RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.08.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2011
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2011
22.06.2012
Versiune tipar

Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 20111

Biroul Naţional de Statistică anunţă că în anul 2011 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare ÎMM) a constituit 47,3 mii întreprinderi, sau cu 1,7 mii întreprinderi (cu 3,7%) mai mult faţă de anul 2010. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,5% din numărul total de întreprinderi.

Evoluţia numărului ÎMM în anii 2007 – 2011 se prezintă astfel:

Numărul persoanelor care activează în întreprinderile mici şi mijlocii în perioada de referinţă a constituit 294,2 mii persoane, deţinînd 57,7% din numărul total de angajaţi ai întreprinderilor. Veniturile din vînzări ale întreprinderilor mici şi mijlocii în această perioadă au însumat 71887,6 mil. lei sau 34,6% din venituri din vînzări în total pe economie.

Ponderea întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor în anul 2011 pe principalii indicatori se prezintă astfel:

Evoluţia ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor în anii 2007-2011 se caracterizează prin următorii indicatori:

Nr. de întreprinderi, mii

Nr. de salariaţi, mii persoane

Venituri din vînzări, mil. lei

Anii

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

anul 2007

40,0

39,1

97,8

574,1

327,4

57,0

148512,7

56738,3

38,2

anul 2008

42,1

41,1

97,6

572,1

328,1

57,3

175058,4

64984,1

37,1

anul 2009

44,6

43,7

97,8

539,2

316,2

58,7

146447,0

57480,0

39,2

anul 2010

46,7

45,6

97,7

526,2

309,4

58,8

177503,2

65263,2

36,8

anul 2011

48,5

47,3

97,5

510,2

294,2

57,7

207676,8

71887,6

34,6

Analiza ÎMM ne indică asupra creşterii dimensiunii întreprinderilor din sectorul dat. Astfel veniturile din vînzări în medie pe o întreprindere a constituit 1519,8 mii lei sau cu 88,6 mii lei (cu 6,2%) mai mult faţă de anul 2010. Veniturile din vînzări ale ÎMM în mediu la un salariat constituie 244,3 mii lei sau cu 33,4 mii lei (cu 15,8%) mai mult faţă de anul 2010. Numărul de salariaţi în mediu pe o întreprindere în anul 2011 a constituit 6 persoane, cu o persoană mai puţin faţă de 2010.

Partea preponderentă a ÎMM îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului, constituind în anul 2011 circa 19,4 mii întreprinderi, sau 41% din totalul întreprinderilor mici şi mijlocii. În industria prelucrătoare au activat 4,8 mii de ÎMM sau 10,2% din totalul ÎMM.

Evoluţia în dinamică a numărului ÎMM pe principale genuri de activitate se prezintă astfel:

Denumirea

2010

2011

2011 în % faţă de 2010

IMM (mii unităţi)

Ponderea ÎMM în:

IMM (mii unităţi)

Ponderea ÎMM în:

total întreprinderi,  %

total ÎMM, %

total întreprinderi, %

total ÎMM, %

Total

45,6

97,7

100

47,3

97,5

100

103,7

inclusiv pe genuri principale de activitate a întreprinderilor:

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

2,3

97,4

5,1

2,4

97,4

5,1

104,3

Industria prelucrătoare

5,0

96,4

10,9

4,8

95,9

10,2

96,0

Energie electrică, gaze şi apa

0,2

83,7

0,4

0,2

84,4

0,4

100,0

Construcţii

2,5

97,4

5,6

2,6

97,0

5,5

104,0

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

18,7

98,0

41,0

19,4

97,7

41,0

103,7

Hoteluri şi restaurante

1,4

99,2

3,1

1,5

99,2

3,2

107,1

Transporturi şi comunicaţii

3,1

98,1

6,8

3,2

98,0

6,8

103,2

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor

7,3

98,4

16,0

7,9

98,4

16,6

108,2

Alte activităţi

5,1

97,1

11,1

5,4

97,1

11,3

105,9

Veniturile din vînzări ale ÎMM aferente genurilor principale de activitate se prezintă astfel:

Denumirea

anul 2010

anul 2011

Total, mil. lei

ÎMM, mil. lei

Ponderea ÎMM în:

Total, mil. lei

ÎMM, mil. lei

Ponderea ÎMM în:

total intreprinderi, %

total ÎMM, %

total intreprinderi, %

total ÎMM, %

Total

177503,2

65263,2

36,8

100

207676,8

71887,6

34,6

100,0

inclusiv pe genuri principale de activitate a întreprinderilor:

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

7020,4

4588,9

65,4

7,0

8307,8

5613,5

67,6

7,8

Industria prelucrătoare

26436,2

8975,4

34,0

13,8

31203,6

9316,4

29,9

13,0

Energie electrică, gaze şi apa

17071,2

246,4

1,4

0,4

19995,8

258,7

1,3

0,4

Construcţii

8242,2

5038,3

61,1

7,7

9144,7

5555,2

60,7

7,7

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;

82101,3

32723,7

39,9

50,1

97530,5

35319,2

36,2

49,1

Hoteluri şi restaurante

1368,0

874,8

63,9

1,3

1602,8

1115,6

69,6

1,6

Transporturi şi comunicaţii

17805,7

5946,5

33,4

9,1

19881,6

6464,9

32,5

9,0

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor

6639,3

4197,4

63,2

6,4

8434,4

5100,7

60,5

7,1

Alte activităţi

10819,0

2671,7

24,7

4,1

11575,8

3143,4

27,2

4,4

Ponderea veniturilor din vînzări a ÎMM în profilul principalelor genuri de activitate ale unităţilor acestui sector în anul 2011 se prezintă astfel:

Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare obţinut de întreprinderile mici şi mijlocii în anul 2011 a constituit 5180,2 mil. lei, sau cu 276,7 mil. lei mai puţin faţă de anul 2010.

Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare obţinute de către întreprinderile mici şi mijlocii se prezintă astfel:

mil.lei

Profit (+), pierdere (-) pînă la impozitare

anul 2010

anul 2011

ÎMM - total

inclusiv

ÎMM - total

inclusiv

mijlocii

mici

micro

mijlocii

mici

micro

Total

5456,9

1931,5

2842,4

683,0

5180,2

1972,1

2697,7

510,4

inclusiv pe genuri principale de activitate a întreprinderilor:

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

863,4

389,8

396,6

77,0

951,8

382,7

498,7

70,4

Industria prelucrătoare

720,9

368,5

257,3

95,1

503,7

277,2

233,3

-6,8

Energie electrică, gaze şi apa

-19,0

-14,4

-2,0

-2,6

-23,8

-21,5

5,6

-7,9

Construcţii

569,6

244,8

273,3

51,5

517,1

193,9

290,4

32,9

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;

1954,4

671,8

1193,3

89,3

1751,6

646,2

1011,6

93,8

Hoteluri şi restaurante

-58,9

-13,0

-24,2

-21,8

-47,6

21,4

-53,2

-15,9

Transporturi şi comunicaţii

287,2

57,6

208,9

20,7

299,2

78,0

189,8

31,4

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor

1063,2

255,7

472,4

335,1

975,7

284,6

421,2

269,9

Alte activităţi

76,1

-29,3

66,8

38,7

252,6

109,6

100,2

42,7

Note:

1 Sursa de date au constitut-o rapoartele financiare (contabile) prezentate de către agenţii economici care ţin evidenţa contabilă conform sistemului complet şi simplificat al partidei duble. Criteriile de raportare la sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii sînt determinate conform Legii Republicii Moldova nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 "Privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii”: numărul mediu anual de salariaţi constituie pînă la 250 de persoane, suma anuală a veniturilor din vînzări este de pînă la 50 milioane lei şi valoarea totală anuală de bilanţ a activelor este de pînă la 50 milioane lei se atribuie la sectorul ÎMM.

Persoană de contact:
Iurie Mocanu
Direcţia infrastructură statistică
Tel. 0 22 40 30 88

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37902 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran