RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2012
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2012
10.08.2012
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 20121),2)

Biroul Naţional de Statistică relatează, că exporturile de mărfuri realizate în luna iunie 2012 s-au cifrat la 178,9 mil. dolari SUA, cu 1,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 3,7% - comparativ cu luna iunie 2011.

În ianuarie-iunie 2012 exporturile de mărfuri au totalizat 1041,8 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2011 cu 4,6%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 627,3 mil. dolari SUA (60,2% din total exporturi), înregistrînd o creştere de 17,7% faţă de ianuarie-iunie 2011, care a contribuit la sporirea exporturilor cu 9,4%.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 414,5 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 39,8% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-iunie 2011 reexporturile de mărfuri s-au diminuat cu 10,4%.

Ianuarie-iunie 2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iunie 2011

ianuarie-iunie

ianuarie-iunie

2011

2012

2011

2012

Export – total     

1041,8

104,6

100,0

100,0

64,0

4,6

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

508,0

102,9

49,6

48,8

32,3

1,4

  ţările CSI

428,3

110,2

39,0

41,1

24,8

4,0

  alte ţări

105,5

93,3

11,4

10,1

6,9

-0,8

Import – total  

2460,6

103,6

100,0

100,0

41,7

3,6

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

1065,4

100,9

44,5

43,3

18,9

0,4

  ţările CSI

798,7

102,7

32,8

32,5

14,3

0,9

  alte ţări

596,5

110,4

22,7

24,2

8,5

2,3

balanţA comercialĂ – total     

-1418,8

102,9

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

-557,4

99,1

40,8

39,3

x

x

  ţările CSI

-370,4

95,2

28,2

26,1

x

x

  alte ţări

-491,0

114,9

31,0

34,6

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 508,0 mil. dolari SUA (cu 2,9% mai mult faţă de ianuarie-iunie 2011), deţinînd o cotă de 48,8% în total exporturi (49,6% în ianuarie-iunie 2011).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 41,1% (în ianuarie-iunie 2011– 39,0%), ce corespunde unei valori de 428,3 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 10,2%, comparativ cu ianuarie-iunie 2011.

Primele 32 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 97,1% din volumul total, au fost:

Ianuarie-iunie 2012

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iunie  2011

ianuarie-iunie

ianuarie-iunie

2011

2012

2011

2012

Export - total

1041,8

104,6

100,0

100,0

64,0

4,6

       din care:

Federaţia Rusă

300,9

114,7

26,3

28,9

18,4

3,9

România

169,6

98,3

17,3

16,3

11,4

-0,3

Italia

120,2

122,2

9,9

11,5

5,7

2,2

Ucraina

59,6

92,4

6,5

5,7

4,4

-0,5

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

40,5

90,6

4,5

3,9

1,8

-0,4

Polonia

38,9

106,9

3,7

3,7

3,2

0,3

Belarus

37,1

101,1

3,7

3,6

0,6

0,0

Germania

33,4

65,7

5,1

3,2

3,4

-1,8

Turcia

26,4

61,1

4,3

2,5

1,7

-1,7

Kazahstan

21,3

134,7

1,6

2,0

1,0

0,6

Bulgaria

16,1

111,2

1,5

1,5

1,4

0,2

Franţa

15,8

140,1

1,1

1,5

0,4

0,5

Irak

15,8

de 4,8 ori

0,3

1,5

-0,1

1,3

Ungaria

13,2

146,0

0,9

1,3

1,2

0,4

Statele Unite ale Americii

13,1

97,0

1,4

1,3

0,8

0,0

Olanda

10,3

160,9

0,6

1,0

0,6

0,4

Noua Zeelandă

9,2

de 252,9 ori

0,0

0,9

0,0

0,9

Georgia

7,9

154,4

0,5

0,8

-0,2

0,3

Grecia

6,9

48,7

1,4

0,7

0,9

-0,7

Republica Cehă

6,0

106,7

0,6

0,6

0,2

0,0

Portugalia

5,6

de 879,0 ori

0,0

0,5

0,0

0,6

Lituania

5,5

53,0

1,0

0,5

1,0

-0,5

Belize

5,3

26,3

2,0

0,5

3,3

-1,5

Austria

4,8

85,5

0,6

0,5

0,4

-0,1

Belgia

4,5

101,4

0,4

0,4

0,2

0,0

Uzbekistan

3,8

137,2

0,3

0,4

0,1

0,1

Elveţia

3,7

161,0

0,2

0,4

-0,2

0,1

Spania

3,6

de 13,4 ori

0,0

0,3

0,0

0,3

India

3,4

124,7

0,3

0,3

0,4

0,1

Cipru

3,3

de 3,2 ori

0,1

0,3

0,2

0,2

China

3,1

de 2,5 ori

0,1

0,3

0,1

0,2

Libia

2,6

de 19,7 ori

0,0

0,3

-0,3

0,3

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-iunie 2012, comparativ cu perioada similară  din anul 2011 relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+14,7%), Italia (+22,2%), Irak (de 4,8 ori), Noua Zeelandă (de 252,9 ori), Kazahstan (+34,7%), Portugalia (de 879,0 ori), Franţa (+40,1%), Ungaria (+46,0%), Olanda (+60,9%), Polonia (+6,9%), Georgia (+54,4%), Spania (de 13,4 ori), Libia (de 19,7 ori), Bulgaria (+11,2%), Cipru (de 3,2 ori), China (de 2,5 ori), Uzbekistan (+37,2%), Elveţia (+61,0%) şi India (+24,7%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 12,9%. Totodată, s-au diminuat exporturile către Germania (-34,3%), Turcia (-38,9%), Belize (-73,7%), Grecia (-51,3%), Ucraina (-7,6%), Lituania (-47,0%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-9,4%), România (-1,7%) şi Austria (-14,5%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 7,5%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-iunie 2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iunie 2011

ianuarie-iunie

ianuarie-iunie

2011

2012

2011

2012

Export - total

1041,8

104,6

100,0

100,0

64,0

4,6

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

188,7

113,8

16,7

18,1

9,1

2,3

Animale vii

3,8

188,3

0,2

0,4

0,0

0,2

Carne şi preparate din carne

8,0

181,9

0,5

0,8

0,3

0,4

Produse lactate şi ouă de păsări

4,4

97,8

0,5

0,4

0,1

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

20,2

48,1

4,2

1,9

3,4

-2,2

Legume şi fructe

120,2

127,9

9,5

11,5

3,8

2,6

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

17,2

de 3,5 ori

0,5

1,7

0,4

1,2

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

1,7

123,8

0,1

0,2

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

11,9

105,2

1,1

1,1

1,0

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

1,3

101,5

0,1

0,1

0,1

0,0

Băuturi şi tutun

113,5

125,0

9,1

10,9

-1,4

2,3

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

94,9

131,0

7,3

9,1

-1,4

2,3

Tutun brut şi prelucrat

18,6

101,2

1,8

1,8

0,0

0,0

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

86,8

56,2

15,5

8,3

17,1

-6,8

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

2,3

87,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

51,0

58,4

8,8

4,9

9,0

-3,7

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

3,3

131,5

0,2

0,3

0,2

0,1

Lemn şi plută

0,7

95,0

0,1

0,1

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,7

65,7

0,1

0,1

0,1

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

0,5

36,2

0,1

0,0

0,2

-0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

7,8

163,0

0,5

0,8

0,3

0,3

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

18,1

34,5

5,3

1,7

7,3

-3,5

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

2,4

157,1

0,1

0,2

-0,1

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

5,0

45,4

1,1

0,5

1,4

-0,6

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

2,8

26,6

1,0

0,3

1,4

-0,8

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

2,2

de 4,1 ori

0,1

0,2

0,0

0,2

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

58,1

154,1

3,8

5,6

3,5

2,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

58,0

154,1

3,8

5,6

3,5

2,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

63,9

137,7

4,7

6,2

1,8

1,8

Produse chimice organice

1,0

57,6

0,2

0,1

0,2

-0,1

Produse tanante sau colorante

0,6

95,3

0,1

0,1

0,1

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

38,3

121,3

3,2

3,7

0,5

0,7

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

17,4

de 2,4 ori

0,7

1,7

0,6

1,1

Materiale plastice sub forme primare

2,5

161,1

0,1

0,2

0,2

0,1

Materiale plastice prelucrate

3,2

107,4

0,3

0,3

0,2

0,0

Alte materiale şi produse chimice

0,8

122,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

104,9

110,7

9,5

10,1

7,7

1,0

Piele, altă piele şi blană prelucrate

1,3

91,9

0,1

0,1

0,2

0,0

Cauciuc prelucrat

10,8

97,3

1,1

1,0

1,3

0,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

5,8

125,5

0,5

0,6

0,5

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

6,5

60,0

1,1

0,6

1,2

-0,4

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

46,8

163,4

2,9

4,5

2,1

1,8

Articole din minerale nemetalice

17,2

82,1

2,1

1,7

1,1

-0,4

Fier şi oţel

4,5

105,7

0,4

0,4

0,6

0,0

Metale neferoase

0,7

154,4

0,0

0,1

0,1

0,0

Articole prelucrate din metal

11,3

90,6

1,3

1,1

0,6

-0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

172,3

104,2

16,6

16,5

13,4

0,7

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

6,0

119,2

0,5

0,6

0,2

0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

12,3

74,1

1,7

1,2

1,8

-0,4

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

2,1

77,0

0,3

0,2

0,3

-0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

23,0

68,6

3,4

2,2

4,0

-1,0

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,5

118,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

2,9

45,3

0,6

0,3

0,9

-0,3

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

96,7

126,7

7,7

9,3

4,0

2,0

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

22,2

115,3

1,9

2,1

1,9

0,3

Alte echipamente de transport

6,6

127,4

0,5

0,6

0,3

0,1

Articole manufacturate diverse

247,2

108,0

23,0

23,7

11,4

1,8

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

3,6

111,5

0,3

0,3

0,4

0,0

Mobilă şi părţile ei

44,7

121,0

3,7

4,3

3,8

0,8

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

9,5

101,7

1,0

0,9

0,4

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

128,0

97,5

13,2

12,3

3,9

-0,3

Încălţăminte

24,6

105,3

2,4

2,4

1,7

0,1

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

17,0

de 2,3 ori

0,7

1,6

0,4

1,0

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,2

52,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte articole diverse

19,6

114,5

1,7

1,9

0,8

0,2

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 23,7% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (51,8% din total secţiune şi 12,3% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (18,1% din total secţiune şi 4,3% din total exporturi), încălţăminte (9,9% din total secţiune şi 2,4% din total exporturi), alte articole diverse (7,9% din total secţiune şi 1,9% din total exporturi), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (6,9% din total secţiune şi 1,6% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au clasat pe locul doi, reprezentînd 18,1% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (63,7% din total secţiune şi 11,5% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (10,7% din total secţiune şi 1,9% din total exporturi), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (9,1% din total secţiune şi 1,7% din total exporturi), hrană destinată animalelor (6,3% din total secţiune şi 1,1% din total exporturi), carne şi preparate din carne (4,2% din total secţiune şi 0,8% din total exporturi), produse lactate şi ouă de păsări (2,3% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), animale vii (2,0% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au situat pe locul trei, deţinînd o cotă de 16,5% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de maşini şi aparate electrice (56,1% din total secţiune şi 9,3% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (13,3% din total secţiune şi 2,2% din total exporturi), vehicule rutiere (12,9% din total secţiune şi 2,1% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (7,2% din total secţiune şi 1,2% din total exporturi), alte echipamente de transport (3,8% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi),  maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (3,5% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (1,7% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (1,2% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au clasat pe locul patru, cu o pondere de 10,9% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (83,7% din total secţiune şi 9,1% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (16,3% din total secţiune şi 1,8% din total exporturi).

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au situat pe locul cinci, reprezentînd 10,1% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (44,6% din total secţiune şi 4,5% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (16,4% din total secţiune şi 1,7% din total exporturi), articole prelucrate din metal (10,8% din total secţiune şi 1,1% din total exporturi), cauciuc prelucrat (10,3% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (6,2% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), articole din lemn, exclusiv mobilă (5,5% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), fier şi oţel (4,3% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi).

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili, s-au clasat pe locul şase deţinînd o cotă de 8,3% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi semnificative au deţinut exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (58,8% din total secţiune şi 4,9% din total exporturi), minereuri metalifere şi deşeuri din metale (20,8% din total secţiune şi 1,7% din total exporturi), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (9,0% din total secţiune şi 0,8% din total exporturi), cauciuc brut (3,8% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), alte materii brute de origine animală sau vegetală (2,7% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute  (2,6% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au situat pe locul şapte, reprezentînd 6,2% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (60,0% din total secţiune şi 3,7% din total exporturi), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (27,2% din total secţiune şi 1,7% din total exporturi), materiale plastice prelucrate (5,1% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi).  Cea mai mare parte din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile (82,6%).

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 5,6% în total exporturi.

În ianuarie-iunie 2012, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2011 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de legume şi fructe (+27,9%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+31,0%), maşini şi aparate electrice  (+26,7%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+54,1%), fire, ţesături şi articole textile (+63,4%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 3,5 ori), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (de 2,4 ori), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (de 2,3 ori), mobilă şi părţile ei (+21,0%), produse medicinale şi farmaceutice (+21,3%), carne şi preparate din carne (+81,9%), vehicule rutiere (+15,3%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+63,0%), alte articole diverse (+14,5%), animale vii (+88,3%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (de 4,1 ori), încălţăminte (+5,3%), hrană destinată animalelor (+5,2%), alte echipamente de transport (+27,4%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (+19,2%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+25,5%), cauciuc brut (+31,5%), materiale plastice sub forme primare (+61,1%), alte materii brute de origine animală sau vegetală (+57,1%), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 17,9%.

Totodată, s-au micşorat exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (-41,6%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-65,5%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-51,9%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-31,4%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-73,4%), articole din minerale nemetalice (-17,9%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-25,9%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-40,0%), îmbrăcăminte şi accesorii (-2,5%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-54,7%), articole prelucrate din metal (-9,4%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-23,0%), produse chimice organice (-42,4%), fibre textile şi deşeurile lor (-63,8%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 13,4%.

Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2012 au însumat 401,8 mil. dolari SUA, cu 6,2% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 3,7% - comparativ cu luna iunie 2011.

În ianuarie-iunie 2012 importurile au totalizat 2460,6 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2011 cu 3,6%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 1065,4 mil. dolari SUA (cu 0,9% mai mult decît în ianuarie-iunie 2011), deţinînd o pondere de 43,3% în total importuri (44,5% în  ianuarie-iunie 2011).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 798,7 mil. dolari SUA (cu 2,7% mai mare decît în ianuarie-iunie 2011), care echivalează cu o cotă de 32,5% în total importuri (32,8% în ianuarie-iunie 2011).

Primele 34 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 95,9% din volumul total, au fost:

Ianuarie-iunie 2012

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iunie 2011

ianuarie-iunie

ianuarie-iunie

2011

2012

2011

2012

Import - total

2460,6

103,6

100,0

100,0

41,7

3,6

       din care:

Federaţia Rusă

417,1

108,3

16,2

17,0

6,7

1,4

Ucraina

271,3

94,5

12,1

11,0

4,2

-0,7

România

266,9

100,8

11,1

10,8

6,0

0,1

Germania

188,9

105,5

7,5

7,7

3,2

0,4

China

187,0

108,1

7,3

7,6

2,5

0,6

Turcia

185,7

110,7

7,1

7,5

4,8

0,8

Italia

159,1

94,4

7,1

6,5

3,0

-0,4

Belarus

92,4

117,6

3,3

3,8

2,1

0,6

Polonia

65,4

119,6

2,3

2,7

0,6

0,5

Austria

50,5

116,3

1,8

2,1

1,0

0,3

Franţa

47,5

103,7

1,9

1,9

0,8

0,1

Ungaria

44,3

95,2

2,0

1,8

1,2

-0,1

Statele Unite ale Americii

34,6

92,9

1,6

1,4

0,4

-0,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

31,8

104,0

1,3

1,3

0,3

0,1

Bulgaria

31,7

111,1

1,2

1,3

0,5

0,1

Republica Cehă

30,2

124,9

1,0

1,2

0,4

0,3

Israel

24,9

de 3,5 ori

0,3

1,0

0,1

0,8

Olanda

24,3

103,2

1,0

1,0

0,2

0,0

Grecia

23,0

58,0

1,7

0,9

-0,2

-0,7

Spania

21,1

113,3

0,8

0,9

0,4

0,1

Elveţia

18,3

97,5

0,8

0,7

0,5

0,0

Coreea de Sud

17,0

136,4

0,5

0,7

0,2

0,2

Belgia

16,8

90,2

0,8

0,7

0,3

-0,1

India

15,1

86,2

0,7

0,6

0,3

-0,1

Japonia

15,0

80,0

0,8

0,6

0,3

-0,2

Kazahstan

13,0

91,7

0,6

0,5

0,6

0,0

Suedia

10,8

68,8

0,7

0,4

0,5

-0,2

Slovacia

10,6

104,3

0,4

0,4

0,2

0,0

Taiwan,  provincie a Chinei

8,7

109,2

0,3

0,4

0,2

0,0

Slovenia

8,2

73,9

0,5

0,3

0,3

-0,1

Lituania

8,1

118,0

0,3

0,3

0,0

0,1

Vietnam

7,6

90,0

0,4

0,3

0,1

0,0

Brazilia

7,5

139,5

0,2

0,3

-2,0

0,1

Danemarca

7,0

126,9

0,2

0,3

0,0

0,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-iunie 2012, comparativ cu perioada similară din anul 2011 relevă, că majorarea livrărilor din Federaţia Rusă (+8,3%), Turcia (+10,7%), Israel (de 3,5 ori), China (+8,1%), Belarus (+17,6%), Polonia (+19,6%), Germania (+5,5%), Austria (+16,3%), Republica Cehă (+24,9%), Coreea de Sud (+36,4%), România (+0,8%), Franţa (+3,7%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+4,0%), Bulgaria (+11,1%), Spania (+13,3%), Lituania (+18,0%), Brazilia (+39,5%) şi Danemarca (+26,9%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 6,7%.

Totodată, s-au diminuat importurile din Ucraina (-5,5%), Grecia (-42,0%), Italia  (-5,6%), Japonia  (-20,0%), Suedia (-31,2%), Ungaria (-4,8%), Statele Unite ale Americii (-7,1%), Belgia (-9,8%), India (-13,8%) şi Slovenia (-26,1%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 2,7%.

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-iunie 2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)

importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă      de ianuarie-iunie 2011

ianuarie-iunie

ianuarie-iunie

2011

2012

2011

2012

Import - total            

2460,6

103,6

100,0

100,0

41,7

3,6

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

247,8

105,4

9,9

10,1

2,5

0,5

Animale vii

3,8

140,5

0,1

0,2

0,0

0,0

Carne şi preparate din carne

18,6

137,5

0,6

0,8

0,3

0,2

Produse lactate şi ouă de păsări

16,9

117,6

0,6

0,7

0,1

0,1

Peşte, crustacee, moluşte

23,2

105,5

0,9

0,9

0,2

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

41,8

113,7

1,5

1,7

0,7

0,2

Legume şi fructe

68,6

90,4

3,2

2,8

0,6

-0,3

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

9,4

186,5

0,2

0,4

-0,2

0,2

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

24,2

106,3

1,0

1,0

0,3

0,1

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

8,1

88,1

0,4

0,3

0,1

0,0

Produse şi preparate alimentare diverse

33,2

101,1

1,4

1,3

0,4

0,0

Băuturi şi tutun

59,0

94,1

2,6

2,4

0,3

-0,2

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

27,5

117,4

1,0

1,1

0,2

0,1

Tutun brut şi prelucrat

31,5

80,1

1,6

1,3

0,1

-0,3

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

57,8

100,9

2,4

2,3

0,7

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

11,9

139,5

0,4

0,5

-0,5

0,1

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

3,8

121,3

0,1

0,1

0,1

0,0

Lemn şi plută

11,2

88,9

0,5

0,4

0,2

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

6,4

102,4

0,3

0,3

0,2

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

6,3

144,5

0,2

0,3

0,1

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,9

11,0

0,3

0,0

0,4

-0,3

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

17,2

120,0

0,6

0,7

0,2

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

587,9

111,1

22,3

23,9

10,8

2,5

Cărbune, cocs şi brichete

9,5

73,6

0,5

0,4

0,4

-0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

276,6

100,3

11,6

11,3

6,6

0,0

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

276,5

121,8

9,6

11,2

3,0

2,1

Energie electrică

25,3

188,1

0,6

1,0

0,8

0,5

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

6,9

161,2

0,2

0,3

0,0

0,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,7

177,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

4,8

180,5

0,1

0,2

0,0

0,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

1,4

113,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

340,7

107,4

13,4

13,8

4,9

1,0

Produse chimice organice

7,6

124,2

0,2

0,3

0,1

0,1

Produse chimice anorganice

4,6

58,9

0,3

0,2

0,2

-0,1

Produse tanante şi colorante

13,3

100,1

0,6

0,6

0,2

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

101,8

104,9

4,1

4,1

1,1

0,2

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

59,5

124,8

2,0

2,4

0,5

0,5

Îngrăşăminte minerale sau chimice

22,7

99,5

1,0

0,9

0,8

0,0

Materiale plastice sub forme primare

28,1

116,9

1,0

1,1

0,3

0,2

Materiale plastice prelucrate

38,7

103,5

1,6

1,6

0,5

0,0

Alte materiale şi produse chimice

64,4

105,4

2,6

2,6

1,2

0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

447,1

100,4

18,7

18,2

8,5

0,1

Piele, altă piele şi blană prelucrate

12,2

85,1

0,6

0,5

0,3

-0,1

Cauciuc prelucrat

35,9

99,2

1,5

1,5

0,9

0,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

27,8

115,4

1,0

1,1

0,3

0,2

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

44,8

88,0

2,1

1,8

1,0

-0,3

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

143,0

108,8

5,5

5,8

2,4

0,5

Articole din minerale nemetalice

56,0

104,5

2,3

2,3

0,8

0,1

Fier şi oţel

60,8

92,9

2,8

2,5

1,7

-0,2

Metale neferoase

9,3

94,2

0,4

0,4

0,2

0,0

Articole prelucrate din metal

57,3

96,2

2,5

2,3

0,9

-0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

502,0

96,7

21,9

20,4

10,8

-0,7

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

10,4

81,2

0,5

0,4

0,4

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

73,7

92,2

3,4

3,0

2,6

-0,3

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

3,4

75,4

0,2

0,1

0,2

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

70,4

88,1

3,4

2,9

2,0

-0,4

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

16,7

120,2

0,6

0,7

0,1

0,1

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

46,3

77,1

2,5

1,9

1,1

-0,6

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

151,7

107,6

5,9

6,2

3,1

0,5

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

124,4

99,3

5,3

5,0

3,4

0,0

Alte echipamente de transport

5,0

de 2,7 ori

0,1

0,2

-2,1

0,1

Articole manufacturate diverse

211,3

103,7

8,6

8,6

3,2

0,3

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

16,6

112,0

0,6

0,7

0,2

0,1

Mobilă şi părţile ei

31,8

110,7

1,2

1,3

0,5

0,1

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,1

102,7

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

42,7

109,0

1,7

1,7

0,3

0,1

Încălţăminte

16,4

97,1

0,7

0,7

0,4

0,0

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

21,2

95,8

0,9

0,9

0,4

0,0

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

3,4

87,0

0,2

0,1

0,0

0,0

Alte articole diverse

77,1

101,3

3,2

3,1

1,4

0,0

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 23,9% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri petrolul şi produsele petroliere reprezintă 47,1% din total secţiune şi 11,3% din total importuri, gazul şi produsele industriale obţinute din gaz – 47,0% din total secţiune şi 11,2% din total importuri, energia electrică – 4,3% din total secţiune şi 1,0% din total importuri, cărbunele, cocsul şi brichetele – 1,6% din total secţiune şi 0,4% din total importuri.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 20,4% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut maşinile şi aparatele electrice (30,2% din total secţiune şi 6,2% din total importuri), vehiculele rutiere (24,8% din total secţiune şi 5,0% din total importuri), maşinile şi aparatele specializate pentru industriile specifice (14,7% din total secţiune şi 3,0% din total importuri), maşinile şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (14,0% din total secţiune şi 2,9% din total importuri), aparatele şi echipamentele de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (9,2% din total secţiune şi 1,9% din total importuri), maşinile şi aparatele de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (3,3% din total secţiune şi 0,7% din total importuri), maşinile generatoare de putere şi echipamentele lor (2,1% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 18,2% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (32,0% din total secţiune şi 5,8% din total importuri), fierul şi oţelul (13,6% din total secţiune şi 2,5% din total importuri), articolele prelucrate din metal (12,8% din total secţiune şi 2,3% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (12,5% din total secţiune şi 2,3% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (10,0% din total secţiune şi 1,8% din total importuri), cauciucul prelucrat (8,0% din total secţiune şi 1,5% din total importuri), articolele din lemn, exclusiv mobilă (6,2% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), pielea şi blănurile prelucrate (2,7% din total secţiune şi 0,5% din total importuri), metalele neferoase (2,1% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 13,8% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate le-au revenit produselor medicinale şi farmaceutice (29,9% din total secţiune şi 4,1% din total importuri), altor materiale şi produse chimice (18,9% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), uleiurilor esenţiale, rezinoidelor şi substanţelor parfumate, preparatelor pentru toaletă, produselor pentru înfrumuseţare (17,5% din total secţiune şi 2,4% din total importuri), materialelor plastice prelucrate (11,4% din total secţiune şi 1,6% din total importuri), materialelor plastice sub forme primare (8,2% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), îngrăşămintelor minerale sau chimice (6,6% din total secţiune şi 0,9% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 10,1% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi legumele şi fructele (27,7% din total secţiune şi 2,8% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (16,9% din total secţiune şi 1,7% din total importuri), produsele şi preparatele alimentare diverse (13,4% din total secţiune şi 1,3% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (9,8% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), peştele, crustaceele şi moluştele (9,4% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), carnea şi preparatele din carne (7,5% din total secţiune şi 0,8% din total importuri), produsele lactate şi ouăle de păsări (6,8% din total secţiune şi 0,7% din total importuri), zahărul, preparatele pe bază de zahăr; mierea (3,8% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

În ianuarie-iunie 2012, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2011 au sporit importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (+21,8%), maşini şi aparate electrice (+7,6%), fire, ţesături, articole textile (+8,8%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+24,8%), energie electrică (+88,1%), produse medicinale şi farmaceutice (+4,9%), cereale şi preparate pe bază de cereale (+13,7%), materiale plastice sub forme primare (+16,9%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+15,4%), carne şi preparate din carne (+37,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+86,5%), alte materiale şi produse chimice (+5,4%), articole din minerale nemetalice (+4,5%), îmbrăcăminte şi accesorii (+9,0%), mobilă şi părţile ei (+10,7%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+17,4%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (+6,3%), alte materii brute de origine animală sau vegetală (+20,0%), produse lactate şi ouă de păsări (+17,6%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+20,2%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (+12,0%), seminţe şi fructe oleaginoase (+39,5%), produse chimice organice (+24,2%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+44,5%), alte echipamente de transport (de 2,7 ori), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+80,5%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 6,8%.

Totodată, au scăzut importurile de aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-22,9%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-11,9%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-7,8%), legume şi fructe (-9,6%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-12,0%), tutun brut şi prelucrat (-19,9%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-89,0%), fier şi oţel (-7,1%), articole prelucrate din metal (-3,8%), piele şi blană prelucrate (-14,9%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-18,8%), cărbune, cocs şi brichete (-26,4%), produse chimice anorganice (-41,1%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 3,2%.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-iunie 2012 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 1418,8 mil. dolari SUA, cu 40,1 mil. dolari SUA (+2,9%) mai mare faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2011. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 557,4 mil. dolari SUA (în ianuarie-iunie 2011 – 562,3 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 370,4 mil. dolari SUA (în ianuarie-iunie 2011 – 389,1 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-iunie

Ianuarie-iunie 2012  în % faţă de ianuarie-iunie 2011

2011

2012

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-1378,7

-1418,8

102,9

  din care:

Ucraina

-222,5

-211,7

95,1

China

-171,7

-183,9

107,1

Turcia

-124,4

-159,3

128,0

Germania

-128,2

-155,5

121,3

Federaţia Rusă

-122,8

-116,2

94,6

România

-92,2

-97,3

105,6

Belarus

-41,8

-55,3

132,2

Austria

-37,8

-45,7

120,8

Italia

-70,3

-38,9

55,5

Franţa

-34,5

-31,7

91,8

Ungaria

-37,6

-31,1

82,9

Polonia

-18,3

-26,5

145,0

Republica Cehă

-18,4

-24,2

130,5

Israel

-6,4

-23,8

de 3,7 ori

Statele Unite ale Americii

-23,8

-21,5

90,5

Spania

-18,4

-17,5

95,3

Coreea de Sud

-12,3

-17,0

136,8

Grecia

-25,4

-16,1

63,2

Bulgaria

-14,0

-15,6

111,1

Japonia

-18,7

-14,7

78,9

Elveţia

-16,4

-14,6

88,5

Olanda

-17,2

-14,0

81,7

Belgia

-14,1

-12,3

86,7

India

-14,9

-11,7

79,1

Suedia

-15,6

-9,5

61,0

Taiwan,  provincie a Chinei

-7,9

-8,4

107,1

Slovacia

-6,8

-8,0

118,4

Vietnam

-8,3

-7,5

89,0

Slovenia

-10,5

-7,5

71,5

Brazilia

-5,3

-7,4

139,6

Danemarca

-5,1

-6,3

121,9

Lituania

3,5

-2,6

x

Uzbekistan

-3,5

0,7

x

Portugalia

-4,2

2,0

x

Cipru

0,8

2,6

de 3,2 ori

Libia

0,1

2,6

de 19,7 ori

Belize

20,3

5,3

26,2

Georgia

4,8

6,4

133,7

Noua Zeelandă

-0,7

7,5

x

Kazahstan

1,7

8,3

de 4,9 ori

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

14,1

8,7

61,5

Irak

3,3

15,8

de 4,8 ori

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-iunie

Ianuarie-iunie 2012  în % faţă de ianuarie-iunie 2011

2011

2012

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-1378,7

-1418,8

102,9

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-69,4

-59,1

85,2

Animale vii

-0,7

0,0

x

Carne şi preparate din carne

-9,1

-10,6

116,0

Produse lactate şi ouă de păsări

-9,9

-12,5

126,7

Peşte, crustacee, moluşte

-22,0

-23,2

105,5

Cereale şi preparate pe bază de cereale

5,3

-21,6

x

Legume şi fructe

18,1

51,6

de 2,9 ori

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

-0,2

7,8

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-21,5

-22,5

105,2

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

2,1

3,8

181,0

Produse şi preparate alimentare diverse

-31,5

-31,9

101,1

Băuturi şi tutun

28,1

54,5

193,8

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

49,1

67,4

137,4

Tutun brut şi prelucrat

-21,0

-12,9

61,7

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

97,1

29,0

29,9

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

2,5

2,3

90,4

Seminţe şi fructe oleaginoase

78,8

39,1

49,6

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,6

-0,5

77,5

Lemn şi plută

-11,9

-10,5

88,5

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,0

0,6

65,3

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-4,9

-5,9

120,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

0,4

1,5

de 3,5 ori

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

44,6

17,2

38,6

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-12,8

-14,8

115,7

Combustibili minerali, lubrifianti şi materiale derivate

-518,2

-582,9

112,5

Cărbune, cocs şi brichete

-12,9

-9,5

73,6

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-265,4

-273,8

103,2

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-226,5

-274,3

121,1

Energie electrică

-13,4

-25,3

188,2

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

33,4

51,2

153,2

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,4

-0,7

177,5

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

35,0

53,2

152,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-1,2

-1,3

110,5

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-270,8

-276,8

102,2

Produse chimice organice

-4,4

-6,6

150,1

Produse chimice anorganice

-7,7

-4,5

58,5

Produse tanante şi colorante

-12,6

-12,7

100,4

Produse medicinale şi farmaceutice

-65,4

-63,5

97,0

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-40,6

-42,1

104,0

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-22,7

-22,7

99,5

Materiale plastice sub forme primare

-22,5

-25,6

113,9

Materiale plastice prelucrate

-34,4

-35,5

103,2

Alte materiale şi produse chimice

-60,5

-63,6

105,2

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-350,6

-342,2

97,6

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-12,9

-10,9

84,4

Cauciuc prelucrat

-25,1

-25,1

100,1

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-19,5

-22,0

113,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-40,1

-38,3

95,6

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-102,7

-96,2

93,6

Articole din minerale nemetalice

-32,6

-38,8

118,9

Fier şi oţel

-61,2

-56,3

92,0

Metale neferoase

-9,4

-8,6

91,5

Articole prelucrate din metal

-47,1

-46,0

97,7

Maşini şi echipamente pentru transport

-353,9

-329,7

93,2

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-7,8

-4,4

56,6

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-63,3

-61,4

97,0

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-1,8

-1,3

72,8

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-46,4

-47,4

102,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-13,4

-16,2

120,2

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-53,8

-43,4

80,8

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-64,7

-55,0

85,1

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-106,0

-102,2

96,4

Alte echipamente de transport

3,3

1,6

48,4

Articole manufacturate diverse

25,3

35,9

142,4

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-11,6

-13,0

112,1

Mobilă şi părţile ei

8,2

12,9

156,9

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

7,4

7,4

101,4

Îmbrăcăminte şi accesorii

92,1

85,3

92,6

Încălţăminte

6,4

8,2

126,6

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-14,7

-4,2

28,1

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-3,6

-3,2

90,4

Alte articole diverse

-58,9

-57,5

97,5

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iunie 2012 a fost de 42,3% faţă de 41,9% în  perioada corespunzătoare din anul 2011.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-iunie 2012 mărfuri şi produse în valoare de 65,5 mil. dolari SUA, cu 16,0% mai mult decît în aceeaşi perioadă din anul 2011. Creşterea importurilor a fost condiţionată de majorarea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (+15,7%) cărora le-au revenit 89,9% din importurile realizate de persoanele fizice.

Note:

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
2 Datele pentru luna iunie 2012 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2011 – date rectificate.

Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
40672 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran