5

16,2

În structura investiţiilor în active materiale 30,4% deţin entităţile cu forma de proprietate publică, cota preponderentă  (69,6%) revenind agenţilor economici din sectorul nestatal al economiei   naţionale, care au realizat 75,2% din volumul total al lucrărilor de construcţii-montaj. 

Structura investiţiilor pe surse de finanţare se caracterizează prin următoarele date:

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

1784,6

95,4

100,0

100,0

din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

46,9

163,0

2,6

1,5

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

29,9

66,8

1,7

2,4

mijloacelor proprii ale agenţilor economici şi populaţiei 

1151,1

87,2

64,5

70,6

surselor din străinătate

224,1

159,5

12,6

7,5

altor surse

332,7

98,9

18,6

18,0

În ianuarie-martie 2012 sursele principale de finanţare ale activităţii investiţionale rămîn a fi mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei (64,5%), fiind în descreştere faţă de perioada similară a anului precedent cu 6,1 puncte procentuale. Din contul mijloacelor bugetare au fost realizate 4,3% din volumul total al investiţiilor, cu 0,4 puncte procentuale mai mult faţă de ianuarie-martie 2011. Cota mijloacelor investitorilor străini alocate pentru investiţii s-a majorat cu 5,1 puncte procentuale faţă de perioada respectivă a anului precedent, constituind 12,6% din volumul total al investiţiilor utilizate.

Structura investiţiilor în active materiale pe tipuri de mijloace fixe se prezintă în tabelul următor:

ianuarie-martie 2012

Informativ: ianuarie-martie 2011 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2011

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

1784,6

95,4

100,0

100,0

      din care:

clădiri de locuit

273,0

122,8

15,3

11,9

clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii

232,0

79,8

13,0

15,5

utilaje, maşini şi mijloace de transport

1083,2

98,6

60,7

60,6

altele

196,3

88,0

11,0

11,9

În structura investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe o parte importantă a fost orientată la procurarea utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, care a constituit 60,7% din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în creştere cu 0,1 puncte procentuale comparativ cu perioada similară din anul precedent.

Cota-parte a investiţiilor realizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 28,3% din volumul total al investiţiilor însuşite (din care  15,3% – clădirilor de locuit şi 13,0% – altor clădiri şi edificii), fiind în creştere cu 0,9 puncte procentuale faţă de ianuarie-martie 2011.       

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şefa secţiei statistica construcţiilor şi investiţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37944 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran