RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Minimul de existenţă în trimestrul I 2012
Minimul de existenţă în trimestrul I 2012
21.06.2012
Versiune tipar

 Minimul de existenţă în trimestrul I 2012*

Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul I 2012 mărimea medie a minimului de existenţă1 a constituit 1455,7 lei pe o persoană, fiind în descreştere faţă de trimestrul I 2011 cu 1,1%. Această scădere este determinată preponderent de micşorarea preţurilor la unele produse incluse în coşul alimentar al minimului de existenţă, în special pentru produsele cu o pondere mai mare pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă2. Totodată, minimul de existenţă a fost în creştere faţă de trimestrul IV 2011 cu 2,9%.

Figura 1. Evoluţia trimestrială a minimului de existenţă în 2008-2012

Pentru populaţia din mediul urban minimul de existenţă a constituit în medie 1600,7 lei, sau cu 18,4% mai mult comparativ cu mediul rural – 1351,8 lei (vezi anexa 1).

Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vîrstă aptă de muncă – 1524,9 lei, şi în special bărbaţilor – 1598,4 lei (vezi anexa 1). Pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 1256,7 lei şi reprezintă 86,3% din valoarea medie pentru total populaţie.

Minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1384,6 lei lunar, fiind în creştere faţă de trimestrul I 2011 cu 1,9%, dat fiind creşterii preţurilor la produsele cu o pondere semnificativă în coşul alimentar pentru această categorie de populaţie (lapte şi produse lactate, ouă, etc.). Acest indicator variază în funcţie de vîrsta copilului, de la 601,2 lei pentru un copil în vîrstă de pînă la 1 an, pînă la 1528,2 lei pentru un copil în vîrstă de 7-16 ani.

Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în trimestrul I 2012 au constituit în medie pe o persoană 1439,3 lei3, iar co-raportul dintre venituri şi mărimea medie a minimului de existenţă a fost de 98,9%, faţă de 91,7% în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat a constituit în trimestrul I anul curent 3193,7 lei, fiind astfel posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă în mărime de 2,1 ori. Nivelul maxim de acoperire a minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă este înregistrat pentru salariaţii din sectorul financiar – 4,2 ori, iar cel minim în cazul salariaţilor din piscicultură, ale căror salarii rămîn a fi inferioare faţă de valoarea minimului de existenţă (97%) (vezi anexa 2).

Tabelul 1. Co-raportul dintre veniturile populaţiei şi minimul de existenţă în trimestrul I 2008 - 2012

2008

2009

2010

2011

2012

Minimul de existenţă, medii lunare pe o persoană, lei

1318,3

1338,4

1343,0

1471,3

1455,7

Veniturile disponibile ale populaţiei, medii lunare pe o persoană, lei

1093,0

1103,3

1222,9

1349,9

1439,3

Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat4, lei 

2286,1

2569,1

2740,2

2902,4

3193,7

Mărimea medie a pensiei lunare stabilite5, lei

550,3

647,2

775,9

813,5

874,0

Co-raportul dintre veniturile medii lunare disponibile pe o persoană şi valoarea medie a minimului de existenţă, %

82,9

82,4

91,1

91,7

98,9

Co-raportul dintre salariul mediu lunar pe economie al unui angajat şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă, %

164,1

182,2

192,6

187,1

209,4

Co-raportul dintre mărimea medie a pensiei lunare stabilite şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari,  %

49,0

56,9

67,5

63,8

69,5

Valoarea medie a pensiei lunare stabilite la 1 aprilie 2012 a constituit 874,0 lei, sau cu 7,4% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, ce respectiv face posibilă acoperirea  minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 69,5%, faţă de 63,8% în trimestrul I 2011.

Note:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
1 Valoarea minimului de existenţă este calculată în baza Regulamentului „Cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 902, din 28 august 2000.
2 Indicele preţurilor la produsele alimentare în trimestrul I 2012 faţă de trimestrul I 2011 a constituit: la cartofi – 68,9%; morcov – 72,3%; ceapa – 81,7%; varza – 84,2%; crupe – 99,2%.
3 Conform datelor Cercetării bugetelor gospodăriilor casnice.
4 În anii 2008-2010 datele cuprind toate unităţile din sectorul real cu un număr de 20 şi mai multe persoane şi toate instituţiile din sectorul bugetar, indiferent de numărul de salariaţi. Începînd cu anul 2011 datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.
5 Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1aprilie.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şefa direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38436 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran