RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 16.05.2022
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2012
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2012
30.11.2012
Versiune tipar

Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 20121

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-septembrie 2012 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 8328,0 mil. lei (în preţuri curente).

Investiţii în active materiale pe elemente de structură tehnologică. În ianuarie-septembrie 2012 investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 3943,3 mil. lei, fiind în creştere cu 0,8% comparativ cu perioada similară a anului precedent; în alte cheltuieli, investiţiile au însumat 639,7 mil. lei, înregistrînd o creştere cu 22,8% faţa de perioada respectivă a anului precedent. Totodată, investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport au însumat 3745,0 mil. lei, fiind în descreştere faţă de perioada respectivă a anului 2011 cu 3,7%.   

În ianuarie-septembrie 2012 se constată creşterea ponderii la lucrările de construcţii-montaj şi în alte cheltuieli respectiv cu 3,0 şi 1,4 puncte procentuale comparativ cu ianuarie-septembrie 2011. Cota-parte a investiţiilor în utilaje, maşini şi mijloace de transport în total investiţii a scăzut cu 4,4 puncte procentuale.

Structura investiţiilor pe elemente de structură tehnologică se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie 2012

Informativ: ianuarie-septembrie 2011 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2011

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

8328,0

99,3

100,0

100,0

           din care:

   lucrări de construcţii-montaj

3943,3

100,8

47,3

44,3

   utilaje şi maşini, mijloace de transport

3745,0

96,3

45,0

49,4

   alte cheltuieli

639,7

122,8

7,7

6,3

Investiţii în active materiale pe forme de proprietate. Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate a arătat că intensificarea activităţii investiţionale s-a produs, în fond, din contul sectorului privat al economiei naţionale.

Agenţii economici şi persoanele fizice ai sectorului nominalizat au valorificat 3382,6 mil. lei investiţii, au executat lucrări de construcţii–montaj în valoare de 1565,3 mil. lei sau respectiv 40,6% şi 39,7% din total investiţii realizate şi lucrări de construcţii executate. Comparativ cu perioada similară a anului 2011 aceste volume au scăzut respectiv cu 9,4% şi 18,9% (în preţuri comparabile).

Întreprinderilor din sectorul public le-au revenit 36,1% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau 3006,9 mil. lei, fiind în creştere cu 27,9% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2011.

Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 21,8% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau cu 3,4 puncte procentuale mai puţin faţă de realizările perioadei respective a anului 2011.      

Structura investiţiilor pe forme de proprietate se prezintă după cum urmează:

Ianuarie-septembrie 2012

Informativ: ianuarie-septembrie 2011 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2011

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

8328,0

99,3

100,0

100,0

     din care, pe forme de proprietate:

   publică

3006,9

127,9

36,1

28,0

   privată

3382,6

90,6

40,6

44,5

   mixtă (publică şi privată)

124,0

64,8

1,5

2,3

   străină

612,2

67,6

7,4

10,8

   a întreprinderilor mixte

1202,3

99,8

14,4

14,4

Investiţii în active materiale pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie-septembrie 2012 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, care au constituit 5170,0 mil. lei investiţii,  reprezentînd 62,1% din total, totodată volumul lor a scăzut cu 8,7% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2011.

În ianuarie-septembrie 2012, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 687,9 mil. lei, sau 8,2% din total investiţii, şi în creştere faţă de perioada similară a anului 2011 cu 10,8% (în preţuri comparabile).

Ponderea mijloacelor investitorilor străini s-a micşorat cu 1,1 puncte procentuale faţă de realizările din ianuarie-septembrie 2011, constituind 6,3% în volumul total al investiţiilor utilizate.

Structura investiţiilor pe surse de finanţare se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie-septembrie 2012

Informativ: ianuarie-septembrie 2011 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2011

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

8328,0

99,3

100,0

100,0

     din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

369,2

169,0

4,4

2,6

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

318,7

79,2

3,8

4,8

mijloacelor proprii ale agenţilor  economici şi populaţiei 

5170,0

91,3

62,1

67,4

surselor din străinătate

522,0

84,0

6,3

7,4

altor surse

1948,1

131,2

23,4

17,8

Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe. Analiza structurii investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe arată, că volumul considerabil al investiţiilor a revenit valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, cota-parte a cărora din total investiţii a constituit 45,0% (comparativ cu 49,4% în ianuarie-septembrie 2011).

Ponderea investiţiilor utilizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 29,6% din total investiţii realizate (din care 12,3% – clădirilor de locuit şi 17,3% – altor clădiri şi edificii), sau cu 3,0 puncte procentuale mai puţin decît în perioada respectivă a anului precedent.

Structura investiţiilor în active materiale pe tipuri de mijloace fixe se prezintă în tabelul următor:

Ianuarie-septembrie 2012

Informativ: ianuarie-septembrie 2011 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2011

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

8328,0

99,3

100,0

100,0

        din care:

clădiri de locuit

1025,4

93,5

12,3

13,1

clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii

1438,7

87,9

17,3

19,5

utilaje, maşini şi mijloace de  transport

3745,0

96,3

45,0

49,4

alte

2118,9

140,6

25,4

18,0

Analiza activităţii investiţionale în ţară indică o mică descreştere cu 0,7% în comparaţie cu nivelul înregistrat în perioada respectivă a anului precedent din cauza reducerii investiţiilor în active materiale pe termen lung din sectorul nestatal al economiei naţionale.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
65892 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran