RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.08.2021
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 2011
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 2011
25.06.2012
Versiune tipar

Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 20111

Biroul Naţional de Statistică relatează că, în anul 2011 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au utilizat 16337,9 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în active materiale. Comparativ cu anul 2010 volumul s-a majorat cu 11,8% (în preţuri comparabile). În medie pe locuitor au revenit 4589 lei investiţii, faţă de 3875,5 lei în anul 2010. 

Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale pe elemente de structură  tehnologică se prezintă astfel:

2011

Informativ: 2010 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2010

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

16337,9

111,8

100,0

100,0

           din care:

    lucrări de construcţii-montaj

7820,9

101,4

47,9

51,3

    utilaje şi maşini, mijloace de transport

7400,5

127,4

45,3

41,3

           din care :

                de import

6920,9

126,0

42,4

39,1

    alte lucrări şi cheltuieli

1116,5

103,5

6,8

7,4

Investiţiile concentrate în lucrările de construcţii - montaj au însumat 7820,9 mil. lei  (47,9% din total), fiind în creştere cu 1,4% comparativ cu anul 2010. Investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport au însumat 7400,5 mil. lei  (reprezentînd 45,3% din total), fiind în creştere faţă de anul 2010 cu 27,4 %. Din volumul total al investiţiilor utilizate pentru procurarea utilajului, maşinilor şi mijloacelor de transport 93,5% le-au revenit celor de import.

Investiţii în active materiale pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în anul 2011 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, constituind 10062,1 mil. lei investiţii, cota-parte a cărora a constituit 61,6% din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în creştere faţă de nivelul anului 2010 cu 6,3 puncte procentuale.

În anul 2011, asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare a constituit 9,0% din volumul total al investiţiilor realizate. Din contul acestor surse au fost utilizate 1454,9 mil. lei, fiind în creştere faţă de anul 2010 cu 12,4% (în preţuri comparabile).

Cota-parte a sferei bancare în finanţare sectorului real al economiei naţionale a constituit 15,3% în volumul total al investiţiilor utilizate şi s-a majorat  cu 0,8 puncte procentuale faţă de anul 2010.

Cota-parte a mijloacelor investitorilor străini s-a micşorat cu 9,3 puncte procentuale faţă de nivelul anului 2010, constituind 8,9 % în volumul total al investiţiilor utilizate.

Investiţii  în active materiale  pe surse de finanţare se prezintă după cum urmează:

2011

Informativ: 2010 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2010

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

16337,9

111,8

100,0

100,0

din care, finanţate din contul:

   bugetului de stat

727,7

97,7

4,5

5,1

   bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

727,2

132,5

4,5

3,8

mijloacelor proprii ale întreprinderilor şi populaţiei

10062,1

124,4

61,6

55,3

   mijloacelor investitorilor străini

1446,4

54,5

8,9

18,2

   altor surse

3374,4

130,8

20,5

17,6

Investiţii în active materiale pe forme de proprietate. Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate a arătat că intensificarea activităţii investiţionale s-a produs, în fond, din contul sectorului privat al economiei naţionale.

Agenţii economici şi persoanele fizice ai sectorului nominalizat au valorificat 7550,2 mil. lei investiţii,  au executat lucrări de construcţii – montaj în valoare de 3611,5 mil. lei (cîte 46,2 % din volumul total al investiţiilor realizate şi lucrărilor de construcţii executate), fiind în creştere respectiv cu 27,7% şi 19,6% faţă de anul 2010.

Cota-parte a entităţilor cu forma de proprietate publică a constituit 29,1% în volumul total al investiţiilor realizate. Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 23,1% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau cu 4,9 puncte procentuale mai puţin faţă de realizările anului 2010.     

Investiţii în active materiale pe forme de proprietate se prezintă prin următoarele date:

2011

Informativ: 2010 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2010

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

16337,9

111,8

100,0

100,0

         din care, pe forme de proprietate:

 publică

4758,9

108,6

29,1

30,0

 privată

7550,2

127,7

46,2

40,4

mixtă (publică şi privată), fără  participare străină

257,9

109,7

1,6

1,6

 străină

1520,6

92,5

9,3

11,2

a întreprinderilor mixte (cu participare străină)

2250,3

92,0

13,8

16,8

Investiţii în active materiale pe tipuri de activităţi economice. Volumul preponderent al investiţiilor în anul 2011 a fost îndreptat pentru dezvoltarea următoarelor sectoare economice: transporturi şi comunicaţii (22,0% din volumul total al investiţiilor utilizate), tranzacţii imobiliare (16,4%), industria prelucrătoare(12,9%), comerţ cu ridicata şi amănuntul (12,2%).

A crescut  ponderea investiţiilor în industria prelucrătoare (cu 2,6 puncte procentuale faţă de anul 2010), cel mai mare volum al investiţiilor din acest domeniu (52,1%) a fost utilizat la dezvoltarea fabricării produselor alimentare şi a băuturilor.

Investiţiile în active materiale pe tipuri de activităţi economice se prezintă în următorul tabel:

2011

Informativ: 2010 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2010

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

16337,9

111,8

100,0

100,0

 din care:

agricultura,economia vînatului şi     silvicultura

1818,4

163,7

11,1

7,6

   pescuit

1,1

32,0

0,02

0,02

   industria extractivă

62,5

173,6

0,4

0,3

   industria prelucrătoare

2105,6

139,5

12,9

10,3

   energia electrică şi termică, gaze şi apă

1377,2

103,1

8,4

9,1

   construcţii

462,0

103,2

2,8

3,1

   comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

1988,4

123,3

12,2

11,0

   hoteluri şi restaurante

257,4

206,3

1,6

0,9

   transporturi şi comunicaţii

3599,6

98,0

22,0

25,1

   activităţi financiare

192,6

106,3

1,2

1,2

   tranzacţii imobiliare

2671,7

86,9

16,4

21,0

   administraţie publică

303,9

188,5

1,9

1,1

   învăţămînt

461,5

121,4

2,8

2,6

   sănătate şi asistenţă socială

685,9

99,7

4,2

4,7

       alte activităţi

350,0

124,0

2,1

1,9

Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe. Analiza structurii investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe arată, că volumul principal al investiţiilor a revenit valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, cota-parte a cărora în totalul investiţiilor realizate a constituit 45,3% (comparativ cu 41,3% în anul 2010).

Cota-parte a investiţiilor utilizate la construcţia  clădirilor şi edificiilor a constituit 34,7% din volumul total al investiţiilor însuşite (din care 13,5%­ ­­– clădirilor de locuit şi 21,2% – altor clădiri şi edificii), cu 5,8 puncte procentuale mai puţin decît în anul precedent.

Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe se prezintă după cum urmează:

a.2011

Informativ: a. 2010 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

a.2010

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

16337,9

111,8

100,0

100,0

din care:

 

 

 

 

   clădiri de locuit

2198,6

91,6

13,5

16,4

   clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii

3461,0

98,1

21,2

24,1

   utilaje şi maşini

5839,5

139,7

35,7

29,7

   mijloace de transport

1561,0

95,8

9,6

11,6

   alte

3277,7

123,8

20,0

18,2

Investiţii pentru protecţia mediului. În anul 2011 pentru protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale au însuşite 31,0 mil. lei investiţii, fiind în descreştere cu 29,4% faţă de anul 2010. Cota-parte a investiţiilor pentru protecţia mediului în volumul total al investiţiilor utilizate în total pe ţară a constituit 0,2% (în anul 2010 – 0,3%).

Investiţii pentru protecţia mediului se caracterizează prin următoarele date:

2011

Informativ: 2010 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2010

total

Investiţii în active materiale pentru protecţia mediului – total

31,0

70,6

100,0

100,0

din care, pentru:

   protecţia şi folosirea raţională a    resurselor de apă

14,8

98,2

47,7

34,5

protecţia şi folosirea raţională a   pămînturilor

15,2

72,9

49,0

47,4

  alte direcţii

1,0

12,7

3,3

18,1

Pentru realizarea procesului investiţional în domeniul protecţiei mediului au fost însuşite preponderent mijloacele bugetare, care au constituit  47,9% din volumul total al investiţiilor utilizate pentru acestea scopuri (din care: mijloacelor bugetului de stat le-au revenit 46,7%, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale – 1,2%). Din contul fondului ecologic au fost realizate  30,4% din volumul total al investiţiilor pentru protecţia mediului, cu 18,9 puncte procentuale mai puţin faţă de anul 2010.

Investiţii în active materiale pe regiuni de dezvoltare. Cel mai mare volum al investiţiilor în active materiale  a fost realizat de către întreprinderile şi organizaţiile din municipiul Chişinău, care  au valorificat 10795,0 mil. lei sau  66,1% din volumul total al investiţiilor însuşite în total pe ţară. Comparativ cu anul 2010, acest volum s-a majorat cu 4,2% (în preţuri comparabile).

 Investiţii în active materiale pe termen lung pe regiuni de dezvoltare se prezintă astfel:

2011

Informativ: 2010 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2010

total

Total

16337,9

111,8

100,0

100,0

          din care:

   mun. Chişinău

10795,0

104,2

66,1

70,9

   Nord

2719,5

146,0

16,6

12,7

   Centru

1679,7

124,0

10,3

9,3

   Sud

844,5

103,3

5,2

5,6

   UTA  Găgăuzia

299,2

133,4

1,8

1,5

Punerea în funcţiune a obiectelor şi capacităţilor. Din contul construcţiilor noi, reconstrucţiilor şi extinderilor întreprinderilor în funcţiune, în anul 2011 au fost date în exploatare un şir de obiecte şi capacităţi.

În electroenergetică au fost date în folosinţă reţele  electrice cu tensiunea 0,4-20 Kw cu lungimea de 461,3 km; în gospodăria drumurilor au fost efectuate lucrări de reparaţie capitală a drumurilor cu lungimea de 103,6 km; din obiectele gospodăriei comunale au fost date în exploatare apeducte cu lungimea de 192,3 km şi cu capacitate de tranzit de 4,9 mii m³ de apă în 24 ore, reţele de canalizare cu lungimea de 23,4 km  şi cu capacitatea de evacuare de 0,3 mii m³ de apă în 24 ore, reţele termice cu capacitatea de 8,9 Gkal pe oră; au fost date în folosinţă reţele de gaze naturale cu lungimea de 321,2 km sau 61,7% faţă de anul 2010 etc. În anul 2011 au fost construite întreprinderi de comerţ cu suprafaţa comercială de 38,6 mii m², depozite cu suprafaţa totală de 44,3 mii m², întreprinderi de alimentaţie publică cu 650 locuri şi altele.

Din obiecte de menire social-culturală, în anul 2011 au fost construite şi date în folosinţă: o instituţie preşcolară (cu 60 locuri), şcoli  (cu capacitatea totală de 424 locuri pentru elevi), policlinici (cu 306 vizite pe schimb), hoteluri (cu 454 locuri), bazine de înot (cu suprafaţa de 942 m² de suprafaţă totală a oglinzii apei) şi altele.

Construcţia de locuinţe.  În anul 2011 pentru construcţia  locuinţelor au fost însuşite 2198,6 mil. lei investiţii în active materiale ceea ce constituie 13,5% din volumul total al investiţiilor sau 91,6% faţă de nivelul anului 2010.

În  anul 2011 agenţii economici de toate formele de proprietate, precum şi beneficiarii individuali au dat în folosinţă 5,2 mii apartamente noi cu suprafaţa totală de 589,3 mii m², fiind în creştere cu 7,9%  faţă de anul 2010.

Construcţia de locuinţe s-a realizat, în fond, de către agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale, care au construit  4,1 mii apartamente cu suprafaţa totală de 479,6 mii m², ceea ce a constituit 81,4% din suprafaţa totală a caselor de locuit date în folosinţă. Comparativ cu anul 2010  acest indicator a marcat creştere de 8,2%.

Locuinţe date în folosinţă pe forme de proprietate şi mediul de rezidenţă se prezintă astfel:

2011

Informativ: 2010 în % faţă de total

Numărul apartamentelor construite, mii unităţi

suprafaţa totală

mii m2

în % faţă de:

2010

total

Total

5,2

589,3

107,9

100,0

100,0

       din care:

   privată

4,1

479,6

108,2

81,4

81,1

   din aceasta beneficiari individuali

2,0

309,7

121,0

52,6

47,1

   mixtă (publică şi privată)

0,1

7,0

-

1,2

-

   străină

0,6

78,0

de 4,6ori

13,2

3,1

   a întreprinderilor mixte

0,3

24,8

28,7

4,2

15,8

     din total, în:

   mediul urban

4,3

478,9

102,0

81,3

85,9

   mediul rural

0,9

110,4

143,8

18,7

14,1

În anul 2011 din contul mijloacelor proprii ale populaţiei au fost construite 2 mii case de locuit individuale cu suprafaţa totală de 309,7 mii m², constituind 52,6%  din suprafaţa  totală a locuinţelor date în folosinţă, fiind în creştere cu 21% faţă de realizările anului 2010.

Distribuţia după mediul de rezidenţă arată, că în mediul urban au fost date în folosinţă 4,3 mii apartamente cu suprafaţa totală de 478,9 mii m² sau 81,3% din suprafaţa locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară, fiind în creştere cu 2,0% faţă de realizările anului 2010. Comparativ cu anul 2010 cota-parte a locuinţelor date în folosinţă  în mediul urban s-a micşorat cu 4,6 puncte procentuale.

Locuinţe date în folosinţă în anul 2011 pe regiuni de dezvoltare se caracterizează prin următoarele date:

2011

Informativ: 2010 în % faţă de total

Numărul apartamentelor construite, mii unităţi

suprafaţa totală

mii m2

în % faţă de:

2010

total

Total

5,2

589,3

107,9

100,0

100,0

       din care:

  mun.Chişinău

3,6

434,5

102,2

73,7

77,8

  Nord

0,5

47,0

105,9

8,0

8,1

  Centru

0,7

64,6

170,4

11,0

6,9

  Sud

0,3

29,0

127,0

4,9

4,2

  UTA  Găgăuzia

0,1

14,2

88,2

2,4

2,9

Distribuţia în profil regional arată, că cel mai mare volum al construcţiilor de locuinţe s-a înregistrat în municipiul Chişinău, unde au fost date în folosinţă 3,6 mii apartamente cu suprafaţa totală de 434,5 mii m² (73,7% din volumul total al locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară), fiind în creştere cu 2,2% faţă de anul precedent.

În anul 2011 numărul clădirilor de locuit (fără casele de locuit individuale) aflate în construcţie neterminată a constituit 971unităţi (în anul 2010–1134 unităţi) cu suprafaţa totală de 1315,9 mii m².

Notă:

1 Date precizate, prezentate conform cercetării anuale a  activităţii investiţionale a agenţilor economici din Republica Moldova, cu excepţia teritoriului din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. Datele preliminare privind activitatea investiţională prezentate în ianuarie 2012 au fost elaborate în baza datelor operative ale agenţilor economici cuprinşi în cercetarea statistică infraanuală.Datele anuale finale se prezintă conform situaţiei raportate la 1 martie anului 2012. 

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şefa secţiei statistica construcţiilor şi investiţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37902 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran