RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 26.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III anul 2012
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III anul 2012
21.12.2012
Versiune tipar

Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III anul 2012

Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III 2012 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1507,3 lei, fiind în creştere cu 2,3% faţă de anul precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o descreştere de 2,0%1.

Plăţile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit, 41,4% din veniturile totale disponibile, contribuţia acestora fiind în descreştere fată de trimestrul III 2011 cu 1,0 punct procentual (vezi anexa, tabelul 1).

În trimestrul III 2012 prestaţiile sociale au contribuit la formarea veniturilor gospodăriilor în proporţie de 20,6% sau cu 2,6 puncte procentuale mai mult fată de aceeaşi perioadă a anului precedent. Totodată, ponderea pensiilor s-a majorat cu 1,6 p.p., iar ajutorul social cu 0,6 p.p.  

Veniturile din activităţile pe cont propriu reprezintă 17,6% din veniturile populaţiei, inclusiv 9,1% sunt veniturile din activitatea individuală agricolă, iar 8,5% - veniturile din activitatea individuală non-agricolă. Comparativ cu trimestrul III 2011 ponderea veniturilor din activităţi pe cont propriu s-a redus cu 1,1 puncte procentuale.

Transferurile băneşti din afara ţării rămîn a fi o sursă importantă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea constituie 15,7% din total venituri fată de 16,0% în trimestrul III 2011.

Figura 1. Structura veniturilor disponibile, pe surse de formare, trimestrul III anul 2012

În funcţie de mediu de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei urbane au fost în medie cu 423,2 lei sau de 1,3 ori mai mari comparativ cu veniturile populaţiei din mediul rural. Sursă principala sursă de venit a populaţiei din mediul urban este activititatea salariată, care reprezintă 53,1% din total venituri (55,5% în trimestrul III 2011) şi prestaţiile sociale – 19,3% (15,8% în trimestrul III 2011) (vezi anexa, tabelul 2).

În mediul rural, activitatea salariată contribuie la formarea veniturilor în proporţie de 30,1% (29,6% în trimestrul III 2011). Totodată, veniturile obţinute din activitatea individuală agricolă au asigurat 16,4% din totalul veniturilor disponibile (vezi anexa, tabelul 3). 

Transferurile din afara ţării deţin o pondere mai mare în structura veniturilor populaţiei din mediul rural, 21,1% faţă de 10,1% în cazul populaţiei urbane. În afară de aceasta, pentru populaţia rurală este caracteristică şi o pondere mai mare a prestaţiilor sociale, contribuţia acestora fiind de 21,9%, comparativ cu 19,3% în mediul urban (vezi anexa, tabelul 2-3).

În structura veniturilor disponibile ale populaţiei predominante sînt veniturile băneşti -89,1%, celor în natură le revine respectiv 10,9%. În termeni absoluţi, valoarea veniturilor băneşti a însumat 1343,0 lei lunar în medie pe o persoană, iar cele în natură – 164,3 lei (vezi anexa, tabelul 1). Veniturile băneşti reprezintă 96,0% în cazul veniturilor populaţiei urbane, iar în cazul celei din mediul rural contribuţia acestora este de 82,4% (vezi anexa, tabelul 2-3).

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul III 2012 au constituit în medie pe o persoană 1675,3 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 3,2% (vezi anexa, tabelul 4). În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) populaţia a cheltuit în medie cu 1,1% mai puţin comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost destinată acoperirii necesarului de consum alimentar – 42,0% (cu 0,6 puncte procentuale mai mult faţă de trimestrul III al anului 2011). Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 19,0% din cheltuielile totale de consum (- 0,7 p.p), iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 10,3% (+ 0,1 p.p). Celelalte cheltuieli au fost direcţionate pentru serviciile de sănătate (6,5% faţă de 5,2% în trimestrul III 2011), transport (4,3% faţă de 5,2%), comunicaţii (4,3% faţă de 4,1%), dotarea locuinţei (4,1% faţă de 4,4%), învăţămînt - 1,0% (nivelul anului precedent), etc.

Figura 2. Structura cheltuielilor de consum ale gospodăriilor în trimestrul III anul 2012

În medie, cheltuielile de consum ale populaţiei din mediul urban au constituit 1972,3 lei pe o persoană lunar, respectiv cu 514,4 lei sau de 1,4 ori mai mult faţă de mediul rural.

În mediul urban, pentru asigurarea consumului de produse alimentare, populaţia a alocat 40,5% din cheltuielile lunare de consum (40,0% în trimestrul III 2011), iar în rural – 43,5% (42,9% în trimestrul III 2011). Populaţia urbană cheltuie mai mult pentru întreţinerea locuinţei (19,9% faţă de 18,1% în mediul rural), transport (4,9% faţă de 3,6%) servicii de comunicaţii (4,5% faţă de 4,0%), servicii de agrement (2,6% faţă de 1,1%), învătămînt (1,3% faţă de 0,8%) şi pentru hoteluri, cafenele şi restaurante (2,2% faţă de 0,4%) (vezi anexa tabelul 5-6).

În structura cheltuielilor totale de consum ale populaţiei, predomină cheltuielile băneşti – 90,2%, celor în natură le revine respectiv 9,8% (vezi anexa tabelul 4-6). În gospodăriile urbane cheltuielile în natură constituie 3,5% din total cheltuielile de consum, de regulă acestea fiind cazurile consumului de produse alimentare primite gratis din afara gospodăriei (rude, ajutor social, etc.). În cazul gospodăriilor rurale cheltuielile în natură reprezintă consumul produselor alimentare din gospodăria auxiliară, iar ponderea acestora fiind de 16,0% din total cheltuieli de consum.

Notă:

1 Indicele preţurilor de consum în trimestrul III 2012 faţă de trimestrul III 2011 a constituit 104,4%.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
36395 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran