RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2012
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2012
10.07.2012
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 20121),2)

Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2012 s-au cifrat la 176,4 mil. dolari SUA, cu 3,0% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 1,6% mai mult comparativ cu luna mai 2011.

În ianuarie-mai 2012 exporturile de mărfuri au totalizat 863,4 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2011 cu 4,9%.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 350,3 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 40,6% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-mai 2011 reexporturile de mărfuri s-au diminuat cu 4,3%, atenuînd astfel  creşterea pe total exporturi cu 1,9%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 513,1 mil. dolari SUA (59,4% din total exporturi), înregistrînd o creştere de 12,3% faţă de ianuarie-mai 2011, care a contribuit la sporirea exporturilor cu 6,8%.

Ianuarie-mai 2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea

 (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2011

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2011

2012

2011

2012

Export – total     

863,4

104,9

100,0

100,0

62,1

4,9

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

422,7

102,7

50,0

49,0

32,0

1,4

  ţările CSI

351,3

111,0

38,5

40,7

23,7

4,2

  alte ţări

89,4

94,1

11,5

10,3

6,4

-0,7

Import – total  

2059,1

105,2

100,0

100,0

44,6

5,2

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

873,9

102,1

43,7

42,4

19,6

0,9

  ţările CSI

687,9

104,4

33,7

33,4

14,8

1,5

  alte ţări

497,3

112,5

22,6

24,2

10,2

2,8

balanţA comercialĂ – total     

-1195,7

105,4

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

-451,2

101,6

39,2

37,7

x

x

  ţările CSI

-336,6

98,2

30,2

28,2

x

x

  alte ţări

-407,9

117,6

30,6

34,1

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 422,7 mil. dolari SUA (cu 2,7% mai mult faţă de ianuarie-mai 2011), deţinînd o cotă de 49,0% în total exporturi (50,0% în ianuarie-mai 2011).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 40,7% (în ianuarie-mai 2011– 38,5%), ce corespunde unei valori de 351,3 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 11,0%, comparativ cu ianuarie-mai 2011.

Primele 30 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 96,8% din volumul total, au fost:

Ianuarie-mai 2012

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari  SUA

în % faţă de ianuarie-mai  2011

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2011

2012

2011

2012

Export - total

863,4

104,9

100,0

100,0

62,1

4,9

       din care:

Federaţia Rusă

248,6

117,3

25,8

28,8

17,4

4,5

România

139,3

98,4

17,2

16,1

11,1

-0,3

Italia

98,5

122,7

9,8

11,4

5,4

2,2

Ucraina

48,7

88,2

6,7

5,6

4,5

-0,8

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

33,9

90,7

4,5

3,9

1,9

-0,4

Polonia

33,8

108,7

3,8

3,9

3,4

0,3

Belarus

30,8

98,1

3,8

3,6

0,6

-0,1

Germania

27,7

67,5

5,0

3,2

3,1

-1,6

Turcia

22,3

60,7

4,5

2,6

1,6

-1,8

Kazahstan

15,0

144,8

1,3

1,7

0,7

0,6

Franţa

14,6

136,8

1,3

1,7

0,4

0,5

Irak

13,7

de 4,9 ori

0,3

1,6

-0,2

1,3

Bulgaria

12,7

104,7

1,5

1,5

1,5

0,1

Statele Unite ale Americii

10,9

90,4

1,5

1,3

1,1

-0,1

Ungaria

10,7

140,0

0,9

1,2

1,2

0,4

Noua Zeelandă

9,1

de 287,3 ori

0,0

1,1

0,0

1,1

Olanda

9,0

154,3

0,7

1,0

0,7

0,4

Georgia

6,6

149,6

0,5

0,8

-0,2

0,3

Grecia

5,9

42,7

1,7

0,7

1,1

-1,0

Portugalia

5,6

-

-

0,7

0,0

0,7

Lituania

4,8

55,5

1,1

0,6

1,0

-0,5

Republica Cehă

4,6

98,0

0,6

0,5

0,1

0,0

Austria

4,3

87,6

0,6

0,5

0,4

-0,1

Belize

4,1

26,0

1,9

0,5

3,1

-1,4

Belgia

3,8

111,2

0,4

0,4

0,1

0,0

Elveţia

3,6

190,1

0,2

0,4

-0,3

0,2

Uzbekistan

3,6

159,5

0,3

0,4

0,1

0,2

Cipru

3,2

de 3,2 ori

0,1

0,4

0,2

0,3

India

3,2

135,1

0,3

0,4

0,4

0,1

Spania

2,8

de 11,5 ori

0,0

0,3

0,0

0,3

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-mai 2012, comparativ cu perioada similară  din anul 2011 relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+17,3%), Italia (+22,7%), Irak (de 4,9 ori), Noua Zeelandă (de 287,3 ori), Kazahstan (+44,8%), Franţa (+36,8%), Ungaria (+40,0%), Olanda (+54,3%), Polonia (+8,7%), Georgia (+49,6%), Cipru (de 3,2 ori), Spania (de 11,5 ori), Elveţia (+90,1%), Uzbekistan (+59,5%), Bulgaria (+4,7%) şi India (+35,1%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 13,5%. Totodată, s-au diminuat exporturile către Turcia (-39,3%), Germania (-32,5%), Belize (-74,0%), Grecia (-57,3%), Ucraina (-11,8%), Lituania (-44,5%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-9,3%), România (-1,6%), Belarus (-1,9%), Statele Unite ale Americii (-9,6%) şi Austria (-12,4%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 8,1%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-mai 2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2011

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2011

2012

2011

2012

Export - total

863,4

104,9

100,0

100,0

62,1

4,9

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

153,6

107,1

17,4

17,8

9,7

1,3

Animale vii

2,2

127,0

0,2

0,3

-0,1

0,1

Carne şi preparate din carne

6,7

de 2,3 ori

0,4

0,8

0,2

0,5

Produse lactate şi ouă de păsări

3,1

103,9

0,4

0,4

0,1

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

17,4

42,9

4,9

2,0

4,2

-2,8

Legume şi fructe

100,0

126,9

9,6

11,6

3,7

2,6

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

11,6

de 3,0 ori

0,5

1,3

0,4

0,9

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

1,3

129,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

10,5

101,7

1,2

1,2

1,1

0,0

Produse şi preparate alimentare diverse

0,8

78,3

0,1

0,1

0,1

0,0

Băuturi şi tutun

89,7

117,4

9,3

10,4

-1,4

1,6

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

75,3

125,0

7,3

8,7

-1,6

1,8

Tutun brut şi prelucrat

14,4

89,1

2,0

1,7

0,2

-0,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

77,3

58,1

16,2

8,9

17,1

-6,8

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

1,9

94,3

0,3

0,2

0,1

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

47,8

59,7

9,7

5,5

9,6

-3,9

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

2,9

133,6

0,3

0,3

0,3

0,1

Lemn şi plută

0,6

87,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,6

65,3

0,1

0,1

0,0

-0,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

0,4

40,2

0,1

0,0

0,2

-0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

6,0

164,9

0,4

0,7

0,2

0,3

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

14,9

36,2

5,0

1,7

6,8

-3,2

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

2,2

157,2

0,2

0,3

-0,1

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

4,0

56,4

0,9

0,5

1,0

-0,4

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

1,9

28,1

0,8

0,2

1,0

-0,6

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

2,1

de 4,9 ori

0,1

0,3

0,0

0,2

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

48,4

149,3

3,9

5,6

3,5

2,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

48,4

149,4

3,9

5,6

3,5

2,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

51,8

144,5

4,3

6,0

1,2

1,9

Produse chimice organice

0,8

49,7

0,2

0,1

0,2

-0,1

Produse tanante sau colorante

0,5

78,6

0,1

0,1

0,1

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

32,0

138,4

2,8

3,7

-0,1

1,1

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

13,0

de 2,1 ori

0,7

1,5

0,6

0,8

Materiale plastice sub forme primare

1,8

134,0

0,1

0,2

0,2

0,1

Materiale plastice prelucrate

2,9

115,2

0,3

0,3

0,2

0,0

Alte materiale şi produse chimice

0,7

139,4

0,1

0,1

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia prima

87,1

115,3

9,2

10,1

7,3

1,4

Piele, altă piele şi blană prelucrate

1,1

99,4

0,1

0,1

0,2

0,0

Cauciuc prelucrat

9,3

102,9

1,1

1,1

1,3

0,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

4,3

115,3

0,5

0,5

0,5

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

5,1

57,0

1,1

0,6

1,3

-0,5

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

40,4

176,8

2,8

4,7

1,8

2,1

Articole din minerale nemetalice

14,1

87,5

2,0

1,6

1,0

-0,2

Fier şi oţel

3,5

96,0

0,4

0,4

0,6

0,0

Metale neferoase

0,4

178,3

0,0

0,1

0,0

0,0

Articole prelucrate din metal

8,9

90,5

1,2

1,0

0,6

-0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

146,3

108,5

16,4

16,9

12,9

1,4

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

5,5

149,5

0,4

0,6

0,1

0,2

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

10,5

77,4

1,7

1,2

1,8

-0,4

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

1,9

85,2

0,3

0,2

0,3

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

19,3

69,6

3,4

2,2

3,9

-1,0

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,3

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

2,7

56,0

0,6

0,3

0,9

-0,3

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

80,0

127,4

7,6

9,3

3,9

2,1

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

19,5

130,5

1,8

2,3

1,6

0,6

Alte echipamente de transport

6,6

141,5

0,6

0,8

0,4

0,2

Articole manufacturate diverse

203,8

110,6

22,4

23,6

10,8

2,4

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

3,0

108,5

0,3

0,3

0,4

0,0

Mobilă şi părţile ei

37,0

122,7

3,7

4,3

3,8

0,8

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

8,0

101,9

1,0

0,9

0,5

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

103,8

99,0

12,7

12,0

3,4

-0,1

Încălţăminte

21,4

107,7

2,4

2,5

1,8

0,2

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

14,5

de 3,0 ori

0,6

1,7

0,2

1,2

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,2

51,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte articole diverse

15,9

117,3

1,7

1,9

0,7

0,3

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 23,6% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (50,9% din total secţiune şi 12,0% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (18,1% din total secţiune şi 4,3% din total exporturi), încălţăminte (10,5% din total secţiune şi 2,5% din total exporturi), alte articole diverse (7,8% din total secţiune şi 1,9% din total exporturi), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (7,1% din total secţiune şi 1,7% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au situat pe locul doi, reprezentînd 17,8% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (65,1% din total secţiune şi 11,6% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (11,4% din total secţiune şi 2,0% din total exporturi), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (7,5% din total secţiune şi 1,3% din total exporturi), hrană destinată animalelor (6,8% din total secţiune şi 1,2% din total exporturi), carne şi preparate din carne (4,4% din total secţiune şi 0,8% din total exporturi), produse lactate şi ouă de păsări (2,0% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), animale vii (1,4% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au clasat pe locul trei, deţinînd o cotă de 16,9% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de maşini şi aparate electrice (54,7% din total secţiune şi 9,3% din total exporturi), vehicule rutiere (13,3% din total secţiune şi 2,3% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (13,2% din total secţiune şi 2,2% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (7,2% din total secţiune şi 1,2% din total exporturi), alte echipamente de transport (4,5% din total secţiune şi 0,8% din total exporturi),  maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (3,8% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (1,8% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (1,3% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au situat pe locul patru, deţinînd o cotă de 10,4% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (84,0% din total secţiune şi 8,7% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (16,0% din total secţiune şi 1,7% din total exporturi).

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au clasat pe locul cinci, reprezentînd 10,1% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (46,4% din total secţiune şi 4,7% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (16,2% din total secţiune şi 1,6% din total exporturi), cauciuc prelucrat (10,7% din total secţiune şi 1,1% din total exporturi), articole prelucrate din metal (10,3% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (5,9% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), articole din lemn, exclusiv mobilă (4,9% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi), fier şi oţel (4,0% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi).

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili, s-au clasat pe locul şase cu o pondere de 8,9% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri seminţelor şi fructelor oleaginoase  le-au revenit 61,9% din total secţiune şi 5,5% din total exporturi, minereurilor metalifere şi deşeurilor din metale – 19,3% din total secţiune şi 1,7% din total exporturi, îngrăşămintelor naturale şi minerale naturale -7,8% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi, cauciuc brut – 3,7% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi, alte materii brute de origine animală sau vegetală – 2,9% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi.

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au situat pe locul şapte, reprezentînd 6,0% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (61,7% din total secţiune şi 3,7% din total exporturi), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (25,2% din total secţiune şi 1,5% din total exporturi), materiale plastice prelucrate (5,6% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi).  Cea mai mare parte din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile (81,7%).

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 5,6% în total exporturi.

În ianuarie-mai 2012, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2011 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de legume şi fructe (+26,9%), maşini şi aparate electrice  (+27,4%), fire, ţesături şi articole textile (+76,8%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+49,4%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+25,0%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (de 3,0 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+38,4%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 3,0 ori), mobilă şi părţile ei (+22,7%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (de 2,1 ori), vehicule rutiere (+30,5%), carne şi preparate din carne (de 2,3 ori), alte articole diverse (+17,3%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+64,9%), încălţăminte (+7,7%), alte echipamente de transport (+41,5%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (+49,5%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (de 4,9 ori), articole din lemn, exclusiv mobilă (+15,3%), alte materii brute de origine animală sau vegetală (+57,2%), cauciuc brut (+33,6%), animale vii (+27,0%), materiale plastice sub forme primare (+34,0%), favorizînd astfel creşterea pe total exporturi cu 18,4%.

Totodată, s-au micşorat exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (-40,3%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-63,8%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-57,1%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-30,4%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-71,9%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-43,0%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-22,6%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-44,0%), tutun brut şi prelucrat (-10,9%), articole din minerale nemetalice (-12,5%), îmbrăcăminte şi accesorii (-1,0%), articole prelucrate din metal (-9,5%), produse chimice organice (-50,3%), pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie (-34,7%), fibre textile şi deşeurile lor (-59,8%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 13,6%.

Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2012 au însumat 428,1 mil. dolari SUA, cu 0,3% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 2,2% mai puţin comparativ cu luna mai 2011.

În ianuarie-mai 2012 importurile au totalizat 2059,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2011 cu 5,2%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 873,9 mil. dolari SUA (cu 2,1% mai mult decît în ianuarie-mai 2011), deţinînd o pondere de 42,4% în total importuri (43,7% în  ianuarie-mai 2011).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 687,9 mil. dolari SUA (cu 4,4% mai mare decît în ianuarie-mai 2011), care echivalează cu o cotă de 33,4% în total importuri (33,7% în ianuarie-mai 2011).

Primele 34 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 96,0% din volumul total, au fost:

Ianuarie-mai 2012

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2011

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2011

2012

2011

2012

Import - total

2059,1

105,2

100,0

100,0

44,6

5,2

       din care:

Federaţia Rusă

375,5

110,7

17,3

18,2

7,1

1,9

Ucraina

219,6

94,8

11,8

10,7

4,3

-0,6

România

217,9

105,9

10,5

10,6

5,5

0,6

Germania

161,4

109,6

7,5

7,8

3,4

0,7

China

155,6

111,5

7,1

7,6

2,3

0,8

Turcia

154,2

113,1

7,0

7,5

4,7

0,9

Italia

127,8

96,1

6,8

6,2

2,9

-0,3

Belarus

79,5

117,0

3,5

3,9

2,4

0,6

Polonia

53,8

121,9

2,3

2,6

0,6

0,5

Franţa

41,7

105,7

2,0

2,0

0,8

0,1

Austria

40,6

112,5

1,8

2,0

1,1

0,2

Ungaria

35,5

91,6

2,0

1,7

1,3

-0,2

Statele Unite ale Americii

29,3

99,1

1,5

1,4

0,3

0,0

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

27,1

109,2

1,3

1,3

0,2

0,1

Bulgaria

25,7

112,2

1,2

1,2

0,5

0,1

Republica Cehă

25,1

134,7

1,0

1,2

0,3

0,3

Israel

20,7

de 3,6 ori

0,3

1,0

0,1

0,8

Olanda

19,7

96,5

1,0

1,0

0,2

0,0

Spania

17,4

112,1

0,8

0,8

0,5

0,1

Grecia

16,0

46,6

1,8

0,8

0,2

-0,9

Elveţia

14,9

98,8

0,8

0,7

0,5

0,0

Belgia

13,7

86,5

0,8

0,7

0,3

-0,1

Coreea de Sud

13,6

141,4

0,5

0,7

0,1

0,2

India

12,9

84,2

0,8

0,6

0,4

-0,1

Japonia

12,1

74,8

0,8

0,6

0,4

-0,2

Kazahstan

10,6

91,5

0,6

0,5

0,6

-0,1

Slovacia

8,8

100,0

0,4

0,4

0,2

0,0

Taiwan,  provincie a Chinei

7,5

113,4

0,3

0,4

0,2

0,0

Suedia

7,3

52,3

0,7

0,4

0,5

-0,3

Lituania

6,7

131,1

0,3

0,3

0,0

0,1

Slovenia

6,6

70,9

0,5

0,3

0,4

-0,1

Vietnam

6,0

96,3

0,3

0,3

0,0

0,0

Brazilia

5,7

123,3

0,2

0,3

0,0

0,1

Danemarca

5,7

119,3

0,2

0,3

0,0

0,0

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-mai 2012, comparativ cu perioada similară din anul 2011 relevă, că majorarea livrărilor din Federaţia Rusă (+10,7%), Turcia (+13,1%), China (+11,5%), Israel (de 3,6 ori), Germania (+9,6%), România (+5,9%), Belarus (+17,0%), Polonia (+21,9%), Republica Cehă (+34,7%), Austria (+12,5%), Coreea de Sud (+41,4%), Franţa (+5,7%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+9,2%), Bulgaria (+12,2%), Spania (+12,1%), Lituania (+31,1%) şi Brazilia (+23,3%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 8,1%.

Totodată, s-au diminuat importurile din Grecia (-53,4%), Ucraina (-5,2%), Italia  (-3,9%), Suedia (-47,7%), Ungaria (-8,4%), Japonia (-25,2%), Belgia (-13,5%), India (-15,8%), Kazahstan (-8,5%) şi Slovenia (-29,1%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 2,9%.

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-mai 2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)

importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă  de ianuarie-mai 2011

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2011

2012

2011

2012

Import - total            

2059,1

105,2

100,0

100,0

44,6

5,2

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

205,6

105,3

10,0

10,0

2,3

0,5

Animale vii

2,9

115,7

0,1

0,1

0,0

0,0

Carne şi preparate din carne

13,7

124,3

0,6

0,7

0,3

0,1

Produse lactate şi ouă de păsări

14,0

116,9

0,6

0,7

0,1

0,1

Peşte, crustacee, moluşte

20,3

105,2

1,0

1,0

0,3

0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

36,7

123,2

1,5

1,8

0,6

0,4

Legume şi fructe

54,7

88,4

3,2

2,7

0,5

-0,4

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

8,5

de 2,1 ori

0,2

0,4

-0,2

0,2

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

20,6

105,6

1,0

1,0

0,3

0,1

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

6,5

86,0

0,4

0,3

0,0

-0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

27,7

100,0

1,4

1,3

0,4

0,0

Băuturi şi tutun

44,8

83,7

2,7

2,2

0,6

-0,4

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

20,7

110,7

0,9

1,0

0,3

0,1

Tutun brut şi prelucrat

24,1

69,2

1,8

1,2

0,3

-0,5

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

50,6

103,1

2,5

2,4

0,6

0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

11,8

139,6

0,4

0,6

-0,6

0,2

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

3,3

127,8

0,1

0,2

0,1

0,1

Lemn şi plută

8,7

84,0

0,5

0,4

0,3

-0,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

5,0

107,3

0,3

0,2

0,1

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

5,0

161,8

0,2

0,2

0,0

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,5

8,8

0,3

0,0

0,4

-0,3

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

16,3

118,7

0,7

0,8

0,3

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

515,4

114,8

23,0

25,0

11,0

3,4

Cărbune, cocs şi brichete

8,2

74,2

0,6

0,4

0,5

-0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

230,5

105,0

11,2

11,2

6,4

0,5

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

256,7

122,6

10,7

12,4

3,4

2,4

Energie electrică

20,0

de 2,2 ori

0,5

1,0

0,7

0,6

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

5,6

153,1

0,2

0,3

0,0

0,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,5

173,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

4,0

181,0

0,1

0,2

0,0

0,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

1,1

95,5

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

281,2

106,2

13,5

13,7

5,2

0,8

Produse chimice organice

5,5

113,2

0,2

0,3

0,1

0,0

Produse chimice anorganice

3,4

54,6

0,3

0,2

0,2

-0,1

Produse tanante şi colorante

10,3

105,1

0,5

0,5

0,2

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

80,9

103,3

4,0

3,9

1,0

0,1

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

48,1

123,5

2,0

2,3

0,5

0,5

Îngrăşăminte minerale sau chimice

20,6

92,8

1,1

1,0

0,9

-0,1

Materiale plastice sub forme primare

22,2

115,1

1,0

1,1

0,3

0,2

Materiale plastice prelucrate

30,8

107,9

1,5

1,5

0,5

0,1

Alte materiale şi produse chimice

59,4

104,9

2,9

2,9

1,5

0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

359,6

101,4

18,1

17,5

8,6

0,2

Piele, altă piele şi blană prelucrate

9,9

84,9

0,6

0,5

0,3

-0,1

Cauciuc prelucrat

30,9

101,8

1,5

1,5

0,9

0,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

21,5

113,1

1,0

1,0

0,3

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

35,6

86,3

2,1

1,7

1,0

-0,3

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

118,4

112,1

5,4

5,8

2,4

0,7

Articole din minerale nemetalice

44,1

102,4

2,2

2,1

0,9

0,0

Fier şi oţel

48,5

94,5

2,6

2,4

1,6

-0,1

Metale neferoase

7,3

97,6

0,4

0,4

0,2

0,0

Articole prelucrate din metal

43,4

96,5

2,3

2,1

1,0

-0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

420,3

100,0

21,5

20,4

13,0

0,0

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

9,2

88,0

0,5

0,4

0,5

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

60,7

98,8

3,1

2,9

2,4

0,0

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

3,1

96,9

0,2

0,2

0,1

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

57,6

92,4

3,2

2,8

2,0

-0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

13,9

116,6

0,6

0,7

0,2

0,1

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

37,9

74,4

2,6

1,8

1,3

-0,7

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

126,8

110,1

5,9

6,2

3,1

0,6

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

106,8

103,6

5,3

5,2

3,5

0,2

Alte echipamente de transport

4,3

de 2,7 ori

0,1

0,2

-0,1

0,1

Articole manufacturate diverse

175,9

105,5

8,5

8,5

3,3

0,5

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

12,9

105,9

0,6

0,6

0,2

0,0

Mobilă şi părţile ei

26,5

112,9

1,2

1,3

0,5

0,2

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

1,8

110,5

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

36,5

112,1

1,7

1,8

0,3

0,2

Încălţăminte

14,9

105,8

0,7

0,7

0,4

0,0

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

17,6

98,6

0,9

0,9

0,5

0,0

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

2,7

86,7

0,2

0,1

0,0

0,0

Alte articole diverse

63,0

102,0

3,1

3,0

1,4

0,1

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 25,0% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri gazul şi produsele industriale obţinute din gaz reprezintă 49,8% din total secţiune şi 12,4% din total importuri, petrolul şi produsele petroliere – 44,7% din total secţiune şi 11,2% din total importuri, energia electrică – 3,9% din total secţiune şi 1,0% din total importuri, cărbunele, cocsul şi brichetele – 1,6% din total secţiune şi 0,4% din total importuri.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 20,4% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut importurile de maşini şi aparate electrice (30,2% din total secţiune şi 6,2% din total importuri), vehicule rutiere (25,4% din total secţiune şi 5,2% din total importuri), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (14,4% din total secţiune şi 2,9% din total importuri), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (13,7% din total secţiune şi 2,8% din total importuri), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (9,0% din total secţiune şi 1,8% din total importuri), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (3,3% din total secţiune şi 0,7% din total importuri), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (2,2% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 17,5% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (32,9% din total secţiune şi 5,8% din total importuri), fierul şi oţelul (13,5% din total secţiune şi 2,4% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (12,3% din total secţiune şi 2,1% din total importuri), articolele prelucrate din metal (12,1% din total secţiune şi 2,1% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (9,9% din total secţiune şi 1,7% din total importuri), cauciucul prelucrat (8,6% din total secţiune şi 1,5% din total importuri), articolele din lemn, exclusiv mobilă (6,0% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), pielea şi blănurile prelucrate (2,8% din total secţiune şi 0,5% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 13,7% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut produsele medicinale şi farmaceutice (28,8% din total secţiune şi 3,9% din total importuri), alte materiale şi produse chimice (21,1% din total secţiune şi 2,9% din total importuri), uleiurile esenţiale, rezinoidele şi substanţele parfumate, preparatele pentru toaletă, produsele pentru înfrumuseţare (17,1% din total secţiune şi 2,3% din total importuri), materialele plastice prelucrate (10,9% din total secţiune şi 1,5% din total importuri), materialele plastice sub forme primare (7,9% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), îngrăşămintele minerale sau chimice (7,3% din total secţiune şi 1,0% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 10,0% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi legumele şi fructele (26,6% din total secţiune şi 2,7% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (17,8% din total secţiune şi 1,8% din total importuri), produsele şi preparatele alimentare diverse (13,5% din total secţiune şi 1,3% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (10,0% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), peştele, crustaceele şi moluştele (9,9% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), produsele lactate şi ouăle de păsări (6,8% din total secţiune şi 0,7% din total importuri), carnea şi preparatele din carne (6,7% din total secţiune şi 0,7% din total importuri), zahărul, preparatele pe bază de zahăr; mierea (4,1% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

În ianuarie-mai 2012, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2011 au sporit importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (+22,6%), fire, ţesături, articole textile (+12,1%), maşini şi aparate electrice (+10,1%), energie electrică (de 2,2 ori), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (+5,0%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+23,5%), cereale şi preparate pe bază de cereale (+23,2%), vehicule rutiere (+3,6%), îmbrăcăminte şi accesorii (+12,1%), mobilă şi părţile ei (+12,9%), materiale plastice sub forme primare (+15,1%), seminţe şi fructe oleaginoase (+39,6%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,1 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+3,3%), alte articole diverse (+2,0%), alte materiale şi produse chimice (+4,9%), materiale plastice prelucrate (+7,9%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+13,1%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+10,7%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (+5,6%), peşte, crustacee, moluşte (+5,2%), alte materii brute de origine animală sau vegetală (+18,7%), carne şi preparate din carne (+24,3%), produse lactate şi ouă de păsări (+16,9%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+16,6%), alte echipamente de transport (de 2,7 ori), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+81,0%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+61,8%), cauciuc brut (+27,8%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 8,5%.

Totodată au scăzut importurile de aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-25,6%), tutun brut şi prelucrat (-30,8%), legume şi fructe (-11,6%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-13,7%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-91,2%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-7,6%), fier şi oţel (-5,5%), articole prelucrate din metal (-3,5%), îngrăşăminte minerale sau chimice (-7,2%), piele, altă piele şi blană prelucrate (-15,1%), cărbune, cocs şi brichete (-25,8%), lemn şi plută (-16,0%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-12,0%), hrană destinată animalelor (-14,0%), produse chimice anorganice (-45,4%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 3,3%.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-mai 2012 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 1195,7 mil. dolari SUA, cu 61,8 mil. dolari SUA (+5,4%) mai mare faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2011. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 451,2 mil. dolari SUA (în ianuarie-mai 2011 – 444,2 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 336,6 mil. dolari SUA (în ianuarie-mai 2011 – 342,7 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-mai

Ianuarie-mai 2012  în % faţă de ianuarie-mai 2011

2011

2012

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-1133,9

-1195,7

105,4

  din care:

Ucraina

-176,6

-170,9

96,8

China

-138,4

-154,2

111,3

Germania

-106,2

-133,7

125,9

Turcia

-99,7

-131,9

132,3

Federaţia Rusă

-127,3

-126,9

99,7

România

-64,3

-78,6

122,3

Belarus

-36,6

-48,7

133,1

Austria

-31,1

-36,3

116,5

Italia

-52,7

-29,3

55,6

Franţa

-28,8

-27,1

94,1

Ungaria

-31,1

-24,8

79,7

Republica Cehă

-14,0

-20,5

147,0

Polonia

-13,1

-20,0

153,5

Israel

-5,3

-19,6

de 3,7 ori

Statele Unite ale Americii

-17,5

-18,4

105,1

Spania

-15,3

-14,6

95,4

Coreea de Sud

-9,5

-13,6

142,0

Bulgaria

-10,8

-13,0

120,7

Japonia

-16,1

-12,0

74,5

Elveţia

-13,2

-11,3

85,8

Olanda

-14,5

-10,7

73,2

Grecia

-20,6

-10,1

49,1

Belgia

-12,4

-9,9

79,8

India

-12,9

-9,7

74,8

Taiwan,  provincie a Chinei

-6,5

-7,3

112,2

Slovacia

-5,8

-6,8

117,1

Slovenia

-8,7

-6,2

72,1

Suedia

-13,8

-6,1

44,0

Vietnam

-6,1

-5,9

94,9

Brazilia

-4,7

-5,6

121,6

Norvegia

-5,3

-5,1

98,1

Danemarca

-4,4

-5,1

116,8

Lituania

3,6

-1,9

x

Uzbekistan

-4,0

1,1

x

Cipru

0,8

2,6

de 3,1 ori

Portugalia

-3,5

2,6

x

Belize

15,6

4,1

25,9

Kazahstan

-1,2

4,4

x

Georgia

4,1

5,2

126,7

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

12,6

6,8

54,2

Noua Zeelandă

-0,6

7,5

x

Irak

2,8

13,7

de 4,9 ori

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-mai

Ianuarie-mai 2012  în % faţă de ianuarie-mai 2011

2011

2012

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-1133,9

-1195,7

105,4

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-51,9

-52,0

100,3

Animale vii

-0,8

-0,7

90,4

Carne şi preparate din carne

-8,1

-7,0

86,9

Produse lactate şi ouă de păsări

-9,0

-10,9

121,1

Peşte, crustacee, moluşte

-19,3

-20,3

105,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

10,9

-19,3

x

Legume şi fructe

17,0

45,3

de 2,7 ori

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

-0,1

3,1

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-18,6

-19,3

104,4

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

2,7

4,0

145,9

Produse şi preparate alimentare diverse

-26,6

-26,9

100,9

Băuturi şi tutun

22,9

44,9

196,2

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

41,6

54,6

131,4

Tutun brut şi prelucrat

-18,7

-9,7

51,9

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

83,9

26,7

31,8

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

2,0

1,9

97,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

71,6

36,0

50,2

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,4

-0,4

97,5

Lemn şi plută

-9,7

-8,1

83,8

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,8

0,6

66,7

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-3,7

-4,6

124,2

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

0,6

1,0

181,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

35,0

14,4

41,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-12,3

-14,1

114,3

Combustibili minerali, lubrifianti şi materiale derivate

-441,9

-511,4

115,7

Cărbune, cocs şi brichete

-11,0

-8,2

74,2

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-212,9

-228,6

107,4

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-209,0

-254,6

121,8

Energie electrică

-9,0

-20,0

de 2,2 ori

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

28,8

42,8

148,8

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,3

-0,5

173,7

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

30,2

44,4

147,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-1,1

-1,1

95,3

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-228,9

-229,4

100,2

Produse chimice organice

-3,2

-4,7

144,0

Produse chimice anorganice

-6,2

-3,3

54,2

Produse tanante şi colorante

-9,2

-9,8

107,0

Produse medicinale şi farmaceutice

-55,2

-48,9

88,6

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-32,9

-35,1

106,7

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-22,1

-20,6

92,7

Materiale plastice sub forme primare

-18,0

-20,4

113,7

Materiale plastice prelucrate

-26,0

-27,9

107,2

Alte materiale şi produse chimice

-56,1

-58,7

104,6

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-279,1

-272,5

97,6

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-10,6

-8,8

83,4

Cauciuc prelucrat

-21,3

-21,6

101,4

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-15,3

-17,2

112,6

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-32,2

-30,5

94,6

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-82,7

-78,0

94,3

Articole din minerale nemetalice

-27,0

-30,0

111,3

Fier şi oţel

-47,7

-45,0

94,4

Metale neferoase

-7,2

-6,9

94,9

Articole prelucrate din metal

-35,1

-34,5

98,2

Maşini şi echipamente pentru transport

-285,3

-274,0

96,0

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-6,7

-3,7

53,9

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-47,8

-50,2

104,9

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-0,9

-1,2

125,6

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-34,6

-38,3

110,6

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-11,6

-13,6

118,1

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-46,1

-35,2

76,3

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-52,4

-46,8

89,3

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-88,2

-87,3

99,0

Alte echipamente de transport

3,0

2,3

76,1

Articole manufacturate diverse

17,5

27,9

159,3

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-9,4

-9,9

105,1

Mobilă şi părţile ei

6,6

10,5

157,5

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

6,2

6,2

99,6

Îmbrăcăminte şi accesorii

72,2

67,3

93,1

Încălţăminte

5,9

6,5

112,3

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-13,1

-3,1

23,7

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-2,8

-2,5

90,6

Alte articole diverse

-48,1

-47,1

97,7

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-mai 2012 a fost de 41,9% faţă de 42,1% în  perioada corespunzătoare din anul 2011.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-mai 2012 mărfuri şi produse în valoare de 53,4 mil. dolari SUA, cu 16,5% mai mult decît în aceeaşi perioadă din anul 2011. Creşterea importurilor a fost condiţionată de majorarea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (+15,8%) cărora le-au revenit 89,6% din importurile realizate de persoanele fizice.

Note:

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. 
2 Datele pentru luna mai 2012 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2011 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).     

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
35950 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran