RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2012
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2012
21.06.2012
Versiune tipar

 Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 20121

Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2012 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1439,3 lei, fiind în creştere cu 6,6% faţă de aceiaşi perioadă a anului precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 0,4%2.

Plăţile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit, 43,9% din veniturile totale disponibile, contribuţia acestora fiind în descreştere faţă de trimestrul I 2011 cu 5,0 puncte procentuale, una din cauze ar putea fi reducerea numărului de salariaţi în această perioadă, în special în mediul rural (vezi anexa, tabelul 1).

În trimestrul I 2012 prestaţiile sociale au contribuit la formarea veniturilor gospodăriilor în proporţie de 18,4% sau cu 1,8 puncte procentuale mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Preponderent aceste venituri s-au majorat din contul contribuţiei pensiilor la formarea veniturilor (+1,6 p.p).

Veniturile din activităţile pe cont propriu reprezintă 16% din veniturile populaţiei, inclusiv 10,1% sunt veniturile din activitatea individuală agricolă, iar 5,9% - veniturile din activitatea individuală non-agricolă.

Transferurile băneşti din afara ţării rămîn a fi o sursă importantă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea constituie 15,5% din total venituri faţă de 14,8% în trimestrul I 2011, iar în termeni absoluţi, cuantumul acestor venituri a crescut cu 11,7%.

Figura 1. Structura veniturilor disponibile totale, în trimestrul I 2012

În funcţie de mediul de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 774,7 sau de 1,7 ori mai mari comparativ cu veniturile din mediul rural. Principala sursă de venit a populaţiei din mediul urban este activitatea salariată, care reprezintă 56,8% (62,7% în trimestrul I anul 2011) şi prestaţiile sociale – 14,7% (12,9% în trimestrul I anul 2011) (vezi anexa, tabelul 2). În mediul rural, activitatea salariată contribuie la formarea veniturilor în proporţie de 27,8% (32,3% în trimestrul I 2011), iar veniturile din activitatea individuală agricolă - 21,4%.

Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 19,5% faţă de 12,3% în cazul populaţiei din mediul urban. În afară de aceasta, pentru populaţia rurală este caracteristică o pondere mai mare şi a prestaţiilor sociale, contribuţia acestora fiind de 23,0%, comparativ cu 14,7% în mediul urban (vezi anexa, tabelul 2-3).

În structura veniturilor disponibile ale populaţiei predominante sînt veniturile băneşti –87,5%, celor în natură le revine 12,5%. În termeni absoluţi, valoarea veniturilor băneşti a însumat 1258,8 lei lunar în medie pe o persoană, iar cele în natură – 180,5 lei (vezi anexa, tabelul 1). Veniturile băneşti constituie 96,1% din veniturile populaţiei din mediul urban, iar în mediul rural contribuţia acestora este de 76,6% (vezi anexa, tabelul 2-3).

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul I 2012 au constituit în medie pe o persoană 1510,8 lei, fiind în creştere faţă de aceiaşi perioada a anului precedent cu 5,8% (vezi anexa, tabelul 4). În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) populaţia a cheltuit în medie cu 0,3% mai puţin comparativ cu trimestrul I 2011.

Cea mai mare parte a cheltuielilor tradiţional este destinată necesarului de consum alimentar – 43,7% (cu 0,7 puncte procentuale mai mult faţă de trimestrul I al anului 2011). În această perioadă populaţia a alocat mai multe mijloace financiare pentru întreţinerea locuinţei - 18,3% din cheltuielile totale de consum (+ 1,4 p.p) şi pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 10,9% (+ 0,9 p.p). Totodată, s-a redus cota cheltuielilor pentru transport, 3,8% faţă de 6,1% în trimestrul I 2011. Celelalte cheltuieli au fost direcţionate pentru sănătate (6,2% faţă de 6,1% în trimestrul I 2011), comunicaţii – 4,5%, dotarea locuinţei (3,0% faţă de 3,2%), învăţămînt (1,1% faţă de 1,2%), etc.

Figura 2. Structura cheltuielilor totale de consum ale gospodăriilor în trimestrul I 2012

În medie, cheltuielile de consum ale populaţiei din mediul urban în total au constituit 1877,6 lei pe o persoană lunar, respectiv cu 637,8 lei sau de 1,5 ori mai mult faţă de mediul rural.

În mediul urban, pentru asigurarea consumului de produse alimentare, populaţia a alocat 40,6% din cheltuielile lunare de consum (nivelul trimestrului I 2011), iar în rural – 47,2% (45,4% în trimestrul I 2011). Populaţia urbană a cheltuit mai mult pentru întreţinerea locuinţei (20,3% faţă de 16,0% în mediul rural), servicii de comunicaţii (4,9% faţă de 4,1%), servicii de agrement (1,7% faţă de 0,5%) şi pentru hoteluri, cafenele şi restaurante (3,5% faţă de 0,6%)(vezi anexa tabelul 5-6).

În structura cheltuielilor totale de consum ale populaţiei, predomină cheltuielile băneşti – 88,3%, celor în natură le revine respectiv 11,7% (vezi anexa tabelul 4-6). În gospodăriile urbane cheltuielile în natură constituie 3,9% din total cheltuieli de consum, de regulă acestea fiind cazurile consumului de produse alimentare primite gratis din afara gospodăriei (rude, ajutor social, etc.), iar în cazul gospodăriilor rurale, 20,4% din cheltuieli reprezintă consumul produselor obţinute din activitatea individuală agricolă.

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Indicele preţurilor de consum în trimestrul I 2012 faţă de trimestrul I 2011 a constituit 106,2%.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şefa direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38408 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran