RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2012
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2012
12.11.2012
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 20121),2)

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna septembrie 2012 s-au cifrat la 187,0 mil. dolari SUA, cu 19,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 2,4% - comparativ cu luna septembrie 2011.

În ianuarie-septembrie 2012 exporturile de mărfuri au totalizat 1548,3 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2011 cu 0,2%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 954,9 mil. dolari SUA (61,7% din total exporturi), înregistrînd o creştere de 17,9% faţă de ianuarie-septembrie 2011, care a contribuit la sporirea exporturilor cu 9,4%.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 593,4 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 38,3% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-septembrie 2011 reexporturile de mărfuri s-au diminuat cu 19,2%.          

Ianuarie-septembrie 2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2011

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2011

2012

2011

2012

Export – total     

1548,3

100,2

100,0

100,0

56,4

0,2

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

721,1

93,6

49,8

46,6

29,8

-3,2

  ţările CSI

667,1

106,5

40,6

43,1

23,9

2,6

  alte ţări

160,1

107,9

9,6

10,3

2,7

0,8

Import – total  

3733,6

101,1

100,0

100,0

40,1

1,1

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

1651,8

100,6

44,5

44,3

17,2

0,3

  ţările CSI

1169,7

98,2

32,3

31,3

13,6

-0,6

  alte ţări

912,1

106,2

23,2

24,4

9,3

1,4

balanţA comercialĂ – total     

-2185,3

101,7

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

-930,7

106,7

40,6

42,6

x

x

  ţările CSI

-502,6

88,9

26,3

23,0

x

x

  alte ţări

-752,0

105,8

33,1

34,4

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 721,1 mil. dolari SUA (cu 6,4% mai puţin faţă de ianuarie-septembrie 2011), deţinînd o cotă de 46,6% în total exporturi (49,8% în ianuarie-septembrie 2011).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 43,1% (în ianuarie-septembrie 2011– 40,6%), ce corespunde unei valori de 667,1 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 6,5%, comparativ cu ianuarie-septembrie 2011.

Primele 29 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 96,0% din volumul total, au fost:

Ianuarie-septembrie 2012

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie  2011

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2011

2012

2011

2012

Export - total

1548,3

100,2

100,0

100,0

56,4

0,2

       din care:

Federaţia Rusă

475,7

110,5

27,9

30,7

18,5

2,9

România

248,0

88,5

18,1

16,0

11,8

-2,1

Italia

157,4

106,0

9,6

10,2

4,6

0,6

Ucraina

85,8

84,8

6,6

5,5

4,3

-1,0

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

61,6

86,7

4,6

4,0

1,3

-0,6

Polonia

56,6

95,6

3,8

3,7

3,0

-0,2

Belarus

55,5

109,2

3,3

3,6

-0,3

0,3

Germania

51,7

62,6

5,3

3,3

3,5

-2,0

Turcia

41,5

75,8

3,5

2,7

0,9

-0,9

Kazahstan

36,1

123,1

1,9

2,3

1,0

0,4

Bulgaria

25,4

107,9

1,5

1,6

1,3

0,1

Ungaria

21,1

140,0

1,0

1,4

1,1

0,4

Statele Unite ale Americii

20,9

121,8

1,1

1,3

0,2

0,2

Irak

19,8

de 4,2 ori

0,3

1,3

0,0

1,0

Franţa

17,3

129,8

0,9

1,1

0,3

0,3

Noua Zeelandă

15,4

de 356,7 ori

0,0

1,0

0,0

1,0

Georgia

13,8

153,2

0,6

0,9

0,0

0,3

Olanda

13,0

118,9

0,7

0,8

0,4

0,1

Republica Cehă

11,5

135,7

0,5

0,7

0,3

0,2

Lituania

8,5

61,4

0,9

0,5

0,7

-0,3

Grecia

7,6

48,2

1,0

0,5

0,6

-0,5

Austria

7,5

100,6

0,5

0,5

0,3

0,0

Belgia

6,8

99,7

0,4

0,4

0,2

0,0

Uzbekistan

6,3

142,1

0,3

0,4

0,1

0,1

Portugalia

5,6

de 94,2 ori

0,0

0,4

0,0

0,4

China

5,2

de 2,7 ori

0,1

0,3

0,1

0,2

Spania

4,2

de 7,2 ori

0,0

0,3

0,0

0,2

Elveţia

4,2

137,6

0,2

0,3

-1,1

0,1

Slovacia

4,0

84,7

0,3

0,3

0,1

0,0

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-septembrie 2012, comparativ cu perioada similară  din anul 2011 relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+10,5%), Irak (de 4,2 ori), Noua Zeelandă (de 356,7 ori), Italia (+6,0%), Kazahstan (+23,1%), Ungaria (+40,0%), Portugalia (de 94,2 ori), Belarus (+9,2%), Franţa (+29,8%), Georgia (+53,2%), Statele Unite ale Americii (+21,8%), Republica Cehă (+35,7%), China (de 2,7 ori), Spania (de 7,2 ori), Bulgaria (+7,9%), Olanda (+18,9%), Uzbekistan (+42,1%) şi Elveţia (+37,6%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 8,8%.

Totodată, s-au diminuat exporturile către România (-11,5%), Germania (-37,4%), Ucraina (-15,2%), Turcia (-24,2%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-13,3%), Grecia (-51,8%), Lituania (-38,6%) şi Polonia (-4,4%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 7,6%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie 2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari  SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2011

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2011

2012

2011

2012

Export - total

1548,3

100,2

100,0

100,0

56,4

0,2

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

282,0

102,4

17,8

18,2

6,6

0,4

Animale vii

6,1

108,6

0,4

0,4

0,0

0,0

Carne şi preparate din carne

15,5

133,0

0,7

1,0

0,7

0,3

Produse lactate şi ouă de păsări

8,0

92,3

0,6

0,5

0,3

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

34,1

49,3

4,5

2,2

1,9

-2,3

Legume şi fructe

179,5

113,4

10,2

11,6

3,6

1,4

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

20,1

de 3,3 ori

0,4

1,3

-0,4

0,9

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

2,3

119,5

0,1

0,1

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

13,9

117,4

0,8

0,9

0,4

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

2,4

104,9

0,1

0,2

0,1

0,0

Băuturi şi tutun

169,0

123,5

8,9

10,9

-0,4

2,1

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

141,9

123,2

7,5

9,2

-0,2

1,7

Tutun brut şi prelucrat

27,1

125,2

1,4

1,7

-0,2

0,4

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

122,6

56,6

14,0

7,9

13,0

-6,1

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

3,5

88,0

0,3

0,2

0,1

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

70,4

55,6

8,2

4,5

7,4

-3,7

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

4,7

117,0

0,3

0,3

0,3

0,0

Lemn şi plută

0,8

90,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,1

75,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

1,0

33,0

0,2

0,1

0,3

-0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

15,2

141,0

0,7

1,0

0,3

0,3

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

23,3

36,3

4,1

1,5

4,6

-2,6

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

2,6

154,2

0,1

0,2

0,0

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

9,3

52,5

1,2

0,6

1,3

-0,5

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

5,8

33,6

1,1

0,4

1,4

-0,7

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

3,5

de 6,6 ori

0,1

0,2

-0,1

0,2

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

63,0

139,7

2,9

4,1

2,1

1,1

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

62,9

139,7

2,9

4,1

2,1

1,1

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

104,7

127,1

5,3

6,8

2,7

1,4

Produse chimice organice

1,2

53,7

0,1

0,1

0,1

-0,1

Produse tanante sau colorante

1,3

97,6

0,1

0,1

0,1

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

59,3

117,9

3,3

3,8

0,9

0,6

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

33,2

175,4

1,2

2,2

1,1

0,9

Materiale plastice sub forme primare

3,6

88,1

0,3

0,2

0,3

0,0

Materiale plastice prelucrate

5,0

109,8

0,3

0,3

0,2

0,0

Alte materiale şi produse chimice

1,0

117,1

0,0

0,1

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

162,8

106,2

9,9

10,5

7,3

0,6

Piele, altă piele şi blană prelucrate

2,2

103,4

0,1

0,1

0,1

0,0

Cauciuc prelucrat

15,2

103,2

0,9

1,0

1,0

0,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

8,7

131,3

0,4

0,6

0,4

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

10,5

71,4

1,0

0,7

1,0

-0,3

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

68,4

133,2

3,3

4,4

2,6

1,1

Articole din minerale nemetalice

28,6

82,0

2,3

1,8

1,0

-0,4

Fier şi oţel

7,3

107,5

0,4

0,5

0,5

0,0

Metale neferoase

1,5

169,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Articole prelucrate din metal

20,4

96,5

1,4

1,3

0,6

0,0

Maşini şi echipamente pentru transport

261,8

104,7

16,2

16,9

12,2

0,8

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

7,5

78,0

0,6

0,5

0,5

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

17,1

72,3

1,5

1,1

1,3

-0,4

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

3,0

64,9

0,3

0,2

0,3

-0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

37,0

78,2

3,1

2,4

2,9

-0,7

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,7

119,5

0,1

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

3,8

48,8

0,5

0,2

0,5

-0,3

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

140,2

116,7

7,8

9,1

4,5

1,3

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

35,8

120,1

1,9

2,3

1,9

0,4

Alte echipamente de transport

16,7

de 2,5 ori

0,4

1,1

0,3

0,7

Articole manufacturate diverse

371,3

101,2

23,8

24,0

11,6

0,3

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

6,3

120,5

0,3

0,4

0,4

0,1

Mobilă şi părţile ei

67,6

116,9

3,8

4,4

3,6

0,6

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

13,5

98,5

0,9

0,9

0,3

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

194,4

93,0

13,5

12,5

4,1

-1,0

Încălţăminte

33,5

87,6

2,5

2,2

1,6

-0,3

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

24,1

193,4

0,8

1,6

0,5

0,8

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,3

60,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte articole diverse

31,6

105,7

2,0

2,0

1,1

0,1

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 24,0% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (52,4% din total secţiune şi 12,5% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (18,2% din total secţiune şi 4,4% din total exporturi), încălţăminte (9,0% din total secţiune şi 2,2% din total exporturi), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (6,5% din total secţiune şi 1,6% din total exporturi), articole de voiaj; sacoşe şi similare (3,6% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au clasat pe locul doi, reprezentînd 18,2% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (63,7% din total secţiune şi 11,6% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (12,1% din total secţiune şi 2,2% din total exporturi), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (7,1% din total secţiune şi 1,3% din total exporturi), carne şi preparate din carne (5,5% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), hrană destinată animalelor (4,9% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi), produse lactate şi ouă de păsări (2,8% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi), animale vii (2,2% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au situat pe locul trei, deţinînd o cotă de 16,9% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de maşini şi aparate electrice (53,6% din total secţiune şi 9,1% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (14,1% din total secţiune şi 2,4% din total exporturi), vehicule rutiere (13,7% din total secţiune şi 2,3% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (6,5% din total secţiune şi 1,1% din total exporturi), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (2,9% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (1,5% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (1,1% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au clasat pe locul patru, cu o pondere de 10,9% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (84,0% din total secţiune şi 9,2% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (16,0% din total secţiune şi 1,7% din total exporturi).

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au situat pe locul cinci, reprezentînd 10,5% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (42,0% din total secţiune şi 4,4% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (17,5% din total secţiune şi 1,8% din total exporturi), articole prelucrate din metal (12,6% din total secţiune şi 1,3% din total exporturi), cauciuc prelucrat (9,4% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (6,5% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi), articole din lemn, exclusiv mobilă (5,3% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), fier şi oţel (4,5% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi).

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili, s-au clasat pe locul şase deţinînd o cotă de 7,9% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi semnificative au deţinut exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (57,4% din total secţiune şi 4,5% din total exporturi), minereuri metalifere şi deşeuri din metale (19,0% din total secţiune şi 1,5% din total exporturi), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (12,4% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), cauciuc brut (3,8% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute  (2,9% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au situat pe locul şapte, reprezentînd 6,8% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (56,6% din total secţiune şi 3,8% din total exporturi), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (31,7% din total secţiune şi 2,2% din total exporturi), materiale plastice prelucrate (4,8% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi).  Cea mai mare parte din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile (82,7%).

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 4,1% în total exporturi.

În ianuarie-septembrie 2012, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2011 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (+23,2%), legume şi fructe (+13,4%), maşini şi aparate electrice  (+16,7%), fire, ţesături şi articole textile (+33,2%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+39,7%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+75,4%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 3,3 ori), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (+93,4%), mobilă şi părţile ei (+16,9%), produse medicinale şi farmaceutice (+17,9%), vehicule rutiere (+20,1%), tutun brut şi prelucrat (+25,2%), carne şi preparate din carne (+33,0%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+41,0%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (de 6,6 ori), hrană destinată animalelor (+17,4%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+31,3%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (+20,5%), metale neferoase (+69,1%), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 12,4%.

Totodată, s-au micşorat exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (-44,4%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-63,7%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-50,7%), îmbrăcăminte şi accesorii (-7,0%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-21,8%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-66,4%), articole din minerale nemetalice (-18,0%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-27,7%), încălţăminte (-12,4%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-28,6%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-51,2%), maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor (-22,0%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-35,1%), produse chimice organice (-46,3%), fibre textile şi deşeurile lor (-67,0%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 13,1%.

Importurile de mărfuri realizate în luna septembrie 2012 au însumat 449,7 mil. dolari SUA, cu 10,6% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 7,1% mai puţin comparativ cu luna septembrie 2011.

În ianuarie-septembrie 2012 importurile au totalizat 3733,6 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2011 cu 1,1%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 1651,8 mil. dolari SUA (cu 0,6% mai mult decît în ianuarie-septembrie 2011), deţinînd o pondere de 44,3% în total importuri (44,5% în  ianuarie-septembrie 2011).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1169,7 mil. dolari SUA (cu 1,8% mai puţin decît în ianuarie-septembrie 2011), care echivalează cu o cotă de 31,3% în total importuri (32,3% în ianuarie-septembrie 2011).

Primele 35 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 96,3% din volumul total, au fost:

Ianuarie-septembrie 2012

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2011

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2011

2012

2011

2012

Import - total

3733,6

101,1

100,0

100,0

40,1

1,1

       din care:

Federaţia Rusă

566,4

105,0

14,6

15,2

6,3

0,7

România

445,2

106,6

11,3

11,9

5,7

0,7

Ucraina

434,7

92,0

12,8

11,6

3,7

-1,0

China

288,6

102,2

7,6

7,7

2,7

0,2

Turcia

281,7

108,2

7,0

7,5

4,6

0,6

Germania

276,6

94,2

8,0

7,4

3,4

-0,5

Italia

234,6

94,7

6,7

6,3

2,3

-0,4

Belarus

139,5

101,3

3,7

3,7

2,4

0,0

Polonia

107,4

115,6

2,5

2,9

0,7

0,4

Austria

83,3

131,3

1,7

2,2

0,7

0,5

Ungaria

65,9

88,7

2,0

1,8

1,1

-0,2

Franţa

63,5

98,5

1,7

1,7

0,6

0,0

Statele Unite ale Americii

62,9

113,9

1,5

1,7

0,3

0,2

Bulgaria

54,7

118,2

1,3

1,5

0,5

0,2

Republica Cehă

47,1

113,1

1,1

1,3

0,5

0,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

45,3

94,4

1,3

1,2

0,4

-0,1

Grecia

40,3

68,0

1,6

1,1

-0,4

-0,5

Olanda

33,5

97,3

0,9

0,9

0,2

0,0

Israel

32,1

de 2,5 ori

0,4

0,9

0,2

0,5

Spania

30,7

106,2

0,8

0,8

0,4

0,0

Belgia

26,3

94,0

0,8

0,7

0,2

0,0

Coreea de Sud

24,5

108,3

0,6

0,7

0,3

0,1

Elveţia

24,4

87,0

0,8

0,7

0,5

-0,1

India

23,3

91,4

0,7

0,6

0,3

-0,1

Japonia

21,9

78,6

0,8

0,6

0,2

-0,2

Kazahstan

18,4

86,3

0,6

0,5

0,4

-0,1

Suedia

17,8

91,3

0,5

0,5

0,2

0,0

Slovacia

17,0

114,5

0,4

0,5

0,2

0,1

Brazilia

13,8

135,9

0,3

0,4

-1,3

0,1

Vietnam

13,0

95,8

0,4

0,3

0,1

0,0

Taiwan,  provincie a Chinei

12,5

95,7

0,4

0,3

0,2

0,0

Lituania

12,0

86,8

0,4

0,3

0,0

0,0

Slovenia

11,9

78,1

0,4

0,3

0,2

-0,1

Danemarca

10,2

124,2

0,2

0,3

0,0

0,1

Finlanda

9,4

81,5

0,3

0,3

0,1

-0,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-septembrie 2012, comparativ cu perioada similară din anul 2011 relevă, că majorarea livrărilor din Federaţia Rusă (+5,0%), România (+6,6%), Turcia (+8,2%), Austria (+31,3%), Israel (de 2,5 ori), Polonia (+15,6%), China (+2,2%), Statele Unite ale Americii (+13,9%), Bulgaria (+18,2%), Republica Cehă (+13,1%), Coreea de Sud (+8,3%), Slovacia (+14,5%), Brazilia (+35,9%), Danemarca (+24,2%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 4,5%.

Totodată, s-au diminuat importurile din Ucraina (-8,0%), Germania (-5,8%), Grecia (-32,0%), Italia  (-5,3%), Ungaria (-11,3%), Japonia (-21,4%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-5,6%),  Elveţia (-13,0%), India (-8,6%), Kazahstan (-13,7%), Slovenia (-21,9%) şi Finlanda (-18,5%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 3,4%.

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie 2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)

importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă      de ianuarie-septembrie 2011

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2011

2012

2011

2012

Import - total            

3733,6

101,1

100,0

100,0

40,1

1,1

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

379,5

108,0

9,5

10,2

2,7

0,8

Animale vii

6,1

153,3

0,1

0,2

0,0

0,1

Carne şi preparate din carne

32,3

140,9

0,6

0,9

0,2

0,3

Produse lactate şi ouă de păsări

27,7

118,3

0,6

0,7

0,2

0,1

Peşte, crustacee, moluşte

34,1

111,1

0,8

0,9

0,2

0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

63,6

116,1

1,5

1,7

0,6

0,2

Legume şi fructe

92,2

92,6

2,7

2,5

0,6

-0,2

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

20,7

148,8

0,4

0,5

0,1

0,2

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

35,7

98,4

1,0

1,0

0,3

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

14,9

106,3

0,4

0,4

0,1

0,0

Produse şi preparate alimentare diverse

52,2

100,9

1,4

1,4

0,4

0,0

Băuturi şi tutun

101,7

104,6

2,6

2,7

0,1

0,1

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

46,5

128,2

1,0

1,2

0,2

0,3

Tutun brut şi prelucrat

55,2

90,5

1,6

1,5

-0,1

-0,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

82,3

97,3

2,3

2,2

0,8

-0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

13,5

119,3

0,3

0,4

-0,3

0,0

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

5,3

103,4

0,1

0,1

0,1

0,0

Lemn şi plută

19,3

95,6

0,6

0,5

0,2

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

11,1

96,1

0,3

0,3

0,2

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

11,6

148,5

0,2

0,3

0,1

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

1,7

14,3

0,3

0,1

0,3

-0,3

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

19,6

116,2

0,5

0,5

0,2

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

855,7

107,4

21,6

22,9

10,3

1,6

Cărbune, cocs şi brichete

17,4

87,8

0,5

0,5

0,3

-0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

463,0

100,0

12,5

12,4

6,4

0,0

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

332,7

116,4

7,8

8,9

2,6

1,3

Energie electrică

42,6

152,1

0,8

1,1

1,0

0,4

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

11,3

158,6

0,2

0,3

0,0

0,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

1,2

146,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

8,3

186,9

0,1

0,2

0,0

0,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

1,8

96,9

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

517,6

106,0

13,2

13,9

4,5

0,8

Produse chimice organice

11,1

101,5

0,3

0,3

0,2

0,0

Produse chimice anorganice

8,2

72,2

0,3

0,2

0,1

-0,1

Produse tanante şi colorante

24,3

99,6

0,7

0,7

0,2

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

158,6

109,5

3,9

4,2

0,8

0,4

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

98,6

121,9

2,2

2,6

0,7

0,5

Îngrăşăminte minerale sau chimice

33,1

99,0

0,9

0,9

0,8

0,0

Materiale plastice sub forme primare

43,1

95,5

1,2

1,2

0,5

-0,1

Materiale plastice prelucrate

65,9

103,0

1,7

1,8

0,4

0,1

Alte materiale şi produse chimice

74,7

101,8

2,0

2,0

0,8

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

692,8

97,9

19,2

18,5

7,6

-0,4

Piele, altă piele şi blană prelucrate

16,8

80,0

0,6

0,4

0,2

-0,1

Cauciuc prelucrat

54,4

96,9

1,5

1,5

0,8

0,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

47,3

109,4

1,2

1,3

0,4

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

70,4

88,1

2,2

1,9

0,9

-0,3

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

207,5

104,3

5,4

5,5

2,3

0,2

Articole din minerale nemetalice

93,4

99,6

2,5

2,5

0,8

0,0

Fier şi oţel

90,6

93,0

2,6

2,4

1,1

-0,2

Metale neferoase

15,7

93,1

0,5

0,4

0,2

0,0

Articole prelucrate din metal

96,7

96,1

2,7

2,6

0,9

-0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

761,5

91,6

22,5

20,4

10,9

-1,9

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

15,0

79,4

0,5

0,4

0,4

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

106,9

80,8

3,6

2,9

2,4

-0,7

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

5,7

74,5

0,2

0,2

0,2

-0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

116,6

92,8

3,4

3,1

1,8

-0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

26,1

116,2

0,6

0,7

0,0

0,1

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

72,9

79,2

2,5

1,9

0,9

-0,5

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

227,1

98,9

6,2

6,1

3,3

-0,1

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

179,9

90,8

5,4

4,8

3,1

-0,5

Alte echipamente de transport

11,3

de 2,6 ori

0,1

0,3

-1,2

0,2

Articole manufacturate diverse

331,0

100,7

8,9

8,9

3,2

0,1

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

29,7

110,1

0,7

0,8

0,2

0,1

Mobilă şi părţile ei

49,5

105,9

1,3

1,3

0,5

0,1

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

3,3

97,5

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

67,3

103,7

1,7

1,8

0,3

0,0

Încălţăminte

25,0

94,8

0,7

0,7

0,4

0,0

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

34,2

102,9

0,9

0,9

0,3

0,0

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

5,5

90,9

0,2

0,2

0,1

0,0

Alte articole diverse

116,5

96,3

3,3

3,1

1,4

-0,1

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 22,9% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri petrolul şi produsele petroliere reprezintă 54,1% din total secţiune şi 12,4% din total importuri, gazul şi produsele industriale obţinute din gaz – 38,9% din total secţiune şi 8,9% din total importuri, energia electrică – 5,0% din total secţiune şi 1,1% din total importuri, cărbunele, cocsul şi brichetele – 2,0% din total secţiune şi 0,5% din total importuri.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 20,4% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut maşinile şi aparatele electrice (29,8% din total secţiune şi 6,1% din total importuri), vehiculele rutiere (23,6% din total secţiune şi 4,8% din total importuri), maşinile şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (15,3% din total secţiune şi 3,1% din total importuri), maşinile şi aparatele specializate pentru industriile specifice (14,0% din total secţiune şi 2,9% din total importuri), aparatele şi echipamentele de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (9,6% din total secţiune şi 1,9% din total importuri), maşinile şi aparatele de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (3,4% din total secţiune şi 0,7% din total importuri), maşinile generatoare de putere şi echipamentele lor (2,0% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 18,5% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (30,0% din total secţiune şi 5,5% din total importuri), articolele prelucrate din metal (14,0% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (13,5% din total secţiune şi 2,5% din total importuri), fierul şi oţelul (13,1% din total secţiune şi 2,4% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (10,2% din total secţiune şi 1,9% din total importuri), cauciucul prelucrat (7,9% din total secţiune şi 1,5% din total importuri), articolele din lemn, exclusiv mobilă (6,8% din total secţiune şi 1,3% din total importuri), pielea şi blănurile prelucrate (2,4% din total secţiune şi 0,4% din total importuri), metalele neferoase (2,3% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 13,9% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate le-au revenit produselor medicinale şi farmaceutice (30,6% din total secţiune şi 4,2% din total importuri), uleiurilor esenţiale, rezinoidelor şi substanţelor parfumate, preparatelor pentru toaletă, produselor pentru înfrumuseţare (19,1% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), materialelor plastice prelucrate (12,7% din total secţiune şi 1,8% din total importuri), materialelor plastice sub forme primare (8,3% din total secţiune şi 1,2% din total importuri), îngrăşămintelor minerale sau chimice (6,4% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), produselor tanante sau colorante (4,7% din total secţiune şi 0,7% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 10,2% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi legumele şi fructele (24,3% din total secţiune şi 2,5% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (16,7% din total secţiune şi 1,7% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (9,4% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), peştele, crustaceele şi moluştele (9,0% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), carnea şi preparatele din carne (8,5% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), produsele lactate şi ouăle de păsări (7,3% din total secţiune şi 0,7% din total importuri), zahărul, preparatele pe bază de zahăr; mierea (5,5% din total secţiune şi 0,5% din total importuri), hrana destinată animalelor (3,9% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

În ianuarie-septembrie 2012, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2011 au sporit importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (+16,4%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+21,9%), produse medicinale şi farmaceutice (+9,5%), energie electrică (+52,1%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+28,2%), carne şi preparate din carne (+40,9%), fire, ţesături, articole textile (+4,3%), cereale şi preparate pe bază de cereale (+16,1%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+48,8%), materiale plastice prelucrate (+3,0%), mobilă şi părţile ei (+5,9%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+9,4%), peşte, crustacee, moluşte (+11,1%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (+10,1%), produse lactate şi ouă de păsări (+18,3%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+16,2%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+48,5%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+86,9%), animale vii (+53,3%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 4,8%.

Totodată, au scăzut importurile de maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-19,2%), vehicule rutiere (-9,2%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-20,8%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-11,9%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-85,7%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-7,2%), legume şi fructe (-7,4%), fier şi oţel (-7,0%), tutun brut şi prelucrat (-9,5%), maşini şi aparate electrice (-1,1%), articole prelucrate din metal (-3,9%), materiale plastice sub forme primare (-4,5%), cărbune, cocs şi brichete (-12,2%), piele şi blană prelucrate (-20,0%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-20,6%), produse chimice anorganice (-27,8%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-25,5%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 3,9%.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-septembrie 2012 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 2185,3 mil. dolari SUA, cu 36,6 mil. dolari SUA (+1,7%) mai mare faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2011. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 930,7 mil. dolari SUA (în ianuarie-septembrie 2011 – 872,6 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 502,6 mil. dolari SUA (în ianuarie-septembrie 2011 – 565,3 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie

Ianuarie-septembrie 2012   în % faţă de ianuarie-septembrie 2011

2011

2012

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-2148,7

-2185,3

101,7

  din care:

Ucraina

-371,4

-348,9

93,9

China

-280,4

-283,4

101,1

Turcia

-205,6

-240,2

116,8

Germania

-211,1

-224,9

106,6

România

-137,6

-197,2

143,3

Federaţia Rusă

-108,5

-90,7

83,5

Belarus

-86,9

-84,0

96,7

Italia

-99,4

-77,2

77,8

Austria

-55,9

-75,8

135,4

Polonia

-33,6

-50,8

150,8

Franţa

-51,2

-46,2

90,4

Ungaria

-59,2

-44,8

75,6

Statele Unite ale Americii

-38,0

-42,0

110,3

Republica Cehă

-33,1

-35,6

107,3

Grecia

-43,5

-32,7

75,2

Israel

-12,1

-30,7

de 2,5 ori

Bulgaria

-22,7

-29,3

128,8

Spania

-28,3

-26,5

93,4

Coreea de Sud

-22,6

-24,5

108,7

Japonia

-27,1

-21,0

77,3

Olanda

-23,5

-20,5

87,2

Elveţia

-24,9

-20,2

80,8

India

-22,2

-19,8

89,1

Belgia

-21,1

-19,5

92,2

Suedia

-19,2

-16,0

83,0

Brazilia

-10,1

-13,7

136,0

Slovacia

-10,1

-13,0

128,2

Vietnam

-13,3

-12,7

94,4

Taiwan,  provincie a Chinei

-12,9

-12,2

94,6

Slovenia

-14,6

-11,2

76,5

Danemarca

-7,8

-9,4

121,3

Finlanda

-10,8

-8,7

81,5

Lituania

-0,04

-3,5

de 92,2 ori

Uzbekistan

-4,6

0,4

x

Portugalia

-5,9

0,5

x

Georgia

8,4

12,1

143,1

Noua Zeelandă

-0,9

12,6

x

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

23,1

16,3

70,7

Kazahstan

8,0

17,7

de 2,2 ori

Irak

4,8

19,8

de 4,2 ori

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie

Ianuarie-septembrie 2012  în % faţă de ianuarie-septembrie 2011

2011

2012

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-2148,7

-2185,3

101,7

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-75,8

-97,5

128,6

Animale vii

1,7

0,0

Carne şi preparate din carne

-11,3

-16,8

149,1

Produse lactate şi ouă de păsări

-14,8

-19,7

133,5

Peşte, crustacee, moluşte

-30,6

-34,0

110,8

Cereale şi preparate pe bază de cereale

14,5

-29,5

x

Legume şi fructe

58,7

87,3

148,7

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

-7,9

-0,6

7,8

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-34,4

-33,4

97,2

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-2,2

-1,0

47,2

Produse şi preparate alimentare diverse

-49,5

-49,8

100,7

Băuturi şi tutun

39,6

67,3

169,9

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

78,9

95,4

120,8

Tutun brut şi prelucrat

-39,3

-28,1

71,5

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

132,0

40,3

30,6

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

3,9

3,4

89,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

115,4

56,9

49,3

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-1,1

-0,6

54,8

Lemn şi plută

-19,3

-18,5

95,8

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,3

1,0

73,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-8,5

-10,1

118,9

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

3,0

3,6

121,2

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

52,5

21,6

41,1

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-15,2

-17,0

112,0

Combustibili minerali, lubrifianti şi materiale derivate

-779,2

-846,4

108,6

Cărbune, cocs şi brichete

-19,8

-17,4

87,8

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-446,0

-457,2

102,5

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-285,4

-329,2

115,3

Energie electrică

-28,0

-42,6

152,2

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

38,0

51,7

136,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,8

-1,2

146,2

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

40,6

54,6

134,6

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-1,8

-1,7

95,3

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-406,0

-412,9

101,7

Produse chimice organice

-8,7

-9,9

113,7

Produse chimice anorganice

-11,2

-8,1

71,8

Produse tanante şi colorante

-23,1

-23,0

99,8

Produse medicinale şi farmaceutice

-94,6

-99,3

105,0

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-62,0

-65,4

105,6

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-33,4

-33,1

99,0

Materiale plastice sub forme primare

-41,1

-39,5

96,2

Materiale plastice prelucrate

-59,4

-60,9

102,5

Alte materiale şi produse chimice

-72,5

-73,7

101,6

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-554,7

-530,0

95,5

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-18,8

-14,6

77,3

Cauciuc prelucrat

-41,4

-39,2

94,6

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-36,7

-38,6

105,4

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-65,1

-59,9

91,9

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-147,7

-139,1

94,2

Articole din minerale nemetalice

-58,9

-64,8

110,0

Fier şi oţel

-90,7

-83,3

91,9

Metale neferoase

-16,0

-14,2

88,9

Articole prelucrate din metal

-79,4

-76,3

96,0

Maşini şi echipamente pentru transport

-581,1

-499,7

86,0

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-9,3

-7,5

81,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-108,7

-89,8

82,6

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-3,2

-2,7

88,5

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-78,3

-79,6

101,6

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-21,9

-25,4

116,1

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-84,2

-69,1

82,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-109,4

-86,9

79,4

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-168,4

-144,1

85,6

Alte echipamente de transport

2,3

5,4

de 2,4 ori

Articole manufacturate diverse

38,3

40,3

105,2

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-21,8

-23,4

107,7

Mobilă şi părţile ei

11,1

18,1

163,2

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

10,4

10,2

98,8

Îmbrăcăminte şi accesorii

144,1

127,1

88,2

Încălţăminte

11,8

8,5

71,7

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-20,7

-10,1

48,6

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-5,5

-5,2

93,8

Alte articole diverse

-91,1

-84,9

93,3

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-septembrie 2012 a fost de 41,5% faţă de 41,8% în  perioada corespunzătoare din anul 2011.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-septembrie 2012 mărfuri şi produse în valoare de 105,2 mil. dolari SUA, cu 10,6% mai mult decît în aceeaşi perioadă din anul 2011. Creşterea importurilor a fost condiţionată de majorarea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (+11,2%) cărora le-au revenit 91,1% din importurile realizate de persoanele fizice.

Note: 

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
2 Datele pentru luna septembrie 2012 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2011 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).  

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
40828 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran