RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.08.2021
Prima / Comunicate de presă / Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2012
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2012
17.04.2013
Versiune tipar

Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2012

Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2012 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1508,8 lei, fiind în creştere cu 4,4% faţă de anul precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum)1 veniturile populaţiei au rămas practic la nivelul anului precedent.

Cea mai importantă sursă de venit a populaţiei sunt câştigurile salariale, cu o pondere de 42,7% din total venituri disponibile. Comparativ cu anul 2011 se atestă o reducere a contribuţiei plăţilor salariale în total venituri cu 2,0 puncte procentuale (vezi anexa, tabelul 1).

Activităţile pe cont propriu reprezintă circa 17% din veniturile medii lunare ale unei persoane, preponderente fiind activităţile individuale agricole cu o pondere de 9,6%. Totodată, veniturile obţinute din activitatea individuală non-agricolă au contribuit la formarea veniturilor populaţiei în proporţie de 7,2%. 

Prestaţiile sociale sînt a doua sursă de venit după importanţă, în medie acestea constituie 19,2% din veniturile medii lunare ale populaţiei. Contribuţia plăţilor sociale s-a majorat cu 1,1 puncte procentuale faţă de anul precedent, în special din contul pensiilor şi a ajutorului social. 

Transferurile băneşti din afara ţării rămîn a fi o sursă semnificativă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea reprezintă circa 16,0% din total venituri sau cu 0,7 puncte procentuale mai mult comparativ cu anul 2011.

Figura 1. Structura veniturilor disponibile în anul 2012

În funcţie de mediu de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 626,2 lei sau de 1,5 ori mai mari comparativ cu mediul rural. Pentru populaţia din mediul urban principalele surse de venituri este activititatea salariată, care a asigurat veniturile populaţiei în proporţie de 55,4% (57,3% în anul 2011) şi prestaţiile sociale – 16,2% (15,2% în anul 2011) (vezi anexa, tabelul 2).

În cazul populaţiei din mediul rural, activitatea salarială la fel este cea mai importantă sursă de venit (28,6%), dar contribuţia acesteia este practic de 2 ori mai mică decît în mediul urban. Totodată, veniturile obţinute din activitatea individuală agricolă au asigurat 18,8% din totalul veniturilor disponibile.

Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 20,8% faţă de 11,6% în cazul populaţiei din mediul urban. În afară de aceasta, pentru populaţia rurală este caracteristică şi o contriuţie mai mare a prestaţiilor sociale, 22,5% din total venituri comparativ cu 16,2% în mediul urban (vezi anexa, tabelul 2-3).

Veniturile disponibile ale populaţiei în proporţie de 88,7% sunt acoperite din surse băneşti, iar 11,3% reprezintă veniturile în natură. În termeni absoluţi, valoarea veniturilor băneşti a însumat 1339,1 lei lunar în medie pe o persoană, iar cele în natură – 169,8 lei (vezi anexa, tabelul 1). Veniturile băneşti sunt preponderente pentru mediul urban (96,1%), iar în cazul celei din mediul rural contribuţia acestora este de 80,6% (vezi anexa, tabelul 2-3).

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în anul 2012 au constituit în medie pe o persoană 1598,6 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 4,2% (vezi anexa, tabelul 4). În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) populaţia a cheltuit în medie cu 0,4% mai puţin comparativ cu anul 2011.

Cea mai mare parte a cheltuielilor rămîne a fi destinată necesarului de consum alimentar, 43,2% fiind înregistrate tendinţe de creştere a ponderii produselor alimentare în ultimii 2 ani. Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 18,5% din cheltuielile totale de consum (+ 0,4 p.p), iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 10,6% (+ 0,2 p.p). Pentru celelalte mărfuri şi servicii populaţia a cheltuit mai puţin faţă de anul precedent, cu excepţia cheltuielilor direcţionate pentru sănătate, care au constituit 5,6% faţă de 5,4% în anul 2011.

Figura 2. Structura cheltuielilor de consum în anul 2012

Dat fiind că populaţia din mediul urban dispune de venituri mai mari, respectiv şi cheltuielile de consum a acestei categorii de populaţie sunt cu 618,6 lei sau de circa 1,5 ori mai mari faţă de cheltuielile populaţiei din mediul rural. În mediul urban, pentru asigurarea consumului de produse alimentare, populaţia a alocat 40,6% din cheltuielile lunare de consum (39,9% în anul 2011), iar în rural – 46,0% (45,3%). Totodată, populaţia urbană cheltuie mai mult pentru întreţinerea locuinţei (19,6% faţă de 17,4% în mediul rural), transport (5,1% faţă de 3,3%), servicii de agrement (1,9% faţă de 0,9%) şi servicii de comunicaţii (4,7% faţă de 4,0%).

În structura cheltuielilor de consum ale populaţiei, predomină cheltuielile băneşti – 89,5%, celor în natură le revine respectiv 10,5% (vezi anexa tabelul 4-6). În gospodăriile urbane cheltuielile în natură constituie 3,8% şi de regulă reprezintă consumul produselor alimentare primite gratis din afara gospodăriei (rude, ajutor social, etc.). În cazul gospodăriilor rurale cheltuielile în natură sunt mai semnificative (17,8%), dat fiind acoperirii necesarului de consum alimentar din contul produselor obţinute din activitatea agricolă pe cont propriu.

Evoluţia trimestrială a veniturilor populaţiei a înregistrat tendinţe oscilante pe parcursul anului 2012, cele mai mici venituri fiind înregistrate în trimestrul I, iar cele mai mari în trimestrul IV. Contribuţia activităţilor salariale s-a redus în a doua jumătate a anului în favoarea transferurilor din afara ţării. La fel şi cheltuielile populaţiei au variat pe parcursul anului, astfel încît, cele mai mari cheltuieli au fost înregistrate în trimestrul III, iar cele mai mici în trimestrul I. Ponderea cheltuielilor pentru produse alimentare a fluctuat de la 43,7% în prima jumătate a anului, pînă la 42,1% în trimestrul III (vezi anexa, tabelul 10).

Notă:

1 Indicele preţurilor de consum în anul 2012 faţă de anul 2011 a constituit 104,6%.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37973 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran