RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 2012
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 2012
01.06.2012
Versiune tipar

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 20121

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în trimestrul I 2012 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1103,7 mii persoane, fiind în descreştere cu 3,0% (-34,1 mii) faţă de tr.I 2011. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 90,6% la 92,8%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 9,4% la 7,2%.

Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaţilor (49,9%) a fost, practic, egală cu cea a femeilor (50,1%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mică faţă de cea a populaţiei active din mediul urban (47,0% şi respectiv 53,0%).

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 37,0%, fiind în descreştere faţă de valoarea trimestrului respectiv al anului precedent (38,2%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populaţiei masculine – 38,8%, în comparaţie cu rata pentru femei – 35,3%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 45,6% în mediul urban şi 30,5% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 26,0%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 41,3%, micşorându-se cu 1,4 p.p. faţă de nivelul trimestrului I 2011. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (16-56 ani pentru femei şi 16-61ani pentru bărbaţi) a fost de 43,9%.

Populaţia ocupată a constituit 1023,9 mii persoane, micşorându-se cu 0,6% faţă de trimestrul I 2011. Ca şi în cazul populaţiei economic active, nu au fost înregistrate disparităţi importante pe sexe (51,3% femei şi 48,7% bărbaţi). Aceeaşi situaţie s-a înregistrat pe medii (52,5% mediul urban şi 47,5% mediul rural).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 34,3%, înregistrând o scădere de 0,3 p.p. în comparaţie cu tr. I 2011.  La bărbaţi ea a fost mai înaltă (35,2%) în comparaţie cu femeile – 33,6%. În distribuţia pe medii de reşedinţă rata de ocupare a avut valoarea 41,9% în mediul urban şi 28,6% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 40,5%, a populaţiei în de vârstă de 15-64 ani – 38,2% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea de 22,7%.

În distribuţia după activităţile din economia naţională se constată că în sectorul agricol au activat 207,5 mii persoane (20,3% din totalul persoanelor ocupate). Faţă de trimestrul I 2011 numărul populaţiei ocupate în agricultură a scăzut cu 3,7 mii, sau cu 1,8%.

În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de 816,4 mii, în scădere cu 3,0 mii sau cu 0,4% faţă de tr.I 2011. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 15,0% (14,3% în 2011) şi în construcţii, respectiv, 4,7% (4,2% în 2011). Numărul persoanelor ocupate în industrie a crescut cu 4,5%, în construcţii, respectiv, cu 9,7% faţă de nivelul anului precedent. În sectorul servicii au activat 60,1% din totalul persoanelor ocupate, această pondere micşorându-se cu 1,0 p.p. faţă de tr.I 2011, în timp ce numărul absolut al persoanelor ocupate în sectorul serviciilor a scăzut cu -13,8 mii.

Conform repartizării după forme de proprietate 60,6% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate privată, 31,6% - cu cea publică, şi, 7,7% - în unităţi cu forme de proprietate mixtă (publică şi privată) şi cu participarea capitalului străin.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că numărul salariaţilor a constituit 77,4% din total.

În sectorul informal au lucrat 10,6% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 24,2% au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit 24,9%, totodată 7,8% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal.

Numărul persoanelor subocupate (adică acelor persoane care au avut un loc de muncă, însă orele efectiv lucrate în total în timpul perioadei de referinţă au fost sub 40 ore pe săptămână, totodată doreau şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 83,6 mii, ceea ce reprezintă 8,2% din totalul persoanelor ocupate. Numărul persoanelor din această categorie a scăzut cu 12,4% în comparaţie cu trimestrul I 2011.

Numărul şomerilor, estimat  conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de 79,8 mii, fiind cu 27,4 mii mai mic faţă de tr.I 2011. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 65,3% din total numărul de şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 59,6%.

Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 7,2%, fiind mai mică faţă de trimestrul I a. 2011 (9,4%). Rata şomajului la bărbaţi şi la femei a înregistrat următoarele valori: 9,5% şi 5,0%. Disparităţi semnificative s-au înregistrat între rata şomajului în mediul urban – 8,1%, faţă de mediul rural – 6,2%. În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 17,7%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 12,4%.

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 63,0% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, fiind mai mare decât nivelul trimestrului respectiv al anului 2011 cu 1,2 p.p, sau cu 41,7 mii persoane. Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoanele descurajate în a-şi găsi un loc de lucru dorit au constituit circa 35,9 mii – fata de 37,7 mii în 2011. Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a fost conform estimărilor de circa 313,3 mii persoane – fata de 268,7 mii în tr. I 2011. Din numărul celor declaraţi plecaţi, bărbaţi au fost 65,6%. Ponderea persoanelor plecate din localităţile rurale a fost de circa 70,2%.

Raportul de dependenţă economică, exprimat prin numărul persoanelor neocupate (inactive sau în şomaj) ce revin la 1000 persoane ocupate a fost de 2477.

Indicatori lunari

În lunile primului trimestru al anului 2012 rata de ocupare şi ponderea persoanelor ocupate în agricultură nu au deviat mult de la valorile înregistrate în acelaşi trimestru al anului precedent.

În schimb, s-au înregistrat scăderi importante ale ratei şomajului şi ratei sub-ocupării. În luna martie curent (începutul sezonului agricol) rata şomajului a fost de 5,8%, şi rata sub-ocupării de 7,6% faţă de,  respectiv, 8,3% şi 9,3% în martie 2011.

Evoluţia ratei lunare de ocupare şi a ponderii ocupării în agricultură, 2011-2012, %

Evoluţia ratelor lunare ale şomajului şi sub-ocupării, 2011-2012, %

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:
Vladimir Ganţa
consultant
tel. 0 22 73 18 77

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38408 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran