RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 01.12.2021
Prima / Comunicate de presă / Producţia globală agricolă în anul 2012
Producţia globală agricolă în anul 2012
26.01.2013
Versiune tipar

Producţia globală agricolă în anul 2012

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2012, conform estimărilor preliminare, a constituit 77,6% faţă de anul 2011. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea accentuată a producţiei vegetale - cu 32,6%, producţia animalieră marcînd o descreştere  cu 1,1%.

Indicii volumului producţiei agricole în a. 2006 – 2012, %

Producţia principalelor produse agricole în gospodăriile de toate categoriile se prezintă astfel:

Producţia, mii tone

Producţia agricolă în a. 2012 în % faţă de 20111,2

Gradul de influenţă a producţiei asupra creşterii (+), descreşterii (-) producţiei agricole globale în 2012 faţă de 20111, %

2010

2011

20121

Total producţia agricolă

x

x

x

77,6

-22,4

Producţia vegetală

x

x

x

67,4

-22,1

din care pe  principalele tipuri:

cereale şi leguminoase boabe –   total3

2421

2498

1204

48,9

-9,4

              din care: grîu3

744

795

494

62,2

-2,4

                        porumb pentru boabe

1420

1468

571

39,0

-5,8

floarea soarelui3

382

427

295

69,1

-2,4

sfeclă de zahăr3

838

589

584

99,2

0,0

tutun

7,6

5,4

2,8

52,5

-0,2

soia

111

79

49

61,9

-0,5

cartofi

280

351

182

51,9

-2,8

legume – total

341

362

231

63,3

-2,3

fructe, nuci şi pomuşoare – total

362

378

376

90,2

   -0,4

struguri

482

595

505

84,7

-2,2

Producţia animală

x

x

x

98,9

-0,3

    din care pe principalele tipuri:

vite şi păsări (în masă vie)

155

161

165

102,8

0,5

lapte

591

560

528

94,7

-0,5

ouă (mil. buc.)

718

705

633

90,3

-0,4

Analiza impactului diferitor tipuri de producţie asupra ritmului volumului fizic al producţiei agricole în anul 2012 faţă de anul 2011 indică, că influenţa negativă mai semnificativă a avut-o descreşterea  producţiei de cereale şi leguminoase boabe cu 51,1%, cartofi – cu 48,1%, legume – cu 36,7%, floarea soarelui – cu 30,9%, struguri – cu 15,3%, care a generat micşorarea producţiei globale agricole, corespunzător, cu 9,4%, cu 2,8%, cu 2,3%, cu 2,4% şi cu 2,2%.

În anul 2012 ponderea producţiei vegetale în total producţia agricolă a constituit 59% (în anul 2011 – 68%), din care de cereale şi leguminoase boabe – 11,6% (18,4%), culturi tehnice – 10,3% (12,0%), cartofi, legume şi bostănoase – 10,0% (13,6%), fructe, nuci şi pomuşoare – 5,0% (4,3%), struguri – 15,8% (14,4%). Producţiei animale i-a revenit 41% (în anul 2011 – 32%), din care de vite şi păsări – 24,8% (18,7%), lapte – 11,2% (9,2%), ouă – 4,2% (3,6%). Descreşterea  producţiei vegetale (şi respectiv a  ponderii acesteia în total producţia agricolă) în anul 2012 faţă de anul precedent a fost generată de scăderea roadei medii la toate culturile agricole în urma impactului condiţiilor meteorologice extrem de nefavorabile a anului trecut (secetei). Astfel, producţia medie la un hectar de porumb a scăzut de 2,7 ori, de grîu – de 1,7 ori, de soia, cartofi, floarea soarelui – de cîte 1,6 ori, de orz - de 1,5 ori, de legume – de 1,4 ori.

Descreşterea producţiei animale (cu 1,1%) a avut loc datorită diminuării volumului producţiei de ouă (cu 16,0%) şi de lapte (cu 5,6%) în gospodăriile populaţiei în rezultatul micşorării atît a şeptelului mediu anual de vaci şi păsări, cît şi scăderii productivităţii acestora.

Situaţia în profil pe categorii de gospodării indică, că 32% din volumul producţiei globale agricole revin întreprinderilor agricole, 17% – gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), 51% – gospodăriilor populaţiei. Ponderea înaltă a gospodăriilor populaţiei în producţia agricolă este determinată în special de cota importantă a producţiei animale în aceste gospodării (circa 78% din total producţia zootehnică pe ţară).

În anul 2012, ca şi în anii precedenţi, întreprinderile agricole au produs partea principală a volumului de sfeclă de zahăr – 89%, rapiţă – 87%, tutun – 76%, cereale şi leguminoase pentru boabe (exclusiv porumb) - 74%, soia – 72% şi floarea soarelui – 70%. Totodată, 83% din volumul total de cartofi şi legume, 81% de porumb pentru boabe,  78% de struguri,  97% de lapte, 73 %  de carne, 62%  de ouă au fost produse de gospodăriile populaţiei şi cele ţărăneşti (de fermier).

Note:

1 Conform estimărilor preliminare.
2 Reieşind  din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile ale anului 2005.
3 În masă după finisare.

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
51901 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran