RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 18.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2012
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2012
20.09.2012
Versiune tipar

Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2012*

Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2012 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1523,1 lei, fiind în creştere cu 6,0% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2011. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 1,9%1.

Plăţile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit, 43,7% din veniturile totale disponibile, contribuţia acestora fiind în descreştere faţă de trimestrul II 2011 cu 0,3 puncte procentuale (vezi anexa, tabelul 1).

În trimestrul II 2012 prestaţiile sociale au contribuit la formarea veniturilor gospodăriilor în proporţie de 19,0% sau cu 0,2 puncte procentuale mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Totodată, ponderea pensiilor s-a majorat cu 1 p.p., iar ajutorul social cu 0,6 p.p.

Veniturile din activităţile pe cont propriu reprezintă 16,1% din veniturile populaţiei, inclusiv 9,8% sunt veniturile din activitatea individuală agricolă, iar 6,3% - veniturile din activitatea individuală non-agricolă. Comparativ cu trimestrul II 2011 ponderea acestor venituri s-a redus 0,6 puncte procentuale.

Transferurile băneşti din afara ţării rămîn a fi o sursă importantă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea constituie 15,5% din total venituri faţă de 14,4% în trimestrul II 2011, iar în termeni absoluţi, cuantumul acestor venituri a crescut cu 14,4%.

Figura 1. Structura veniturilor disponibile, pe surse de formare,
trimestrul II anul 2012

În funcţie de mediu de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei urbane au fost în medie cu 665,7 lei sau de 1,5 ori mai mari comparativ cu veniturile populaţiei din mediul rural. Sursă principala de venit a populaţiei din mediul urban este activitatea salariată, care reprezintă 57% din total venituri (56,1% în trimestrul II 2011) şi prestaţiile sociale – 15,7% (vezi anexa, tabelul 2). În mediul rural, activitatea salariată contribuie la formarea veniturilor în proporţie de 28,5% (29,9% în trimestrul II 2011), iar veniturile din activitatea individuală agricolă constituie 19,6%.

Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 19,1% faţă de 12,4% în cazul populaţiei din mediul urban. Totodată, pentru populaţia din mediul rural este caracteristică o pondere mai mare a prestaţiilor sociale, contribuţia acestora fiind 22,6% comparativ cu 15,7% în mediul urban (vezi anexa, tabelul 2-3).

În structura veniturilor disponibile ale populaţiei predominante sînt veniturile băneşti – 89,1%, iar celor în natură le revine 10,9%. În termeni absoluţi, veniturile băneşti au însumat 1356,9 lei lunar în medie pe o persoană, iar cele în natură – 166,2 lei (vezi anexa, tabelul 1). Veniturile băneşti constituie 96,2 % din veniturile populaţiei din mediul urban, iar în cazul mediului rural contribuţia acestora este de 81,0% (vezi anexa, tabelul 2-3).

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul II 2012 au constituit în medie pe o persoană 1582,6 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 3,9% (vezi anexa, tabelul 4). În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) populaţia a cheltuit în medie cu 0,2% mai puţin comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost destinată acoperirii necesarului de consum alimentar – 43,7% (cu 0,7 puncte procentuale mai mult faţă de trimestrul II al anului 2011). În această perioadă populaţia a alocat mai multe mijloace financiare pentru întreţinerea locuinţei – 18,5% din cheltuielile totale de consum (+ 0,5 p.p.) şi pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 11,2% (+ 1,1 p.p). Totodată, s-a redus cota cheltuielilor pentru transport, 4,5% faţă de 5,2% şi sănătate, 4,8% faţă de 5,4% în trimestrul II 2011. Celelalte cheltuieli au fost direcţionate pentru comunicaţii (4,5% faţă de 4,3% în trimestrul II 2011), dotarea locuinţei (3,3% faţă de 3,6%), învăţămînt (0,9% faţă de 1,1%), etc.

Figura 2. Structura cheltuielilor de consum ale gospodăriilor în trimestrul II  anul 2012

În medie, cheltuielile de consum ale populaţiei din mediul urban în total au constituit 1953,1 lei lunar pe o persoană, respectiv cu 644,2 lei sau de 1,5 ori mai mult faţă de mediul rural.

În mediul urban, pentru asigurarea consumului de produse alimentare, populaţia a alocat 40,5% din cheltuielile lunare de consum (39,3% în trimestrul II 2011), iar în rural – 47,2% (practic nivelul trimestrului II 2011). Populaţia urbană a cheltuit mai mult pentru transport (5,6% faţă de 3,3% în mediul rural), întreţinerea locuinţei (19,1% faţă de 17,8%), servicii de agrement (1,9% faţă de 0,8%), servicii de comunicaţii (5,0% faţă de 4,0%), etc. (vezi anexa tabelul 5-6).

În structura cheltuielilor totale de consum ale populaţiei predomină cheltuielile băneşti – 89,6%, celor în natură le revine respectiv 10,4% (vezi anexa, tabelul 4-6). În gospodăriile urbane cheltuielile în natură constituie 3,7% din total cheltuieli de consum, de regulă acestea fiind cazurile consumului de produse alimentare primite gratis din afara gospodăriei (rude, ajutor material, etc.). În cazul gospodăriilor rurale cheltuielile în natură reprezintă consumul produselor alimentare din gospodăria auxiliară şi care constituie 17,8% din total cheltuieli de consum.

Note:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
1 Indicele preţurilor de consum în trimestrul II 2012 faţă de trimestrul II 2011 a constituit 104,1%.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şefa direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38986 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran