RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.09.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2013
17.07.2013
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 20131

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-mai 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-mai 2012 a constituit 105,9%2. În luna mai 2013 faţă de mai 2012 acest indice a marcat 104,2%.

Industria extractivă şi industria prelucrătoare în ianuarie-mai 2013 au înregistrat creşteri ale volumului producţiei respectiv cu 20,9% şi 7,6% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară, respectiv, cu 0,4% şi 6,1%.

În ianuarie-mai 2013 industria alimentară şi a băuturilor în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 0,4% (deţinînd ponderea de 29,5% a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 0,1%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 34,5% (deţinînd ponderea de 1,2% a motivat creşterea pe total industrie cu 0,5%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon – cu 33,4% (deţinînd ponderea de 0,6% a motivat creşterea pe total industrie cu 0,2%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 17,1% (deţinînd ponderea de 3,4% a motivat creşterea pe total industrie cu 0,4%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 9,4% (deţinînd ponderea de 3,0% a motivat creşterea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea vinului – cu 8,3% (deţinînd ponderea de 4,0% a motivat creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspete – cu 6,1% (deţinînd ponderea de 3,3% a motivat creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea produselor lactate – cu 5,4% (deţinînd ponderea de 3,1% a motivat creşterea pe total industrie cu 0,2%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare şi a băuturilor: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 90,2%; fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare – cu 1,5%.

În ianuarie-mai 2013 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei preluсrătoare, cum ar fi: producţia altor produse din minerale nemetalifere – cu 69,4%; producţia de maşini şi aparate electrice – cu 44,9%; industria chimică – cu 40,3%; industria metalurgică – cu 31,3%; producţia de mobilier – cu 3,0%.

Totodată, în perioada analizată au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-mai 2012 la activităţile: producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 45,3% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 1,5%); producţia de piei, articole din piele şi a încălţămintei – cu 15,9% (cauzînd reducerea – cu 0,5%); edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative – cu 14,5% (cauzînd reducerea – cu 0,3%); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 8,1% (cauzînd reducerea – cu 0,6%); fabricarea produselor de tutun – cu 7,7% (cauzînd reducerea – cu 0,1%); fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 6,5% (cauzînd reducerea – cu 0,1%); fabricarea de maşini şi echipamente – cu 3,4% (cauzînd reducerea – cu 0,1%); fabricarea produselor textile – cu 3,0% (cauzînd reducerea – cu 0,2%).

În ianuarie-mai 2013 sectorul energetic a înregistrat reducere a volumului producţiei cu 3,4% faţă de ianuarie-mai 2012, pe seama activităţilor: aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 5,6%, producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 2,4%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi în ianuarie-mai 2013

Indicele producţiei industriale3, %

Ponderea valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

mai 2013 faţă de mai 2012

ianuarie-mai 2013 faţă de ianuarie-mai 2012

Industria – total

104,2

105,9

100,0

+5,9

Industria extractivă

96,5

120,9

2,3

+0,4

Industria prelucrătoare

104,4

107,6

84,1

+6,1

Industria alimentară şi a băuturilor

96,4

100,4

29,5

+0,1

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

99,4

109,4

3,0

+0,3

prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte

113,6

103,7

3,4

+0,1

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

134,0

117,1

3,4

+0,4

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

5,2

9,8

2,0

-2,9

fabricarea produselor lactate

96,9

105,4

3,1

+0,2

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

141,2

133,4

0,6

+0,2

fabricarea altor produse alimentare

107,3

108,8

8,5

+0,5

fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspete

106,9

106,1

3,3

+0,2

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

104,9

109,7

1,4

+0,1

fabricarea băuturilor

96,8

110,0

7,4

+0,6

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

115,6

134,5

1,2

+0,5

fabricarea vinului

85,0

108,3

4,0

+0,2

fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare

118,3

98,5

0,8

-0,0

Fabricarea produselor de tutun

59,5

92,3

1,8

-0,1

Fabricarea produselor textile

92,7

97,0

4,8

-0,2

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

91,9

91,9

7,6

-0,6

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

91,7

84,1

2,2

-0,5

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

73,1

80,2

0,5

-0,1

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

83,5

97,8

0,7

-0,0

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

57,8

85,5

2,2

-0,3

Industria chimică

105,6

140,3

2,1

+0,8

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

98,0

100,8

2,9

+0,0

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

140,1

169,4

7,6

+3,5

Industria metalurgică

106,7

131,3

1,1

+0,2

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

79,1

93,5

1,8

-0,1

Fabricarea de maşini şi echipamente

83,9

96,6

2,9

-0,1

Producţia de maşini şi aparate electrice

147,2

144,9

8,6

+5,2

Producţia de echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii

88,1

78,5

0,1

-0,0

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

99,0

54,7

2,3

-1,5

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

91,9

100,8

2,5

+0,0

producţia de mobilier

94,2

103,0

2,2

+0,1

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

104,3

96,6

13,6

-0,6

Producţia şi distribuţia energiei electrice

105,8

97,6

10,1

-0,3

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

90,8

94,4

3,5

-0,3

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Începînd cu ianuarie 2013 în calitate de ponderi pentru calculul indecelui producţiei industriale se utilizează şi valoarea adăugată la nivel de clasă a tipului de activitate. Indicele este provizoriu; poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul, metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46316 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran