RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 26.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate în anul de studii 2012/13
Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate în anul de studii 2012/13
13.12.2012
Versiune tipar

Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate în anul de studii 2012/13

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate, în anul de studii 2012/131.

Învăţămîntul secundar profesional

Elevi în învăţămîntul secundar profesional. Ca urmare a optimizării reţelei instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, în anul de studii 2012/13,  numărul instituţiilor s-a redus cu 3 unităţi şi constituie 67 unităţi, inclusiv 2 instituţii private. Astfel, reţeaua instituţiilor de învăţămînt secundar profesional cuprinde 2 licee profesionale, 44 şcoli profesionale şi 21 şcoli de meserii (inclusiv 6 unităţi pe lîngă instituţiile penitenciare).

La începutul anului de studii 2012/13, în învăţămîntul secundar profesional au fost înscrişi 19,6 mii elevi, prezentînd o micşorare cu 3,6% faţă de anul de studii precedent. Din total elevi, 80,6% erau înscrişi în şcoli profesionale, 12,1% – în şcoli de meserii şi 7,3% – în licee profesionale. Evoluţia negativă s-a înregistrat la nivelul tuturor tipurilor de şcoli, însă mai vizibilă este în cazul liceelor profesionale (cu 358 persoane sau сu 19,9%).

Tabelul 1. Elevi în instituţiile de învăţămînt secundar profesional pe tipuri de instituţii şi medii de reşedinţă, la începutul anilor de studii 2011/12 2012/13

2011/12

2012/13

Total elevi

din care:

Total elevi

din care:

femei

cu finanţare bugetară

femei

cu finanţare bugetară

Total 

20320

6355

19564

19581

6129

18955

Şcoli de meserii  

2392

640

2272

2360

697

2237

Şcoli profesionale

16131

4933

15681

15782

4903

15545

Licee profesionale

1797

782

1611

1439

529

1173

Urban 

18027

5605

17271

17456

5406

16830

Şcoli de meserii  

1431

292

1311

1391

331

1268

Şcoli profesionale

14799

4531

14349

14626

4546

14389

Licee profesionale

1797

782

1611

1439

529

1173

Rural

2293

750

2293

2125

723

2125

Şcoli de meserii  

961

348

961

969

366

969

Şcoli profesionale

1332

402

1332

1156

357

1156

Situaţia pe medii de reşedinţă evidenţiază diferenţe semnificative în favoarea mediului urban, majoritatea elevilor îşi fac studiile în instituţiile de învăţămînt secundar profesional amplasate în oraşe (89,1% din total elevi).

Învăţămîntul secundar profesional rămâne a fi nivelul cu cea mai ridicată pondere a băieţilor, înregistrînd ca şi în anul precedent valoarea de 68,7%. Totodată, cele mai multe fete se regăsesc în liceele profesionale (36,8%), care oferă posibilitatea de a continua studiile la instituţiile de învăţămînt superior.

Acest nivel de învăţămînt este organizat, în principal, de către instituţiile aflate în proprietatea statului (99,4% din total elevi). În mod constant, majoritatea elevilor îşi fac studiile cu finanţare bugetară, în ultimii ani peste 95 la sută.

Structura pe vîrste reflectă o pondere mai mare a elevilor în vîrstă de 16 ani (30,4%), după care urmează elevi în vîrstă de 17 ani (27,0%) şi de 18 ani (19,9%).

Înmatricularea. În anul de studii 2012/13, în instituţiile de învăţămînt secundar profesional au fost înmatriculate 11,9 mii persoane, prezentînd o reducere cu 8,7% faţă de anul de studii precedent. Cea mai mare parte a elevilor au fost înmatriculaţi în şcolile profesionale (74,9%), 19,3% – în şcolile de meserii şi 5,8% – în liceele profesionale. În învăţămîntul secundar profesional ponderea celor înmatriculaţi din localităţile rurale este de 77,3%.

Majoritatea elevilor au fost înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale – 9,8 mii (82,4% din total înmatriculaţi), din care 84 la sută sunt absolvenţii anului 2012. În cazul înmatriculării în baza studiilor medii de cultură generală şi liceale, numărul acestor elevi a fost de 1,4 mii persoane, cu o pondere de 55,6% pentru absolvenţii anului 2012.

Structura pe profesii/meserii a persoanelor înmatriculate în învăţămîntul secundar profesional, reflectă preferinţele pentru următoarele profesii/meserii: bucătar (11,8% din total înmatriculaţi faţă de 11,2% în 2011/12), lăcătuş la repararea automobilelor (11,0% faţă de 10,7%), tencuitor (9,0% faţă de 8,9%), cusătoreasă (7,7% faţă de 7,6%), electrogazosudor-montator (6,1% faţă de 5,6%), operator la calculatoare (5,3% faţă de 5,1%), tractorist (3,3% faţă de 2,1%), tîmplar (3,1% faţă de 4,5%), etc.

Figura 1. Distribuţia elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt secundar profesional pe domenii ocupaţionale, în anii de studii 2011/12 2012/132

Comparativ cu anul de studii 2011/12 diferenţele privind distribuţia elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt secundar profesional pe domenii ocupaţionale s-au accentuat în defavoarea domeniului construcţii (-3,0 p.p.). Totodată, este în creştere ponderea elevilor care au optat pentru profesiile din domeniul transporturi (+0,8 p.p.).

Absolvenţi. În condiţiile diminuării numărului de elevi constatăm şi reducerea absolvenţilor cu 13,1% faţă de anul precedent. Din numărul total de absolvenţi (10,4 mii persoane), 72,9% au urmat doar cursurile de instruire profesională, iar ceilalţi (27,1%) au urmat paralel şi studiile generale.

Din total absolvenţi, 10,0% au obţinut calificarea de bucătar (10,9% în 2011/12), 9,2% – lăcătuş la repararea automobilelor (11,7%), 8,9% – tencuitor (8,2%), 8,9% – cusătoreasă (8,0%), 4,5% – operator la calculatoare (6,4%), 5,5% – electrogazosudor-montator (6,1%), 5,3% – tîmplar (4,3 %), etc.

Personal didactic. În anul de studii 2012/13, activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional a fost asigurată de 2171 cadre didactice (personal de bază) sau cu 1,3% mai puţin comparativ cu anul de studii precedent. Din total cadre didactice, 214 au funcţii de conducere, 788 sunt profesori, 1029 maiştri-instructori şi instructori, 129 pedagogi sociali, 7 metodişti şi 4 psihologi. În afară de aceasta, personalul didactic auxiliar, din care fac parte laboranţii, tehnicienii şi bibliotecarii, număra 137 persoane. Ponderea femeilor din numărul total de personal didactic este de 54,7%, faţă de 53,8% în anul de studii 2011/12.

Învăţămîntul mediu de specialitate

Elevi în învăţămîntul mediu de specialitate. În anul de studii 2012/13 învăţămîntul mediu de specialitate este organizat în 47 colegii, inclusiv 41 colegii de stat (cu 1 unitate mai puţin comparativ cu anul de studii 2011/12)3 şi 6 colegii cu proprietate nestatală.

La începutul anului de studii 2012/13, numărul total de elevi în colegii a constituit 30,7 mii persoane, prezentînd o micşorare cu 2,3 % faţă de anul de studii precedent. Ponderea fetelor în învăţământul mediu de specialitate este de 55,0%, fiind în scădere cu 0,3 p. p. comparativ cu anul de studii 2011/12.   

Tabelul 2. Elevi în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate pe forme de proprietate, la începutul anilor de studii 2011/12 2012/13

2011/12

2012/13

Total elevi

din care:

Total elevi

din care:

femei

pe bază de contract

femei

pe bază de contract

Total 

31442

17383

12445

30725

16906

12164

Instituţii de stat 

29258

15818

10261

28766

15494

10205

Instituţii nestatale

2184

1565

2184

1959

1412

1959

Din numărul total al elevilor înscrişi în învăţămîntul mediu de specialitate, 28,8 mii studiază în instituţii de stat (93,6% din total), în scădere faţă de anul de studii 2011/12 cît la nivel general (cu 1,7%), atît şi în cazul elevilor cu finanţare bugetară (cu 2,3%). Numărul elevilor care urmează studiile în bază de contract în instituţiile de stat este practic la nivelul anului de studii precedent. În instituţiile nestatale numărul elevilor s-a redus cu 0,2 mii sau cu 10 la sută faţă de anul de studii 2011/12. 

Înmatricularea. În anul de studii 2012/13, în colegii au fost înmatriculate 8,8 mii persoane sau cu 2,5% mai puţin faţă de anul de studii precedent. În funcţie de nivelul de studii al persoanelor înmatriculate se constată: 87,1% au fost înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziile, 10,2% – liceale, 1,7% – medii de cultură generală, iar 0,9% – secundar profesionale. Comparativ cu anul de studii precedent, se atestă o scădere accentuată a ponderii elevilor înmatriculaţi în baza studiilor medii de cultură generală (cu 6,0 p.p.) şi o majorare a ponderii elevilor înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziile şi liceale (respectiv cu 3,1 p.p. şi 2,2 p.p.). Din total persoane înmatriculate în baza studiilor gimnaziile, 97,2% sunt absolvenţii anului 2012, iar în cazul celor cu studii liceale şi medii de cultură generală ponderea acestor absolvenţi este de 88,0% şi 41,5%.

Numărul elevilor înmatriculaţi în colegiile de stat a constituit 8,2 mii sau 93,4% din numărul total de înmatriculaţi, fiind în scădere cu 2,1% faţă de anul de studii 2011/12. Această evoluţie negativă s-a înregistrat la nivelul ambelor forme de finanţare, însă este mai vizibilă în cazul înmatriculării în bază de contract (respectiv cu 3,2% şi 1,4%).

Cele mai solicitate specialităţi sunt din următoarele grupe: medicină (12,7% din total înmatriculaţi faţă de 12,4% în 2011/12), economie (11,9% faţă de 12,6%), transporturi (9,4% faţă de 9,0%), pedagogie (7,3% faţă de 7,0%), servicii (6,5% faţă de 6,7%), construcţii (5,3% faţă de 4,8%), mecanică (5,2% ca şi în anul de studii precedent), informatică (5,0% faţă de 5,6%), etc. Totodată, au fost înregistrate ponderi mai mari în cazul elevilor înmatriculaţi în bază de contract la următoarele grupe de specialităţi: economie (17,1% din total înmatriculaţi în bază de contract), transporturi (14,9%), servicii (12,2%), medicină (10,1%), informatică (6,4%), pedagogie (6,1%).

Absolvenţi. În anul 2012, numărul absolvenţilor colegiilor a înregistrat cifra de 7,4 mii persoane, din care 6,9 mii sunt absolvenţii colegiilor de stat şi 0,5 mii – colegiilor nestatale. Comparativ cu anul 2011 numărul absolvenţilor a fost în creştere atît în colegiile de stat (cu 2,3%), cît şi în cele nestatale (cu 18,6%). Din total absolvenţi, 17,8% au urmat cursurile de specialitate (faţă de 21,4% în anul 2011), iar 82,2% inclusiv şi studii generale.

Cele mai mari ponderi au fost înregistrate pentru absolvenţii specialităţilor din următoarele grupe: medicină (14,5% faţă de 17,1% în 2011), economie (14,0% faţă de 12,0%), transporturi (9,3% faţă de 9,9%), pedagogie (8,2% faţă de 8,8%), servicii (7,1% faţă de 6,9%), informatică (5,7% faţă de 5,4%), construcţii (4,9% faţă de 5,1%), etc.

Personalul didactic. În anul de studii 2012/13, activitatea colegiilor este asigurată de 2551 cadre didactice (personal de bază), înregistrînd o creştere uşoară de 0,3% comparativ cu anul de studii precedent. Din total personal didactic, 2120 sunt profesori, 73 maiştri-instructori, 30 metodişti, 57 pedagogi sociali şi 4 psihologi. În afară de aceasta, personalul didactic auxiliar constituie 415 persoane. Ponderea femeilor din numărul total de personal este de 69,6%.

Note:

1 situaţia la începutul anului de studii, la data de 01 octombrie;
2 Domeniile ocupaţionale sînt prezentate în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului RM nr. 673 din 6 iunie 2008;
3 Colegiul Academiei Ştefan cel Mare.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
36347 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran