RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 01.12.2021
Prima / Comunicate de presă / Infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate în localităţile urbane în anul 2012
Infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate în localităţile urbane în anul 2012
07.05.2013
Versiune tipar

Infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate în localităţile urbane în anul 2012

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate a teritoriilor localităţilor urbane pentru anul 20121.

Spaţii verzi. Din suprafaţa totală a terenurilor localităţilor urbane, 7,4 mii ha sau 9,1% sînt ocupate de spaţii verzi, ce reprezintă nivelul anului precedent. În perioada anilor 2007-2012 suprafaţa spaţiilor verzi este practic constantă, dar în scădere faţă de perioada anilor 2005-2006. Micşorarea ariilor de spaţii verzi accentuează riscurile ecologice urbane şi are un impact negativ asupra calităţii vieţii şi stării de sănătate a populaţiei. În permanenţă, se luptă sub diverse forme pentru crearea de noi spaţii verzi, în special în zonele urbane cele mai aglomerate.

Figura 1. Spaţii verzi

Suprafaţa acestor spaţii în proporţie de 56,4 la sută reprezintă spaţii de folosinţă generală (scuare, grădini, parcuri, etc.), restul fiind spaţiile din zonele turistice şi de agrement (17,3%), cele cu acces limitat (13,0%) şi spaţiile cu funcţii utilitare (8,1%).

Figura 2. Suprafaţa spaţiilor verzi din cadrul perimetrelor localităţilor urbane în 2012

Actualmente în Republica Moldova suprafaţa medie a spaţiilor verzi ce revine în medie pe un locuitor este de 49,5 m.p. Cel mai mare indicator fiind înregistrat în or. Vadul lui Vodă (mun. Chişinău) – 1047,8 m.p. şi or. Frunză (r-ul Ocniţa) – 145,9 m.p. Totodată, nu toată populaţia oraşelor dispune de necesarul minim de spaţii verzi, oraşul Basarabeasca deţine doar o suprafaţă medie de 7,1 m.p./locuitor. În 16 localităţi urbane ale ţării suprafaţa medie a spaţiilor verzi pe un locuitor este de pînă la 26 m.p.

Plantarea spaţiilor verzi. În anul 2012 a fost efectuată plantarea arborilor pe o suprafaţă de 82,1 ha sau cu 16,7 ha mai puţin comparativ cu anul precedent. Pe o suprafaţă de 15,2 ha au fost plantaţi arbuşti, cu 14,3 ha mai puţin faţă de anul 2011. La fel s-a micşorat şi plantarea plantelor floricole şi a suprafeţelor de gazon cu 4,5%, acestea fiind plantate pe o arie de 23,4 ha. În total în localităţile urbane pe parcursul anului au fost plantaţi 20,5 mii arbori, 7,6 mii arbuşti (de două ori mai puţin comparativ cu anul precedent), 472,5 mii unităţi de material floricol. Cea mai mare pondere a lucrărilor de plantare a arborilor, arbuştilor, plantelor floricole şi a suprafeţelor de gazon revine mun. Chişinău. De asemenea putem menţiona lucrări de plantare a arborilor în or. Orhei (4,9% din total arbori plantaţi pe ţară), mun. Bălţi (3,9%), or.Cupcini (3,8%), or. Briceni (3,2%), mun. Comrat (2,8%). Arbuşti au fost plantaţi în mun. Bălţi (21,7% din total arbuşti plantaţi), or. Drochia (19,7%), or. Anenii-Noi (13,8%), mun. Comrat şi or. Briceni (respectiv cîte 7,9%). Există oraşe unde Regiile comunal locative pe parcursul anului nu au plantat nici un arbore sau arbuşti.

Iluminarea străzilor. Pe parcursul anului 2012 pe teritoriul ţării au fost instalate pe străzi şi căi carosabile 69,6 mii lămpi sau cu o mie de lămpi mai mult comparativ cu anul precedent. Din total lămpi instalate, 34,2 mii sunt lămpi cu natriu (49,1%). Circa jumătate din lămpi au fost instalate pe străzile şi căile carosabile ale mun. Chişinău (51,0%), 9,7% - în mun. Bălţi, 6,0% - în or. Cahul, 3,5% - în or. Ungheni, cîte 2% - în oraşele Rîşcani, Donduşeni, Făleşti, Călăraşi, Taraclia, UTA Găgăuzia.

Figura 3. Lungimea porţiunilor de străzi şi de cheiuri iluminate

În anul 2012 lungimea porţiunilor de străzi şi cheiuri iluminate a constituit 2,3 mii km, fiind astfel la nivelul anului precedent, iar gradul de acoperire al străzilor iluminate este de 66,1%. În mun. Bălţi se atestă o iluminare totală a tuturor străzilor şi cheiurilor, în mun. Chişinău, or. Cahul, or. Drochia, or. Soroca, peste 90% din lungimea totală a străzilor, căilor carosabile şi cheiurilor sînt iluminate. Iluminarea străzilor rămîne a fi o problemă pentru jumătate din oraşe, în unele din ele iluminarea străzilor este asigurată în proporţie de pînă la 15 la sută: or. Basarabeasca – 13%, or. Glodeni - 7%, etc.. Totodată, în oraşele Anenii - Noi, Soldăneşti, Căinari, Ghindeşti străzile din an în an practic rămîn neiluminate. În or. Mărculeşti (r-nul Floreşti) lungimea străzilor iluminate s-a mărit cu 2,8 km (18,4%), alcătuind 18 km.

Parcul de autovehicule cu destinaţie specială. Pe parcursul anului de referinţă în salubrizarea localităţilor urbane au fost antrenate 621 autovehicule cu destinaţie specială sau cu 46 unităţi de transport mai puţin faţă de anul 2011. Din total autovehicule cu destinaţie specială, 266 (42,8%) deservesc mun. Chişinău, 20 (3,2%) r-nul Edineţ, 23 (3,7%) r-nul Soroca, 22 (3,5%) r-nul Cahul, 19 (3,0%) r-nul Orhei, 18 (2,9%) UTA Găgăuzia.

Pentru curăţarea drumurilor pe timp de iarnă au fost utilizate 49 vehicule pentru împrăştierea nisipului şi a materialului derapant, 3 încărcătoare de zăpadă şi 4 pluguri de zăpadă cu rotor. Pentru menţinerea curăţeniei în localităţile urbane au fost utilizate de asemenea 68 tractoare echipate cu mecanisme de curăţire, 22 – automăturătoare (inclusiv 6 în mun. Chişinău), 41 – autostropitoare (inclusiv 27 în mun. Chişinău). Pe parcursul anului în ţară a fost curăţată o suprafaţă de 6,8 milioane m.p., inclusiv cu mijloace mecanizate 4,1 milioane m.p. (60,3%).  

Suprafaţa poligoanelor de neutralizare a deşeurilor menajere solide faţă de anul 2011 s-a micşorat cu 18,9 ha (9,0%), constituind 191,8 ha. Către aceste poligoane în decursul anului 2012 au fost transportate 2,4 milioane m.c. de gunoi menajer din localităţile urbane sau cu 71,1 mii m.c. mai mult comparativ cu anul precedent. Cantitatea de deşeuri lichide comparativ cu anul precedent s-a diminuat cu 3,9 mii m.c, alcătuind 48,0 mii m.c.

Notă:

1 Întreprinderile cu orice formă de proprietate, care efectuează gestionarea infrastructurii edilitare şi activitatea de înverzire şi cele care efectuează lucrări de salubrizare a localităţilor urbane şi evacuare a deşeurilor.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
51697 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran