RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.12.2021
Prima / Comunicate de presă / Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul IV anul 2012
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul IV anul 2012
28.03.2013
Versiune tipar

Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul IV anul 2012

Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul IV 2012 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1572,5 lei, fiind în creştere cu 3,4% faţă de trimestrul IV anul precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o descreştere de 0,4%1.

Plăţile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit, 41,7% din veniturile totale disponibile, contribuţia acestora fiind în descreştere faţă de trimestrul IV 2011 cu 2,1 puncte procentuale (vezi anexa, tabelul 1).

Prestaţiile sociale în trimestrul IV 2012 au contribuit la formarea veniturilor gospodăriilor în proporţie de 18,8% sau cu 0,5 puncte procentuale mai mult fată de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Veniturile obţinute din activitatea individuală agricolă constituie 9,3% din total venituri disponibile sau cu 0,7 p.p. mai puţin faţă de trimestrul IV 2011, iar cele din activitatea individuală non-agricolă – 8,0%, fiind în creştere cu 0,8 p.p.

Transferurile băneşti din afara ţării rămîn a fi o sursă importantă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea reprezintă 17,1% din total venituri, iar contribuţia acestora este cu 1,3 puncte procentuale mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Figura 1. Structura veniturilor disponibile, pe surse de formare, trimestrul IV anul 2012

În funcţie de mediu de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 629,6 lei sau de 1,5 ori mai mari comparativ cu mediul rural. În mediul urban, principala sursă de formare a veniturilor este activititatea salariată, care a asigurat veniturile populaţiei în proporţie de 54,5% şi prestaţiile sociale – 15,5% (vezi anexa, tabelul 2).

În mediul rural, cea mai importantă sursă de venit la fel este activitatea salariată (27,5%), dar contribuţia acesteia este mai mică practic de 2 ori decît în mediul urban. Totodată, veniturile obţinute din activitatea individuală agricolă au asigurat 18,0% din totalul veniturilor disponibile.

Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 22,9% faţă de 11,7% în cazul populaţiei din mediul urban. În afară de aceasta, pentru populaţia rurală este caracteristică şi o pondere mai mare pentru prestaţii sociale, contribuţia acestora fiind 22,4%, comparativ cu 15,5% în mediul urban (vezi anexa, tabelul 3).

În structura veniturilor disponibile ale populaţiei predominante sînt veniturile băneşti –89,3%, celor în natură le revine respectiv 10,7%. În termeni absoluţi, valoarea veniturilor băneşti a însumat 1403,6 lei lunar în medie pe o persoană, iar cele în natură – 168,9 lei (vezi anexa, tabelul 1). Veniturile băneşti reprezintă 95,9% în cazul veniturilor populaţiei urbane, iar în cazul celei din mediul rural contribuţia acestora este de 81,9% (vezi anexa, tabelul 2-3).

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul IV 2012 au constituit în medie pe o persoană 1624,4 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 3,9% (vezi anexa, tabelul 4). În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) cheltuielile populaţiei au rămas la nivelul trimestrului IV a anului precedent.

Cea mai mare parte a cheltuielilor tradiţional rămîne a fi destinate necesarului de consum alimentar – 43,3%. Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 18,3% din cheltuielile totale de consum (+ 0,9 p.p), iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 10,2% (- 0,9 p.p). Celelalte cheltuieli au fost direcţionate pentru sănătate, în proporţie de 5,0% (nivelul anului precedent), transport (4,4% faţă de 4,5%), comunicaţii (4,2% faţă de 4,6%), dotarea locuinţei (3,7% faţă de 3,4%), învăţămînt (1,0% faţă de 1,2%), etc.

Figura 2. Structura cheltuielilor de consum ale gospodăriilor în trimestrul IV anul 2012

Cheltuielile lunare de consum ale populaţiei din mediul urban au constituit 2011,3 lei în medie pe o persoană, respectiv cu 675,2 lei sau de 1,5 ori mai mult comparativ cu mediul rural.

În mediul urban, pentru asigurarea consumului de produse alimentare, populaţia a alocat 40,6% din cheltuielile lunare de consum (39,7% în trimestrul IV 2011), iar în rural – 46,3% (45,8%). Populaţia urbană cheltuie mai mult pentru întreţinerea locuinţei, 19,0% faţă de 17,6% în mediul rural, pentru transport (5,5% faţă de 3,2%), servicii de comunicaţii (4,5% faţă de 3,9%), servicii de agrement (1,6% faţă de 1,2%) şi pentru hoteluri, cafenele şi restaurante (3,0% faţă de 0,4%).

În structura cheltuielilor totale de consum ale populaţiei, predomină cheltuielile băneşti – 89,7%, celor în natură le revine respectiv 10,3% (vezi anexa tabelul 4-6). În cazul populaţiei urbane cheltuielile în natură constituie 3,9% şi de regulă reprezintă consumul produselor alimentare primite gratis din afara gospodăriei (rude, ajutor social, etc.). Pentru populaţia din mediul rural cheltuielile în natură sunt mai semnificative (17,5%), dat fiind posibilităţii acoperirii necesarului de consum alimentar din contul produselor obţinute din activitatea agricolă pe cont propriu.

Notă:

1 Indicele preţurilor de consum în trimestrul IV 2012 faţă de trimestrul IV 2011 a constituit 103,9%.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
54995 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran