RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2013
15.11.2013
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2013

Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-septembrie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-septembrie 2012 a constituit 106,3%. În luna septembrie 2013 faţă de septembrie 2012 acest indice a marcat 106,5%.

Industria extractivă şi industria prelucrătoare în ianuarie-septembrie 2013 au înregistrat creşteri ale volumului producţiei respectiv cu 18,2% şi 7,2% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară, respectiv, cu 0,4% şi 6,2%.

În ianuarie-septembrie 2013 industria alimentară şi a băuturilor în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 2,7% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 0,7%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 40,8% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,5%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon – cu 35,1% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea produselor lactate – cu 7,8% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 6,3% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspete– cu 6,0% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea vinului – cu 4,4% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 4,1% (motivîn creşterea pe total industrie cu 0,1%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare şi a băuturilor: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 86,7% (generînd descreşterea indicelui general cu 1,9%); fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare – cu 9,4% (generînd descreşterea indicelui general cu 0,1%).

În ianuarie-septembrie 2013 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei preluсrătoare, cum ar fi: producţia de maşini şi aparate electrice – cu 39,9%; industria metalurgică – cu 35,8%; industria chimică – cu 21,3%; producţia altor produse din minerale nemetalifere – cu 21,3%; producţia de mobilier – cu 3,2%.

Totodată, în perioada analizată au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-septembrie 2012 la activităţile: edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative – cu 18,6% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,4%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 17,3% (cauzînd reducerea – cu 0,1%); fabricarea produselor de tutun – cu 16,8% (cauzînd reducerea – cu 0,2%); fabricarea de maşini şi echipamente – cu 9,9% (cauzînd reducerea – cu 0,3%); producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 5,0% (cauzînd reducerea – cu 0,1%); fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 5,0% (cauzînd reducerea – cu 0,1%); producţia de piei, articole din piele şi a încălţămintei – cu 4,1% (cauzînd reducerea – cu 0,1%); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 2,6% (cauzînd reducerea – cu 0,2%).

În ianuarie-septembrie 2013 sectorul energetic a înregistrat reducere a volumului producţiei cu 2,5% faţă de ianuarie-septembrie 2012, pe seama activităţilor: aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 4,7%, producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 1,7%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri
de activităţi în ianuarie-septembrie 2013

Indicele producţiei industriale3, %

Ponderea valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

septembrie 2013 faţă de septembrie 2012

ianuarie-septembrie 2013 faţă de ianuarie-septembrie 2012

Industria – total

106,5

106,3

100,0

+6,3

Industria extractivă

116,1

118,2

2,3

+0,4

Industria prelucrătoare

106,5

107,2

84,1

+6,2

Industria alimentară şi a băuturilor

104,3

102,7

29,5

+0,7

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

100,5

104,1

3,0

+0,1

prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte

108,8

108,0

0,5

+0,02

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

107,9

106,3

3,4

+0,2

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

32,0

13,3

2,0

-1,9

fabricarea produselor lactate

109,4

107,8

3,1

+0,3

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

137,7

135,1

0,6

+0,2

fabricarea altor produse alimentare

131,2

110,9

8,5

+0,6

fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspete

104,2

106,0

3,3

+0,2

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

119,4

112,2

1,4

+0,1

fabricarea băuturilor

81,9

106,4

7,4

+0,4

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

107,6

140,8

1,2

+0,5

fabricarea vinului

82,5

104,4

4,0

+0,1

fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare

91,3

90,6

0,8

-0,1

Fabricarea produselor de tutun

68,4

83,2

1,8

-0,2

Fabricarea produselor textile

110,4

100,4

4,8

+0,02

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

108,3

97,4

7,6

-0,2

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

96,3

95,9

2,2

-0,1

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

83,9

82,7

0,5

-0,1

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

106,5

97,3

0,7

-0,02

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

89,3

81,4

2,2

-0,4

Industria chimică

87,5

121,3

2,1

+0,5

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

116,1

100,4

2,9

+0,01

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

104,8

121,3

7,6

+1,7

Industria metalurgică

139,4

135,8

1,1

+0,3

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

88,9

95,0

1,8

-0,1

Fabricarea de maşini şi echipamente

158,7

90,1

2,9

-0,3

Producţia de maşini şi aparate electrice

112,1

139,9

8,6

+4,8

Producţia de echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii

122,9

94,0

0,1

-0,01

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

145,7

95,0

2,3

-0,1

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

103,3

99,8

2,5

-0,00

producţia de mobilier

107,7

103,2

2,2

+0,1

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

101,2

97,5

13,6

-0,3

Producţia şi distribuţia energiei electrice

100,2

98,3

10,1

-0,2

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

113,2

95,3

3,5

-0,1

Persoana de contact:

Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Începînd cu ianuarie 2013 în calitate de ponderi pentru calculul indecelui producţiei industriale se utilizează şi valoarea adăugată la nivel de clasă a tipului de activitate. Indicele este provizoriu; poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf

  

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38328 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran