RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.12.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2012/13
Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2012/13
03.12.2012
Versiune tipar

Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2012/13

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2012/131.

Reţeaua învăţămîntului superior este formată din 34 unităţi, inclusiv 19 instituţii de stat şi 15 – nestatale. La începutul anului de studii 2012/13 numărul de studenţi a constituit 102,5 mii persoane (exclusiv cei străini) sau cu 1,4% mai puţin faţă de anul de studii precedent. Reducerea numărului de studenţi a fost determinată de scăderea contingentului de studenţi în instituţiile de stat. În medie la 10 mii locuitori revin 288 studenţi în instituţiile de învăţămînt superior.

Tabelul 1. Studenţi în învăţămîntul superior pe forme de învăţămînt şi forme de proprietate, în anii de studii 2011/12 – 2012/13, persoane

2011/12

2012/13

Total studenţi

din care:

Total studenţi

din care:

femei

în bază de contract

femei

în bază de contract

Total 

103.956

58.576

74.781

102.458

57.371

74.118

la zi 

73.840

42.184

46.616

70.253

39.851

43.794

frecvenţă redusă

30.116

16.392

28.165

32.205

17.520

30.324

Instituţii de stat 

84.946

48.959

55.771

83.008

47.639

54.668

la zi 

61.196

35.451

33.972

57.982

33.511

31.523

frecvenţă redusă

23.750

13.508

21.799

25.026

14.128

23.145

Instituţii nestatale

19.010

9.617

19.010

19.450

9.732

19.450

la zi 

12.644

6.733

12.644

12.271

6.340

12.271

frecvenţă redusă

6.366

2.884

6.366

7.179

3.392

7.179

Din total studenţi în instituţii superioare, 68,6% studiază cu frecvenţă la zi, iar restul respectiv cu frecvenţă redusă. Studenţii cu frecvenţă la zi deţin o pondere mai mare în instituţiile de stat, 69,9% faţă de 63,1% în instituţiile nestatale. Pe sexe, se constată o preponderenţă a femeilor - 56,0% din total studenţi. 

Ponderea studenţilor care urmează studiile în bază de contract înregistrează o situaţie similară anului anterior (72,3% faţă de 71,9% în anul de studii 2011/12). La forma de învăţămînt cu frecvenţă redusă majoritatea studenţilor sunt înscrişi în bază de contract (94,2% faţă de 93,5% în anul de studii 2011/12), iar în cazul învăţămîntului de zi, respectiv 62,3% faţă de 63,1% în anul de studii 2011/12.

Distribuţia studenţilor din învăţămîntul superior pe cicluri este următoarea: 80,8% din total studenţi sînt înscrişi la studii superioare de licenţă, 15,1% – la studii de masterat şi 4,1% – la studii superioare medicale şi farmaceutice. Comparativ cu anul de studii 2011/12, la nivel de cicluri, constatăm scăderea numărului de studenţi la Ciclul I în instituţiile de stat (4,1%), inclusiv a studenţilor care învaţă din contul bugetului (7,5%).

Tabelul 2. Studenţi în învăţămîntul superior pe cicluri şi forme de proprietate, în anii de studii 2011/12 2012/132, persoane

2011/12

2012/13

Total studenţi

din care în instituţii:

Total studenţi

din care în instituţii:

nestatale

de stat

nestatale

de stat

total

buget

total

buget

Total

103.956

19.010

84.946

29.175

102.458

19.450

83.008

28.340

Studii superioare de licenţă (Ciclul I)

85.345

16.865

68.480

20.147

82.819

17.160

65.659

18.630

Studii superioare de masterat (Ciclul II)

14.438

2.145

12.293

5.845

15.455

2.290

13.165

6.625

Studii superioare medicale şi farmaceutice

4.173

4.173

3.183

4.184

4.184

3.085

Înmatricularea. În anul de studii 2012/13, în instituţiile de învăţămînt superior au fost înmatriculate 20,4 mii persoane la Ciclul I3 (în scădere cu 2,0% faţă de anul de studii precedent) şi 7,7 mii persoane la Ciclul II (în creştere cu 3,8%).

Din numărul total al persoanelor înmatriculate la Ciclul I, 84,6% au fost înmatriculaţi în baza studiilor liceale (cu 3,2 p.p. mai mult faţă de anul de studii precedent), 10,9% – în baza studiilor medii de specialitate (+ 0,7 p.p.), 1,9% – în baza studiilor secundare profesionale (- 3,0 p.p.), 1,6% – în baza studiilor medii de cultură generală (- 0,5 p.p.) şi 1,0% – în baza studiilor superioare.

Figura 1. Rezultatele admiterii în anul de studii 2012/13 (%)

Comparativ cu anul de studii 2011/12, la Ciclul I se atestă creşterea numărului de studenţi înmatriculaţi la aşa domenii fundamentale precum educaţie (cu 8,2%), inginerie, tehnologii, arhitectură, construcţii (cu 4,9%). Totodată, mai puţini studenţi au fost înmatriculaţi la domeniul ştiinţe sociale, economie, drept (cu 9,7%).

Dacă ne referim la Ciclul II, atunci remarcăm evoluţii pozitive la numărul de studenţi înmatriculaţi la educaţie (cu 26,5%), agricultură (cu 18,8%), ştiinţe umanistice şi arte (cu 11,5%). În prezent, domeniul fundamental ştiinţe sociale, economie, drept este cel mai solicitat domeniu la Ciclul II (58,6% din total înmatriculaţi).

Figura 2. Structura studenţilor înmatriculaţi conform domeniilor fundamentale, în anii de studii 2011/12-2012/13

În instituţiile de învăţămînt de stat au fost înmatriculate 16,5 mii persoane la Ciclul I şi 6,6 mii persoane la Ciclul II. Deşi numărul persoanelor înmatriculate la Ciclul I este în scădere cu 1,0% faţă de anul de studii 2011/12, ponderea celor înmatriculaţi cu finanţare bugetară a crescut cu 2,1 p.p. (40,5% faţă de 38,4% în anul de studii 2011/12). În cazul înmatriculării la Ciclul II, în comparaţie cu anul de studii 2011/12, se remarcă o creştere mai semnificativă a persoanelor înmatriculate - cu 3,8%. Totodată, se atestă tendinţe inversate în cazul înmatriculării în instituţiile de stat după forma de finanţare. Astfel, ponderea persoanelor înmatriculate cu finanţare bugetară este de 54,0% comparativ cu 47,0% anul de studii 2011/12 (vezi anexa, tab.2).

Numărul de studenţi înmatriculaţi la Ciclul I în sectorul nestatal constituie 3,9 mii persoane sau cu 5,7% mai puţin faţă de anul de studii 2011/12. La Ciclul II numărul persoanelor înmatriculate a crescut cu 3,7% şi constituie 1,1 mii persoane.

Absolvenţi. În anul 2012, în învăţămîntul superior numărul absolvenţilor a constituit 26,7 mii persoane, din care 20,1 mii persoane au finalizat Ciclul I (faţă de 21,9 mii în 2011), 5,9 mii – Ciclul II (faţă de 5,1 mii în 2011), iar 0,7 mii persoane – studiile superioare medicale/farmaceutice.

Majoritatea persoanelor au absolvit instituţiile de stat (21,5 mii), numărul acestor absolvenţi fiind în descreştere cu 2,5% faţă de anul 2011. Din numărul total al absolvenţilor instituţiilor de stat, 8,4 mii persoane sau 38,8% au finalizat cursuri cu finanţare bugetară.

Distribuţia numărului de absolvenţi licenţiaţi pe domenii generale de studiu în anul 2012 relevă faptul că în general activităţile inginereşti rămîn a fi inferioare faţă de ştiinţele economice şi educaţie (respectiv, 10,3% din total licenţiaţi ai anului 2012, faţă de 26,8% şi 15,8%), în schimb numărul absolvenţilor cu profil ingineresc este practic la nivelul celor care au absolvit dreptul (10,5%).

Personal didactic. În instituţiile de învăţămînt superior şi-au desfăşurat activitatea didactică 6,0 mii persoane (personal de bază) sau cu 2,3% mai puţin comparativ cu anul de studii 2011/12. Personalul didactic cu grad ştiinţific a constituit 2,7 mii persoane, inclusiv 2,3 mii doctori în ştiinţe şi 0,4 mii doctori habilitaţi. În afară de aceasta, personalul didactic auxiliar, în componenţa cărora intră laboranţii, tehnicienii şi bibliotecarii, număra 2,9 mii persoane.

Informativ: La începutul anului de studii 2012/13, numărul studenţilor străini a constituit 2,0 mii sau cu 24,3% mai mult faţă de anul de studii anterior. Cei mai mulţi studenţi sunt din Israel – 68,2%, Ucraina – 8,1%, România – 7,6%, Rusia – 5,0% şi Turcia – 3,0%.

Note:

Situaţia la 1 octombrie 2012;
2 În domeniul "Medicină veterinară" şi la specialitatea "Arhitectură" se organizează studii superioare integrate: licenţă şi masterat. Astfel, studenţii din anii 1-4 sunt incluşi în numărul studenţilor din Ciclul I, iar cei din anii 5-6 – în numărul studenţilor din Ciclul II;
3 Inclusiv studii medicale şi farmaceutice.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
54995 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran