RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 22.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2013
18.06.2013
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 20131

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-aprilie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-aprilie 2012 a constituit 106,4%2. În luna aprilie 2013 faţă de aprilie 2012 acest indice a marcat 123,5%.

Industria extractivă şi industria prelucrătoare în ianuarie-aprilie 2013 au înregistrat creşteri ale volumului producţiei respectiv cu 39,9% şi 8,6% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent.

În ianuarie-aprilie 2013 industria alimentară şi a băuturilor în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 1,6%, în special la următoarele activităţi: fabricarea produselor de morărit şi a amidonului – cu 30,7%; fabricarea vinului – cu 16,3%; prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 14,9%; producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 12,7%; fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie – cu 11,0%; fabricarea produselor lactate – cu 8,7%; fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspete – cu 5,8%; prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte – 1,7%.

În acelaşi timp s-au înregistrat descreşteri la următoarele activităţi ale industriei alimentare şi a băuturilor: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 88,8%; fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare – cu 11,1%.

În ianuarie-aprilie 2013 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei preluсrătoare, cum ar fi: producţia altor produse din minerale nemetalifere – cu 85,8%; industria chimică – cu 59,6%; producţia de maşini şi aparate electrice – cu 44,1%; industria metalurgică – cu 42,8%; fabricarea produselor de tutun – cu 7,9%; producţia de mobilier – cu 5,5%; fabricarea de maşini şi echipamente – cu 2,4%; fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 2,3%; producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 1,8%.

Totodată, în perioada analizată au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-aprilie 2012 la activităţile: producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 57,4%; producţia de echipamente şi aparate radio, televiziune şi comunicaţii – cu 25,3%; producţia de piei, articole din piele şi a încălţămintei – cu 17,4%; prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 17,2%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 7,8%; edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative – cu 4,1%; fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 2,9%; fabricarea produselor textile – cu 1,8%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri
de activităţi în ianuarie-aprilie 2013

Indicele producţiei industriale3, %

aprilie 2013 faţă de aprilie 2012

ianuarie-aprilie  2013 faţă de ianuarie-aprilie 2012

Industria – total

123,5

106,4

Industria extractivă

146,9

139,9

Industria prelucrătoare

123,8

108,6

Industria alimentară şi a băuturilor

101,3

101,6

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

91,9

112,7

prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte

126,5

101,7

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

138,7

114,9

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

3,9

11,2

fabricarea produselor lactate

112,3

108,7

fabricarea produselor de morărit şi a amidonului

214,5

130,7

fabricarea altor produse alimentare

113,1

109,2

fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspete

  104,0

105,8

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

108,9

111,0

fabricarea băuturilor

121,0

115,1

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

193,6

140,2

fabricarea vinului

97,0

116,3

fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare

100,1

88,9

Fabricarea produselor de tutun

168,0

107,9

Fabricarea produselor textile

115,6

98,2

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

109,4

92,2

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

132,3

82,6

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

101,8

82,8

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

130,4

102,3

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

99,8

95,9

Industria chimică

165,6

159,6

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

103,1

101,8

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

205,8

185,8

Industria metalurgică

145,9

142,8

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

96,1

97,1

Fabricarea de maşini şi echipamente

120,5

102,4

Producţia de maşini şi aparate electrice

181,6

144,1

Producţia de echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii

43,0

74,7

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

53,9

42,6

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

106,7

103,4

producţia de mobilier

111,9

105,5

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

113,1

95,9

Producţia şi distribuţia energiei electrice

108,5

96,6

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

144,9

94,5

În ianuarie-aprilie 2013 sectorul energetic a înregistrat reducere a volumului producţiei cu 4,1% faţă de ianuarie-aprilie 2012, pe seama activităţilor: aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 5,5%, producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 3,4%.

Note: 

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Începînd cu ianuarie 2013 în calitate de ponderi pentru calculul indecelui producţiei industriale se utilizează şi valoarea adăugată la nivel de clasă a tipului de activitate. Indicele este provizoriu; poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf

Persoana de contact:

Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
42115 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran